Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: adresboeken
beacon
32 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 7
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. 27. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
79
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
VER EE MG IN G K.K. K B AA M YERZOR G ING. Centraal Bureau; Plaatsingsburoau eu R.K. Consultatie Bureau voor zuigelingen. Goudschcsingel 203. Presidente : Mevr. M. Stevens —de Bay. Vier-presidente: Mej. II. Eender. Secretaresse: Mej. Jungerhans, Meemraadssingel 295. Penningmeesleresse: Mevrouw Buijs —Heiberg. Directeur: Pastoor 1-'. J. Zandvoort, Weste Wagenstraat 55. ST. ANTONIUS GESTICHT. Verpleging van K.K. zieken, gebrekkigen en Hulpbehoevenden. Nieuwe Binnenweg 33. Bestuur: Mevrouw C. Middendorp—Wessels, presidente. Mej. I). van der Lugt, secretaresse, W. de Withstraat 94c. Mej. .1. de Groot, Penningmeesleresse, Eendraehtsweg 10. Oogarts: Dr. H. K. de Haas. SANATORIUM! VREDENOORD. ’s-Gravenweg 107. Directeur: Broeder-Overste Pachomius. STICHTING PARK HERSTELLINGSOORDEN. ,,De Heuvel”, Heuvcllaan 2. ,,Enk”, Enk 98. Secretaresse: Mevr. P. de Vries—de Savornin Lobman, van Vollen-hovenstraat ( <i> Vollenhovenstraat</i> ) 11. RADIO-TH EB APEUT1SC11 INSTITUUT. Bergweg 323. Geneesheer-Directeur: Dr. II. Lammers. Arts: A. A. W. Molenaar. BOTTERDAMSCHE VEREENIGING TER BEHARTIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BELANGEN VAN ZENUW- EN ZIELSZIEKEN. Correspondentie-adres; Rotterdam, Oostzeedijk 203, tel. 55023. ADRIAAN-STIOHTING. Orthopaedische kliniek en inrichting lot opleiding voor lichamelijk, gebrekkige kinderen (school voor buitengewoon lager onderwijs en vakopleiding). Hillegersberg, Straatweg 226. Regenten: Mr. E. F. Bonjer, voorzitter, Westplein 7. Mevrouw P. de Vries —de Savornin Lobman, secretaresse, van Vollenhovenstraat 11c. .1. G. A. Fontein, penningmeester, Kralingscheplaslaan 24. Geneesheeren: Dr. .1. van Assen Jzn. cn D. van Dijk, arts. Directrice: Mej. C. M. Bruigom. CENTRALE PO LIK LINIEK. Goudschcsingel 145, Telefoon 57490. VEREENIGING WESTERPOLIKLINIEK. Nieuwe Binnenweg 358b. Hieraan zijn de volgende medici verbonden; N. L. Gerlach, oogarts; F. H. Stibbe, oor-, neus- en keel-arts; H. J. Boevé, chirurg, C. Ph. Schokking, huidziekten en ziekten der urinewegen; M.
INRICHTING VOOR PHYSISCHE THERAPIE. Schiekacie 44 b. Arts: Y. Hel tenia. NEDER LA NDSCHE VEREE NI O IN G TOT BESTRIJDING VAN LI'IMS. Finsche-Inrichtlng. Leuvehaven lil. Inrichting tol behandeling van lupus, vulgaris en ander tubercu-leuze ( <i> tuberculeuze</i> ) aandoeningen. Geopend iederen dag. Bestuur: Pb. Mees, voorzitter ; Mr. .7. ,1. Krantz, waarnmd. sccr.- penningm.: Mr. .1. Burgerhout, II. G. .1. de Monchy. Direcleur-geneesheer: Dr. C. M. Kleipool. PROVINCIALE ZUID-HOLLANDSCHE VEREEN!GING TOT BE-STRIJDING ( <i> BESTRIJDING</i> ) DER TUBERCULOSE, gevestigd te Rotterdam. Bestuur: Voorzitter: Dr. .1. H. Wagener, Kruiskade 102b. Secretaris: J. H. A. Vooren, Hoofdstraat 180, Sassenheim, telefoon 4726. Pcnninepneesleres: Mevr. C. C. van Nieuwenburg—van Kleeff, Rotterdamscheweg 135, Delft. Aantal aangesloten plaatselijke verecnigingen 148. VEREENIG1NG TOT BESTRIJDING DER TUBERCULOSE te Rotterdam, Stationsweg 39. Bestuur: Dr. .1. Siegenbeek van Heukelom, voorz.; Dr. D. Klinkerl, onder-voorz.; Dr. K. F. O. James, secr.; Vijverlaan 3; J. A. Oost Budde, penningm.: Dr. ,1. ,1. Bloemen; Mr. L. A. Donker; J. E. Feisser; Mr. S. N. B. Halbertsma; I. van der Heijden, arts, Mr. J. Leopold; Dr. L. F. D. E. Lourens; Mr. D. M. Meer-tens; ( <i> Meertens;</i> ) F. L. D. Nivard. Consultatie-bureau: Stationsweg 39. Ingang voor patiënten en dienstingang: Delftschestraat 40. Direcleur-geneesheer van het consultatie-bureau: Dr. J. II. Wagener, Spreekuren van 8—10 uur v.m., behalve Zaterdag en na afspraak van 1 —3 uur, behalve Zaterdag. CONSULTATIE-BUREAU VOOR LICHAMELIJK GEBREKKIG EN. Westersingel 103. Spreekuur: Dinsdagavond van 7—8 uur. Leider : Dr. J. van Assen Jzn. Bestuur: Prof. Mr. J. A. Eigeman, voorzitter: Mr. H. de Bie; Mr. II. C. Hintzen, penningmeester (p.a. R. Mees en Zoonen); Dr. S. J. R. de Monchy, Dr. J. van Assen Jzn.. secretaris , Wester-singel ( <i> Westersingel</i> ) 103. CONSULTATIE-BUREAU X dor Rotterdamsche Vereeniglng tot bescherming van Zuigelingen. Goudschesin
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. 28. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
80
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
R.K. VEREENIGING HET W1T-GELE KRUIS. Voorzitter: Dr. C. A. A. Minderop. Secretaris: Mr. P. M. .1. Nolet, Ecndrachtsweg 23. Penningmeesleresse: Mevr. M. Stevens —de Baij. ZUIDHOLLANDSCHE VEREENIGING „HET GROENE KRUIS". Eere-lid: Prof. K. de Snoo te Utrecht. Hoofdbestuur: Dr. .1. Ph. Elias, Rotterdam, Voorzitter; Mr. J. ,1. R. Schmal, Voor-burg, ( <i> Voorburg,</i> ) Ondervoorzitter: ,1. T. Rademacher, arls te Spijkenisse, Secretaris; Mr. C. M. van Sillevoldt Jr., Wassenaar, Penning-meester: ( <i> Penningmeester:</i> ) (1. van Andel, burgemeester te Zuidland; Dr. M. D. Horst te Leiden; Dr. E. H. Hermans te Rolterdam; Mevr. N. C. Coeló-Boogaerdt ie ’s-Gravenhagc. Gecommitteerde van het hoofdbestuur: Mevr. F. Keyzer la Plein, Hoek van Holland. Correspondentie-adres: Hoofdbestuur, Mathenesserlaan 420, Rot-terdam. ( <i> Rotterdam.</i> ) Ontsmettingsd lenst: Dr. M. I). Horst, Directeur-Administrateur, Rijnsburgerwcg 163 te Leiden. Commissie voor Ziekentransport. Voorzitter: Dr. A. .1. Bossers te ’s-Gravenhagc. Secretaris: .1. T. Rademacher, arts te Spijkenisse. Commissie voor Kruamvrouwenverzorging en Zuigclingen-beschenuing. ( <i> Zuigclingenbeschenuing.</i> ) en tevens voor de hygiëne van het kind. Voorzitter: Dr. .1. Ph. Elias, Rotterdam. Secretaris: Dr. T. Beekenkarnp te Gouderak. Leidster der leergangen in zuigelingen- en kraamvrouwenverpieging: Zr. H. F. Hattink, Schiedamscheweg 49a, Rotterdam. Centrale commissie voor huiszorg. Voorzitter: Dr. A. .1. Bossers te ’s-Gravcnhage. Secretaresse: Mr. F. Keijzer la Plein, Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 141. Commissaressc voor ziekenverpleging: Mevrouw C. A. Wilkens — Havelaar, Rotterdam. Claes de Vrieselaan 132a Commissie lot bevordering van hot ouderwijs iu E.H.B.O. Secretaris: .1. A. Bos, arts te Pijnacker. Commissie tot bestrijding van geslachtsziekten. Voorzitter: Dr. E. H. Hermans te Rotterdam. Commissie voor geestelijke Volksgezondheid. \'oorziller: Dr. Joh. van der Spek, Poortugaal. Secretaris: Dr. E. Ph. Elias
VEREENIGING ..ROTTERI»AM". Yorcon. Tot liet Verloonen van Eorsto Hulp hij Ongelukken. Crooswij kschekade 12. Beschermheer: Mr. P. .1. Oud, burgemeester van Rotterdam. Ie Voorzitter: L. A. van Engelenburg Jr. Ie Secretaris: C. van der Raaden, Willebrordusstraat 105b. 1c Penningmeester: G. .1. Kleppe. Geneeskundig-Adviseur: Dr. E. H. J. de Vries. Rechtskundig-Adviseur: Mr. W. R. Emmcn Riedel. Eerste Hulp Colonne. Leider: Dr. .T. H. E. de Vries. Opper commandant: L. A. van Engelenburg Jr. Commandant: W. J. de Jongh. K.K. VBREENIOING VOOR EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN. Leider-Adviseur: Dr. J. .1. Koning. Rechtskundig-Adviseur: Mr. R. Hoogeweegen. Voorzitter: H. Wennekes. Secretaris: C. Kommeren, Gaesbeekstraal lila. Penningmeester: R. W. Loos, Speelmanstraat 105. CENTRAAL GENOOTSCHAP VOOR KINDER HERSTELLING*- EN VACANTIEKOLONIES. Afdceling Rotterdam. Secretariaat; Schiekade 98a. Bestuur. A. Hijmans, arts, Voorzitter; G. II. L. Schouten, Secretaris ; Mevrouw M. M. Schouten —de Koster, Penningmeesleresse ; P. .1. van Beest, mevrouw N. van Glee ff —Spanjaard, J. liasper, ir. N. A. van MUI. K.K. VEREENIGING TOT UITZENDING VAN ZWAKKE EN TUBERCULEUZE PATIËNTEN ST. JOSEF. Aelbrechtskade 18. Bestuur: Dr. W. B. Hudlcston Slater, Voorzitter: II. Stuivers, Nieuwe Binnenweg 290, Secretaris; mevr. .1. ,1. M. Oster —Keulemans, Pen n ingmeesleresse. K A TIIOLIEK E K INDE R l 1T Z E NIH NG in het Bisdom Haarlem, afd. Rotterdam. Bureau: Westersingel 14. Bestuur: A. Knijpers, Voorzitter; Dr. H. A. C. Schaaf, Secretaris; Meemraads-singel ( <i> Meemraadssingel</i> ) 102; E. W. Janssen, Penningmeester. GENOOTSCHAP TOT BEVORDERING DER KOEPOK-INENTING. ( <i> KOEPOKINENTING.</i> ) Onder de zinspreuk ,,Ne Pestis intret vigilia”. Lijnbaanslraat 2 6. Geopend; van 9 —12 uur en van 2 —4 uur. Zaterdags van 9 —12 uur. De zittingen der kostelooze inenting worden gehouden Maandag en die tegen betaling van 12.— per persoon, Woensdag, van 3—3i uur in het gebouw van Ohlenbarncvcltstraal 2 te Rotterdam. R.K.
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. 29. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
81
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
Hilleciiiua J. G. v. cl. Berg, Spoorsingel 71 K. 31. Bergsma, Maaskade 79a ‘ 52721 H. F. W. van Penningen van Helsdingen, ’s-Gravcnweg 7.. 54470 Pli. van Blankenstein, Mid cl elandstraat 6b 31788 Dr. G. W. van Bleek, Westersingel 7 ‘ 51956 Dr. Ir. J- B. Blommers, Rozenburglaan 39 53364 Suze E. A. de Boer, ’s-Gravendijkwal 18 33818 H. J. Bocvê, Matbenesserlaan 9 10214 Dr. F. H. Boliré, Maasstraat 5 ’ ’ 53192 G. ]•'. Bohró, Schiedamscbesingel 111c . 56620 Dr. S. A. Bokkel Huinink, P. C. Hooftplein 10 31021 Dr. .1. G. II. Bokslag, Zaagmolenkade 3a 44480 H. M. Borkenl, Hom. arts, Spoorsingel 47 42838 J. G. Bosma, Voorscboterlaan 32 52512 K. Bosma. Bérgschclaan 90a 43358 Dr. J. Bonman, Voorscboterlaan 15 56989 Dr. H. B. G. Brcijer, Rocbussenstraat 313a 34773 N. G. L. Broekstra, Hillevliet 26 53641 Alej. Dr. He, Bronkema. Groene Zoom 128 51064 .1. Bruut, Maaskade 100b 11883 M. O. G. de Bruyn, ’s-Gravendijkwal 61 36226 ■l. T. Buma, Voorscboterlaan 99b 55503 W. Buskop, Maaskade 88b 55640 .1. A. Buurman, Beukelsdijk 182 30251 Dr. .1. W. A. Bijlsma, Hillelaan 4 4 55931 Jac. Pb. Carn, Bérgschclaan 305b 44022 B. F. ten Cate, Eendracbtsweg 65 50069 L. A. Coltof, Pasleursingel 75b 33366 Dr. Tbeodora E. Croockewit, Matbenesserplein 9 37322 E. Deddes, Eendracbtsweg 22 54848 Dr. P. N. R. Dekbuijzen, Brielscbelaan 182 55648 A. B. G. van der Does, Oranjeboomstraat III 54706 Dr. I., E. den Dooren de Jong, Rocbussenstraat 3I5b.... 36945 .1. Drost, Leuvebaven 81 55242 J. F. Dungelmann, Kruiskade 98 56463 31. Düra, Oostzeedijk 16b 44388 Dr. .1. M. Dutilb, Boompjes 22 55539 Br. H. C. J. M. van Dijk, Matbenesserlaan 287 33250 Br. ,1. Pb. Elias.' Matbenesserlaan 420 30886 Dr. 31. Elzas, ’s-Gravendijkwal 66 31734 Br. H. .1. Eijkman, Eendracbtsweg 16 54174 G. H. A. T. Fehmers. Prinses Julianalaan 49 54221 J- E. Fcisser, un Zomerenweg 22 15474 G. M. Flohil, 's-Gravendijkwal 24 33042 P. Koekens, Chirurg, Malbenesserlaan 338 31898 F. Frenkel, Eendracbtsweg 7 56025 31. F. Goudsmit, vrouwenarts, Ma
Telef. Dr. J. .1. van Leeuwen, Rodenburglaan 25 55021 J. Leeuwenburg!!, Schiedamscheweg 88 30304 Dr. E. Leichtman, Middellandplein 8 33382 J. A. Lente, Randweg 142b 13531 M. C. Lequin, Maashaven 13b 52555 Dr. .1. A. Th. Ligterink, Oostzcedijk 164a 52759 Dr. L. van Loon, Bergweg 105 41200 Dr. J. W. Loos, Prelorialaan lil 53566 .1. Louwerier, Ileemraadssingel 198 32570 Dr. R. Maathuis, Mathenesserlaan 485 31383 Dr. .1. A. Marx; Diergaardelaan 15 57193 J. D. Meerwaldt, Burg. van Esstraat 40, Pernis 50766 Dr. H. Mees, Mathenesserlaan 191 31048 A. van Meeleren, Kortenaerslraat 32b 53483 Dr. D. van Meeteren, Schiedainscheweg 166 32740 Dr. H. W. van Meeteren, Graaf Florisslraat 85 31563 M. Meeuse, Oudedijk 224b 11717 Dr. F. 1-1. Meihuizen, Randweg 64 56599 G. E. C. W. Meijboom, Mijnsheerenlaan 5 52158 J. A. Meijboom, Havenstraat 166 34047 Dr. G. A. Metz, Statensingel 115 46000 B. Mijnlieff, Henegouwerlaan 83 30450 Dr. H. D. E. Milders, Oudedijk 25 10803 Dr. C. A. A. Minderop, Mathenesserlaan 439 34342 II. E. Molema, Bergweg 124 41581 A. A. \\’. Molenaar, Bergschelaan 157b 42890 J. V. Muller, Mathenesserlaan 268 30859 L. Muller, Narcissenstraat 115 12320 B. C. van den Nagel, Noordsingel 206 41908 E. L. Nauta, Breilnerslraat 107c 38660 Dr. .1. Neuberger, Malhenesserweg 48b 32140 Dr. G. C. van Nieuwenhuizen, Schieweg 12a 40163 C. van Noorl, Ileemraadssingel 240 33505 L. C. J. Nunes, Hugo de Grootstraat 140 15517 Dr. P. van Oordt, Nieuwe Haven 61 b 52958 B. H. Opdenberg, Grondheercndijk 42 43733 A. .1. Oskam, Eendrachtsweg 20 50646 Dr. M. Oudkerk, Lange Geer 107 56618 Dr. S. A. van der Perk, W. de Withstraat 83 50401 Dr. O. A. Petit, Mathenesserlaan 220 34127 Dr. M. Pool, Hugo de Grootstraat 146 57470 H. W. Prillevitz, Yellegersdijkstraat 83b 50368 C. ,T. A. de Quay, Bergweg 187 41340 B. Quispel, Ileemraadssingel 128 32953 B. de Raadt, W. de Withstraat 15 57258 ,1. H. L. van Ree, Walenburgerweg 67 42095 D. Rempt, Maaskade 77 54113 Dr. G. A. Ribbink Jr., Admiraliteitsstraat 5 5
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. 30. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
82
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
Telef. .1. M. P. Winde, Schiedamscheweg 74a 3^20 S. Winkel, Boezeïnsingel 130b .1. ,1. V. van Winkel, Schieweg 65c Dr. A. Winkler Prins, Oostzcedijk 73 r'.’.ln'i Dr. V. Winkler Prins. Annastraat 2 0IJ8I Dr. II. G. Wolfert, Voorschoterlaan 38 Dr. D. .1. A. Wolfson, Bloemfonteinstraat 78a >3454 A. D. 1.. Wortman, Mathenesserlaan 393 32365 B. L. Yap, W. Buytewechstraat 215c 3621 / Kool-, neus-, on oorziekten. Dr. G. Bral. Maurilsweg 10b .1. A. Bijleveld, Mathenesserlaan 337 3—03 P. de Haan, Nieuwe Binnenweg 155 oIoqo l). .1. de Levie, Mathenesserlaan 235 Dr. A. A. M. Nelissen, Maurilsweg 57 53987 ,1. 11. Nieuwenhuyzen, ’s-Gravendijkwal 14 33133 Dr. A. van Rossem. Eendrachtsweg 66 '>6614 W. Schilperoort, Ochlervellslraat 46 3;25t S. van der Schouw. Pompenburgersingel 27a >4083 Dr. F. 11. Slibbe, Mathenesserlaan 173 32702 Inwendige ziekten. Dr. R. .1. Wolvius, Bergweg 331 43144 Hart- en Blocdvnutzlekten. A. D. Erkelens, Rocbussenstraat 47a 37876 A. K. .1. de Haas. ’s-G'ravendijkwal 92 32934 R. L. .1. van Ruyven, Mathenesserlaan 243 34018 Huid- en Geslachtsziekten. .1. van Asselt, Heemraadssingel 299 32055 Dr. .1. .1. Bloemen, ’s-Gravendijkwal 100 33350 Dr. .1. P. Gogarn. Burgem. Meineszlaan 85a 31378 Dr. K. II. Hermans, Mathenesserlaan 263 32635 Dr. 11. .1. Th. Hiemcke, Schiekade 125 44654 Di' < . M. Kleipool, Maurilsweg 24 56905 .1. Kijzer, ’s-Gravendijkwal 17 37265 Di-, J. F. Maas, Haringvliet 60 53310 In-, C. Pb. Schokking, Mathenesserlaan 263 32635 Dr. M. van Schouwen, Mathenesserlaan 312 31451 w. v. o. Sluys, Schiedamschcsiiig.i 123a 55651 w. de Smalen, Mathenesserlaan 233 37054 M. k. J. Smits, Haringvliet 44 52852 .1. H. van Veen, Stationsweg 79a 53243 Kinderziekten. G. P. van den Berkhof, Heemraadssingel 238 30026 Dr. Jeanne Bles, Ungerplein 2 42432 Dr. F. M. C. Hengeveld. Maurilsweg 52 53132 Dr. .1. D. Lebrel, Mathenesserlaan 324 36320 Emma ,1. Meijers, Mathenesserlaan 292 31067 .1. Ouwcleen, ’s-Gravendijkwal 19 34600 Dr. 11. A. c. Schaaf, Heemraadssingel 102 373
TANDARTSEN. (met de spreekuren). ROTTERDAM. J. A. V. Arnolcl, Randweg 15b. Mevr. E. C.' Asal, Hof laan 69. v. a., bch. Do. ,T. J. Backcr Dirks, Hoogstraat 19a. 1 A —2, Do. 11—12. Mevr. Adolphine M. A. Backcr Dirks —Malm, Hoogstraat 219a. 1—3, Do. 11 — 12. P. N. Bakker, Heemraadssingel 116. IA—2A; Zfs. Ma.. Wo., Vr. 9—10, 6J—'71; Dl. 9—10 v.m. B. G. Barkineijer, Oude Dijk 55b. R. C. D. Born Dzn., ’s-Gravendijkwal 84. Ma., Di.. Vr. 1—3; Wo, Do. 1 —2, Bd. R. Zfs., Pol. R. T. V. Boezeïnsingel 226, Wo. oclit. en av. B. Bonman, Clemensstraat 90. 1 —zfs. Di., Wo., Vr. 8i —9è v.m., e. v.a., Maximiliaanstr. 5, Ma., Di., Do., Vr. 7 —8 n.m. Jos. P. Broens, Heemraadssingel 206. 1— e. v. a. B. .1. Brugman, Mathenesserlaan 314. Uitsl. Orth.: beli. na afspr. Pol. R. T. V. M. J. Coebergh, Witte de Withstraat H. 2 — 3, beh. Do., e. v. a. I,. A. Copius Peereboom. Beulcelsdijk 172. 9A — lo\, 1A—3, beh. Za. e. v. a.; Zfs. 10A—11 A en Vr. 7-8 n.m. I. C. Do'zv, Burg. Meineszplein 4a. 9—12, 1—3, 7—8, Za. 9—1. B. W. F. Dagevos, Heemraadssingel 236. 1 —2A; Zfs. 8A —10 Pol. Boezeïnsingel 226, 9 —10, 7 —8. R. .1. 1'. H. van Duiken, Rochussenslraat 179b. 1—3. 6A—7A, beh. Wo., Vr., Za. 12—1 e. v. a„ R. T. V.kl. Di. 11 — 12, Vr. GA—7A, Sehooltandarls. M. van Duren, Provenierssingel 10. 1— 2A; Di., Do. 6A—7A c. V. a.; R. T. V. Pol. 3. (i. van Duijn. Oude Dijk 158. 8 —9, 12A —2A, 6A —7A n.m. e. v. a. Mevr. S. C. van Duijn—Bol, Oude Dijk 158. 2 — 3, kind. cu kient. 3 —5 e. v. a. H. E. Ekkcr. Mathenesserlaan 279. 1—3, Zfs. Ma., Di.. Wo., Vr. 9—10, Ma., Wo., Vr. 6—7. Th. C. van Eek, Bergweg 192. 1—3, 6è —7A, beh. Do. av. en Za. av.; Zfs. 8 —10, bch. Ma., Za.. Wo. en Vr. 6 —8 n.m. H. R. Fokkinga, Plantageweg 91b. 1 — 3, e. v. a., Zfs. 8A —9A v.m., Wo. 7 —8. Mevr. C. S. Frcnkel —Wiener, Eendrachtsweg 7. 2— 3; Zfs. I —2, Ma., Di., Wo., Vr. Joh. J. Griffijn, Stationsweg 35. IA —2A, beh. Do. J. L. v. d. Grijp, Walenburgerweg 65. 8* —9i, 1—2, tev. Ma., Do. 7—8 n.m. R. T. V. Pol. 4. S. ,T. A. Hans, Mathenes
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
Pagina: 7
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS