Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: adresboeken
beacon
20 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 4
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-11. Adresboeken Rotterdam, 1854; p. 13. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1856 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
21
Jaar:
1854
Is onderdeel van:
Koninklijke Nederlandsche Yachtclnb. Zijne Majesteit den Koning, beschermheer. Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden, president. V. H. Tromp, oice president. J. Hudig Jr., J. van Hoboken van C on-gene, ( <i> ongene,</i> ) J. R. Eek, A. Huidekoper, te Amsterdam, J. P. van iloeij Smith, A. Vlierboom Cz., penningmeester. Joost van Vollenhoven, secretaris. Roei- en Zeilvereeniging de Maas. Bestuur. Jan Havelaar, president. L. Fehr, secretaris-thesaurier. ( <i> secretaristhesaurier.</i> ) Coenr. J. van Santen Kolft', John.E.Kuight, James Smith , W. F. Browne , commissarissen. Nederdnitscbe hervormde gemeente. KERKGEBOUWEN. Groote of St. Laurenskerk, bij den Oppert. Prinsenkerk , aan de Nieuwemarkt. - Zuiderkerk , Jufferstraat. Oosterkerk , aan de Hoogstraat. Kerkenraadskamer , Groote Kerk, ingang over den Oppert. Kerkenkantoor , ingang bezijden het Amstcrd. Veer. P. W. van den Broek, R. Adriani, P. H. Hugenholtz, H. G. I.van Doesburgh , J. J. Prins, W. P. R. Bonman, J. J. van Oosterzee, J. J. Doedes, H. J. R. G. Thec-sing, ( <i> Thecsing,</i> ) W.Francken Az., J. F. Blaauw, T. Modderman, D. II. H. Tijssen , predikanten. H. V, van Gogh, L. B. Ledeboer, H. \V. deCritter, F. A. Vink, J. van Charante, W. van Traa, H. W. A. van Oordt, J. A. Bannier, D. Wachter, C. G. Kolft, F. W. C. Blom, B. A. Mispelblom Bcijer, L. van Koets-veld, ( <i> Koetsveld,</i> ) ouderlingen. C. Wijt, J. H. Rooster, G. Niramo, II. A. Cantier Certon, P. E. van Aalst, A. Eickma, J. C. Bernelot Moens, F. van Kampen, W. A. C. van Dam, A. F. Schreuder, D. H. Pompe, P. C. Tijken, H. W. van Loon, J. C. Veltcamp Helbach, D. G. W. van Voorthuijsen, R. Terpstra, A. Robertson, H. Kruijff, W. Nolen , Mr. P. F. Ilubrecht, J. C. Ledeboer, J. C. Paats, F. B. Coninck Liefsting, E. J. M. Montaubanvan Swijndregt, diakenen. Mr. A. T. Prins, Jb. Moll Hz., Hs. Blom , Mr. R. A. Mees, L. B. Ledeboer, Mr. A. Bakker, Mr. J. H. W. Swelleugrcbcl, J. F. Hoffman, P. van der Dassen van Beeftingh, Jhr. Mr. F. W. A. Beelaerts van B
Afdeeltng van het Nederlandsche Brandwaarborg- Genootschap te Amsterdam. Kantoor Wijnhaven, 1. 446. F. A. Vink, commissaris. J. II. Boot, correspondent. Aalsterdamsche Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij op Roerende en Onroerende Goederen. Kantoor Leuvehaven, 1. 220. G. L. Greven, correspondent. Maaischappij van Onderlinge Waarborg tegen Brandschade aan Gebouwen en Roerende Goederen te Amsterdam. Kantoor Lombardstraat, 8. 119. C. van Kasteel, Agent. Bataaf sche Brandwaarborg-Maatschappij te ’s Rage. Kantoor Hoogstraat, 5. 337. J. C. Paats, correspondent. Bataaf sche Brandwaarborg-Maatschappij , gevestigd te ’s Gravenhage. Kantoor Hoogstraat, 10. 98. II. A. Cantier Certon, gevolmagligde. Brandwaarborg-Maatschappij Archimed.es te Delft. Kantoor Wijnstraat, 2. 67. G. II. van der Goes Cz., gevolmagtigd agent. Algemeene Brandwaarborg-Maatschappij , op vaste premie en bij Onderlinge Waarborg te Utrecht. Kantoor Boompjes, 1. 103. C. G. Schutze van Houten, agent. ’s Herlogenbossche Brandwaarborg-Maatschappij. Kantoor Boompjes, 1. 103, C. G. Schutzc van Houten, gevolmagtigde. Brandschade- Vergoedings-Maatschappij Concordia te Zwolle. Kantoor Botersloot, 9. 566. II. J. van der Hoeven, agent. Brusselsche Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij: Zekerheid en Rust. Kantoor Wijnstraat, 2.162. G. J. Huijgen, agent. Maatschappij tot T¥nt der Zeevaart. RAAD VAN TOEZIGT. W. Suermondt Bz., C. Vliei’boom, Mr. A. Veder, F. A. Vink, E. Serruijs, J. J. Marie van Heel, (vacature). BESTUUR. B. J. Martena, president. S. Halfweeg , vice-president. J. J. Day, secretaris. A. Pronk, B. H. Kuiper, J. C. F. Lupckc, A. Glazencr Jr., P. F. Rijken, B. J. Mul-ler, ( <i> Muller,</i> ) W. H. Kujk, P. D. Nap, commissarissen. Zuidhollandsche maatschappij tot redding van schipbreukelingen , mede administreerende het Fonds van wijlen Mejufvrouw Ida Maria de Raadt. W. van Houten, president. Mr. A. Veder, vice presi-dent. ( <i> president.</i> ) W. Suermondt Bz., J. J. Marie van Heel, C. Vlier-boom ( <i> Vlier
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-11. Adresboeken Rotterdam, 1854; p. 14. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1856 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
22
Jaar:
1854
Is onderdeel van:
Diaconie- Werkschoten. L. van Koetsveld, G. H. Betz, J. H. Rooster, F. van Kampen, regenten. Dames , belast met het toezigt op de Diaconie- Werkscholen. Mevrouwen Bruigom-Cramcr en Haaxman-de Riemer, Mejufvrouw Dooremans. Nederduitsche Hervormde Diaconie Linnen-Naaischool. Goudsche Aveg, 13.521. Mevrouwen Kolft’, gcb. Hollertt, Mees, geb. Sprengcr van Eijk, van Koetsveld, geb. van den Ende, Prins, geb. Kluppel, Bctz, geb. van Staveren, Modderman, gcb. Feith. Gereformeerde Diaconiescholen. Eerste school, Goudsche weg, 13. 521. J. Reuvers, hoojd-onderwijzer. Tweede school, Frankenstraat, 10. 519. J. D. Smits , hoofd-onderw ijzer. Derde school, Nieuwsteeg, 5. 245. II. TV. Harten, hoofd-ondencijzer. Vierde school, Baan, 3. 681. TV. P. Blocmendaal, hoqfd-onderwijzer. Bewaarscholen der Hervormde Diaconie. Eerste school, Janvanloonslaan. Wed. G. S. van Krieken, hoofd-onderwijzeres. Tweede school, Leeuwclaan, 5. 208. Mejufvrouw Kalkman, gcb. Kreukniet, hoofd-ondei-- tvijzeres. Walsehc Gemeente. D. T. Huët, P. J. Marcus, A. Reville, predikanten. H. A. van Overzee, Jhr. Mr. D. G. van Tcylingen van Kamcrik , P. J. M. Fauchey, J. A. Chabot, G. Obrcen, Mr. A.Schadce, A. S. Milders, kerkmeesters. Jhr. Mr. D. G. van Teylingen van Kamerik, J. Th. Wilkens, P. J. M. Fauchey, 1). Dorrepaal, F. J. Plate, G. Obreen , G. Mullemeister, J. Kolft’, ouderlingen. M. A. van Heusde, F. C. Dutilh, C. G. Schutze van Houten, B. C. D. Hancgraafl’, J. A. van Wageninge van Uitwijk, G. J. van Gordt, A. Eemij, H. T. Wil-kens ( <i> Wilkens</i> ) , diakenen. Wed .P. H. Bertheux, kosterin. B. Laraot, bediende van de kerkeraad en diaconie. S. de Lange, organist. Diaconieschool van de Walsche gemeente. Ds. G. H. INI. Delprat, D. Dorrepaal, B. C. D. Hane-graaif, ( <i> Hanegraaif,</i> ) A. S. Milders, commissarissen. J. van Weel, hoofd-ondencijzer. Naaischool. Delprat, geb. Cats, Overzee, geb.Moll, Fauchey, geb. Certon, Milders, geb. Wicherides, mevrpuwen-regentessen. Mcj. A. E. den Handel, naaivrouw. Iloogdn
Gereformeerden onder liet kruis. Kerkgebouw in de Eaampoortlaan, 14. 354. C. van den Oever, predikant. Smaliug, J. de Koniug, ouderlingen. J. van der Heul, C. den Toom, diakenen. Evangelische Lnlliersclic Gemeente. Kcrkgebomv aan den Wolfshoek. C. A. Hollinghauscn, J. C. Schultz Jaeobi, en J. H. Brandcs, predikanten. J. S. Ulrich, J. Hem, J. C. Halm, E. II. Dicke, ouderlingen. J. A. Hammes, J. A. van Oostenrijk, J. C. Lehmkuhl, H. G. Kluzener, J. S. Lehman , C. P. Sandcr, diakenen. C. P. San der, A. Eueb, C. L. Ebcling, H. Hooger-werfF, ( <i> HoogerwerfF,</i> ) kerkmeesters. J. F. C. Heerseman, voorzanger. J. B. Bremer, organist. C. G. van Sou, koster. Luthersche Weeshuis. J. U. Hoogcnvcrff, Mr. J. G. Schnmaclier, J. T. Wi-scherhoft', ( <i> Wischerhoft',</i> ) J. II. Eetemeijer, regenten. F. H. Oltz, binnenvader. 1’. J. Norticr, vied. doctor. G. P. Kruyff, chirurgijn. Naaischool der Luthersche Gemeente. Vasteland 3. 389. Vrouwe Sander geb. Koning, Vrouwe van der Vliet gcb. Weber, regentessen. J. Schluter, naaivrouw. Diaconie-School. Botcrsloot 9. 121. Ds. C. A. Hollinghauscn, Ds. J. C'. Schullz Jaeobi, t)s. J. II. Brandes, J. A. Hammes, J. A. van Oosten-rijk, ( <i> Oostenrijk,</i> ) C. P. Sander, bestuurders. Bewaarschool voor kleine Kinderen van Minvermogenden. Goudsche weg 13. 530. Ds. C. A. Hollinghausen, Ds. J. C. Schultz Jaeobi, Ds. J. H. Brandes, J. A. van Oostenrijk, C. P. Sander en J. A. Hammes, bestuurders. Commissie tot het Godsdienstig Onderwijs van Minvermogen den. Ds. C. A. Hollinghausen, president. Ds. J. C. Schultz Jaeobi, Ds. J. H. Brandes, J. A. Hammes, J. S. Ulrich, en B. 11. Dicke. Rcmonstrantsclic Gemeente. Kerkgebouw aan het Westnieuwland. H. N. van Tcutem, J. Tidcman, C. W. van der Pot, predikanten. P. van der Hoeven Jr., Jac. van der Hoop, A. van der Hoop Jz., M. Plemp, II. P. van Ede van der Pais, A. van Vollcnhoven, F. Euijchaver, J. van Zwijndregt, J. van Vollcnhoven Jz., ouderlingen. J. van Volleuhovcn, A. van Eijckcvorsel llz., B. Erkelen
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-11. Adresboeken Rotterdam, 1854; p. 15. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1856 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
23
Jaar:
1854
Is onderdeel van:
Geneeskundige dienst. F. M. cle Prcz, med. doctor. J. Vriens, chirurgijn. Van den Berg en Vos, J. J. Vriens , apothekers. Broodbakkerij voor de Tl. C. Gemeenten. Ingang aan de zijde van de Baan. J. Dikmans, broodbakker. Gemeente van de Eeenwenstraat. Kerkgebouw in de Leeuwenstraat. J. II. van Lieshout, pastoor. P. van der Beek , L. Goofcrs, J. H. Dicrhoff, J. Verschuure, H. Lonink, adsistenten. Lips, koster. Armbestuurders en Regenten van het Weeshuis. Schotschendijk, 3. 148. C. T. H. Schuuren , president. Mr. G. J. de Haas, vice-president. G. J. Huijgen, secretaris. C. F. Bax, G. J. Wap, P. Roggenbach, H. M. A. van der Ven , penningmeester. Wees- en Bestedelingshuis der gemeente. Ingang Schotschendijk, 3. 148. M. A. Lonink, Pr., rector. F. Filsbeim, buitenvader der armen , belast met de administraties werkzaamheden. 1ste Collegie van Collectanten, F. J. Bax, president. J. F. Schuuren, vice-president. H. -F. C. Reekers, secretaris. W. II. Aussel, M. G. Gildenhuis, J. C. Slenrs, A. J. F. Gerritsen, J. R. Reekers, Mr. J. B. van der Ven, W. J. P. Poortiuans, C. Zurhorst, J. W. A. van Atteveldt, W. C. Schaap-man ( <i> Schaapman</i> ) , J. B. Bax, J. B. H. Bax , II. A. W. Duijs , H. Tomas, D. H. van Woerden, F. J. Huijgen, P. T. Vaesen , J. P. Vaesen, G. Hommes, H. W. Wessels, J. C. van Woerden. C. T. H. Schuuren , G. Kroon, J. B. Hoogeweegen, C. H. Tomas, C.F. Bax, J. S. van Tomputte, honoraire leden. 2de Collegie. L. Willcras, president. A. van Gemert, P. Sengers, P, II. Vermaat, rustende leden. W. van Lent, H. van Woerden, H. T. van der Sandt, M. Ruijgrok, A. J. van Rooijen, A. van Lier, P. J. H. Sengers, toerkende leden, J. H. Willeras Lz., secretaris. 3de Collegie. P. Willemsen, H. Hamakers, A. A. Blokken, P. J, Bekenbroek, J. F. van der Voorst, G. Jansen, H. A. C, Teubner, P. Palms, H. Springveld, B. Zom, leden. G. H. Soudijn , secretaris. Diaconie- en Zondagsscholen der R.-C. gemeenten. Ingang Delftsche vaart, 6. 322. Mr. W. P. A. Voorendonk . president. Mr. J. G.
Doopsgezinde Gemeente. Kerkgebouw aan het Fransche Watertje. S. Hoekstra Bz., predikant. P. A. Messchacrt, F. Dek-ker ( <i> Dekker</i> ) Hz., W. S. van Recsema, H. Muller Sz.. H. van Gilse van der Pais, S. J. R. de Moncliy, diakenen. N. Messchnert, P. Rueb,F. E. van Vollenhoven, F. Dek-ker ( <i> Dekker</i> ) Hz., leden van den ouden dienst G. van Bergen, koster. J. J. van Krieken, voorlezer. J. Smalt, organist Engolsclic Episcopale Gemeente. Kerkgebouw Einde van den Haringvliet, 12. 64. W. Mark. predikant. O. C. Broedelet, voorzanger. M. de Vos geb. Noltcn, kosteres. Engelsche Presbyterlaansche Gemeente. KerkgebouAv aan den Haringvliet, 12. 94. S. Davies, predikant D. Twiss , W. G. Ilerklotz, Dr. P. van Galen , ouderlingen. C. Arent Bz., W. Jay, J. II. Ncurdenberg, diakenen. J. B. Litzau , organist. J. Goals, kosteres. Scliotsciie Gemeente. Kerkgebouw aan het Vasteland. J. M. Brown , predikant. A. Beaton , II. W. Ilerklotz , ouderlingen. P. C. Robertsen, Richard Smith Jr., diake-nen. ( <i> diakenen.</i> ) A. Beaton, kerkmeester. J. Hessing, voorzanger. Wed. J. Heisraan, kosteres. Geneeskundige dienst voor de Armen der Gemeente. C. H. van der Looy, med. doctor. S- J. W. de Lange, chirurgijn. Roomsch-ratholijko Gemeente. Gemeente aan den Steiger, Kerkgebouio aan de Hoogstraat J. D. Raken , Provinciaal van de orde der predikheeren ; pastoor. L. de Jong, J. B. Kanters, L. Reynders, F. Sars, II. Doesburg, A.Bloem, adsistenten. Kerkbestuur. Mr. W. L. Thompson,TI. J. Minderop Hz,, E. C. J. van Schelle. G. van Gurp, koster. Arm- en Weesbestuur. II. J. Minderop Hz., vice-president en thesaurier. A. van den Heuvel, secretaris. F. M. J. Bellini, J. H. C. van der Kun. L. van den Heuvel, geb. Gildenhuis, A. C. Bellini. geb. Dupont, regentessen. M. J. Smits, buitenvader en bode des bestuurs. Eerste Collegie van Collectanten voor de Armen. H. J. Minderop Hz., vice-president A. Lutz, secre-taris. ( <i> secretaris.</i> ) P. T. A. Rits, L. Vroomans, H. M. van den Heuvel, P. G. dc Gro
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-11. Adresboeken Rotterdam, 1854; p. 16. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1856 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
24
Jaar:
1854
Is onderdeel van:
Collegie van Diakenen (Boven). H. Peters, president. P. N. Raaijmakcrs, J. van der Meer, H. 13. Pipp, H. P. Vassen, M. Wagemans, B. Lips, G. van Geilen, P. F. Stevens, J. Wcijtens, A. J. Krielen, J. Nijs, J. van Nicrop, -I. J. Houtman, E. B. Tilekens, II. van Doorn, C. van Kints, J. F. W. Krans, G. Rnttc, F. J. Olmer. W 1 Beshuis der Gemeente. Hoogstraat, 10. 101. Staat onder de verzorging eener Ew. Moeder en cenigc liefdezusters. Onze Lieve Vrouwe Kerk. Wijnhaven. J. W. Koedijk , pastoor. G. van Rijckcvorsel, A. Frcn-trop, ( <i> Frcntrop,</i> ) adsistenten. P. Gilissen. J. M. Gribling, J. de Bonter, K. van Brederode, J. F. van Blaricum, S. E. Boijen, F. J. Fcijcn, J. J. de Haas, N. Verwaijen, G. H. Nijgh, D. van Vugt, L. Kavelaars, B. J. Tieman, J. A. Beekman, J. A. Nelissen, J. P. Philippona, collectanten. Ond Roomseh-Caiholieke Gemeenten. Kerkgebouw aan den Slijk vaart, genaamd het Paradijs. G. Spit, Pastoor. L. J. Hulstkamp, II. Uijlenbcrg, armverzorgers en regenten van het weeshuis. F. -I. Brom-mer ( <i> Brommer</i> ) , L. J. Hulstkamp, kerkmeesters. Kerkgebouw in den Oppert, genaamd SoliDeo Gloria. H. Heijkamp B. v. D.pastoor. A. J. van der Hoeven , A. O. Binncveld, armverzorgers en regenten van het wees-huis. ( <i> weeshuis.</i> ) II. Heijkamp, B. Bosman, A. C. Binncveld, kerk-meesters. ( <i> kerkmeesters.</i> ) IVedcrlandschc Israclietisehc lloofd-Synagogc. Kerkgebouw Boompjes. Dr. J. Isaacsohn, opper-rabbijn. J. L. Jacobson. W. Sansom, parnassim. D. M. Ezechicls, lid der hoqfd-comnvissie ( <i> hoqfdcomnvissie</i> ) tot de zaken der Israëlieten. J. A. Polak Jr., J. de Jongh, A. J. Gazan, kerkmeesters. Armbestuurders. E. Ezechiels, president. Mr. H. II. Tels. A. Sijmons. Juda Polak Az., E. L. Jacobson Lz.. thesaurier. L. L. Jacobson, J. van Clccff, L. L. Ja-eobson ( <i> Jaeobson</i> ) Az., M. L. Pincoffs , L. M. Sijmons, gewone leden van den kerkeraad. J. L. Heijermans, secretaris. L. A. Schnitzlcr, opper-voorzanger. Onderwijzers aan de Israelietische Armensc
feur. J. C. Neurdenburg, adjunct-secretaris en onderwij-zer ( <i> onderwijzer</i> ) aan het zendelinghuis. J. Voorhoeve lIZz., algc-meene ( <i> algcmeene</i> ) thesaurier. Bcstuurdcren binnen deze Stad. Ds. J. J. Prins, A. C. van Kossem, D. Wachter, Ds. J. F. Blaauw, Ds. C. W. van der Pot, Ds.W. P. K. Bonman, Ds. JI. G. J. van Docsburgh, .1. Mollllz., II. W. A. van Gordt, Ds. B. Stemberg, Ds. J. Tideman, Ds. J. ,1. Doedes, Ds. R. Adriani, Jhr. Mr. F. W. A. Beelaerts van Blokland, Ds. P. 11. Hugenlioltz, L. Y. Ledeboer Bz., Ds. J. ,1. van Oostcrzec , Ds. II. N. van Tcutcm , Ds. II. J. K. G. Theesing, Ds. J. II. Brandcs, Ds. S. Hoekstra Bz., Ds.W. Franckcn Az., A. Losel Vorstman, Ds. D. H. II. Tijssen. Rij bclgcnnotsc hap. J. F. Hoffman, president. Mr. H. J. van Buren, vice-president. ( <i> vicepresident.</i> ) J. Moll Hz., H. Blom, Ds. II. N. van Teirtem, Mr. K. A. Mees, Ds. J. Tideman, .1. van der Aa Criellaert, Mr. A. T. Prins, Ds. G. II. 31. Delprat, Ds. I’. II. Etugen-holtz, ( <i> Etugenholtz,</i> ) Ds. II. G. .1. van Doesbiirgb, I >s. .1. G. Sebultz Jacobi, Ds. J. J. Prins, W. F. van Kccdc van Ouds-hoorn. ( <i> Oudshoorn.</i> ) Ds. W. P. K. Bonman, L. V. Ledeboer, N. Mcsschaert, Ds. S. Hoekstra Bz., besturende commissie. H. Blom, thesaurier. Ds. J. Tideman, bibliothecaris. Ds. S. Hoekstra Bz., secretaris. IXcdcrland.seh Godsdienstig Traktaat- Genootschap. (Afd. Rotterdnm.) Ds. K. Adriani, president. Mr. K. A. Mees, A. C. van Kossem, K. Mees. lliilpfraktaart-genootschap. D. Twiss, president. W. F. baron van Kecde van Oudts-hoorn, ( <i> Oudtshoorn,</i> ) penningmeester. J. M. Vos, W- G. Herklots, secre-tarissen. ( <i> secretarissen.</i> ) W. Sucrmondt Bz., H. W. Herklots, W. G. Le-deboer, ( <i> Ledeboer,</i> ) Dr. W. Mark, Ds. J. M. Brown, Ds. S. Davies, Ds. II. J. K. G. Theesing, leden. Comité der vrienden Israels. Mr.M. Bichon van IJsselmonde, president. W. G. Her-klots, ( <i> Herklots,</i> ) secretaris en penningmeester. D. Twiss, Dr. P. 11. L. Kruijff, Dr. J.
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
Pagina: 4
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS