Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: adresboeken
beacon
1.436 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 7
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Blad:
25
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
Blz. Landstorm-korps „Rotterdam” 12 Landstormverband „Rotterdam” 12 Leen- en Voorschotbank, Gemeentelijke 6 Leger des lieils 25 Leger des Heils, Vergaderlokalen 28 Levensmiddelenraad 31 Liefdadige Instellingen 23 Liefdewerk Gezinsvoogdij der St. Vincentius-Vereen. 21 Liefdewerk voor Kinderbescherming 21 Luchtvaartterrein Waalhaven, Gemeentelijk 6 Lutherse!! Lidmatenhuis 24 Lyceum. Rotterdamsch 14 Lyceum voor meisjes, Gemeéntelijk 14 Lyceum voor meisjes, R.-K 14 m „Maasoord”, Psychiatrische Inrichting 5 Maatschappelijk Hulpbetoon 5 Machinistenschool 17 Maria Catharina van Doörn-Stichting van Weldadig-heid ( <i> Weldadigheid</i> ) 24 Maria Garolina Blankenhijm’s Stichting 24 Maritiem Museum ..Prins Hendrik” 5 Markten en Beurzen 5 Marnix Gymnasium 14 Mathenesser Polikliniek 27 Metereologisch Instituut, Koninkl. Nederl 18 Middelbare Technische School (Avondopleiding) . . 15 Middelbare Technische School (Dagschool) 15 Ministers 1 Musea 5 Museum Boymans 6 Museum voor Land- en Volkenkunde en Maritiem Museum „Prins Hendrik” 6 Museum van Oudheden 6 Museum voor Ouders en Opvoeders 20 N Nederlandsch-Israëlitische Gemeente 28 Nederlandsch Economisch Instituut 18 Nederl. Genootschap tot Zedelijke Verbetering van Gevangenen 21 Nederlandsch-Israëlitisch Armbestuur 25 Nederlandsch-Joegoslavische Kamer v. Koophandel 11 Ned.-Herv. Diaconessenhuis . . . 26 Ned.-Herv. Gemeente te Rotterdam 21 Ned.-Herv. Gemeente te Charlois 21 Ned.-Herv. Gemeente te Delfshaven 21 Ned.-Herv. Gemeente te Feijenoord 21 Ned.-Herv. Gemeente te Kralingen 21 Ned.-Herv. Gemeente te Vreewijk 22 Nederlandsche Bank n Nederlandsche Handelshoogeschool 13 Nederlandsche Roode Kruis, Het 27 Nederlandsche Spoorwegen 9 Nederl. Stoomsleepdienst v.h. v. P. Smit Jr.. N.V. 82 Nederl. Vereen. ..Eerste Hulp bij Ongelukken” 28 Nederl. Vereen, tot Bescherming van Dieren 32
Blz. Huishoud- en Industrieschool, Chr 16 Huishoud- en Industrieschool, R.-K 16 Huishoudschool, Rotterd 16 I Indeelings-district „Rotterdam” 12 Industriescholen voor Meisjes ... 16 Inrichting voor Doofstommenonderwijs 21 „Inrichting voor Ooglijders”, Vereeniging 26 Inrichting voor Psysische Therapie , 27 Inspectie Rotterdam Lager onderwijs 17 Inspectie van den Havenarbeid 9 Instituten aan de Handelshoogeschool verbonden 18 Instituut voor de rijpere jeugd 21 Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart 6 Israëlitisch Weeshuis 24 Israëlitisch Ziekenhuis 26 Ptaliaansch-Nedérlandsche Kamer van Koophandel 11 I Justitie 6 IC Kadaster 12 Kamer van Koophandel en Fabrieken 11 Kamer van Koophandel. Italiaansch-Nederlandsche 11 Kamer van Koophandel,Nederlandsch-Joegoslavische 11 Kamer van Toezicht op de Notarissen en Cand.- Notarissen 8 Kantongerecht 7 Kappersvakschool, Rotterdamsche 16 Katholieke Kinderuitzending 28 Kazerne Mariniers 12 Kerkgenootschappen en Religieuse Vereen, en In-stellingen ( <i> Instellingen</i> ) 21 Keuringsdienst van Waren 5 Kinderhuis der Ned.-Herv. Gemeente 24 Kindersluis”, Vereeniging „De 24 Kindertehuis „Moederhulp” 24 Kinderverzorging ■ 28 Koninklijk Huis 1 Kon. Nation. Vereen, tot Steun aan Miliciens.... 32 Kraaraverzorging, Vereeniging R.-K 27 Kunst- en Kunstnijverheidsonderwijs 16 Kunst- en (Dagopleiding) 16 Kunst- en Nijverheidsonderwijs (Avondopleiding), 16 Kweekschool, Christelijke Koningin Wilhelmina . . 17 Kweekschool, R.-K 17 Kweekschool met den Bijbel _ 17 Kweekschool voor onderwijzeressen bij het voor-bereidend ( <i> voorbereidend</i> ) onderwijs V..... 17 Kweekschool voor Onderwijzers(essen), Gemeentelijke 17 L Lager Onderwijs 17 Lager Onderwijs, Gemeente]ijke Inspecteurs(trices) 17 Lager Onderwijs, inspectie Rotterdam 17
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Blad:
26
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
Blz. Nederlandsche Vereeniging tot bestrijding van Lupus 27 Neutrale Bijzondere School 20 Neutrale Scholen voor Lager Onderwijs 19 Noorsche Zeemanskerk 22 Notarissen 8 Nijverheidsonderwijs voor meisjes 16 © Onderwijs 13 Onderwijsraad der Nederl. Israëlitische Gemeente . . 20 Ons Huis 21 Ontsmettingsdienst (Gemeentelijke) 5 Ontwikkeling en ontspanning werkloozen 25 Oogziekenhuis 26 Openbaar slachthuis en veemarkten 6 Openbare scholen voor buitengewoon Lager onderwijs 20 Openbare scholen voor gewoon en uitgebreid Lager Onderwijs 18 Openbare scholen voor voorbereidend onderwijs .... 17 Openbare Verlichting 4 Opleidingsschip voor de Handelsvaart 17 Opleidingsscholen voor onderwijzers(e||en) 17 Oud-Katholieke Gemeente 28 P Parochiaal Armbestuur van Rotterdam, R.-K 25 Parochiale Armbesturen, R.-K 25 Particuliere Ziekeninrichtingen, klinieken, consul-tatiebureaux, ( <i> consultatiebureaux,</i> ) enz 26 Plaatselijke Commissie van Toezicht op de Bioscopen 82 Polder Charlois 9 Polder Kralingen 9 Polder Prins Alexander 9 Polikliniek der Nederl. Vereeniging tegen vallende ziekten 27 Polikliniek Feijenoord 27 Polikliniek Kralingen 27 Polikliniek voor huid- en geslachtsziekten 27 .Polikliniek voor Ooglijders 27 Polikliniek „Schiedamscheweg” 27 Poliklinieken 27 Poliklinieken der Rotterd. Tandartsen Vereeniging 81 Politie •• • • 6 Politiebureaux en Politie-posten 6 Politietroepen 12 Postkantoor 10 Post-, Telegraaf- en Telefoondienst 10 „Pro Juventute”, Vereeniging 8 Prot.-Ghrist. Comité voor werkloozenzorg 26 Prol.-Ghr. Reclasseerings-Vereeniging 21 Provinciaal Bestuur 2 Provinciale Staten 2 Provinciale Waterstaat 8 Provinciale Zuid-Hollandsche Vereeniging tot be-strijding ( <i> bestrijding</i> ) der tuberculose 27 Psychiatrische Inrichting „Maasoord” 5
R Blz. Raadsleden 3 Raad van Arbeid 10 Raad van Beroep (Sociale Verzekeringen) 10 Raad van Rechtsbijstand in Strafzaken 8 Raad van State 2 Raad van Toezicht en Discipline der Orde van Advocaten 7 Radio-Therapentisch Instituut 27 Rechtbank, Rotterdam, Ar rond 6 Reclasseeringsbureau van het Leger des Heils .... 21 Reclasseerings-instellingen 21 Reclasseeringsraad 21 Registratie en Domeinen 12 Reinigingsdienst, Gemeentelijke 5 Remonstrantsche Broederschap 22 Rivier-politie 6 Roode Kruis, Het Nederlandsche 27 R.-K. Adv-ies-bureau voor alcoholisme 21 R.-K. Bond voor Slechthoorenden 28 R.-K. Consultatie-bureau voor moeilijk opvoedbare kinderen 28 R.-K. Comité voor ontwikkeling en ontspanning van werkloozen 26 R.-K. Consultatie-bureau voor Spraakgebrekkigen 28 R.-K. Gymnasium voor jongens 1-1 R.-K. Huishoud- en Industrieschool 16 Roorasch-Katholieke Kerk te Rotterdam 22. 28 R.-K. Kweekschool 17 R.-K. Lyceum voor meisjes 14 R.-K. Oude Mannen- en Vrouwen-Gesticht 24 R.-K. Parochiaal Armbestuur van Rotterdam .... 25 R.-K. Parochiale Armbesturen 25 R.-K. Reclasseerings-Vereeniging 21 R.-K. Scholen voor Lager onderwijs 19 R.-K. Scholen voor uitgebreid Lager onderwijs .. 20 R.-K. St. Matheus Huis 24 R.-K. Vereeniging Het.Wit-Gele Kruis 28 R.-K. Vereeniging tot bestrijding der tuberculose, „Herwonnen Levenskracht” 27 R.-K. Vereen, tot uitzending van zwakke en Tuber-culeuse ( <i> Tuberculeuse</i> ) Patiënten „St. Josef” 28 R.-K. Vereeniging voor Eerste Hulp bij Ongelukken 28 R.-K. Volksuniversiteit 14 R.-K. Wees- en Armenhuis 24 R.-K. Wijkverpleging 27 Rotterdamse!) Comité Vrouwelijke Vrijwillige Hulp 82 Rotterdamsch Leeskabinet 82 Rotterdamse!) Lyceum 14 Rotterdamsch Philharmonisch Genootschap 82 Rotterdamsch Zeehospitum te Katwijk aan Zee .. 26 Rotterdamsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding 21 Rotterdamsühe Diergaarde 32 Rotterdamsche Electrische Tram 5 Rotterdamsche Graanstudieclub 82 Rotterdamsche Huishoudschool 16 Rotterdamsche Jeugdraad 21 Rotterdamsche Kappersvakschool 16 R
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Blad:
28
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
B Baan 97 Baardsestraat 24 5 Badslraat 147 Bagijnehofstraat 11 Bagijnenstraat II Bajnnetstraat III Bakkerstraat 255 Baljuwstraat 79 Balkenstraal 322 le Balsemienstraal 282 2e Balsemienstraat 293 Bananenstraat 204 Banierstraat 51 Ban ketst raat 16 Barendregtstraal 355 Barkasstraat 24 5 Basaltplein 202 Basaltstraal 202 Bas .Tungeriüsstraat 321 Batavlerènstraat 113 Ueatrijsstraat 237 Beemd 317 Belgischestraat 327 Bellamystraat 230 Bellevoysstraat (evenzijde).. 130 Bellevoysstraat (onevenzijde) 121 Benjamin Franklinstraat ... 147 Bentbemdwarsstraat ....... 48 BenIbemslraat 48 Bent buizcrstraal (evenzijde) 68 Benthu'izerstraat (onevenzijde) 69 Bentincklaan 313 Berghaven 319 Bergpolderstraat 307 Bergscbelaan (van I tot 169) 76 Bergscbelaan (van 2 lol 270) 76 Bergscbelaan (van 171 tot einde) 308 Bergscbelaan (van 272 tot einde) 308 Bergsingel (evenzijde) 73 Bergsingel (onevenzijde) . . . 269 Bergstraat 63 Bergweg (van 1 tot 1 57).. 240 Bergweg (van 2 tot 132). . 240 Bergweg (van 161 tot 333).. 234 Bergweg (van 134 Lol 310).. 234 Bergweg (van 335 tot einde) 50 Bergweg (van 316 tot einde) 50 Berkelschelaan 78 Berkelslraat 165 Berken daal 304 Bernardinastraat 44 Besemerstraat 311 Bethlehemstraat 185 Betje Wolffstraat 230 Beukelaarsstraat (evenzijde) 212 i Beukelaarsstraat (oneven-zijde) ( <i> (onevenzijde)</i> ) 278 Beukelsdijk (van I lot 105) 237 i Beukelsdijk (van 2 lol, 68) 237 : Beukelsdijk (van 107 tot einde) 271 1 Beukelsdijk ( van 70 lot einde) 271 ; Beukelsweg (evenzijde) .... 257 Beukelsweg (onevenzijde) . . 270 Beukendaal 304 Van Beuningenslraal 313 i Beursplein II i Beurss Leeg 10 Bevelandschestiaat 248 i Beverstraat 278 i Beijerlandschelaan (van 1 lot 125) 290 i Beijerlandschelaan ' (van 2 lot 142) 290
Boomgaardslraat (van 84 tot einde) 101 Boompjes 5 Bootsmansstraat '236 Boreelstraat 313 Borgerstraat 154 Borgesiusstraat 3*24 Borselaarstraal 302 van Borselenstraat . . 337 Boschhoek 97 Bosch je IS Boschlaan 18 Boschpolderplein 151 Bosch polders! raai 153 Boschweg 100 Bosland 172 Bothastraal 208 Botterstraat 245 Boudewijnstraat 284 Bouwmanstraal 255 Boymansstraat 3 Brabantschestraat 390 van B rakel straat 96 Brands teeg 96 Brederodestraal 231 ' B-ree 362 Breede Hilledijk 204 Breede Sluisjes weg 254 Breed estraat 8 Breeplein 213 Breeweg 289 Breitnerslraat 104 Brielschelaan (van I lol 27). 294 Brielschelaan (van 2 lot 180) 294 Brielschelaan (van 29 tot einde) , . . . 295 Brielschelaan (van 182 tot einde) 295 van Brienenoord 199 Brikslraat 245 Brink 215 Brink poort 215 Broodgang 10 Brouwersstraat 166 Brouwèrijsteeg 4 Bruijnstraat 268 Buitenhofslraal 270 Bulgaarschestraqt 327 Bulgersteijnstraal I Burgemeester Hoffmanplein 189 Burgmeeester Hoffmanstraat 188 Burgemeester Meiiieszlaan (evenzijde) 131 Burgemeester Meineszlaan (oneven zij de) 235 Burgemeester Melnesz.plein . 270 Burgemeester Meineszstraal. 258 Burgemeester Roosstraat . . 63 Burgemeester van Ksstraal . 315 Busken Huetstraat 287 Bussinghslraat 261 De Buijserlaan 228 BijhverlTslraat 312 £ Calandstraat 98 Carnisselaan 249 Garnissesingel 248 le Carnissestraat 228 2e Carnissestraat 228 3e Carnissestraat' 24 8 Catharina Beersmansstraat . 148 Catharinastraat 164 Cederstraal 167 Charloisschekade 254 Charloissche Kerksingel .... 253
A Aagje Dekenstraat 230 Aakstraal 24 5 Van Aal ten plein 104 Abcoudestraat 284 Abraham Kuyperlaan 333 Achterdenk 215 Achterhoven 144 Achlerklooster ,. 8 Achterpad 317 Aebterwater 142 Achterweg 317 Ackersdijkstraat 77 AdamshoCstraat (van 79 en 82 tol einde) 173 Adamshorslraat (van begin lot 77 en 80) . . 176 Adelaarstraat 162 Adrniraliteitskade 155 Admiralileitsstraat 155 Adriaan Pielerstraat 223 Adriaen Nimantsstraat .... 219 Adrianadwarsstraat 110 Adrianastraal 110 Adrien Mildersstraat 130 Aegidiusstraal 177 Aelbrechtskade (v. begin lot 136 133 Aelbrechtskade (v. 137 t. einde) 142 Aelbrechtskolk 142 Aelbrechtsplein 357 Aelbrechtsstraat 142 Aelwijn Floriszstraat 65 Van Aerssenlaan 313 Aert van Nesstraat (even-zijde) ( <i> (evenzijde)</i> ) 91 Aert van Nesstraat (oneven-zijde) ( <i> (onevenzijde)</i> ) 88 Afrikaanderplein 283 Agniesestraat (evenzijde) ... 50 Agnfesestraat (onevenzijde) . 49 Akeleistraat 116 Akkermanstraat 255 Alberdingk Thijmstraat . . . 232 Albregt Engelmanstraat. ... 148 Alcorplein 229 Aleorslraal 229 Aleidisstraat 118 Alettastraat 162 van Alkemadeplein 29 van Alkemadestraat 21 Alkstraal 319 Allard Piersonstraat 257 Almondestraat 46 van Alpbenstraat 230 Al win ast raat 229 Amalia van Solmslaan 181 Amelandscbe plein 248 Amelands'bestraal 248 Ammanstraat 84 Ammersooischestraat 48 Anemoonstraat 293 Anjers Lraal 189 Anna Paulownastraat, .... 112 Annastraat 178 Antehnestraat 147 Anthoniestraat 47 Antwerpschehoold 187 Arendsweg 335 Assendelftstraat 159 Asterstraat 224 Atjehstraat 203 Aurorastraat 229 Aveling 317 Avenue Concordla 179 Averijstraat 252
Beijerlandschelaan (van 127 tot einde). ... 281 Beijerlandschelaan (van I 44 tot einde).... 381 Beijerlandschestraal 290 Beijersstraat 305 Van Beymastraat 313 Bezemma kerssteeg 4 Bickrerstraat 313 Bierstraal 5 Bieslandstraat 78 Bilderdijkslraat 230 Bingleystraat 147 Binnenpad 104 Binnenweg 94 Bisonstraat 229 Bisschopstraat 312 Blaardorpstraat 160 Blankenburgstraat 226 Blazoenstraat 283 Bleekerssteeg 95 B leiswijkstraat 63 Blesstraat 319 Blindedijk 218 Blindeweg 218 Bloem ton tuinstraat 206 Bloembol 224 Bloemkweekersstraat 105 Bloemslraat (evenzijde) .... 114 Bloemstraat (onevenzijde) .. 115 Bloklandstraal 68^ P. lok makersd warssi raai 236* Blokmakersstraal (oneven-zijde) ( <i> (onevenzijde)</i> ) 153 Blokmakersstraal (evenzijde) 236 Blokweg 279 Blommersdijkschelaan 70 van Blommesteijuweg 255 Elijdorplaan 312 Boekhorststraat 48 Boekweitstraat 291 Boelstraat 321 Boerensteiger 10 Boérenvischmarkt II Boergoenschestraal 250 Boergoenschevliet 297 Boezem dwarsstraat (oneven-zijde) ( <i> (onevenzijde)</i> ) 34 Boezem dwarsstraat, (even-zijde) ( <i> (evenzijde)</i> ) 23 Boezem kade 33 Boezemlaan 233 Boezemsingel (van l tot 49 zoowel even als oneven) 34 Boezemsingel (nos. 50, 51, 52, 53, 54, 55 en 56) 23 Boezemsingel (van 82 tot einde) 33 Boezemsingel (van 59 lot 79) 34 Boezemsingel (van 81 tot einde) 33 Boezemstraat . -. 34 Bogaertstraat 7 B o isol straat 331 Bokelstraal 44 Bolwerk 10 Domstraat 345 Bonaventurastraat ..V 226 Bongert 289 Bonnenstraat 318 Bonnenweg 318 Boogjes 317 Boomgaarddwarsstraal 101 Boomgaardhoekscheweg .... :t 17 Boemgaardstraat(van 1 tot 67) 102 Boomgaardstraat (van 2 tot 80) 102 Boomgaardstraat (van 89 tot einde) 101
Gevonden alinea's: 5
 
 
 
Pagina: 7
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS