In 2023 wordt in Nederland herdacht en gevierd dat 150 jaar geleden, in 1873, een einde kwam aan de slavernij. Rotterdam staat uitgebreid stil bij dit moment. Er is een divers programma met ruimte om te herdenken, te vieren en met elkaar het gesprek aan te gaan.

Tentoonstelling

Vanaf vrijdag 30 juni tot eind 2023 is de tentoonstelling ‘Koloniaal Rotterdam in het archief’ te zien in de hal van Stadsarchief Rotterdam. Aan de hand van (originele) bronnen wordt de bezoeker meegenomen door vier eeuwen geschiedenis. Het stadsarchief maakt een deel van het koloniale verleden zichtbaar in de stad van nu. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat er een einde komt aan de slavernij.

Het onderzoek en publicaties

In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) in Leiden twee jaar (2018-2020) onderzoek gedaan naar het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. Op 31 oktober 2020 zijn de resultaten gepresenteerd in de vorm van drie boeken. Op het tabblad het onderzoek staat meer informatie over het onderzoek, enkele conclusies en de boeken. 

Deze drie boeken zijn vertaald naar een publieksversie met de titel Koloniaal Rotterdam, stad van vandaag en morgen. Een digitale versie en een e-magazine.

Ook zijn er twee animaties gemaakt:

Zie ook de playlist voor meer films uit collectie over het koloniaal verleden.

Stadsprogramma

De gemeente Rotterdam wil de kennis over haar verleden bij de bewoners vergroten. En ook de gevolgen ervan voor het heden bespreekbaar maken. Op de pagina koloniaal en slavernijverleden staat op een rij hoe de gemeente dit doet en wat de gemeente voor u kan betekenen.

In de stad worden speciale activiteiten rondom dit thema georganiseerd. In de uitagenda staan alle activiteiten op een rij. 

Zelf onderzoek doen

Bij stamboomonderzoek gaat u op zoek naar uw voorouders. Dit onderzoek begint bij uzelf en gaat steeds verder terug in de tijd. Het onderzoek is vaak een enorme uitdaging. Het kan veel tijd kosten om de juiste bronnen te vinden. Kijk daarom voor tips op het tabblad zelf onderzoek doen.

Ook kunt u bij de Bibliotheek Rotterdam meedoen aan de workshops Ontdek je roots. In deze workshops is steeds aandacht voor andere genealogische bronnen, zoals Molukse, Caribische of Surinaamse bronnen. Experts van het Centrum voor familiegeschiedenis (CBG) leggen uit hoe u dit onderzoek kunt doen.

Educatie

Op scholen komt ook steeds meer aandacht voor het koloniale en slavernijverleden. Ook is er bij leerlingen en studenten steeds meer behoefte om hier meer over te weten. Om zo de samenleving en hun eigen plek daarin beter te kunnen begrijpen. Op Onderwijs010.nl vindt u aanbod van lesmateriaal. Dit lesmateriaal is bruikbaar voor het basisonderwijs, voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Er is aandacht voor de Rotterdamse betrokkenheid bij het slavernijverleden. 

Via geschiedenisLokaal zijn historische bronnen van archieven, musea en andere erfgoedinstellingen op een overzichtelijke manier toegankelijk. Leerlingen, studenten, docenten en bewoners krijgen hierdoor zicht op de historie van hun woonplaats. Het stadsarchief heeft via Geschiedenislokaal010 Rotterdamse bronnen toegankelijk gemaakt, ook bronnen over het koloniaal en slavernijverleden van de stad.