Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: adresboeken
beacon
814 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 7
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. 25. Alfabetische naamlijst
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Alfabetische naamlijst
Namen van:
Ban
Namen tot:
Bar
Blad:
111
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
Barbier, .1. K., groentenhand., Rosenveldt-straat ( <i> Rosenveldtstraat</i> ) 95b Barbier, P. A., glazenwasscher, K. Hille-straat ( <i> Hillestraat</i> ) 5a Barbieri, ('. F., metselaar, Rob. Fruinstr. 3b Barbieri, F. C. L., tegelzetter, Pupillenstr. 53b Barbieri, W. .1., Pupillenstr. 53a Bardelmeijer, C. H., timmerm. Meent 5b Barel, H. M., kant.bed., Bergschelaan 30 Barelds, D., zeeman, de Vliegerstr. 4 6a Barelds, H. .1., agent v. pol.. Ilillevliet 145a Barele, H. v., schilder, Boschpolderslr. 7a Barelc, Ha. L. v., z.b.. Aelbrechtskade 127a Barels, C., stuurm. koopv., Meiland 44 Bareman, A. boekhouder, Ackersdijkstr. 92a Bareman, Eth. M., huishoudster, Pleinweg 197b Bareman, P. ,T., controleur, v. Lennepstr. 61b Baren Sr., A. v., groentenh., Schaardijk 178 Baren, B. v., meubelfabr., v. Beuuingenstr. 13 Baren, G. v., fabr.arb., Gr. Hilledijk 230a Baren, G. v.. monteur, Schaardijk 122/5 Baren, G. A. v., kraandrijver, Hilledijk 195b Baren, Ha. v., waschvr., 2e Weenastr. 30a Baren, .1. v., Schaardijk 164 Baren, .1. v., electr.. Speelmanstr. 40a J'arcn, L. v., havenarb., Joh. Brandslr. 34b Baren, L. v., mandenm., Schaardijk 122/4 Baren, L. v., groentenh., Schaardijk 466 Baren, L. v., brievenbest., Speelmanstr. 28b Baren, L. v., metaalbew., Wolph.bocht 359a Haren, M. v., electricien, Dijkstraat 931» Baren, M. v., chauffeur, IJsselm.laan 236 Barendrecht, A., havenarb., Adr. Nimants-straat ( <i> Nimantsstraat</i> ) 24a Barendrecht, A., fabr.arb., Beverslr. 110a Barendrecht, geb. Noordervliet, wed. A., z.b., Bcijerl.laan 154b Barendrecht, A., havenarb., D. Smitsstr. 44 Barendrecht, A., fabr.baas, Stadionweg 69 Barendrecht, A., havenarb., Ring 411 Barendrecht, geb. Horjus, wed. A., z.b., Tuindersstraat 29a Barendrecht, A., melkbez., Vrijenbansche-straat ( <i> Vrijenbanschestraat</i> ) 24b Barendrecht, A., fabr.arb., Wapenstraat 21a Barendrecht, A., pakh.kn., Wilhelminastr.20b Barendrecht, A., z.b.. Zaadakkerstr. 28c Barendrecht, Ba. G., z.b.. Ahnondestr. 57b Barendrecht, B.
Barendrecht, La., verpleegster, Malhenesser-weg ( <i> Malhenesserweg</i> ) 148a Barendrecht, L., autog.brander, Tarwestr. 46 Barendrecht, L. C., kok, Eendrachtsstr. 134b Barendrecht, L. P. G., havenarb., Boom-gaardstraat ( <i> Boomgaardstraat</i> ) 103 Barendrecht, P., nachtwaker, N. Crooswijk-scheweg ( <i> Crooswijkscheweg</i> ) 32a Barendrecht, P., nachtwaker, Boomgaard-straat ( <i> Boomgaardstraat</i> ) 1Ü0/I Barendrecht, Se., gem.ambt., W. Zeedijk 144 Barendrechl, S. T., limmerman, Zeilmakers-straat ( <i> Zeilmakersstraat</i> ) 6a Barendrecht, T., werkt, teeken., Statensin-gcl ( <i> Statensingcl</i> ) 49b Barendrecht. W., fabr.arb., 2e Stampioen-dwarsstraat ( <i> Stampioendwarsstraat</i> ) 8b Barendrecht, W. B.. plaatwerker, Dokl. 121b Barendregt, A., sleeper, Alb. Engelrastr. 60b Barendregt, A., sjouwer, Bonaventurastr. 63a Barendregt, geb. Boon, wed. A., z.b., Gr. Draaisteeg 2b Barendregt, A., scheepsbouwer, Carnissel. 75a Barendregt, A., schilder, le Dierg.str. 38a Barendregt, A., kooprn. in aardapp., Dorps-weg ( <i> Dorpsweg</i> ) 277 Barendregt, A., chef. bakker, .Tac. Catsstr. 7a Barendregt, A., koopman, Klaverstraat la Barendregt, A., schilder, Kipstr. ül Barendregt, geb. ütte, wed. A. Molenwei 10 Barendregt, Sr. A., vrachtrijd., Oosterstr. 25a Barendregt .Ir., A.. onderwijz., Oosterstr. 25a Barendregt, A., ijzerwerker, Ranonkelslr. 9b Barendregt, A., fabr.arb., Rosestr. 118c Barendregt, Aa., verlosk. Schoutenstr. 2b Barendregt, A., landbouwer, Schulpweg 499 Barendregt, A., fruitkweeker, SlotschedijkUü Barendregt, A.. timmerman, Volmarijn-straat ( <i> Volmarijnstraat</i> ) 158a Barendregt, A., grondwerker, Wolphaert-bocht ( <i> Wolphaertbocht</i> ) 141b Barendregt, A. A-., z.b., Gruttostr. 61b Barendregt, A. A., ijzerwerker, Heenvliet-straat ( <i> Heenvlietstraat</i> ) 34a Barendregt, A. A., werkman, Rechthuisl. 2a Barendregt, A. L., fondsbode, de Sav. Loh-manlaan ( <i> Lohmanlaan</i> ) 30a Barendregt, A. N., voerman, Pupillenstr. 42a Barendregt, B., mach
Banis, W. F., incasseerder, Bergweg 261b Hanis, W. F., chauffeur, Zwaanshals 117b Banis, \V. F. H., electricien, Erasmusslr. 77b Banit, S., schoenm., Rozemarijnstr. 29 Bank, gcb. v. der Leek ,wed. A. H., z.b., Boezemsingel 110a Bank, C. A., magazijnbed., Adamshofslr. 104a Bank, G. A. A., metaaldr., Plantagéwêg 88b Bank, G. drukker, Roo-Valkstr. 1Gb Bank, F. J., koopman, Stationsweg 14a Bank, H., kok, Toesteiger 2 Bank-Associatie, N.V., Sc bied .singel 51 Bank v. Handel en Scheepv., N.V., Zuid-blaak ( <i> Zuidblaak</i> ) 18 Bannet, B. L., koopman, v. Waerschutstr. 24a Bannet, F., remmer N.S., Kruisstraat 37b Bannet, I., suppoost, Dierg.laan 66a Bannet, J., lompenkoopin., Warmoeziers-straat ( <i> Warmoeziersstraat</i> ) 95b Bannel, J.L., kajuitbed., v. Waerschutstr. 24a Bannet, .1. L., magaz.chef, Hoogstraat 287 Bannet, .1. S., reiziger, Spoorsingel 61b Itannet, L., violist, Burg. Roosstraat 45a Bannet, L. J., koopman, Burg. lloosstraal 45a B-annet, geb. v. Zanten, wed. N., z.b., Weste Wagenstraat 22b Bannet, S. I., reiziger, Ie Middell.slr. 30b Bannet & de Jong, Lompen en metalen, 2e Weenastraat 20a Banning, E., agent v. pol., L. Hillcweg I03d Banning, .1., havenarb., Bloemfonteinstr. 87a Banning, K., cond. R.E.T., Boompjes 4a Banning, S. T., z.b.. Nieuwekerkstr. 37a Bannink, geb. v. Welij, wed. A., z.b., Ro-chussenstraat ( <i> Rochussenstraat</i> ) 215 b Bannink, E., incasseerder, v. Lennepstr. 55d Bannink, 11. .1., agent v. pol., Riedcrlaan 21b Bannink, \V. ,i., conduct. iN.S., Haringp.- straat 42b Santje, geb. v. Ettinger, wed. G. J. Ch. z.b., SLatensingel 25a Bantje, 11. F. W., kant.bed.. Borgwcg227a Baptist, A., exped.kn., St. Mariastraal 11b Baptist, A., werkman, v. Speijkstraat 44b Baptist, M., bezorger, I*. de Hoochstr. 51a Baptista, E., conciërge, Wijnhaven 110b Bar, dames A. M. en W. M., Aelbrechtskade 58c Bar, B., koopman, Heemr.singel 310b Bar, !■;. W., Dir. N.V., Heemr.singel 290a Bar, F. II., werkman, Baardseslraal 14 Biir, M. W., tremmer. Schied.weg 19
Gevonden alinea's: 7
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. 26. Alfabetische naamlijst
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Alfabetische naamlijst
Namen van:
Bar
Namen tot:
Bar
Blad:
112
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
Barendregt. G. \.. voerman, Albr. Engel-man ( <i> Engelman</i> ) straat 60b Barendregt. G. A., fabr.arb., Carnissel. 106c Barendregt, G. P., schcopsbed., Grasmus-straat ( <i> Grasmusstraat</i> ) 28a Barendregt, H., winkelier, Jacob GatSstr.104a Barendregt. II., ijzerwerker, Kruiskade 100b Barendregt, H., havenarb., Zeisstr. 19a Barendregt, geb. v. der Torre, wed. H. G., z.b., Dordtsebestraatweg 365 Barendregt, II. I... werkm.. Frederikspad 34b Barendregt, II. P., winkelier, Slotboomstr. 2b Barendregt, G. landbouwer, Kat. Lagéd. 136 Barendregt, I., z.b., Olympiaweg 50/2 Barendregt, .1., koopm. in bloemen, Bloem-straat ( <i> Bloemstraat</i> ) 127a Barendregt,.!., machinist, Zuidhoek 278 Barendregt, .)., landbouwer, Gharl. Laged. 689 Barendregt, J. s havenarb., de la Reijstr. 11b Barendregt. .1., exp.baas, Pleinweg 165a Barendregt. .1., werkm., Kat. Gagedijk 375 Barendregt, .1., landbouwer, Kleidijk 2 Barendregt, .1., cxp.kn., Lange 1-1 illeweg 167a Barendregt, .1., terreinchef, Olympiaweg 50/1 Barendregt,.!., Limmerm., Porllandstr, 54b Barendregt. .1., schilder, te Reserve. Boezem-straat ( <i> Boezemstraat</i> ) 34 a Barendregt, L, landbouwer, Schulpweg 324/2 Barendregt, J., havenarb., Tarw est raat 56 Bgrenuregt, ,1. A., z. b. Spui water 17b Barendregt, .1. G., reiniger, Bruynstraat 103a Barendregt, geb. Aldewereld, wed. J. G., z.b., Ébenhaëzerstraat 82b Barendregt, .1. ( ., machinist, Schied.weg 290b Barendregt, J. C. A., kant.bed., Zuidhoek 77a Barendregt. .1. D.. chauffeur, Gr. Hillcd. 238a Barendregt, ,1. 1)., smid, PortlancTstraat 11a Barendregt, .la. Fa., z.b., Gouvernestr. 44b Barendregt, geb. Eijgel, wed. Ja. G.. z.b., Taandersstraat 141 Barendregt, .1. AAG, z.b., Ebenhaëzerstr. 58a Barendregt, .1. AV., werkman, Tweebosch-straat ( <i> Tweeboschstraat</i> ) 118a Barendregt. IC., z.b.. 1c Jerichostraat 93b Barendregt, K., kant.bed., Gusthofstr. 59b Barendregt, K. G., kap. sleepb.. Slotboom-straat ( <i> Slotboomstraat</i> ) 53b Barendregt, I... werkm., Beverstr.
Barendregt, \\'magazijnbed., AVilgeweerd 69 Barendregt, AA’., onderw., Zuidhoek 63 Barendregt, AA’.. landl)., Zuidhoek 89 Barendregt, AV. C., metaalb., Bakkerstr. 13b Barendregt, W. C., z. b., Schulpweg 155 Barendregt, AV. .1., opperman, Bajonetslr. I Barendregt, AV. .T.. sleeper. Kogelvang.slr. 15a Barends, A. M., beddenmr.. Ie Gijsingstr. 7 Barends. A. P., scheepscontr., D. Hoffstr. 32a Barends & Co.. A. P., ContrOlebedr.. Dirck Hoffstr. 32 Barends, B., z. b., Maaskade 21c Barends, gcb. dc Boer, wed. C., z. b., Sollied, weg 110a Barends, C. AG. ’steendr.. Zomerhofstr. 79b Barends, D ; , gezagv.. Groenezoom 49 Barends, D. A., z.b., Malhen.dijk 71c Barends, E. C., lioutbew. Bevcrstr. 63a Barends, E. C., bankw., Gr. A r isscherijstr. 123a Barends, E. J., loodg., Kat. Gagedijlc 123a Barends, gcb. Querido. G.. z.b., Gijnbaan-' ( <i> Gijnbaan'</i> ) straal 18a Barends, II. A., vuurw., Admiraliteitsstr. 17b Barends, .G, chocoladew., B. AVoIffstr. 46 Barends, J., reiziger, Erasmusstr. 69b Bt%nds, J., ijkmeester, II. Danielstr. 108a Barends, .1., monteur, Spijkenissestr. 19b Barends, J., winkelier, Vondelstr. 9a Barends, .1., kant.bed., Wm. Büijtew.str. 208c Barends, Ja. C., telefoniste, Kortenaerstr. 1 Barends, geb. (lijzen, wed. i... Lijnbaan-straat ( <i> Lijnbaanstraat</i> ) 36c Barends, J. E., schipper, Veerkade 1 Barends, Ga., Aa., pianol., Spoorsingel 75 Barends. M.. kapl. sleepb., MaGi.djjk 333 1 Barends, M. G.. handelsagent, Oostplein 7b Barends, P. C., werkman, Alinondestr. 19b Barends, P. C., gom. werkm., Grispijnlaau 8,1 Barends, P. C., schilder. ZeisSLr. 28b Barends, 8., ijzerwerker, Anthonieslr. 12b Barends, S. M. A., stoffeerder, De Jagér-str. ( <i> Jagérstr.</i> ) 33a Barends, T., leeraar. Gssenb.singel 95b Barends, AV.. typograaf, Heemskerks Lr. 3b Barends, AA. AG. fil.-chef, Franschelaan 210b Barendse, A., reiziger, Roovalkstr. 19a Barendse, geb. v. Pinxteren, A.. z. b., Schans 13,3b Barendse, A., koopman, Nolensstraal 62a Barendse, A., antiquair, AA’. AVa
Baig, A., reiziger v. Malsenstr. 113 Barg, A F., z.b., I-Iooglandstr. 123b Barg, H. L., chauffeur, SpruijLstr. 35a Barg. J. ('., chauffeur. Pantserstr. 8b Barg, .1. C.. reiziger, SpruijLstr. 35b Bargeboer, A.. z.b., G. v. d. Lindestr. 79b Bargeboer, A. L. AL, kapper, Schietb.laan 50a Bargeboer, AL, electriciën, Schietb.laan 50a Bargerbos, G., ag. v. pol., Sparrendaal 74 Bargholz, G. .1. M., koopman. Zevenhuis-steeg ( <i> Zevenhuissteeg</i> ) 19h Bargman, II. T. .E, koopman, Pr. Juliana-laan ( <i> Julianalaan</i> ) 67a Barink, A . rijwielhandel, Hillestr. 8a Barink, B. D. AA'., scheepscontr., Sluisjesd.127 Baris, A. A kolenwencer, Boschlaan 19b Baris Sr., D. B., tuinder, Smitshoekschew.203 Baris, 11.. zeeman, H. de Grootstr. 101b Baris, 11.. ijzerwerker, Pendréchtstr. 26h Baris, geb. Stok, wed. J., z.b., Bocrgoen-schestr. ( <i> Bocrgoenschestr.</i> ) 39b. Baris, .1., scheepssmid, A'estastr. 7a Baris, .1 , werkman, AA'alravensIr. 99b Baris, .1. A., metselaar, Katendr. Lageml. 314/1 I Baris, .1. A., timmerm., Aleiendaal 96 Baris. .1. .1. schilder, AA'alravensIr. 32 Baris, .1. AL, zeeman, Nieuwland 2b Baris, ,1. P., voerman, Bajonetslr. 99b Baris, J. AA'., schecpsbed., Rozenburgstr. 72a Baris, K. G., zeeman, A. Paulownastr. 4*0 Baris, geb. v. Luijk.wed. Ala. H., café-houdster, ( <i> caféhoudster,</i> ) Baan 127c Baris, AL IE, metaalb., Slrecfkcrkstr. 8a Baris, 1’., kruiden., Boerg.str. 41b Baris, P., werkman, Prinsenstr. 59b Baris, geb. Kooseboom, wed. P., z. Ie, Pompstr. 27b Baris, 1’. .)., zeeman, Baan 130/7b Baris, P. .E, gem.w., Gharl. Eagedijk 435 Baris, P. J., senilder, Putscbcbociii 8a Baris, P. S , fabr arh., Br. Hillédijk 203c Baris, S., havenarb., Joh. Brandtslr. 23b Baris, S., metselaar, Kruizerauntstr. 19c Baris, S, P., pUiaiw., Sloibóömph-in lOa Baris, geb. Zevenbergen, wed. T., z. b., Scuippersstr. 38a Baris, gen. v. der Leer, wed. W., z. b. Boer-gocn.str. ( <i> Boergocn.str.</i> ) 41b Baris, AV., havenarb., Palissanderstr. 20a Baris, AA’., z. b., Pompstr.
Gevonden alinea's: 4
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. 27. Alfabetische naamlijst
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Alfabetische naamlijst
Namen van:
Bar
Namen tot:
Bas
Blad:
113
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
liarneveld, H. P.. zeeman. Sionstr. uOa liarneveld, geb. Hoon weel. 1., z. b., Wol-phaertsbocht ( <i> Wolphaertsbocht</i> ) 421a liarneveld, .1., werkm. Goudscheweg 146b liarneveld, J., schipper, Haspelsstr. 10a liarneveld, .1. J.. recl.-leeken., Stadhoudere-weg ( <i> Stadhoudereweg</i> ) 86 d liarneveld,.!. .E, chaufr., Deenschestr. 95a liarneveld, .1. J F., winkelb., Willebr.slr. 52a liarneveld, P., zeeman, Bogaertslr. 13a liarneveld, P., werktuigk., Nassauhaven 106 liarneveld, A. v., koöpm., Molensteeg 38a liarneveld, C. W. v.. slecndr., Sleeph.str. 30b liarneveld, E. P. v., banketb., Beijerl.1. 42a liarneveld, G. v., ag. v. pol., 2e v. liarneveld, II. v., ag. v. pol. Tidemanstr. 4b liarneveld, geb. Planjcr, b.vr. 11. (i. M. v., z. b., Ged. Binnem'Otle 122 liarneveld, .1. v., bedrijfsl., Croosw.singel 33 liarneveld, .1. \V. v., kant.bed., Doezaslr. 14a liarneveld, L. v., klccrm., Boomgaardstr. 100/ 1 liarneveld, T. v., bakker, üeijerl.laan 42a liarney, E. A., boekli., Nolensslr. 58b Barnhard, A., opz., Liscbslr. 35b Barnhard, A., z. 1».. Wolpli. boclil 101 b liarnbard, ('.. pakh.baas, Marktveldstr. 3c Barnhard, J., BilderdijksLr. 4a Harnnard, .1.. verLegenw., Roehussenstr. 373a Barnhard Sr., T., z. b., Oranjcb.slr. 106a Barnhard, W., broodb., Gaesbeekstr. 101 liarnbard, W., waLerst., Vrijenbanscbeslr. 45a Barnhard, \V. J. F., mach., C. P. Tielestr. 16a Barnboorn A., control.. Ex’ercitiestr. 20b liarnboorn, W., ag. v. pol., \V. Beukplsz.s. 64a Barning, A. F., melkbez., llillevliet 169a liarning, ii. ,1., Iransp. urn., ponlandstr. 42b Barning, G. .1., zeeman, Hennepgang 26 Barning, H. M. A , werkm., Croosw. weg 118/2 Barning, .1. B., bavenarb., Tolhuisl. 11a Barning, J. \V., suikerw., Beverslr. 127a Barning, P. A., zeeman, Br. Hilledijk 173b Barning. P. A., nacbtp., Scbied.weg 118a Barning, \\ ., werkm., Groeiielaan 17/1 Barning W. F., winkelier, Westerstr. 20a Barnouw, B., z. b., Blokmakersdw.str 18b Baraonw, Ca., II., werkster, Slacbtbuisstr. 29a Barnouw, J., typ
Barth, geb. Aluelgeerl, wed. AE, z.b., Hya-cintbstr. ( <i> Hyacintbstr.</i> ) 54b Barthel, N.. monteur. Brielscbelaan 8b Barthel, P. .E. kleerm.. Planlageweg 69a Barthen, P., z.b.. Scbiekade 126a Barthrnann & Co., IE, liiip. exp., Essenb.- str. 5 Bartholomeus, Ca., .1.. winkelierster, Schied. dijk 171 Bartholomeus, geb. Hens, hvr. Al. T., z.b., Schied.dijk 171 Bartholomeus, P. .1., werktuigkundige, N. Binnenweg 257a Barllema, J., verpleegster, Bergweg 323 Bartmann, K., ambtenaar N.S., ütrechl-schestr. ( <i> ütrechlschestr.</i> ) 39a Barto, A., tandtechnicus, Kortekade 74 b Barto, A., carrosseriebouwer, Muitatulislr. 23 Barto, A. IE, kant.bed., v. Houtenstr. 17a Barto, A. N., klinker, Coolschestr. 39b Barto, A. N., broodbezorger, Scbied.weg 212b Burio, IE, l.uisbew.. Oost Zeedijk 13o Barto, geb. Okoniak, hvr., C. E., z.b., Na-dorststr. ( <i> Nadorststr.</i> ) 47b Barto, C. E., ag. v. pol., Speelmanstr. 79b Barto, C. AV. K. en AE, z.b., Zegenstr. 34b Barto, E., broodbezorger, AVandeloordstr. 26e Barto, geb. de Nood, F. L., z.b., Ruilstr. 82b Barto, kommies R.B., E. Hillew. 240a Barto, J. B., ass. accountant, Groenezoom 104 Barto, J. J., timmerman, Blokmakersstr. 85b Barto, J. J., koffiehuishr., Is. Hubertstr. 140 Barto, .). .E, z. n., Oostzeedijk 2ö4a Barto, K. A., schilder, Aliddensteiger 5b Barto, v./b. P. C. Kooyman, K. A., verf- en glash., Vredenoordstr. 11 Barto, P. z.b., Oost-Zeedijk 161c Barto, P. E, schipper, Ruilstr. 82b Barto, geb. Pronk, weel. S. E., Veemarkt 12b Bartol, IE, kraanmachinist, Riederlaan 53c Bartol, N., vuurstoker, Beijerl.Iaan 76a Bartoo, .1. J., z.b., Gcr. v. d. Eindestr. 97b Bartosiak, M., garagehr., Kruiskade 29a Barts, IE, bankwerker, Beijerl.Iaan 86b Barts, dames Ma. P. E.. Ba. M. J., Aa. C. AV., en Ja. IE, z.b., AATjnhaven 159a Bartsch, geb. Uavids, wed. E. AE, z. b., Ur. de Vissers!raat 25 Bartsch, Ha. AE, winkelj., Alathen.laan 367a Bartsch, H. AV., werkman, Alauritsstr. 31b Bartsch, J. Th., bootsman, v. Heusdestr. 12a Bartsch, AE, Al
Bartelds. E. AA’. F., onderw., Gr. Flortsstr. 101a Bartelds, li., schipper, Boompjes 60b Bartelds, .1., schipper. Boompjes 00 b Bartelds, K., schipper, Stieltjespl. 2a Bartelds, L. A., z. b., Hcukcisdijk 156b Barteiink, F., machinist, v. Uuijlstr. 60a Bartelink, W. F., bankw., v. Ilarenstr. 10a Bartelmes, Aa. C., naaister, Scbied.weg 141a Bartelmes, P., meubelm., Teilingerstr. 70a Bartels, A., schipper, Nwe Haven 160b Bartels, Aa. C. A., bew. onderw., Nwe Hav. 9 Barlcls, A. IE F., control., Oostzeedijk 314b Bartels, A. .1. A., bavenarb., Goudscbew. 75b Bartels, A. M., kapper, Bussinghstr. 44b Bartels, B., boekdr., Kortedreef 45 Bartels, C., z. b., Goudscbestr. 80/1 Bartels, C., vleescbb., Kerkbofstr. 5 Bartels, C., schilder, Wiekstr. 7b Bartels, IE, letterzetter, Yondelstr. 32a Bartels, E. IE, kant. bed., .1. Porcellisstr. 22a Bartels, geb. Flik, wed. P., z.b., Blnglcijstr. 44 Bartels, F., machinist, Wolvepad 20 Bartels, F. E., kant.bed., AV. Buijtcw.str. 133a Bartels, F. S., schipper, Oeverstr. 17 Bartels, G. A., mach., Lavendeistr. 22a Bartels, G. B., sebipp., Pr Alexanderstr. 15h Bartels, G. B., schipper, Peisoonsnaven 159 Bartels, G. J. F., sebipp., Persoonshav£n 17b Bartels, IE, fabr. arb., Egelantierstr. 10a Bartels, Ha., z. b., Heer Arnoldstr. 57 Bartels, H. B. IE, bavenarb., P. de Raadt-str. ( <i> Raadtstr.</i> ) 9 b Bartels, 11. C., schipper, Beverstr. 30b Bartels, II. C., klinker, üranjeb.str. 37b Bartels, IE IE, z. b., Goudscberijweg 148b Bartels, 11. ,E, schilder, AVickstr. 11 Bartels, H. K. T., friseur. Rustbofstr. 6 Bartels, II. I'. A. M.. makel., C. Muscbstr. 4 Bartels, E, koopm., Esscbenweg 33 Bartels, J., schilder, v. d. Hoonaardstr. 13a BartelSj E, arb. N.S., Scbaepmanstr. 9b Bartels, J. A., kap. moiorb., oranje Nassau-straat ( <i> Nassaustraat</i> ) 26 Bartels, .E C., z. b., N. Binnenweg 101b Bartels, .1. F., gevangenb., Bergstr. 9b Bartels, J. M., schilder, Hoogstr. 126a Bartels, K., kant.bed., v. AA'eelstr. 33b Bartels, E., machinist, Jan Porcel
Gevonden alinea's: 4
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. 28. Alfabetische naamlijst
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Alfabetische naamlijst
Namen van:
Bas
Namen tot:
Bat
Blad:
114
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
Basait, H. ('. G-., reiz., Mathen.dijk 173b Bascli, Cr. K. A., antiquair, Haringvliet 34 Bascli. F. v. der, schilder, li. de Keijserstr. 12li Bascli, J. v. der, werkm., Lambertusstr. 42b Baselaar, H. J., kleerm., Zwaanshals 228b Baselaar, Th. A., caiéh., Binnenweg 3b Baselier, M., /.. !>.. Maurilsslraat 74/2 Baske, A. G-. F., z. b., Goudscheweg 79a Basomoine, Ha. G. C.. naaister, v. Spevk-straat ( <i> Spevkstraat</i> ) 145a Basomoine, geb. Vijfhuize, wed. P., z. b., Davidsstraat 50a Basoki, .\. .1., kant.bod., Meikeverstr. 7b Basoski, geb. v. d. Velde, wed. H. C., z. b., v. d. Werffstraat 72b Basoski, J. W., koopm., Zw. Paardenstr. 14a Basoski, M. K.. behanger, v. d. Werffstr. 37a Bassant, geb. Heiser, wed. A., z. b., Noze-manstraat ( <i> Nozemanstraat</i> ) 25a Bassant, A. A., timmerm., Molenw.weg 9b Bassant, geb. Keveling, wed. \. M. J., z. b., Zoomstraat 88b Bassant, geb. Li Mo ach, wed. C. .1. P., z. b., Benthuizerstraat 52c Bassant, G., slager, Asterstraat 23a Bassant, G., z. b., Harddraverstr. 22b Bassant, Ga., wink.ster, Mathen.weg 16a Bassant, H. A. L., onderw., Noordsingel 34b Bassant, II. .)., timmerm., Zijdewindestr. 76a Bassant, J. \. P. A., winkel., iieiikrlsdijk 14 31) Bassant. .1, G., mont., Bloklandstraal 79b Bassant,.!. P., bulpkoster, Blommersd.1. Sb Bassant, L. J., wink., Jac. Loisstraat 15a Bassant, P. A., meteropn., Polderstraat 8a Bassant, W. M. G., z. b., Croosw.kade 4a Bassant, W. M. G., timmerm., Verbraak-straat ( <i> Verbraakstraat</i> ) 24a Bassant, W. M. G., gross., Wolph.bocht 49a Bassaleur. geb. v. d. Burg, wed. M. A., z. b„ Schooterb.straat 10 1 b Basseleur, W. J. A.. voorslager, Schooterb.- straat 107a Basselier, P. H., tabaksort., Woelwijkstr. 88b Basselier, P. H., boekbinder, Nozemanstr. 40a Bassie, H., verpleger, Mijnsh.laan 203d Bassieaansen, A. W., z.b , Math.dijk 411b BasRein, A. H., gapper, Volmarijnslr. 149a Bast, A., kleerm., Schieweg 148b Bast, geb. v. Oostrnarsum, wed. D. K., z.b., Schiebr.laan 48a Bast, Ga. ('., naaister,
Bastiaanse, A. G., teekenaar, Math.dijk 106c Bastiaanse, C., z.b., Zw. Janstraat 25a Bastiaanse, C. A., gem.ambt., Langegeer 267 Bastiaanse, F., stucadoor, Persoonshav., 113a Bastiaanse, F. C., aannemer, N. Croosw.w.64b Bastiaanse, geb. Mus, wed. G., z.b., Aert v. Nesstraat 89b Bastiaanse, Gebr., tirnmerl.aann., N. Croos-wijkscheweg ( <i> Crooswijkscheweg</i> ) 64 Bastiaanse, geb. Consenheim, wed., II., z.b., Mauritsstraat 53b Bastiaanse, geb. Decker, wed. .1. F. M., z.b., N. Binnenweg 84 Bastiaanse, Joh. M., werkman, Marinestr. 17b Bastiaanse, Ma., cassière. Aert v. Nesstr. 73a Bastiaanse, geb. Dane, wed. M., z.b., Don-kersloot ( <i> Donkersloot</i> ) straat 52a Bastiaanse, Ma., z.b., Stadhondersweg 135c Bastiaanse, P., z.b., Mathen.dijk 404b Bastiaanse & Zn.. P. G., Roomijsfabrikant, v. Alkemadeplein 22 Bastiaanse, P. J., rijwielherst., Abcoude-straat ( <i> Abcoudestraat</i> ) 18a Bastiaanse, Th. W., dir. amb.school, Essen-burgstraat ( <i> Essenburgstraat</i> ) 38b Bastiaanse V Roelf Boekema, postz.bandel, Weste Wagenstraat 34 Bastiap.nsen, F., stoker gr. vrt., Ged. Bin-nenrotte ( <i> Binnenrotte</i> ) 46b Bastiaansen, F., machinist, Taandersstr. 60a Bastiaansen, 11., controleur, Vieramb.str. 65b Bastiaens, A. ,1. ,1.. bed.gr.vrt., ,1. v. Avennes-straat ( <i> Avennesstraat</i> ) 16a Bastiaens, geb Ringlever, wed. H., slagerij, Riederlaan 72c Bastiaens, geb. Leijten, wed. M. T., z.b., Strevelsweg 208a Bastiaens, P. .1. .1., slager, Beijerl.laan 171b Bastian, F., boekdrukker, Blokweg 38a Bastinck, A. P. .1.. kellner, W. Wagenstr 6b Bastinck, ,)., broodbez., Bergweg 147b Bastinck, J., brievenbest., Bergweg 169b Bastinck, J., z.b., Willebrordusslr. 53a Bastinck, geb. Been, wed. P., de Ruytcr-straat ( <i> Ruytcrstraat</i> ) 16b Bastinck, J. P., brievenbest.. Willebr.dus-straat ( <i> Willebr.dusstraat</i> ) 148b Bastinck, K. tuinder, Ringvaartweg 176/2 Bastinck, P. A., timmerm., Oosterdamstr. 106 Bastinck, P. J., logementh., W. Wagenstr. 2a Basting, ,1. 1. J., suikerb.,
Batenburg, D. L., schilder, Kortekade 79b Batenburg, G., z.b., Pastoriedijk 566 Batenburg, G., gem .werkman, Schans 105b Batenburg, G. A., steenmaler, Touwslager-straat ( <i> Touwslagerstraat</i> ) 40b Batenburg, H.. bestuurder R.E.T., G. .1. Mnlderstraat 68a Batenburg, H., meubelm., Kerkhoflaan 52 Batenburg, Sr. H., exp.kn., Oosteinde 71b Batenburg, II.. werkman, Pastoriedijk 301 Batenburg, H., gem.reiniger, Vreden.kade 17b Batenburg, l. 1’.. boekhouder, D. Hoffstr. 36a Batenburg,.!., havenarb., Aelw. Florisz-straat ( <i> Floriszstraat</i> ) 17b Batenburg, .1.. winkeldief, Busken Huel-straat ( <i> Huelstraat</i> ) 142a Batenburg, geb. Koster, wed. J., z.b., Is. Hubertstr. 63 Batenburg,,!., melkbez., Rubroekstr. 145b Batenburg, ,1., exp.kn., Vijve.rhofdw.str. 6a Batenburg, ,1.. chauffeur, 2e Wandeloord-d ( <i> Wandeloordd</i> ) warsstraat 15b Batenburg, ,1., slager, Wolph.bocht 290b Batenburg, geb. v. Dalen, wed. J. G. F., z. b., Kerkhoflaan 56 Batenburg, .1. H. Fr., met.dr., .lac. Noordzij-straat ( <i> Noordzijstraat</i> ) 11 a Batenburg, .1. M. A., wink., Rodenr.laan 7b Batenburg, .1. 1'., chauff., Bergpölderstr. 26a Batenburg, L. F., terr.chef, Watergeusstraat 145b Batenburg, L. ,1.. fabr.arb., Pastoriedijk 41/1 Batenburg, geb. Oosthoek, wed. M., z. b., Dirck Hoffstraat 36a Batenburg, M., slager, Wiekstraat 20b Batenburg, M., bakker, Hudsonstraat 191b Batenburg, M. ,1.. schilder, Heer Vranke-straat ( <i> Vrankestraat</i> ) 19c Batenburg, P., slager, Benthuizerstr. 40a Batenburg, P., fabr.arb., Pastoriedijk 278 Batenburg, l’.. slager, Boscbje 12b Batenburg. P. W. A., direct. N.V., Hcem-raadsingel ( <i> Hcemraadsingel</i> ) 334b Batenburg, s. ,|., loodg., Rechthuislaan 15c Batenburg, T.. timmerm., 2e Wandeloord-dwarsstraat ( <i> Wandeloorddwarsstraat</i> ) 2a Batenburg, Th. A. M., kleenn., Hudson-straat ( <i> Hudsonstraat</i> ) 191b Batenburg, T. F., contr., Pasteursingel 65a Batenburg, W.. koopm., Albr. Engdman-straat ( <i> Engdmanstraat</i> ) 79a Batenhui’g, W.,
Gevonden alinea's: 4
 
 
 
Pagina: 7
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS