Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

 • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
 • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
 • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: adresboeken
beacon
20 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 5
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5
 •  | volgende  
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-11. Adresboeken Rotterdam, 1854; p. 17. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1856 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
25
Jaar:
1854
Is onderdeel van:
ilollandsche maatschappij van fraaijc kunsten cn wetenschappen. Afdeeling Rotterdam. Mr. W. S. van Reescma, voorzitter. Mr. J. C. Reep-maker, ( <i> Reepmaker,</i> ) penningmeester. Mr. II. J- Burger, secretaris. Dr. J. B. Mol e water, Dr. G. Ph. F. Groshans, Dr. A. de Jager, Mr. G. Mees, bestuurders. Mr. A. Bogaers, honorair. Dr. A. Mees RAz , P. W. L. van Gordt, Dr. G. A. Schneither, Mr. W. T. Gevers Deynoot, buitengewone bestuurders. Maatschappij tot bevordering der toonkunst. Afdeeling Rotterdam. C. G. Schutze van Houten, voorzitter. J. van der Hoop Jac. Zn., vice-voorzifter. A. Rneb, thesaurier. J. R. Smalt, secretaris. S. van Baaien, M. H. (A van Oosterzee, C. Serruijs Jr., N. C. Gregoor. A. C. G. Vermeulen, algemeene secretaris der maat-schappij. ( <i> maatschappij.</i> ) Door Vriendschap werkzaam gebleven. D. Fonteijn , praeses ad sitam. A. Gall, 1ste voor-zitter. ( <i> voorzitter.</i> ) G. H. van der Goes Gz., 2de voorde?-. F. H. Görlitz, 1ste secretaris. F. G. Mortelmans, 2de secre-taris. ( <i> secretaris.</i> ) P. van der Palm, penningmeester. A. Hendriksen, bibliothecaris. F. H. van de Wiel, commissaris van orde. Wed. van Loon, custos. Maatschappij tot \ut van ‘t Algemeen. Departement Rotterdam. DEPARTEMENTS-UESTüUK. Ds. G. H. M. Delprat, tijdelijk voor zifter. H. P. Thooft, penningmeester. N. Messchaert, Iste secretaris. G. van Reijn, 2de secretaris. Jr. Mr. W. T. Gevers Deijnoot, P. K. Görlitz, Ds. W. P. R. Bouman, Dr. J. W. Slui-ter, ( <i> Sluiter,</i> ) Dr. M. C. Mensing. DEPARTEJIENTS-INRIGTIXGEN. Spaarbank. Jhr. Mr. W. T. Gevers Deijnoot, voorzitter (als lid van het departements-bestuur). M. R. A. Mees, penning-meester. ( <i> penningmeester.</i> ) Mr. A. Bakker, secretaris. Mr. A. S. Mil-ders, ( <i> Milders,</i> ) T. T. Gleichman, E. J. Havelaar, IJ. Wachter Pz., D. Burger, D. Dunlop, Jb. Mees. A. van dor Hoop Jz., R. Baelde, A. T. van Gasteel, Jhr. Mr. A. A. Gevers Deijnoot, N. M. van Beeftingh, S. van der Willigen, Jhr. A. L. C'oencn, A. de Wit va
Bestuur der Zangschool voor aankomende Onderwijzers. Ds. G. II. M. Delprat, voorzitter (als lid van het de-partements-bestrmr). ( <i> departements-bestrmr).</i> ) H. Altmann, penningmeester. M. Gouka, secretaris. Dr. J. W. Sluiter, P. K. Görlitz, A. Bruijn, D. P. van Wageninge. Commissie voor de Gymnastie. Jhr. Mr. W. T. Gevers Deijnoot, voorzitter (als lid van het departements-bestuur). G. Wenk Jr., secretaris. Dr. J. W. Sluiter, H. Scholten, H. Altmann, Dr. G. Ph. Groshans, (vacature). Commissie van Bestuur der Zondagavond-Zangscholen. Ds. G. H. M. Delprat, voorzitter (als lid van het de-partements-bestuur). ( <i> departements-bestuur).</i> ) M. Gouka, penningmeester. J. G. Knijper, secretaris. P. K. Görlitz, D. P. van Wageninge. Zondagscholen. Lokaal Kleine Kipstraat, hoek van de Convooisteeg. Ds. H. N. van Teutem, president. M. Wijt Jr., secretaris. De schooltijden zijn , Zondag middag 2 uur en Dings-dag ( <i> Dingsdag</i> ) avond 7 uur, voor vrouwen. Zondag middag 5 uur en Donderdag avond 7 uur, voor mannen. Katholieke Algemeene Bewaarschool. Coolsingel, 15. 317. Bcstnurderen. Dr. J. G. F. Sleurs, president. Mr. G. de Haas, vice-president. C. W. Bax. S. J. van Tomputtc. H. M. A. van der Yen. G. Huijgen, sea-etaris. W. J. P. Poortmans, penningmeester. Dames Bestuurderessen. Mej. M. A. de Vries, presi-dente. ( <i> presidente.</i> ) Mevrouw J. J. van Tomputte-Grevc, Mej. C. J. M. van DricI, Mej. E. Rijpen, Mevr. A. A. Sleurs-Bruggcr-maes, ( <i> Sleurs-Bruggcrmaes,</i> ) secretaresse. Mej. P. Blokkerus, hoofd-ondenoijzeresse. Mej. H. A. Meijer, hoofd der naaischool. Breiklasse. Mej. Aarendse. Godsdienstige Israclietische School-comniissic. Dr. J. D. Oppenheim, president. A. Sijmons. A. J. Gazan. S. J. de Vries. J. L. Fteijermans , lid en se-cretaris. ( <i> secretaris.</i> ) Maatschappij tot oprigtiug van Bewaarscholen te Rotterdam. Bestuurders; G. H. M. Delprat, president. M. Gouka, vice-president. A. C. van Rossem , penningmeester. H. T. Löhnis, secretaris. F. Dek
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-11. Adresboeken Rotterdam, 1854; p. 18. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1856 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
26
Jaar:
1854
Is onderdeel van:
D. Rigtcr, kleermaker. J. S. van Ree, zaalopzigter. H. Gcnesins, portier. J. Rogge, geb. Koppeschanr, binnen-moeder. ( <i> binnenmoeder.</i> ) wed. J. M. Moeder, geb. Stahr, jongens moeder. M. van Baarle, meisjesmoeder. M. de Wijzer, klein-kin-dermoeder. ( <i> klein-kindermoeder.</i> ) J. R. Verwal jen, eerste naaivrouw. H. Bux-torff, ( <i> Buxtorff,</i> ) tweede naaivrouw. P. C. van Put, breivroww. Fundatie van wijlen nicj. Antonetta Kuyl en den lieer Antony Kuyl, genaamd Kuyl'.s fundatie. Scbickadc, 14. 423. «Tbr. Mr. J. A. van der Helm van Duivendijke, Mr. G. A. G. van Manen, beschermheeren. Mr. R. A. Mees, II. Lambcrt, P. J. Cantzlaar, J. van Stolk, bestuurders. Fit Liefde en Voorzorg, door wijlen mejtifor ouwen Maria en Alida de Koker. Schiednmsche Singel, 15. 615. A. van der IIoopJz., Ds. II. N. van Teutem, N. Mcsschacrt, regenten. Fundatie van wijlen den lieer Gcrril de Koker. Goudschen singel, 13. 907. W. Baartz , F. van Vollenhoven, J. Ondemans Ila-v ( <i> Ilav</i> ) el aar, Mr. T. T. Glcichnian , regenten. Fundatie van wijlen vrouwe Geertrnlda Groenevcld, genaamd vrouwe Groc-neveld’s ( <i> Grocneveld’s</i> ) Liefdegesticht. Oostsingel, 13. 494. II. Blom, Mr. R. A. Mees, P. J. Cantzlaar, J. van C karante, bestuurders. Hlaria Fatharina van Dooren's Vrouwenge-sticht ( <i> Vrouwengesticht</i> ) van Weldadigheid. Korte Hoogstraat 5. 2S6. Z. Ex. de Directeur Generaal voor de zaken van de R. C. Eeredicnst. Z. Ex. de minister van Binnenlandsche Zaken. beschermheeren. W. 1’. van der Loo, J. B. Hoogcweegen, ,T. van der Hoop Jacz., J. II. C. van der Kun , hoofdbesluurders der fondsen en administrateurs. Mej. M. A. de Vries, presidente siichtrrouwe. Mej. L. G. Bassona, TI. P. Krieger, A. M. A. van Ghert, baronesse P. Speijart van Woerden tot Oenema, W. L. van Eijck , stichtvromven. Genootschap: nederig en nienschlievcnd. (De bestuurders verkiezen onbekend te blijven.) Naar buiten werkende leden : R. P. Mees, G. A. Blankenhcijra. BEiilpvereenlgiiig van de IKaeonesseu l
Weldadige lurigting tot verzorging en verple-ging ( <i> verpleging</i> ) van oude lieden en zieken der Israelictisehe godsdienst. Lokaal Hoogstraat, 10. 107. E. Ezechiels, Mr. II. II. Tols, A. Sijmons, E. L. Jacobson Lz., J. Polak, directeuren. J. L. Heijcnnans, secretaris. Mevrouwen S. Ezechiels, geb. Machielsen, L. Jacob-son ( <i> Jacobson</i> ) , geb. Boas, E. van Witsen, geb. Nathans, directrices. U ereeniging tol ondersteuning van minvermo-gende ( <i> minvermogende</i> ) Kraamvrouwen. A. J. de Vries, president. J. de Jongh, thesaurier. H. G. de Groot. S. M. Wolfsbergen, secretaris. Commissie van topijsuitdeeiing aan minver-mogenden. ( <i> minvermogenden.</i> ) D. Blankenheijm, J. ,7. Tavcnraat, W. A. van der Wens, A. C. Dalen, G. A. Blankenheijm, W. N. Rosé, F. van Vollcnhoven, J. P. Thooft CJz., C. E. Viruly , Mr. G. J. Mees. Commissie van spijsverzorging 0.111 nood-lijdende ( <i> noodlijdende</i> ) Israëlieten. E. Ezechiels , voorzitter. J. L. Heijcnnans , secretaris. Mr. H. H. Tels, A. Sijmons, .1. Polak, E. L. Jacob-son ( <i> Jacobson</i> ) Lz.,L. L. Jacobson Az.,TL G. de Groot, J. de Jongh, Ludovicus Pincoffs, N. S. van Westerborg, Sarauel van Cleeff, J. J. van Witsen, Mozcs Ezechiels. Vereeniging: Hulpbetoon aan eerlijke en vlijtige armoede. Jhr. F. W. A. Bcclacrts van Blokland, president. J. J. Reuchlin , TL T. Löhnis , commissarissen. S. J)nn-lop, ( <i> J)nnlop,</i> ) penningmeester. Mr. W. S. van Reescma, secretaris. Mevrouwen: Hoffman, geb. van der Pot, Wed. van der Kuhlen, geb. van Zwijndregt, van Rijckcvorscl, geb. St. Martin, Reuchlin, geb. van Duiken, Mcs-schaert, ( <i> Mcsschaert,</i> ) geb. Messeliert, van Gennep, geb. van Assen-delft ( <i> Assendelft</i> ) de Coningh , Hcrklotz, geb. Snermondt, van Rec-dc ( <i> Recdc</i> ) van Gudtshoorn, geb. Melvill van Carnbee , SIeurs, geb. Bruggcr Maes, douairière vonFiscnne, geb. van der Kun, racjufvrouw C. Pott, bestuurderessen. J. F. ITotl'man, P. H. Tromp , A. van Rijckevorscl Hz., W. G. Herklots. N. M
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-11. Adresboeken Rotterdam, 1854; p. 19. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1856 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
27
Jaar:
1854
Is onderdeel van:
Maatschappij van Levensverzekering, geves-tigd ( <i> gevestigd</i> ) te Rotterdam en te ’s CJravenhage. Kantoor Oppert, 6. 215. J. G. Arbon , P. K. Görlitz, directeuren. G. M. van Heemskerk de Galz, A. de Jager, H. Alt-man ( <i> Altman</i> ) n , commissarissen. Ilegrafenis-fonds: Zonder Baatzucht, en Zieken-inrigtiiig: ( <i> Ziekeninrigtiiig:</i> ) Hulpverleen voor Rotterdam en omtrek. G. H. Eshnijs, II. Hopman, bestuurders. A. van Mens, J. C. Veltraeijcr, commissarissen van toezigt. Begrafenis- en Zleken-Socletelt, onder de zinspreuk : Tot aller welzijn, hulp in en na hel leven. T. Wijlacker, directeur en secretaris. J. Bennderman, mede-directeur. TV. van Duimen en J. M. Mol, commis-sarissen ( <i> commissarissen</i> ) van toeziyt. IVederlandech Begrafenisfonds. Kantoor Oppert, 6. 21. J. T. Moormans , G. M. van de Yen Gz., directeuren. M. Maronier, A. de Beijer, commissarissen. Zieken- en Begrafenls-Bns, onder de zinspreuk: Den lijder hulp te biên in ziekte, smart of pijn, Zal van deez' Sociëteit het eenigsl doelwit zijn. Bestuur. T. Braacx, J. Woldrager, J. C. van Boc-hove, ( <i> Bochove,</i> ) A. L. Boulonois , commissarissen. W. Brambacht, secretaris. Q. J. Goddard , geneesheer. M. Lage Jz., heelmeester. Wed. G. W. de Bruijn, artsenijmengster. K. Wilton, bode. Begrafenls-Socletelt onder de zinspreuk: Uit Voorzorg. W. Boss, J. Verhagen, W. Luijkenaar, directeuren. W. Scheffers , boekhouder. Begrafenisfonds s„ wjj zorgen voor elkander.” II. de Koo, directeur. A. C. van Dinter, directeur boekhouder. Rotterdamse!) Begrafenis- en Ziekenfonds. M. J. Leroi, hoofd-directeur. A. Senter, H. Kaasma-ker, ( <i> Kaasmaker,</i> ) directeuren. P. F. Waaijers, boekhouder. Begrafenisfonds tot \nt en Voorzorg. G. Maartens, directeur. C. N. Oosterhof, boekhouder. Begrafenisfonds: Wij Leven om te Zorgen. A, Monté, directeur. H. P. J. Wijlacker, mede-diroc-teur. ( <i> mede-dirocteur.</i> ) W. Klcij, boekhouder. Il'oilandsche Ijzeren Spoorweg-Maafschapplj. P. M. Tromp , Mr. P. C. Hoijn
Inrigting voor Doofstommen. Hoogstraat, 10. 92. J. F. HofTman,, beschermheer. Dr. J. B. Molcwater, voor-zitter. ( <i> voorzitter.</i> ) P. van der Dusscn van Bceftingh, penningmees-ter. ( <i> penningmeester.</i> ) J. II. C. van der Kun , Dr. G. van Charante, M. Po-lano, ( <i> Polano,</i> ) P. A. Keuls, M. G. Timmcrs Verhoeven, te Dordrecht , Dr. A. Maas, van Schiedam, D. Hirsch, be-stuurders. ( <i> bestuurders.</i> ) A. Symons, secretaris. D. Hirsch, hoofd-onderwijzer. J. Bikkers, hulp-onder-ivijzer. ( <i> hulp-onderivijzer.</i> ) G. J. Derens, onderwijzer in het teekenen. Mejufv. Houtman , onderwijzeres in het handwerken. Instituut voor Doofstommen te Groningen. Departement Rotterdam. H. Cnnkrien, Mr. 11. A,Mees, N. Messchaert, J. van Stolk, L. V, Ledeboer, Mr. C. A. van Kcrckhoff, directeuren. Spaar- en Ilnlpkas-Vereeniglng. Corn. Schadee, president. P. van der Sprong, secre-taris. ( <i> secretaris.</i> ) M. H. C. van Oosterzee, penningmeester. C. de Haan, boekhouder. F. Dekker, P. C. de Moor, G. de Haas, P. van Kossem, W. A. Bouwmeester, I). S. Bouw-meester, ( <i> Bouwmeester,</i> ) F. van der Wiel, H. G. Peerboom, P. den Besten, G. Visser. IVederlaiidsche Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank. Afdeeling Botterdam. J. A. C. Verhocve, provinciale correspondent van Zuid-Holland. G. van Milligcn, 1ste voorzitter. G. H. Eshuys, 2de voorzitter. J. C. Ledeboer LVz., 1ste secretaris. W. Wenk, 2de secretaris. J. Deijll, 3de secretaris. Dr. A. M. Ballot, penningmeester. A. C. van Kossem HWz., boekhouder. J. il. Rooster, bibliothecaris. P. E. van Aalst, depositaris. W. Nolen, J. van Brummelen, bestuurders /. Kennipbaas, J. A. C. Voorhoeve, Ds. W. Franc-ken ( <i> Francken</i> ) Az., P. E. Arcnt, oud-bestmirders. District» - Commissie tot aanmoediging en ondersteuning van den (iewapenden Dienst in \ederland. J. Moll PHz., Mr. C. A. van Kcrckhoff, J. Ballot, P. J. M. Faucheij, M. A. F. II. HofTman, J. de Wit van der Hoop, amanuensis. O. S. Maatschappij van Idiiiinistr
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagina: 5
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5
 •  | volgende  
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS