Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: adresboeken
beacon
32 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 4
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. 15. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
67
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
Hoogere Burgerschool. A. (Westersingel 36). Directeur: F. den Eerzamen, Nederl. . r - Leeraren : llrs. A. Veldhoen, handelswel., econ... staalsmr A. G. Trommel, wisk., natuurk.; M. L. Tnjzelaar, Hch. oef., W. Ee talboom. Enr/.; .1, I'. Krank, Duitsch : Ur. A. van Oven sdie / ., warenlt ; Dr. I’. .1. Dobbelaar, geschied.; Dis. 1 . L. \eriru u. aardr.. nat. /lis/.; Mevr. .1. G. E. Toose, Flansch; < ■ D- hoo-genboorn, ( <i> hoogenboorn,</i> ) handt. Gemeentelijke Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus. Gemeentelijke Handolsschool. (Hofstedestraat -36). Directeur : Dr. H. Roos, geschied. ■ Leeraren: 1'. W. Burger, Duitsch; .1. H. F isser-, w i sin, handel si , F de Lange, Fransch; S. Beenhakker, Fransch; Lr. Dijk, I- ranselt K. de Bruin, wisk. boekh.: T. Smeding, aardr.. geschied., econ. geschied.: Drs. P. .1. Rijneke, Engelsch; Drs. M. Beider, Engelsch; Drs. T. Barends, wisk. naluurh .; Dr. D. W. Dijkstra, scheik. tech. warenk.: F. C. Gammel, nat. hisl. ; Dr. T. O. de Kat, handelsr .; H C de Ven, Hch. oef.: E. Steunebrink. hch. oef.: G. de Neer, schrijven, slenogr.; .1. Hoogcarspel. staatswet. ;Mr. Dr. .1. A. Eigeman, staatswet.: L. J. Rogier, Nederl.: M. Winkel, dundl.; H. J. Prins, handt.: T. P. Duhen, Nederl., ,T. B. Kerpestem Snaansch: Mevr. W. A. Schlüter-Ponsen, fnachineschr. ; W. Schippers, wisft.; J. Blom, geschied.: N. Slooff, aardr. ; A. van Rossen, Duitsch; F. Klijzing, DuU.sch; NV. B. Brocx, handel s-uel.; ( <i> suel.;</i> ) ,1. v. de Griek, slaalsw.; Mej. F. (. Holman, Duitsch, F. ,|. Huisman, plant- en dierkunde; A. Pieëte, Nederl .; Drs. .1 R. Houtman, aardr., Geschied. : Drs. .1. D. Kes, aard. Geschied. ; H. A. NV. v. d. Tak-Diepenbroek, Hch. oef. TECHNISCH VAK- EN NIJVERHEIDSONDERWIJS. ACADEMIE VAN BEELDENDE KI NSTEN EN TECHNISCHE NV ET E NSCIIAPP E N. (Lijnbaanstraat 55). Directeur: II. O. Schumachcr. 1M1DDELBAKE TECHNISCHE SCHOOL. (Avondopleiding). Adjunct-Directeur afd. A (Bouwkunde en weg- en waterbouwkunde): Ir. M. G. A. Meischke. , ,,, ..... A
Vierde Gemeentelijke Hoogere Burger School mot 5-JnrIgou cursus B. (Bergsingel 135). Directeur: T. G. de Glopper, geschied. Leeraren: Dr. Ir. II. A. ,1. Schou lissen, scheih.: A. Bertram, Nederl.: Mej. Mr. M. H. Koderitsch, staatswet.; P. NVesterhof, Nederl.; aardr.: Dr. NV. R. Heere, geschied., aardr.: S. P. M. Beunders, wish., boekh.; S. S. Noach, Duitsch; NV. A. Ovaa, Eng.; G. A. Geluk, Fransch; .1. Hollaar, Fransch; 11. .1. Prins, handt.; Dr. D. Burger, wish.. werkt.h.. cosm.; Dr. F. .1. Huisman, nat. hisl.; G. .1. van Tongeren. Hch. oef.; Mevr. G. Straatman, lich.oef.; Mei. S. 1’. van Houte. wisk.; Ir. J. Ploeg, wish.; L. Kollmann, Fransch; Dr. .1. M. Ramaeckers, Duitsch. Gemeentelijke Hoogere Burger School voor Meisjes 5 en (5 jareh cursus. (Mecklenburglaan 49). Directrice: Dr. J. J. van Dullemen, Eng. 1 eeraressen: Dr. B. D. G. VI. Immink, nat.hist .; .1. F. A. dc Haan, Eng.: A. Haspels, geschied. Mr. M. II. Koderitsch, staatsinr.; A. E. Vos, Fransch; .1. G. Steensma, Duitsch; Dra. A. .1. Jas, Fransch; Dra. E. van Herwaarden, Duitsch; Ir. G. P. de Groot, scheih.; E. Th. Lievegoed, naluurh.; wish., M. E. Bellaar Spruyt, wisk. ; E. II. Mekes. handw.; M. P. van Neck, Duitsch; G. M. Langeler, wish.: ,1. Hoekstra, aardr.; S. A. M. de Boer, handt.; F. B. Plukhooy, lich.oef.: E. Sanders, lich.oef. NV. A. II. Grol, geschied. , Leeraren: II. de Lint, Nederl.; NV. Hardenberg, handl.; A. II. G. van der Kruk, wisk., boekh.: P. van Ringelestijn, Aederl.; A. Pieëte, Nederl. Eerste Christelijke Hoogere Burger School met 5-jarigen cursus. (Op gereformeerden grondsl.). (Henegouwerplein 16). Bestuur: Dr. .1. Hejunan, voor:.: Mr. T. de Jong Tzn., secr.; .1. NN ild-schnt, ( <i> ildschnt,</i> ) penningm.: A. Reijers, K. Verhoeven J.Lzn.; Ds. .1. v. Dvuvenbooden. Ds. J. Schoonhoven; 11. Buesink; H. Diemer; li.' D. Noordijk: Dr. V1-. Oudkerk; A. den Boer: ,1. G. van Dongen Sr.; Dr. G. Brillenburg Wurth; Ds. F. Kijftenbelt; 1, Vuvk: Dr. .1. H. Landwehr; N. Hanemaayer.. Commissie van
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. 16. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
68
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
CURSUS VOORBEREIDEND MIDDELBAAR TECHNISCH ONDERWIJS. (Avondschool). Leeraren : Ir. C. D. (’. Appeldoorn, niech., wisk.; Drs. T. Barends, mech.; N. de Boer, wisk.; Ir. C. J. .1. Ett., algebr., mech.; Ir. J. A. Meijtink. nat.: ,1. Hogendoorn, Dultsch; Nederl., G. E. Kiers. wisk.; W. 11. Wachter, wisk.; Ir. S. G. E. J. L. Vollers van Hamme, wisk, mech. KUNST- EN KUNSTNIJVERHEIDSONDERWIJS. (Dagopleiding.) Leider (teekenen, schilderen, boetseeren): II. E. Mees. Leider (publiciteit, nijverheids- en binnenhuiskunst): Jac. Jongert. Leeraren: D. Bautz, handt.; A. Bijl, ornament, teek., bordteek.; A. Derkzen van Angeren, etsen, lytogr.; A. Glansdorp, hand-teek.; ( <i> handteek.;</i> ) G. Hoppen, anatomie en anat. teek.; boetseeren, A. H. Koot, constr. en persp.; W. Mühlstaff, natuurk. teek.; kunst-geschied.; ( <i> kunstgeschied.;</i> ) M. Winkel, beschrijv. meelk.. rechll. teek.; W. v. Dort, teek. stilleven, plant en dier; D. G. Elffers, theorie red. en public.; II, Hana, natuurleek., en onlw.; ,1. W. H. Kamman, fotogr.; D. de Wilde, spuiltechn. KUNST- EN NIJVERHEIDSONDERWIJS. (Avondopleiding.) Leider (schilderen en beeldhouwen): H. E. Mees. Leider (publiciteit, nijverheids- en binnenhuiskunst): Jac. Jongert. Leeraren: D. Bautz, handt, en schilderen; M. ,1. Beitels, handt., natuurk. teek en ontwerpen; A. Bijl, bordteek. en natuurk. Leek.; ,T. .1. Damme, natuurk. en orn. teek.; J. Doets, ont-werpen ( <i> ontwerpen</i> ) v. inter.; W. van Dort, handteek.; A. Glansdorp, handteek.; H. Hana, natuurk. ontwerp.; H. v. d. Heide, constr. ontw. v. meub.; G. Hoppen, anat. teek., boetseeren; A. 1-1 • v. Koot, theorie v. h. meubel., inr. v. d. woning en ver-lichting; ( <i> verlichting;</i> ) W. Mühlstaff, hand-, natuurarnom. teek. en kunst-geschied.; ( <i> kunstgeschied.;</i> ) F. A. v. Oostveen, natuurk. leek. en projectie; II. J. Prins, ornam. teek.; W. C. A. Ridderhof, persp.; W. H. Wachter, wisk.; F. K. Weijenbergh. wisk.; H. .1. M. Basart, Kunstgesch.; K. v. d. Erve. Leek. letters en
V V O N D V A KTE E K E N S CIIO O L V A N 1)15 VEREEN. DE AM B ACHTS-SCHOOE. ( <i> ACHTSSCHOOE.</i> ) (Hillevliet 90.) Directeur: J. Schijn'. R.K. AVON' D-VA K T E E ïv E NS C H O O L. (Schoulenstraat 119.) Directeur: A. v. cl. Sluijs. VAKTEEKENSCIIOOTj VAX DE PATRONATEN VAN DE INI. LAURENTH S EN DAMHERTEN. (Schoulenstraat 119.) Directeur: A. L. PH. van der Sluijs. lo CHRISTELIJKE AVOND-XIJVERHEIDSSCHOOL. (Gord el weg 120.) Directeur: J. Ofman. 2de CHRISTELIJK E AVON D-NIJ VER H El DSSC1 lOOL. (Oranjéboomstraat 298.) Directeur: W. Haak. AVOND-NIJVEKUEIDSSCHOOL DER ST. JOSEFGEZELLEN VÉREENIGING. Directeur : P. de Jong. lo R. K. AV O X DTE E K E XS CIIO O L „ST. JOZEF”. (Baljuwstraat 2.) Directeur: F. W. Bastlaanse. 2o R.K. AVOXDTEEKEXSCHOOL ..ST. JOZEF”. (Overijsselscheslraat 49.) Directeur: F. P. L. Krooswijk. V.M.T.O.-CURSUS. VERBONDEN AAN DE ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN. (Lijnbaanstraat 55.) Directeur: H. O. Schumacher. NIJVERHEIDS ONDER WIJS VOOR MEISJES. SCHOOL VOOR VROUWENARBEID I. (Koningsvcldestraat 14). Directrice: Mej. A. II. Heijermans. SCHOOL VOOR VROUWENARBEID II. (Drievriendenslraat 24-26). Directrice: Mej. E. C. Pabbruwe. Filiaal: Blokmakersdwarsstraal. SCHOOL VOOR VROUWENARBEID III. (Schinkelstraat 23). Directrice: Mej. B. A. van der Velde. SCHOOL VOOR VROUWENARBEID IV. (Dillenburgstraat 4). Directrice: Mej. G. v. d. Sluijs. Filiaal: Staiupioenstraat 38. SCHOOL VOOR VROUWENARBEID V. (Lange Torenstraat 59). Directrice: Mej. A. A. E. Driessen. Filiaal: Kortebrantstr. ALGEMEENE VAKSCHOOL VOOR MEISJES. (Pulscheplein 23). Directrice: Mej. J. C. W. de Boer. Waam. Directrice: A. T. Stüvel. ROTTER DAMSCHE HUISHOUDSCHOOL. (Graaf Florisstraat 45/61). Directrice: Mevr. J. Simons-Oppenheimer. Hoofd van het Internaat: Mej. A. Dorndeck. SCHOOL VOOR OPLEIDING VAN LEERKRACHTEN IN KINDERVER ZO R GING. (’s Graven dij kwal 26b.) Directrice: G. G. M. de Vos. R. K. HUISHOUD- EN INDUSTRIESCHOOL. (V. d. Duijnstraat 9.) Directrice: E. M. J. A.
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. 17. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
69
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
'machinist e nsch o o l \ erbonden aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen. (Schiedamschesingcl 39). Directeur: ,T. C. Piek. Leeraren: C. van den Berg, Eng. wisk.; G. .1. van den Ros, pract. werken; Ir. G. J. W. Essellng, clectr. techn.; Ir. .1 W Heil, natuurk., werkt.k.; Ir. .1. R. G. Isbrücber, eleclr. techn.; .1. van Kersen, stoomwerkt.k. en werktuigk. teek.; H. W. Krijgsman, scheepsb.kunde; F. A. Schiefer, stoomwerkt.k.; t . ('. Tillemans, wisk.; G. Kruithof, wisk., Nederl. wetskennis; .1. Molenaar, natuurk., mech.; F. .1. W. Oostendorp, scheeps-werk!..k., ( <i> scheepswerk!..k.,</i> ) werkl.k. leek.; Dr. A. Brester, sebeik.; P. .1. van Genk, Eng.; P. Hermcijer, aards.; L. la II o ij, stoopnwerkt.; c. G. de Jong, motoren; F. A. A. Jasperse, stoomwerkt.k. cu werkt.leek.; Dr. F. II. Meihuizen, E.H.B.O.; F. A. Schiefer, stoomwerkt.k. GEMEENTELIJKE ZEEVAARTSCHOOL. (Pieter de Hoocbweg 129.) Directeur: Tb. Westerbof. Leeraren: F. H. Meihuizen, arts. A’. Bakker, Dr. R. .1. Korlmul-der, ( <i> Korlmulder,</i> ) I. Principaal, .1. Smit, e. F. Smitb, L. F, Slccbouwer, P. L. Suiker, L. .1. Veltrop, AV. F. II. Schut. G. Kuiper, .1. H. Mak, P. Herwijer, F. P. Roesl, R. A. Broek. BIN N EN A AARTSCHOLEN. uitgaande van bet Onderwijsfonds voor de Scheepvaart. Pieter de Hoocbweg: A. de A r os, directeur. Oranjeboomslraat 320: G. H. Hebeis, directeur. OPLEIDINGSSCHIP VOOR DE HANDELSVAART. Opleidingsschip ..Nederlander”, liggende nabij de .Maasbrug. Commandant: G. AV. J. AA 7 aardeloo. LAGER ONDERWIJS. TWEEDE HOOFDINSPECTIE. » Bureau ’s-Gravenhage, Prins Hendrikstraat 17. Ilooldinspecleur: P. van Nes Czn., Haarlem. INSPECTIE R O TT E R D AM. Bureau Provenierssingel 24. ( Hillcgersberg, Overschie, Rotterdam,, Schiebroek, Schiedam). Inspecteur: A. Smit Jzn . Schoolopzieners: .1. .1. Starkenburg le A'oorburg. .1. P. Kruize le Schiedam en G. AA’. Comello Rotterdam. GEMEENTELIJKE INSPECTEURS (Inspectrlces). Alej. G. Rietdijk en de heeren ,T. A. Nooteboom en J. A
KWEEKSCHOOL VOOR ONDERWIJZERESSEN. BIJ HET VOORBEREIDEND ONDERWIJS. (Jan van Loonslaan 7>. Directrice: J. E. Schaap. VORMSCHOOL TOT OPLEIDING VAN ONDERWIJZERESSEN AAN C1IR. SCHOLEN VOOR VOORBEREIDEND ONDERWIJS. Directrice : .1. Zuidrneer, Bergsingel III. OPENBARE SCHOLEN VOOR VOORBEREIDEND ONDERWIJS. (met de hoofden der scholen). AVarmoeziersstraat 84, M. Escabache. Hoomgaardstraat 52. M. A. P. Ilotmeijer—Clement. Zomerhofslraat 87. P. W. Biseno. Noordsingel 4a, G. C. F. Ruijgers. öchiedamschesingel 203, II. 1). Moiijn. Spiegelnisserslraat 12, É. S. Valk. Keienstraat 22c, L. de Groot. Van Lennepstraat 13, M. W. Stillebroer. Beukelsdijk 51, C. C. Frcnks. Groenelaan 18a, C. J. Dijkers. Nieuwe Kerkstraat 37c, G. M. Torenburg. Jan Kobellstraat 2, A. M. Schutte. Mare 67/5, M. E. Flanken. Albregt Engelmanstraat 43 I, A. M. Brusséc. Van Speijkstraat 70c, A. .1. Liesveld. Jensiusstraat 35, ('. R. Hazewinkcl. Isaac Hubertstraat 115, C. Buijtendijk. Stampioenstraat 38, C. L. Knop. 3e Pijnackerstraat 6b. C. Rutteman. Parallelweg 73, P. Velgersdijk.* Tiendweg 43, N. A. de Neef —v. d. Keemel. Oranjeboomslraat 295, A. C. A. Bartels. Molenwaterweg 28. A. C. G. Donnaij. Ciemensstraat 65. H. Janzee. Meidoornstraat 47, A. W. Boer. C. P. Tielestraat 12, .1. L. A. Wetselaar. Gcd. Slaak 29, .1. Lavino. Tolbuisslraat 25, A. Ladage. Speelmandwarsslraat 23. C. de Gast. Poolstraat 41, C. B. van Zwieten. Speelmanstraat 32, A. C. Kluit —van Gelder. Tweeboschstraat 21, C. I. van Diejie. Willebrordusstraat 43, .1. A. van Hollen. Jaffadwarsstraat 30/1, W. M. E. Brezct. Jagerslaan 15, C. E. Ahrens. De Jagerstraat 22, M. C. Osterholl. Vredehofweg 25, M. A. Lina. Flugo de Grootstraat 119b, A. M. Sauer. Oranjeboomslraat 5, ,T. v. d. Heiden. Hoek van Holland, Strandweg 70, J. C. de Zeeuw. Kameliastraat 62, A. G. M. A. van Loon. Kuiperstraat 20, A. H. van Harlingen. Borgerstraat 8/1, H. J. Wijntjes. Limburgscbestraat 6, C. den Daas. Polderstraat 75, G. M. van Noordwijk. Bouwmanstraat 2, .1. F. Flelber
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. 18. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
70
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
Utrechtschestraat 22b, A. M. Homburg. Rodenrijschelaan 74, A. 17. v. d. Giessen. Buitenhofstraat, 75, .1. 51. Kleijnjan. Lambertusstraat 104. K. C. Arenlz. 's-Gravendeelstraat 4, ,1. M. Duijverman. Elzendaal 15, \V. Cederhout. Burgemeester van Esslraal 46, Pernis, A. Mugge. Burgemeester van Esstraal 16, Pernis, .1. Kozeboom. BIJZONDERE SCHOLEN VOOR R.KATH. VOORRE-REIDEND ( <i> VOORREREIDEND</i> ) ONDERWIJS. (met de hoofden der scholen). Goudschesirigel 140, .1. 11 uijs. Acrt van Ncsstraal Co. II. Hoogenbooni. Malhenesserdijk 450, 51. 51. ,l. van Lieshout. Schietbaanlaan 100. 5V. G. Binkhorst. Heer Kerstantstraal 30, 51. 17. 51ens. Linker Rottekade 130. C. Hoogenbooni. Boschje 6b, .1. C. A. 51. Paanakker. Christiaan de Wetstraat 30, A. 17. Konings Walenburgerweg 4 5, C. de Koning Zwarte Paardenslraat CO. 17. B. Wijzen broek Josephstraal C4. c. A. 5'ergouwen Gaffelslraal 1. .1. T. 51. Boel Van Meursslraal 27, 17. 51. Schaar Rhoonstraat II, .1. Bod Jagthuisstraat 30, W. A. 51. Houtsma Dalweg 3, 51. S. de .Tongh Lange Hilleweg 258, 51. c. van Eldonk Isaac Hubert.straat 73. A. Peters Strevelsweg 170, W. 51. van Leeuwen Hofiaah 113, ,l. 51. van Wees OPENBARE SCHOLEN VOOR GEWOON EN UITGE-BREID ( <i> UITGEBREID</i> ) LAGER ONDERWIJS. (met de hoofden der scholen). Baan 163, H. Zoon Narcissenstraat 00. .1. 51. Straub Ring 13/3, Pernis, .1. G. 5'isser Jan de Raadtkade B 83, Hoogvliel, W. Venenians 51 oerkcrkes traa 1 60, .1. Zuurdeeg Putscheboehl 3, p. Rijke SI. Janstraat in. A. in ’l Veld Ketenstraat CO. C. A. Lingmonl Oleanderstraat II 7a, A. Zilverschoon Mare 35. ,1. 1'. van der Neut Assendelftstraal 37, .1. Smits Hooidrift 72. 51. van der Giesen Boudewijnstraal l. G. F. van der Hoeven AVm. Barentzsstraal 8. D. Boogaard Zwartewaalstraat 38b, W. Niêuwenhuvze Nesserdijk 406, H. H. A. Kip Lange Hilleweg C35, .1. C. van Toledo Rechthuisstraal 0. 17. G. Borgers Schulpweg 162, T. de Graaf Calh. Beersmanslraat 78. II. W. 1'eleri Burgerstraat 34/1, ,1. .Maas Schoolerboschslraat 114
Schoutenstraat 157, 51. Guittart Schooterboschstraat 80. Mej. .1. Bever Prins Hendriklaan 10/2, I). van 51ale Coolhavenslraat C9A, G. A. Bos Delfgaauwstraat 38, W. van F7tten Jan van Avennesstraat 45/1, L. Ingenhoes Ploegstraat 28, L. van. Gort C. P. Tielestraat 57, Ackersdijkstraat 20, 5Iej. A. A. ('. Horsman c. P. Tielestraat 57, .1. c. G. Hoppen er Boezemdwarsstraat I, II. Knotnérus J. van Avennesstraat 45, 51ej. W. v. d. Blink IJsclubstraat 9, .1. H. de Groot Oranjebooms traa ( 298, A. Langejan Boschpolderplcin 16, F. J. Peet ’s-Gravendijkwal 26, W. de Gast Mare 35. 5Iej. G. A. Franssen Vredehofweg 26/1, R. A. C. Sneep 5'redehofweg 26/1, Mej. 51. Jansen 's-Gravendijkwal 26b, Mej. L. Isaiics Noordpolderstraat 40, A. Schutter Jan van Loonslaan 9/2, I'. v. d. Wulp staringplein 26, Mej. N. Ovcrbeeke si. Janstraat. 10, H. Bolder Ketenstraat 20, J. van Loo Brabantschestraat IC, C. Dijkshoorn Sonmanstraat, J. T. Kruimink llildegardisstraat 8. J. P. v. d. Pool Tweeboschstraat 23, T. .1. Brussaard Korfmakersstraat 129b. 5Iej. H. C. Hotke Couwaelstraat 7/1, C. Lugthart Ericaplein 15, Mej. G. Bos Hofplein 4. 11. de Groot Lijnbaanslraal 26, G. A. den Boer Erasmusstraat 26, A. de Borst Jonker Fransstraat 127, G. Jansen Delfgaauwstraat 38/1, W. van Leening Adriën Mildersstraat 35. 51. Bleiker Nadorstslraal, 84, C. A. G. Sneep Ackersdijkstraat 20, Mej. D. N. Kraayenbrihk 51 are 35, 51. Ponsen Hooidrift 72, P, 5. 5Iast Rechthuisstraat 9, P. de Langen Korfmakersstraat 127. A. C. v. d. Voet Poolstraat 43, H. L. Vleesch Dubois Katendrechtsche Lagedijk 137, L. Catsman Albrccht En gel manstraat 17b, P. Sandee Hoevestraat 13, 5Icj. W. G. 51. Stoutjesdijk Adriën Mildersstraat 35, Mej. E. W. F. Bartelds Isaac Hubertstraat 113 .lensiusslraat 37, Gaffeldwarsstraat 5, L. 51. Smit Cath. Beersmanslraat 78. .1. C. J. E. Broeders Berkelstraat 31, G. P. Wervers Parallelweg 55. A. van Waart Zinkerstraat 31/1, L. van Tiggele Speelmandwarsstraat 7, S. .1. Gravestijn Bruynstraat 35, Mej. .1. H. Ed
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
Pagina: 4
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS