Precies zestig jaar geleden was Rotterdam het decor van de eerste Floriade van Nederland. De internationale tuinbouwtentoonstelling vond van 25 maart tot 25 september 1960 plaats in het Park en het Museumpark. Het evenement trok ongeveer 4 miljoen bezoekers.

Directe aanleiding voor de Floriade is het honderdjarig bestaan van de Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur. Bovendien wil men de komst van de tulpenbol naar de Lage Landen vieren.

Voor Rotterdam is het evenement een mooie gelegenheid om de stad letterlijk en figuurlijk wat meer kleur te geven. In die jaren vlak na de oorlog gaat de meeste aandacht naar het herstel van de haven en het oplossen van de woningnood. Ontspanning en vertier komen op de tweede plaats. Grote, tijdelijke manifestaties moeten het gemis een beetje goed maken.

Internationale beeldententoonstelling

Het evenement wordt gehouden in de twee grote stadsparken ter weerszijden van de Westzeedijk. De hoofdingang is naast Museum Boijmans van Beuningen. Daarachter bevinden zich gebouwen die zijn blijven staan na de energiemanifestatie E55, aangevuld met een groot aantal kassen, waarin allerlei aspecten van de tuinbouw worden belicht. In dit gedeelte bevindt zich ook een grote internationale beeldententoonstelling, met werk van onder anderen Moore, Maillol en Rodin. [tekst loopt door onder de foto's]

Opknapbeurt voor het Park

In het Park aan de andere kant van de Westzeedijk zijn vooral buitenexposities van allerlei bloemen en planten. De inzendingen daarvoor komen uit binnen- en buitenland. In de aanloop naar de Floriade krijgt het 19de eeuwse Park een flinke opknapbeurt. Dat is nodig omdat het bij de watersnood van 1953 onder water heeft gestaan. Bovendien heeft het terrein nogal geleden onder E55.

Beide Floriade-terreinen zijn met elkaar verbonden door voetbrug en een kabelbaan. Ook over de ingang van de Maastunnel is een brug gelegd om het Park met de Euromast te verbinden. Deze uitkijktoren is speciaal gebouwd voor de Floriade.

Totale kosten van het evenement bedragen ongeveer 11 miljoen gulden. Daarvan neemt de tuinbouwsector 5 miljoen voor zijn rekening, het bedrijfsleven betaalt 2 miljoen en de gemeente 3,8 miljoen.

Recordaantal bezoekers

Prinses Beatrix opent het evenement door op 25 maart 1960 een grote zandloper in werking te zetten. Daarna maakt ze met alle hoogwaardigheidsbekleders een wandeling over het terrein. Daarbij doet ze ook de Euromast aan, waar ze als eerste haar handtekening zet in het gastenboek.

Als de Floriade een half jaar later sluit, blijkt het evenement ongeveer 4 miljoen bezoekers te hebben getrokken, veel meer dan geraamd. Het overgrote deel, zo’n 3.700.000, bestaat uit betalende bezoekers. Dat aantal is een nationaal record, nog nooit kwamen er zoveel mensen naar een tentoonstelling.