Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: adresboeken
beacon
32 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 6
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. 23. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
75
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
Parochie van de II. Rurbard. Crooswijkscheweg 45. I',isloor: II. .1. C. v. d. Burg. Kerkbestuur: H. J. ('. v. (I. Burg, voorz.; F. Wissen, secr.; P. Haan-appel; ( <i> Haanappel;</i> ) J. Bulle, F. .1. Saris. Parochie van den II. Itoniraclus. Alcorplein 12, Heijplaat. Pastoor: A. .1. F. ColligRpn. hrrkbestuur: A. J. F. Collignon, voorz.; \, F. sloopman; P. A. Stenller; H. Schneider. Parochie van den II. Dominions. Hoogstraat 382. i'''sloor: J. .1. 51. v. d. Linden. K> rkbestuur: J. .1. 51. v. d. Linden, voorz.; G. van Winkel; II. 5IaI- Iba, secr.; W. Sanders; .1. W. A. de Wild. Parochie van de II. Elizabeth. 5Ialhehesserlaan 305. Posloor; G. .1. 11. Kerkvliel. hrrkbestuur: G. J. H. Kerkvliet, voorz.; H. Huslinx; H. ,7. 51. Vrijmoed, secr.; A. v. d. Lugl; .1. Kavelaars. Parochie van de II. Familie. Veurstraal 1 (Bergslhgel). Pastoor: Th. W. Taman. Kerkbestuur: Th. W. Taman. voor:.; .1. Goud, Aug. Tordoir, secr.; .1. G. Schuurmans, .1. v. Winkel. Parochie van het II. Hart vnn Jezus. Van Oldenbarneveltslraal 91. Pastoor; L. .1. A. Oorsprong. 5 'ikbestuur: L. .1. A. Oorsprong, voorz.; I.. Klapwijk; Dr. A. Ne-lissen, ( <i> Nelissen,</i> ) secr.; F. Beudeker, L. \. A. v. d. Heyden. Parochie van de II. Hildegardis. Hammerstraal 20. Pastoor: A. P. C. Konijn. l\ rkbesluur: A. P. C. Konijn, voor:.; C. ,1. A. Lokin; .1. Smulders, secr.; F. Poyesz; .7. van Iperen. Parochie van den II. Jozef. West kruis kade 56. Pastoor: L. G. van Ruijven. hrrkbestuur: L. G. van Ruijven, voorz.; G. .F. Vos; Fr. v. Boers; A. Knijpers; H. Werner. Parochie van de II. Kruisvinding. Beukendaal 4 (Tuindorp .ATeewijk”). Pastoor; W. II. Mulder. Kerkbestuur: W. II. 5Iulder, voor:.; Fr. Wijnhoven; Dr. A. C. Romijn; F. v. Eekelen; F. H. v. Gastel. Parochie van don II. Lambertus. Hof laan 121. Pastoor: H. .7. Ch. Haver. Kerkbestuur: H. .1. Ch. Haver; Ij. Sadée; Jos. L. Schuurs, secr.; L. van Schijndel. Parochie van den II. Laurentius. Nieuwe Haven 145. Pastoor: J. W. van Heeswijk, Deken van Rotterdam. Kerkbe
Parochie vnn do H. Rosalla. Weste Wagenstraat 55. Pastoor: F. .1. Zant voort. Kerkbestuur: F. .1. Zanfvoorl, voorz.; .1. C. Saris; P. 51. 5Iikx. secr.; W. Verslractcn; II. van Leeuwen. Parochie van de II. Therosia v. h. Kindje Jezus. Lange Milleweg 260. Pastoor: .T. B. Sclmijt. Kerkbestuur: J. B. Schuijl, voorz.; P. de Vos; .1. R. Storm; II. F. Hanegraaf. Parochie van den II. Willibrordiis. Beukelsdijk 177. Pastoor: II. B. P. Drenth. Kerkbestuur: H. B. P. Drenth, voorz.; Mr. L. van Eijck. Parochie van don Allerheiligste Verlosser. (Hulpkerk). Goudscherijweg 123, Rector: A. Brinkman. Parochie van den II. Aartsengel MichaeL (Hulpkerk). Dorspweg 60. Rector: Robertus Roos. Parochie van St. Petrus. (Hulpkferk). Havenstraat 154a. Pastoor: A. F. .1. Olslhoorn. Parochie van de Kapel van het Allerheiligst Sacrament. Eendraclitsslraat 93. Pastoor: II. J. Knijper. O LD-KATHOLIEKE G EMEENTE. Kerkgebouw van den 11. Petrus en Paulus. N. Binnenweg 21—25. Pastoor: P. .T. van Buuren. Kerkgebouw van den II. Laurentius en Maria. Lange Torenstraal 20. Pastoor: X. E. J. Goudard. DE VRIJE KATHOLIEKE KERK. St. Franciscuskerk, Rauwenhoffstraat 57. Priesters: Dr. Th. Valeton en J. L. Smits. VEREENIGING VAN VRIJZINNIGE NED. HERVORMDEN. Afdeeling Rotterdam. Voorganger: Ds. G. Westmijse, Bergscbelaan 59. Voorzitter: D. van Bentveld. te. Secretaris: O. Stolp, Vroesenlaan 33b. Ie. Penningmeester: D. Poldermans, Lischslraat 15b. A LGEM EEN E P R OTESTANTE N VE REENTG1NG. Lijnbaanstraat 7. Ie. Voorzitter: C. G. Berg. Ie. Secretaris: P. Slijk .Ir.. Noordsingel 150. Ie. Penningmeester: L. Klok Jr., Schieweg 249a. NEDERLANDSCH ISRAELIETISCHE GEMEENTE. Secretarie:Ged. Botersloot 69 —79. Kerkeraad: Mr. II. Sanders, Voorzitter. Mauritsweg 23; D. Blok. Stationsweg 33; Apolb. I. S. Cohen, ’s Gravendijkwal 26; L. van Creveld, Rochus-senslr. ( <i> Rochussenslr.</i> ) 361; S. van Dantzig, Hcemraadssingel 279; A. S. van Dae-len, ( <i> Daelen,</i> ) Malhenesserlaan 408; E. A. van Esso, Hcemraadssingel 249; Mr.
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. 24. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
76
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
GEREFORMEERD BURGER WEESHUIS. Goudsche Wagenstraat 15. Regenten: .1. Verheul, Dzn., Mr. M. Burgerhout, Prof. Mr. F. de Vries; J. S. Mijs; G. van Dusseldorp. Regentessen: Hunne echtgenooten. Directeur: ,T, van ’t Oever. Directrice: Mej. G. 51. Hulsinga. HERVORMD BURGER WEESHUIS. Voorhaven 57. Regenten: P. de Keijzer, pres.; A. Heijbroek, secr.; A. IJ. ITeida» penningm.: Dr. J. V. Muller; Dr. L. F. D. E. Lourens; Aug. Henkes; G. A. v. d. Wilde. Regentessen: Mevrouw Muller—van Blommestein; Mevrouw Lou-rens ( <i> Lourens</i> ) Schipman; Mevrouw de Keijser—van der Elburg; Me-vrouw ( <i> Mevrouw</i> ) Heida—Schiltman; Mevrouw Henkes —Boom; Mej. L. J. van Bentveld. Huisvader en Huismoeder: A. Landheer en echlgenootc. WEESHUIS DER EVANG. LUTHERSCHE GEMEENTE. 2e Middellandstraat 19. Regenten: (i. A. Splielhoff, voorzitter: D. .1. D. J. Verhaar, secre-taris; ( <i> secretaris;</i> ) II. O. II. Dorrenhoom, Ie admin.. Nieuwe Kerkstraat 54, Hillegersberg; Dr. W. F. Lichtenauer, 2e admin. Regentessen: Mevr. U. .1. üuurentijdl—-Jansen; Mevr. G. D. G. Mertens zur Borg—Meijlink; Mevr. E. C. M. Nijland—Gijs-berls’ ( <i> Nijland—Gijsberls’</i> ) Geneeskundige: li. Quispel. arts. Binnenbesluur: Alej. Zr. C. F. Ch. Israël en Mej. ZE R. Snier. TEHUIS VOOR WEEZEN DER <» E REFORMEER DE KERK. Sehiekade 15. ISRAËLI ET IS C H WEESHUIS. Mathenesserlaan 208. Regenten: s. s. Wijsenbeek, Voorzitter. Heemraadfsihgel 113; L. Wijler, Secretaris. Boukelsdijk 18; M. Davidson, Penningm., Voorburg (Anisl. Bank. Coolsingèi lil); Dr. Uk. Cohen, Ro- Zenburglaan 100; II. Hertzberger. Westersingel 88. Regentessen: Mevr. E. Cohen —Hartog. Graaf Florisstr. 3.0; Mevr. W. v. Dantzig—Catz, Heemraadssingel 237; Mevr. B. Neuber-ger—Leuvenberg, ( <i> Neuberger—Leuvenberg,</i> ) Malhenesserweg 48b; S. ,1. Koppelrnan, Directeur. R.K. WEES- EN ARMENHUIS. (Jongens en meisjes weeshuis). Westkruiskade 12. Rector: ,T. P. Verhaal'. II. LAURENTIUS .10NGENS-GESTICHT. Binnenweg 132. (Verpleging van onverzorgde R.K. arme jongens
TEHUIS VOOR OUDEN VAN DA (JEN VAN DE NEDER». HER-VORMDE ( <i> HERVORMDE</i> ) GEMEENTE. AU il. Sluisstraat 44. Regenten: .1. A. van Noorl. M. Haze, A. G. Oskamp, H. ,T. van Vlijmen, H. F. C. Schadd, ,T. F. v. rl. Vlugt, C. Blok, secretaris, A. Soetekouw, J. H. van Strien, J. W. .Koudslaal, B. D. Over-weg ( <i> Overweg</i> ) en W. H. A. ,T. Erwich. Directeur: B. A. Jeppe. Directrice: Mevrouw I. Jeppe—de WéerU. TEHUIS VOOR OUDEN VAN DADEN (GEMEENTELIJK). Oostervantstraat 17. Hoofd: J.'A. van Ojen. R. K. OUDE MANNEN- EN 5’ROUWENGESTICHT. Westkruiskade 12. Rector: J. P. Verhaar. R.K. ST. MATHEUS HUIS. Westkruiskade 12. Tehuis voor gehuwde R.K. Onverzorgde echtparen. HET EMMA HUIS. Sehiekade 35. ITot. Teliüis voor den Gegoeden stand. GEDEFORMEERD TEHUIS VOOR OUDEN VAN DAGEN EN WEE ZEN. Boezemsingel 27a en b. LUTHERSCH LIDMATEN 11U1S. Sehiekade 17. Bestuur: T. Heijkoop, voor:.: G. Teunissen, Mathen.dijk 259a, secr. ; W. v. Duuren. penningm. TEHUIS VOOR OUDEN VAN DAGEN VAN DE GEREFORMEERDE KERK TE KRADINGEN. • Ooslzeedijk 90. TEHUIS VOOR OUDEN VAN DAGEN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN ROTTERDAM. Haringvliet 50. GESTICHT VOOR IS RA FLITS» HE OUDE LIEDEN. Claes de Vrieselaan 70. Directeur: Ph. Harto'gs. Regenten: Dezelfde leden als van het Israëlictisch Armbestuur. STICHTING GEREFORMEERD OUD VROUWENHUIS. Wijnhaven 11. BROKKENIIUIS. (Van de Alg. Protestantenvereeniging). Lijnbaanstraat 7. Bestuur: Ph. I. Willebrand, voorzitter; J. M. F. van der Slik, secre-taris, ( <i> secretaris,</i> ) Aelbrechlskade 62; L. Klok, Jr., -penningmeester; P. Schipperus, commissaris. VEREENTGING TOT STEUN AAN ONVERZORGDE ROTTER-DAMS» ( <i> ROTTERDAMS»</i> ) HE WEE ZEN. Bestuur: ,T. W. Stoeller, voorzitter; D. N. de Vringer, secreidris-pen-ningm., ( <i> secreidris-penningm.,</i> ) Westersingel 131; R. Kalker, G. Wccnink. VEREENTGING KINDER ZORG BINNEN DE CLASSIS ROTTERDAM. Boerensteiger 43. Vereeniging tot duurzake verzorging van Voogdijkinderen. VEREENTGING TOT VERSTREKKING VAN VOEDING EN KLEEDING
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. 25. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
77
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
R.K. PAROCHIAAL ARMBESTUUR. VAN ROTTERDAM. West Kruiskade 12. \m : i 11 er : tl. A. 41. Werner. ’s- Graven dij kwal 78. Secretaris: Mr. P. .1. 41. J. Minderop, van Vollenhovenstr. 15. / ‘rintingm.: W. .1. M. Marcelis, Mathenesserlaan 239. R.K. PAROCHIALE ARMBESTUREN. Parochie van den II. Antonius, Abt. Noordscharrs 16. Voorzitter: .1. B. Hollink. secretaris: A. G. 41. de Wild. l'riiidngmeesler: W. G. van Slagmaat. Parochie van don H. Antonius van Padua. Kortebrandtstraat 31. \'oorziller: A. Visser. >’ ccrelaris: A. P. Dorpmans. Penningmeester: .1. van Luenen. Parochie van de II. Barbara. Crooswijkscheweg 45. Voorzitter: W. Grotehoer. Secretaris: I. Meiracker. PenningYneesier: A. Walter. Parochie van don 11. Dominions. Lokaal Steiger 28. Voorzitter: J. Rohde. ''■■crelaris: H. 41 alIha. Penningmeester: F. Jacobs. Parochie van do 11. Elisabeth. Rpberl Fruinstraat 36. Voorzitter: Dr. .1. J. Koning. < nider-Voorz.: G. .1. 11. Kamerbeek. Secretaris: Penningmeester: Ch. Tordoir. Parochie van de H. Familie. Veurstraat I. Voorzitter: S. Scheerder. Secretaris: P. Kloeg. Penningmeester: A. W. van Leen. Parochie van den II. Franciscus van Assislë. Afrikaanderplein 3. Voorzitter: A. F. van Deursen. Secretaris: F. J. W. Krooswijk. Penningmeester: L. Koutstaal. Parochie van het Allerheiligst Hart van Jezus. 4Iauritsstraat 56 b. Voorzitter: C. Verbiest. Secretaris: J. van Kessel. Penningmeester: C. Dijkshoorn. Parochie van de H. Hildegardis. Zaagmolenstraat 149. V oorzitter: A. H. Bloem. Secretaris: H. J. v. d. Meijden Sr. Penningmeester: G. Kloeg. Parochie van den H. Joscph. Gaffelstraat 1. Voorzitter: P. A. van Berkel. Secretaris: .1. Vlieland. Penningmeester: J. C. Bartels. Parochie van de H. Kruisvinding. Bree 75. Voorzitter: F. Schlatmann Peer claris: P. v. Dael. Penningmeester: .1. de Vries. Parochie van den II. Lambortus. Lage Oostzeedijk 5. Voorzitter: H. Hooghuis. Secretaris: C. van Hacht. Penningmeester- G. Lemm. Parochie van den 11. Laurcntius. Nieuwe Haven 133. Voorzitt
Parochie van den II. Nicolaas. Meursstraat 33. Voorzitter: J. Sengers. Onder-voorz.: J. Ham. Secretaris: Penningmeester: H. Neijs. Parochie van do II. Rosalia. Roode Zand. Voorzitter: A. .1. de Vette. Secretaris: G. L. Brouwer. Penningmeester: J. P. S. v. d. Cammen. Parochie van O.L. Vrouw van den H. Rozenkrans. Verseijdenstraat. Voorzitter: R. Th. Elshof. Secretaris: H. Visnians. Penningmeester: A. P. Jutte. Parochie van de II. Teresia. Bree 75. Voorzitter: H. Wil ten burg. Secretaris: .1. v. Amerongen. Penningnieesler: J. Beemster. Parochie van O.L. Vrouw Onb. Ontvangenis en den H. Ignatius. v. Vollenhovenstraat 7. V oorzitter .1. .T. F. van der Cammen. Secretaris: Mr. W. C. H. v. Dillen. Penningmeester: F. Sondermeijer. Parochie van den II. Willebrord. .Tachlhuisstraat 30. Voorzitter: H. Coebergh. Secretaris: F. .1. M. Rademakcr. Penningmeester: G. de Bazel. NEDERLANDSCH ISRAELIETISCH ARMBESTUUR. Secretariaat: Ged. Botersloot 69—79. Régenten: M. H. Zwart, Voorzitter, Heemraadssingel 93; E. ,1. Sanson, Vice-Voorz., Graaf Florisstr. 34; M. de Sterke, Pen-ningm., ( <i> Penningm.,</i> ) Rochussenstr. 267; Arts D. Hausdorff, West Kruis-kade ( <i> Kruiskade</i> ) 6; H. Hertzberger, Westersingel 88; Dr. ,T. Neuberger, Mathenesserweg 48b; Mr. H. Sanders, Mauritsweg 23;" 1». Wcssel Wzn., Secretaris, West Kruiskade Ib. Regentessen: Mevr. H. Hertzberger—Cohen, Presidente, Wester-singel ( <i> Westersingel</i> ) 80; Mevr. R. Bosman—Vies, Heemraadssingel 217; Mevr. C. Hamburger—Tabak, Henegouwerptein 6; Mevr. B. van Hertzfeld—Philipse, Mathenesserlaan 496; Mevr. L. Catz —v. Dantzig, Heemraadssingel 131. LEGER DES HEILS. (Stichter William Booth). Afdeeling Maatschappelijk Werk: Centraal kantoor, Schiedamschedijk 51. Tehuis voor mannen, afdeeling Dienstverrichting, Schiedam-schedijk ( <i> Schiedamschedijk</i> ) 45. Brokkenhuis, Schiedamschedijk 43. Barmhartigheidspost, Tehuis voor vrouwen en kinderen, Schiekade 73. Nachlasyl kosteloos. Nachtverblijf voor behoeftigen, Bosch-hoek
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. 26. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
78
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
OEM. SI TL COMMISSIE VOOR DE WERKORJECTEN VOOR JONOERE W ER KLOO ZEN. Raadhuis, Kamer 2. Administratie: Schiekade 98a. VoorMtter: G. H. L. Schouten. Secretaris: 11. van Dijk, Jan Kruijffstraat 7a. 2e Secretaris: 1». W. Bosgra. Leden: Ir. C. Franx; M. 1.. ,1. Marcus ( algemeen leider der werkob-jecten); ( <i> werkobjecten);</i> ) II. A. ,1. Middendorf; Ir. ,1. D. Quak; Dr. ,1. ,1. Stam; Mr. B. ,1. F. Verveen. OEM. SUIL COMMISSIE VOOR DE CENTRALE WERKPLAATS. Voorzitter : .1. de Kan ter. Secretaris: 1). W. Bosgra, Raadhuis, kamer 1. Penningmeester: Mr. K. L. Beijen. Leden: L. A. van Amerom; Ir. F. W. H. van Beuningen; M. Boek-horst; ( <i> Boekhorst;</i> ) Rector P. .1. Maas; II. .1. A. Middendor!; c. J. Poulis; Ir. W. Roijer; J. Wacht. Algemeen Leider : Ir. C. ,1. J. van Riemsdijk Kreenen. COMITÉ VOOR • ONTWIKKELING EN ONTSPANNING VAN WERKLOO ZEN (Neutraal). Secretaresse: Mej. I. M. van Dugleren, Westzeedijk 145. R.K. COMITÉ VOOR ONTWIKKELING EN ONTSPANNING VAN WERKLOOZEN. Secretaris: G. .1. Schermer, Lieve Vcrschuierstraat 41a. PROT. «II RIST. COMITÉ VOOR AVER KLOO ZEN ZORG. Secretaris: T. Elsinga, Malhenesserlaan 474. CENTRAAL COMITÉ VOOR JONGERE WERKLOOZEN. Secretariaat: Schiekade 98a. Comité-leden: II. ,1. A. Middendorf, mce-vooriüler-penningm.: G. II. L. Schouten, secretaris, Schiekade 98a; ,1. de Bruyn; JT. van Dijk: F. W. Janssen; .1. de Kanter; A. Pruijsen; .1. E. van Hiel, rector; P. .1. Maas; W. van Vilei; J. Wacht. Aangesloten Jeugdvereenl gingen; Clubhuizen „De Arend” Schiekade 98a; Busken Muntstraat 19; Polslandstraat 13; Van Brienenoord 5. Jonge Werkhuizen gemeenschap De Brug. Joubertslraat; Gaffeldwarsstraat 7. R.K. Jeugdwerkloozen zorg. Stationsplein 10. „Ons Huis”. Gouverneslraat 133. Zuidervolkshuis. Brink 7. COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE CULTUREEL WERK VOOR WERKLOOZEN. te Hoek van Holland. Secretaris: .1. W. Roosing. 2e Jerichostraat 10a, Rotterdam. COMITÉ VOOR DEN SPOEDCURSUS VOOR DIENSTBODEN. Secretaresse: Mej. J. 1’. van Vessem, Ooslzeedijk 60. PART
Regenten: Pater A. J. M. v. d. Donk, O.F.M.. pres.; Mr, .1. CV. Middendorf, secretaris, Westersingel 96; H. J. M. Vrijmoed, penningm. J. van der Cammen en P. H. L. Jamin. Rector: (i. ,1. Morscll. Poliklinieken. Ziekte der Urinewegen: E. Deddes, arts. Maag- en Ingewand ziekten: A. van Meeleren, arts. Neus- keel- en Oorziekten: S. van der Schouw, arts. Verloskunde en Vrouwenziekten: Dr. G. A. van Leeuwen en M. A. van Bouwdijk Bastiaanse, arts. Huid-en Geslachtsziekten : J. J. Bloemen, arts en E. H. Hermans, arts. Chirurgie: P. A. Vos, arts en Dr. A. U. .T. Hermans. Radiologie: 1'. B. V. QuarLero. arts. Oogziekten: Mevrouw Quartero —v. d. Starp en A. (’. M. van Har-ren, ( <i> Harren,</i> ) arts. Longziekten: M. Kalan, arts. Kinderziekten : A. C. .Schaaf, arls. Zenuwziekten: .1. J. van SI raaien, arts. ISHAELIETIS( II VA EKENHUIS. Sehielbaanlaan 42. Directrice: E. van Rein. Regenton: Dezelfde leden als van hel Israëlielisch Armbestuur. HAVEN ZIEK EN lil IS. v. li. Iiistutuut voor Tropische geneeskunde. Oosterkade 10, telefoon 24580. (Opname van mannen en vrouwen). Lijders aan Epilepsie of krankzinnigheid worden niet opgenomen. Geneesheer-Directeur: A. A. Hulshoff, leider der afd. voor interne en Tropische ziekten. Dr. E. H. Hermans, leider der dermalolo-venerologische a/deeling. Dr. ,1. B. Kosters, leider der chirurgische afdeeling. Dr. H. J. Flieringa, consulent voor oogziekten. Dr. F. H. Stibhe, consulent voor keet-, neus- en oorziekten. Th. van Erp, intern ass.-geneesheer. Dr. ('. Ph. Schokking, extern ass.-geneesheer. SOPII1A KINDER ZIEKEN HITS EN ZUIGE LINDEN KLINIEK. Gordel weg 160. Bestuur: \'oorziller: Dr. G. II. Móll van Charante. Ondervoorzitters: Dr. .1. Siegenbcek van Heukelom en A. W. Hoe He. Secretaris: E. Chabot, Groene Wetering II. Penningmeester: Mr. N. J. van Aalsl. Directeur: H. van Ree. Adjuncl-Direclrice: Zr. L. 11. van der Sleen. Medici. Drs. M. L. Beerman, arls, Orlhopaedisch arts. II. .1. Boevé, arts, chirurg. Dr. P. de Haan, arls, neus-, keel en
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
Pagina: 6
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS