Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Adviesbureau Financiering Opbouw (AFO)
Datering:
1940-1949
Andere namen:
AFO (Adviesbureau Financiering Opbouw)
Geografisch werkgebied:
Rotterdam
Geschiedenis:
Het Adviesbureau Financiering Opbouw (AFO) was een rijksbureau, in april 1941 ingesteld in het kader van de wederopbouw van Rotterdam. In juli 1949 zijn de werkzaamheden overgedragen aan de gemeente Rotterdam, de dienst Stadsontwikkeling en Wederopbouw. Het bureau heeft gefunctioneerd naast en in samenwerking met o.a. rijksdiensten als de Dienst voor de Uitvoering van de Wederopbouw van Rotterdam (Diwero), het Adviesbureau Stadsplan Rotterdam (Asro) en de Adviescommissie Grondtoewijzing Rotterdam (Agro) - alle ingesteld december 1940 - en de Centrale Commissie Electrotechnische Wederopbouw Rotterdam (CCEWR) - ingesteld mei 1941. Deze bureaus hadden alle hun werkplek in Rotterdam. De wederopbouw was reeds op 21 mei 1940 door generaal Winkelman, de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht die op 13 mei was belast met het regeringsgezag, in handen gelegd van een Regeringscommissaris (per oktober 1940 Algemeen Gemachtigde) voor de Wederopbouw aan en op 24 mei ondertekende hij een besluit waarin met name de procedures rond de onteigening van onroerend goed werden vereenvoudigd en versneld (Staatsblad 1940 nrs. O.550 en O.552). Tot Regeringscommissaris werd benoemd dr.ir J.A. Ringers. In eerste instantie werden de opstallen onteigend, later ook de grond. Bij onteigening kreeg een belanghebbende particulier een vordering op de staat, die werd ingeschreven in het Grootboek voor de Wederopbouw (ingesteld bij Verordeningenblad 221/1940). Ter stimulering van herbouw werd een rijksbijdrage in het vooruitzicht gesteld die zou worden uitgekeerd bij feitelijke herbouw.Het AFO was opgericht om hulp te verlenen bij de toepassing van de regeling inzake de financiering van herbouw van woningen en bedrijven. Daartoe werden formulieren uitgereikt, gegevens verzameld, informatie verstrekt, bemiddeld tussen kopers en verkopers van herbouwplichten, etc. Tot hoofd werd W.J.G. Aalders benoemd, firmant van D. Burger & Zoon, cargadoors te Rotterdam.
Type vormer:
Overheid
Bronnen:
De Wederopbouw van Rotterdam 1940-1950 door drs. E. Roelofsz (1988);
Staatsblad 1940, besluiten O.550 en O.552;
Verordeningenblad voor het bezette Nederlandse Gebied 1940, verordeningen 168 en 221;
Verslag van de Toestand der Gemeente Rotterdam 1947-1949, deel III, bijlage 6, blz. 48;
Verzameling Tweede Wereldoorlog inv.nr. 18.