Uw zoekacties: Adresboeken
Adresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

 • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
 • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
 • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
299 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-05. Adresboeken Rotterdam, 1838; p. XI. Inhoudsopgave
Titel:
Register van rijks en stedelijke ambtenaren : inhoudende alles wat betrekking heeft tot den koophandel, de reeders, zeehandelaren, zee-, Rhijn- buiten- en binnenvaart, stoombooten-, postwezen en diligence-diensten… grossiers, enz. : alsmede beroepen en bedrijven, de regterlijke- en militaire magt, en al de namen, woonplaatsen, wijken en nommers, der binnen deze stad gepatenteerde inwoners, in alphabetische orde gerangschikt
Hoofdstuk:
Inhoudsopgave
Blad:
22
Jaar:
1838
Is onderdeel van:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-18. Adresboeken Rotterdam, 1862; p. 29. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek van Rotterdam 1862 : bevattende 1. Namen der leden van het gemeentebestuur, openbare ambtenaren… geleerde en andere genootschappen, enz., enz. 2. Alphabetisch register der namen, beroepen en woonplaatsen van de ingezetenen van Rotterdam / door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
37
Jaar:
1862
Is onderdeel van:
Dcparteiiicntsinrigtingen. JJeparlementsschool. M. C. Mensing, voorzitter, als lid van het depar-tementsbestuur, ( departementsbestuur, ) W. P. R. Bonman, secretaris, G. van Reyn, W. Eraucken Azn., J. P. A.Pranfois, P. G. te Winkel. Commissie voor de departcments-leesbibliotheek. G. van Reyn, voorzitter, (als lid van hel depar-temenlsbestuur)ld. ( departemenlsbestuur)ld. ) Altmaun ,secretaris. J. A. Kolff. penningmeester . P. Dekker, G. Nimmo, J. C. Velt-camp ( Veltcamp ) Helbach, J. van der Hoeven, C. A van Reyn, P. A. Messcbaert, A. A. Jesse, J. A. Houwens, G. Kol 11', B. Gubbels, S. Moulijn, C. van Andel, D. K. T. van der Linden, J. van den Bergh. Boekbezorgers. Wijk 1 J. L. Mackenzie, wijk 2 W.J. Menewisch, wijk 3 L. de Groot en W. Slok, wijk 4 A. Kley-kamp, ( Kleykamp, ) wijk 5 Ij. Snoeij Kiewit, wijk G J. B. Gras, wijk 7 J. J. Guittart, wijk 8 A. van der Dussen, wijk 9 G. H. Eshuys, wijk 10 A. Hooijkaas, wijk II J. Vishoek, wijk 12 A. Struyk, wijk 13 J. Mac-kenzie ( Mackenzie ) en A. M. van Leyden, wijk 14 J. Roolaart, wijk 15 J. Meyners. Bestuur der spaarbank. Mr. A. A. Gevers Ueynoot, voorzitter, (als lid van het departementsbeslunr). Mr. R. A. Mees, penningmeester . R. Mees , adjunct-penningmeester. A. A. Reepmaker, Mr. T. T. Gleichraan, N. M. van Beeftingh, J. A. P. Pil, Jhr. A. L. Coeuen, Mr. A. S. Milders, A. de Wit van der Hoop, J. E. Have-laar, ( Havelaar, ) P. S’jacob, J. A. van Wageuinge van Uitwyck, D. Dunlop, J. C. Ledeboer, L.Vzn., A. van der Hoop Jzn., R. Baelde, A. Bakker, secretaris. A. A. Allaries, boekhouder en custos. Inrigting voor Doorstommen. Coolsingel 14 n°. 564. Beschermheer, J. F. HotFmaü. Bestuurders, Dr. J. B. Molewater, voorzitter, Dr. M. Polauo, vice-voorzilter. P. van der Dussen van Beeftingh, penningmeester. P. A. Keuls, R. Mees RAz., Dr. J. H. Sleurs, Jhr. Mr. W. T. Ge-vers ( Gevers ) Deynoot te ’s Graveuhage, Dr. M. G. Timmers Verhoeven te Dordrecht, Dr. A. Maas te Schied
instituut voor doofstommen te St. Michiels- Gestel [Noord-Br aband). - Afdeeling Rotterdam. Ch. Serruys, Leuvehaven 3/278. Jhr. G. C. D. van Bommel, Leuvehaven 1/249, J. C. van Woerden, Coolsingel 15/301, Corres-pondenten. ( Correspondenten. ) Landbouw-kolonie van den H. Aloysius. Gelegen onder Heil huizen in Limburg, tot het verplegen van weezen, halve weezen en ver-latene ( verlatene ) jongelingen van de R. C. godsdienst. Afdeeling Rotterdam. Jhr G. C. D. van Bommel, commissaris , Leuve-baven ( Leuvebaven ) 1/249. Commissie voor het volksonderwijs. Mr. J. B. L. Weutholt, voorzitter (als lid van het departementsbestuur). Mr P. P. llubrecht, secre-taris. ( secretaris. ) Mr, P. van der Hoeven, Ds. C. P. Tiele, Dr. A, Pierson, J. J. Reuchlm, Dr. R. VV. deMouchy, leden. Commissarissen bij de volksvoorlezingen . A. van Hattem, K. Oldenburg, P. A. Landsman, H. Eshuys. Commissie voor de werkinrigting voor hulp-behoevende ( hulpbehoevende ) blinden. Kruiskade J 5/185. Bestuur. E. Dekker, president. E. H. Ekker, P, H. Guntelmann, penningmeester. G. P, Kruyff', J. J. Landsman, M. Relemeyer, secretaris. Vereeniging tot het aanleeren van ambachten enz. onder de minvermogende Israëliten. Voor Jongens. Bestuurders. J. J. van Witsen, voorzitter. A. J.de Vries, vice-voorzitter. J. de Jongli, thesaurier. J. A. Polak Jr., R, 8. Stokvis, B.vau Raalle, Ö.M.Wolfs-bergen, ( Ö.M.Wolfsbergen, ) secretaris. Koor meisjes. Mevrouwen, E. Ezechiels, E. L. Jacobson Lzn., L. S. de Sterke. Zeevaartkundige School. Commissie van bestuur over de inrigting tot het examineren van varenslieden tevens belust met het bestuur voor de zeevaartkun-dige ( zeevaartkundige ) school P. J. Plate, voorzitter. J. R. Veder, ondervoorzit-ter, ( ondervoorzitter, ) J. P. A. Pranfois, secretaris. J. C. Offers, J. G. Schumacher, R. Baelde, M. P. Ketelaar, H. J. L. Minderop, J. D. Fransen van de Putte. Commissie ter bevordering van het onderzoek naar de vers
Gevonden alinea's: 2
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-22. Adresboeken Rotterdam, 1869-1870; p. 16. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Algemeen adresboek der stad Rotterdam
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
27
Jaar:
1869-1870
KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. Bataafsch Genootschap der Proefonder-vindelijke ( Proefondervindelijke ) Wijsbegeerte, onder de zinspreuk; Cerios Ferel Experientia Fructus, opgerigt door Steven Hoogendijk, in het jaar 1769 ; lokaal boven de Beurs. Z. M. de Koning, Protector J. F. Hoffraaü, Pretses Magnificus, boompjes 1-35 A dm i n islratcuren. Mr. J. W. 11. Swelleugrebel, Pres., leuvehaven 3-52 Jhr. A. L. Coenen, westerstraat 15-787 „ Mr. D. 11. Gevers Deynoot, schiekade 14-541 Joost van Vollenhoven, westerkade 15-860 Mr. J. A. M. Bichon van IJsselraonde, nieuweh. 13-263 Birectenren. J. W. L. van Gordt, President, nieuwehaven 13-261 Br. D. F. van der Pant, Secretaris , wolfshoek 2-394 R P. van Galen, vasteland 3-408 H K. M. Giltay, wijnhaven 1-369 Vrijmetselaars-Loges. DE DRIE KOLOMMEN. Eigen gebouw, oppert 6-47 Br. N. Bosz, Regerendmeesler, oppert 6-308 FREDERIK ROÏAL. Gebouw Oppert, 6-47- Rudolph Baelde, Regerendmeesler, scheepmakersh. 1-503 DE EENDRA.GT. Vergaderende in de zaal Tot IN ut van ’t Algemeen. Jozua J. Crooswijck, Rcgerendm., kouwenb. eil. 14-211 Hollandsche Maatschappij van fraaije Kunsten en Wetenschappen. (Afdeeling Rotterdam.) Bestuurders. Bs. C. P. Tiele, President, boschje 23-1001 Prof. Br. G. Pb. F. Groshans, eerste lombardst. 8-139 Br. G. A. Schncither, lange torenstraat 7-243 n A. de Jager, scheeptimmerraauslaan 15-736/5 n A. Mees, schiedamschesingel 15-610/10 Mr. G. Mees Az., nieuwland 3-403 Staatsraad J. W. L. van Gordt, nieuwehaven 12-261 Mr. J. C. Reepmaker, Penningmeester, oppert 6-215 n W. Siewertz van Reesema, gelderschekade 2-48 u H. J. Burger, hoogstraat 5-384 n H. C. Verniers van der Loeft’, nieuwehaven 12-364 a L. G. Greeve, Secretaris, nieuwehaven 13-267 Honorair Bestuurder. Mr. A. Bogaers, haringvliet 12-37 Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. (Beparlement RoiteidamJ Lokaal oppert 6-198 Bestuur. Bs. W.T. vau Griethuysen, Voorzitter, haringvliet 12-35 Br. M. C. Mensing, Penningmeester, schiekade 14-433 J. C. Veltcarap Helbach,
Sub-Commissie voor de Volks-Ieesbiblioiheek. C. van Andel, Voorzitter, schiekade 14-383 J. A. Houwens, Secretaris, houttuin 11-175 G. Kolff J.Az., Penningmeester, hang 4-11 C. A. van lleyn, hoogstraat 10-77 B. C. Gubbels, groote draaisteeg 1-81 S. Mouliju Jz., hang 4-50 H. Schot, hoogstraat 8-23 L. A. van Schaick, hofplein 14-339 J. Boon, wijnhaven 3-277 E. Burger, leuvehaven 3-291 H. van der Linden, glashaven 1-365 A. C. Cramer, hugo de grootstraat 13-494/6 II. J. de Richeraont, leuvehaven 3-333 J. C. Bellingwout, coolsingel 15-391 Th. J. Snoep, hang 4-7 F. Ketucr, hoogstraat 9-507 J. Knegtmaus, korte hoogstraat 5-306 L. P. de Lange, gedempte botersloot 9-131 D. J. P. Storm Lotz, oppert 6-245 Commissie van Orde. A. C. Cramer, hugo de grootstraat 13-494/6 G. Kollf J.Az., hang 4-11 H. Schot, hoogstraat 8-23 C. A. van Reyn, hoogstraat 10-77 Th. J. Snoep, hang 4-7 L. A. van Schaick, hofplein 14-339 Bepartcmenls-Schr.ol , oppert 6-27 Bs. W. T. van Griethuysen.roorrhVcr, haringvliet 13-35 Bs. W. P. R. Bonman, Secretaris, terwenakker 1-305 Bs. W. Franken Az., coolsingel 15-275 F. Dekker, westnieuwland 4-85 Br. M. G. Mensing, schiekade 14-433 Commissie voor het Volksonderwijs. Bs. W.T. van Griethuysen, VourziHer , haringvliet 13-35 Mr. P. van der Hoeven, baan 3-222 Br. II. W. de Monchy, vasteland 3-392 Bs. J. Craandijk, westerkade 15-843 Bs. Th. van Doesburgh, oostzeedijk te Kraliugen Mr. J. Knottenbelt, korte hoogstraat 5-305 Commissarissen van orde. A. van Hattem, oppert 6-44 K. Oldenburg, wannoeziersstraat 18-603 H. Eshuis, ecndragtslaan 15-410 F. A. Witlich Meyneken, gedempte botersloot 9-123 Bestuur der Spaarbank. H. Kruyff, Voorzitter, oostmolenwerf 12-61 R. Mees, Penningmeester, zuidblaak 3-40 Mr. M. Mees, adjunct-Penningmeester, baan 8-216 F. ’s Jacob, haringvliet 12-42 J. A. van Wageninge van Uitwijck, zalmhaven 3-381 D. Dunlop, veerkade 15-817 S. J. R. de Monchy, veerkade 15-818 W. A. van der Wens, nieuvvehaven 13-288 R. Baelde, scheepraakershaveu 1-503 A. A. Ree
Gevonden alinea's: 2
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS