Alle passagierslijsten van de Holland-Amerika Lijn zijn gedigitaliseerd en vanaf 18 januari 2022 online doorzoekbaar. Iedereen kan op zoek gaan naar haar of zijn familieleden die tussen 1900-1969 met de Holland-Amerika Lijn (HAL) hebben gereisd of zijn geëmigreerd. De HAL heeft een belangrijke rol gespeeld bij de landverhuizingen van Europa naar Amerika. Het gezamenlijke project van CBG |Centrum voor familiegeschiedenis en Stadsarchief Rotterdam heeft drie jaar geduurd en is afgerond dankzij de hulp van vele vrijwilligers.

Project

In oktober 2018 is er een start gemaakt met het digitaliseren van de passagierslijsten van de Holland-Amerika Lijn. Dankzij de hulp van de vrijwilligers van het crowdsourcing-platform Vele Handen zijn zo’n 150.000 scans ingevoerd. Het project heeft, zoals verwacht, drie jaar geduurd. Lees meer over het digitaliseren en indexeren van de passagierslijsten in een artikel uit het Gen.magazine. 

Passagiers

De oudst bewaard gebleven lijst is van 3 mei 1900 en start met een passagier die naar New York vertrok. De laatste reiziger is met een vrachtschip vertrokken op 29 december 1969 naar New Orleans. De passagierslijsten bevatten soms verrassende informatie: zo blijken er kinderen aan boord te zijn geboren, hebben zich verstekelingen aan boord verschanst en is er een hond geweest die zelfstandig op reis ging. Beroemde passagiers zijn: theoretisch natuurkundige Albert Einstein, schrijver Thomas Mann, kunstenaar Max Beckmann, professor Hugo de Vries, architect H.P. Berlage, luchtvaartpionier Anthony Fokker, arts Aletta Jacobs, bokser Bep van Klaveren, verzetsheld George Maduro, fotograaf Eva Besnyö, arts Daniël den Hoed, econoom Jan Tinbergen, schrijver Godfried Bomans en nog vele anderen. 

Passagierslijsten

Zoekt u iemand die in de twintigste eeuw een tijdje in de Verenigde Staten of Canada heeft verbleven of daarheen is geëmigreerd? In de passagierslijsten vindt u namen van personen die in de jaren 1900-1969 bij de Holland-Amerika Lijn een reis boekten van of naar die landen

U vindt in de passagierslijsten de achternaam en de voorletters (soms voornaam) van de persoon die de reis boekte, wat zijn of haar oorspronkelijk vertrekplaats was en wanneer de reis plaatsvond. Daarnaast bevat de lijst een opgave van het aantal volwassenen en het aantal kinderen dat met die persoon meereisde en wat de bestemming was.

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom u een naam niet kan vinden:

  • Misschien wijkt de spelling van de naam af. Probeer bij het zoeken verschillende spellingsvarianten. U kunt ook gebruik maken van de asterisk (sterretje) na het zoeken op de eerste letters van de voor- of achternaam. Zoekt u bijvoorbeeld op Urban* krijgt u resultaten van de namen Urbanowicz, Urbanek en Urbano.
  • De persoon reisde met iemand mee. De namen komen uit een zogenoemde passagestaat en niet een passagierslijst. Dit houdt in dat niet alle passagiers die de overtocht maakten vermeld staan. Alleen de persoon die de kaartjes kocht voor de overtocht is in deze passagestaten vermeld. Achter de naam staat vermeld voor hoeveel personen diegene de overtocht betaalde.

Er zijn ook registers van personeelsleden van de HAL. De indexen van stamboeken waarin het lagere personeel staat over de periode 1886-1917 kunt u hier online inzien. De andere stamboeken en registers bevatten gegevens van personeelsleden die nog in leven kunnen zijn. Deze kunnen daarom nog niet gedigitaliseerd worden. U kunt deze gegevens van personeelsleden eventueel wel bekijken in onze studiezaal, maar alleen als u kunt aantonen dat iemand al overleden is of als het om uw eigen gegevens gaat.

U kunt zoeken op achternaam, naam van het schip, vertrekhaven of vertrekdatum. Zoeken kan via het zoekveld ‘alle velden’ als u niet zoekt op naam of periode. Op dit moment werkt het zoeken op ‘Vertrekhaven’ nog niet goed. U kunt gebruik maken van de filter, rechts van het scherm.

U kunt de scan openen die bij de passagier vermeld staat. Daar staat meer informatie over hoeveel volwassenen/kinderen en/of baby’s meereisden. Kijk daarvoor in de kolom ‘Aantal’: 1/1 staat voor een volwassene, ½ staat voor een kind en 1/0 staat voor een baby. De passagiers konden boeken voor verschillende klassen. Soms is het nodig een aantal bladzijden terug te bladeren om te zien om welke klasse het ging. Als u nog verder terugbladert komt u op de titelpagina uit van de reis van het schip met de scheepsnaam, de datum van de reis en de vertrekhaven.

Ziet u een fout, bijvoorbeeld een verkeerd gespelde naam? Als wij een fout hebben gemaakt bij het overtypen van de gegevens in de passagierslijst dan passen we dat graag aan. Gebruik ons contactformulier om de fout door te geven. Zet u hierbij duidelijk om welke vermelding het gaat of stuur een afbeelding mee. Staat de fout op de scan zelf? Dan is die fout destijds door de HAL gemaakt. We verbeteren dit niet, we nemen de gegevens over zoals ze in de passagierslijst staan.

Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder.

In de media

Persbericht
Persbericht NL
English press release

Januari 2022
NOS.nl
NU.nl
RTV Rijnmond

Eerder 
3 december 2019, NU.nl
13 juni 2019, NRC
18 november 2018, Trouw
23 oktober 2018, RTV Rijnmond

AVG

Stadsarchief Rotterdam heeft deze archiefstukken digitaal beschikbaar gesteld, omdat de persoonsgegevens in de zin van de AVG enkel namen betreffen. Omdat deze archiefstukken geen andere persoonsgegevens bevatten, laat staan zogeheten bijzondere persoonsgegevens, zijn de betrokkenen daarom niet traceerbaar. In veel gevallen zijn ze bovendien overleden. Belangrijk argument is bovendien, dat archiefinstellingen op grond van art. 89 AVG en art. 45 UAVG gerechtigd zijn persoonsgegevens, binnen bepaalde waarborgen, te verwerken voor historisch en wetenschappelijk onderzoek. Aan deze waarborgen is vooraf voldaan.