Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: adresboeken
beacon
126 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 4
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-12. Adresboeken Rotterdam, 1856; p. 10. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1854 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
13
Jaar:
1856
Is onderdeel van:
COMMIESEN VAN DE 4de KLASSE. W. F. K. Verhooff, J. M. Ramraeraad, Jhr. P. .1, de Beije, J. J. Kelk, M. Goudswaard, J. R. Blom-mondoal, ( <i> Blommondoal,</i> ) H. Daniels, D. Oosthoek, A. J. H. Schoth, W. F. Noman, A. Wittcman, J. O. van Haaften . P. Spierenburg, N. Rietdijk, B. W. Boodc, P. P. de Peijpers. SLOEPROEIJEUS. A. van Amcide, J. Visser. F. G. Nagel, J. van den Broek, visiteurs-scheepsineester. M. J. Spaanderman, sclieepsmeester. Rijk* Entrcpdt. A. J.Jfetzlar, anti'Rposmr. J. Pluggc, controleur. G, van Holst, eerste boekhouder. A. H. Verhoeff, tweedi boekhouder. W. Heusdens, eerste klerk. J. U. TJskc, tweede klerk. A. de Molenaar, derde klerk. W. J. Bren-der ( <i> Brender</i> ) h, Brandis, magazijnmeester. J. Zillcsen, adjunrt-ma-gazijnmieester. ( <i> adjunrt-magazijnmieester.</i> ) C. J. Coeland , hoojd-commies. DIRECTIE VAN HET ALGEMEEN RFJKS ENTREPOT. A. J. Metzlar, directeur van wege het Rijk. D, Vis Blokluiijzen , G. J. Mees, directeurs van wege den handel. J. II. C. van der Kun, directeur van wege de stad. S. P. Sucrhoff, magazijnmeester van wege den handel. G. Kiela, adjunct-magazijnmeester van wege den handel. Agentschap van ‘s Rijks Schatkist. Kantoor Haringvliet, 12. 35. A. C. Hanegraaff. Kantoren van Registratie, Zegel, Successie en Domeinen. D. H. van der Poel, inspecteur. G. ten Sande, ontvanger van registratie en burgerlijke acten, 1ste, 2de en 5de kanton, kantoor Schccprnakers-haven. ( <i> Schccprnakershaven.</i> ) L. P. Ie Sage ten Broek, ontvanger voor hetregt van successie kantoor Scheepmakcrshaven. B. van Bcrkel, ontvanger van de registratie voor de geregielijke en adminislraiive acten., hel zegel en de do-meinen, ( <i> domeinen,</i> ) kantoor Oppert. Jhr. Mr. J. F. van Breugel, bewaarder der hypotheken en van het kadaster , kantoor Boompjes. C. P. Poolen , beëedigd klerk bij de hypotheken. C. J. Elemans, landmeter bij de velddienst. C. J. Genet, landmeter bij de kantoordienst. Kantoor van AVaarborg en Belasting der Gouden en Zilveren We
Hoffman, M. van der Roest, G, MeLz, H. W. Donker-sloot, ( <i> Donkersloot,</i> ) J. B. Dutillioux, C. M. Gardien, G. Mo rit/.. T. Meijer , D. C. F. Pistoor van Velp Az., G. J. Sohroors, T. H. J. Linncmann , brievenbestellers. StaatS’LotcriJ. Van Marle en Nicrstrasz, gekwalificeerde collecteurs. C. G. Booncnkainp, de Ligt en Bollcurs, Nathans en van Witscn , J. II. Fol, M. Wijt en Zonen , Wed. P. van Waesbergc, S. M. Wolfsbergen, Wed. J. de Jongh, gedelegeerden der 1ste klasse. Nationale Militie. Jhr. Mr. D. R. Gevers Deijnoot, voorzitter. A. F. L. Biehon van IJsselmonde, burgerlijk lid. J. W. Hein, Mr. A. T. Prins, plaatsvervangers. De majoor Sweomer, militair lid. De kolonel .1. W. Sessclcr, mililie-commis-saris. ( <i> mililie-commissaris.</i> ) C. van Koetsveld , secretaris. Commissie tot de afgifte der certincalcn van vrijstelling van de Nationale Militie, voor liet jaar 185ft. Mr. A. T. Prins, J. Roest van Limburg, P. van der Dassen van Beeftingh, F. W. C. Blom , II. T. Löhnis. Statcn-Generaal. Afgevaardigden ter Eerste Kamer. A. van Rijckcvorscl Hz., D. Blankcnheijm. Afgevaardigden ter Tweede Kamer. Mr. A. Hoijnck van Papendrccht, Mr. P. P. van Bosse. Provinciale Staten van Znid-llolland. Hoofd-kiesdislnct Rotterdam. 1ste district. J. F. Hoffman, Mr. A. T. Prins, Jhr A. L. Coenen, W. S. van den Bergh van Hcincnoord , Mr. J. B. L. Wcnlholt, P. H. Tromp. 2de district. II. T. Löhnis, Joost van Vollenhovcn, Jhr. Mr. W. T. Gevers Deijnoot, Jhr. Mr. D. Gevers Deijnoot, F. W. C. Blom, Mr. J. van Stolk Cz., Mr. D. J. F. Boogaers. Hoogheemraadschap van Schieland. Gebouw Korte Hoogstraat, 5. 285. Mr. Ic. Thooft, Dijkgraaf. Mr. A. T. Prins, J, van Lakcrvcld Blanken, te Gouda, F. van Vollenhoven, J. Drost Az., te Moordrecht, Hoogheemraden. Hoofdingelanden. 1ste district. P. C. Burgerhoudt, te Soetcrwocdc, C. Hoogendijk Az., te Kralingcn, (éenc vacature). 2de district. J. W. Schuurman, te Rijswijk, Mr. J. A. Vaillant, te Schiedam, C. Uitdenbogert, te Bleiswijk. 3de district
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-12. Adresboeken Rotterdam, 1856; p. 11. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1854 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
14
Jaar:
1856
Is onderdeel van:
4de district. K. van der Torren, te Zuidwaddinxveen, W. Werninok, te Gouda, K. Schelling, te Ouderkerk aan den IJssel. Jhr. A. L. Coenen, secretaris-rentmeester. J. A. Scholtcn Hz, , fabriek-landmeter. W. C. Wijnma-len ( <i> Wijnmalen</i> ) , beëedigde klerk. J. Oudijk, te Nieuwerkcrk aan den IJssel, opzigler. C. Jr., H. Jongsten, boden. Fonsuls-gener.tal, vice-consuls, en consul. Agcn-ten ( <i> Agcnten</i> ) van biiitenlandsclie mogendheden. Verecnigde Staten van Noord-Amerika, W. S. Camp-bell ( <i> Campbell</i> ) , consul-generaal. Baden, J. II. Schmascn. België, C. Serruys, consul. A. Scrruys, vice-consul. Beijeren, C. Kohier. Brazilië, J. II. C. van der Kun, vice-consul Breinen, C. E. Moll. Buenos Ayres en Paraguay, H. van Houten. Groot-Brittanje, J. H. Turing, consul. Robt. Turing, vice-consul. Chili, E. Serruys. Costa Rica, H. van Rijckcvorsel, consul-generaal. Denemarken, B. A. L. Thadcn. Frankfort a/m, F. W. Eckstein. Frankrijk, M. Murc de Pelanne. Grenada (Nieuw), H. Muller Sz. Griekenland, J. H. Cornelder. Hanover, P. J. M. Fauohey. Hamburg en Lubeck, Ch. Cornelder Hz., vice-consid. Hessen, Kerkelijke Staat, F. M. J. Bellini. Mecklcnburg-Schwerin, N. Tetterode, vice-consid. Nassau, P. W. Roggenbach, constd-generaal. Oostenrijk, W. F. G. C. A. Rehm. Parma, A. C. W. H. Ellinckhuysen. Portugal, A. Ellcrman, vice-consul. Pruissen, F. Carp. Rusland, E. P. J. Driebeek, vice-consul. Saxen, F. Carp, waarnemend consul. Sardinië, J. A. M. van Berkel, vice-consul. De Beide Siciliën, G. S. Pietcrs, vice-consul. Spanje, A. C. W. H. Ellinckhuysen. Venezuela, H. van Rijckevorsel. Wurtembcrg, C. P. W. Fuchs. Zweden en Noorwegen, A. M. Anthony, vice-consul. Zwitserland, F Koch. Kamer van Koophandel en Fabrieken. A. van Rijckevorsel Hz., president. F. J. Plate, vice-president. ( <i> vicepresident.</i> ) H. van Oordt, L. B. Ledeboer, R. J. Browne, J. R. Veder, J. J. Reuchlin, G. A. Blankcnhcijm, D. Dunlop, D. F. E. Bunge, P. H. Tromp, J. C. T. Philippi, C. H. Grohé, G. Obree
,\ederlandsclie .Stooiiiboot-Maatschappij. Kantoor Boompjes, I. 105/106. Stoomvaart naar Londen en den Rijn. Fabriek van stoom- en andere werktuigen, vaartuigen, enz., gelegen op het eiland Fijenoord. E. L. Jacobson, Mr. J. Tliooft, L. C. Bernet, Mr. P. Blussé van Oud Alblas, Joost van Volleuhoven, II. T. Lölmis, permanente commissie. F. Bunge, P. II. Tromp, A. H. van Oordt, plaats-vervangers. ( <i> plaatsvervangers.</i> ) H. A. van Overzee, L. V. Lcdeboer Bz., J. C. Eek , F. Buiige, C. P. Sander, commissie van rekening. C. E. Viruly, A. H. van Oordt, R. Mees KAzn., plaatsvervangers. J. W. L. van Oordt, directeur. Arn. van der Vliet, administrateur. P. J. Kooij, boekhouder. Assurantie en Brandwaarborg Maatschappijen. Afdeeling van het Nederlanclsche Brandwaarbory- Genootschap te Amsterdam. Kantoor Wijnhaven, 1. 446. F. A. Vink, commissaris. J. H. Boot, correspondent. Algemeens Zee- en Brand- Verzekering-Maalschappij. Kantoor Boompjes, 1. 28. J. Tromp, H. C. van Alphen, directeuren. G. J. Boutmij, J. J. Milders, Jonkhr. A. L. Coenen , A. vau Rijckcvorsel Wz., H. de Bruijn, commissarissen. Algemeens Brandwaarborg-Maatschappij. Kantoor Groote Wijnbrugstraat, 1. 465. W. S. Burger Jr., directeur. D. Dunlop , T. H. van der Looij, M. H. C. van Oosterzee, commissarissen. Algemeens Verzekering-Maatschappij , gevestigd te Parijs. Kantoor Zuidblaak. E. Gompertz, gevolmagtigde. Algemeens Brandwaarborg-Maatschappij , op vaste premie en bij Ouderlingen Waarborg, gevestigd te Utrecht. Kantoor Boompjes, 1. 103. C. G. Schutze van Houten , agent. Amstcrdamsche Onderlinge Brandwaarborg-Maalschappij op Roerende en Onroerende Goederen. Kantoor Leuvehaven, 1. 220. G. L. Greven , correspondent. Arnhemsche Verzekering-Maatsch. tegen Brandschade. Kantoor Wijnhaven. P. J. van den Abeelen, gevolmagtigde. Assurantie-Maalschappij te Rotterdam. Kantoor Wijnstraat, 2. 126. A. N. Trenité, F. A. Vink, directeuren. A. vau der Hoop Jz., C. J. Thooft, D. Burger, N. M. vanBeeftingh, C. P. W. Fuchs , co
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-12. Adresboeken Rotterdam, 1856; p. 12. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1854 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
15
Jaar:
1856
Is onderdeel van:
Comité: los Assureurs, gevestigd te Parijs. Kantoor Zuidblaak. E. Gompertz, gevolmagtigde. Compagnie d' Assnrances Générales Maritimes , gevestigd te Parijs. Kantoor Zuidblaak. E. Gompertz, gevolmagtigde. Derde Amsterdamsche Assurantie-Sociëteit tegen Zeegevaar. Kantoor Wijnhaven, 2. 243. M. M. van Dam , gevolmagtigde. De Dordr echts che Verzekering Maatsch. tegen Zeegevaar. Kantoor Wijnhaven, 1. 465. M. H. C. van Oosterzee, D. A. van Putten, gevol-magtigden. ( <i> gevolmagtigden.</i> ) 's Gravenhaagsche Maatschappij tegen Brand en Zeegevaar. Kantoor Wijnhaven, 1. 261. H. II. van Dam, directeur. A. C. van T)am, adjunct-directeur. ( <i> adjunctdirecteur.</i> ) C. J. Thooft, Mr. A. Schadec, te Rotterdam , F. M. Schmolck, Mr. N. de Gijselaar Ez., Mr. D. van de Wijnperssc, te ’sllagc, commissarissen. Haagsche Assurantie- Compagnie. Kantoor Boompjes , 1. 59. J. J. Havclaar, gevolmagtigde. ’s Hcrtogenbossche Brandivaarhorg-Maatschappij. Kantoor Boompjes, 1. 103. C, G. Schutze van Houten , gevolmagtigde. Hollandsche Zee- en Brand- Ver zekering-Maatschappij. Kantoor Wijnhaven , 1. 465. M. H. C. van Oosterzee, D. A. van Putten, directeuren. W. A. C. van Dam, J. van der Hoop Jz., Mr. A. S. Milders, A. Moens , commissarissen. Hollandsche Brand-Assurantie-Maatschappij , gevestigd te Amsterdam. Kantoor Wijnhaven. H. C. van Alphen, gevolmagtigde. Hollandsche Brand-Assurantie-Societeit , gevestigd te Amsterdam. Kantoor Geldersche kade, 2. 51 D. Vis Blokhuijzen , gevolmagtigde. Hollandsche Zeeverzekering-Maatschappij , gevestigd te Amsterdam. Kantoor Wijnhaven. P. J. van den Abeelen, agent. Keulsche Assurantie-Maatschapp/j; Agrippina. Kantoor Wijnhaven, 2. 202. Ph. van Ommeren, gevolmagtigde. K. K. gepriv. Azienda Assecuratrice, gevestigd te Triest. Kantoor Boompjes. C. Steinweg, gevolmagtigde. Maatschappij van Assurantie , Discontering en Beleening. Kantoor Wijnstraat, 2. 123. J. T. Wilkens, J. F. Hoffmaü, R. Ives Browne, Mr. A. T. Prins, P. J. M. Fauchey , D. L. W. van Mierop, Mr
Gevonden alinea's: 4
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-12. Adresboeken Rotterdam, 1856; p. 13. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1854 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
16
Jaar:
1856
Is onderdeel van:
Gevonden alinea's: 7
 
 
 
Pagina: 4
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS