Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

 • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
 • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
 • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: adresboeken
beacon
32 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 8
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8
 •  | volgende  
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. 31. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
83
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
6 H. W. LOeber, Stationsweg 83a. 2—4, Za. 1—3 e. v. a. Zfds. Di., Wo., Do., Vr. 8—9 n.m Di„ Vr. 64 —7 4. '.c. (L van Maarsevè’en, Walenburgerweg 15. I —2 é. v. a.; fds. 84 —94 v.m.. Wo. Pol. R. T. V. Boezem-singel ( <i> Boezemsingel</i> ) 226 Wo. 84 —10 v.m., 7—8 n.m. L. J. Ph. Maas, Mathenesscrlaan 286. 1—24. T. Pol. d. R. Zfs., Tel. 12873, 94—10. 3—44, 64—8. Cl. G. .1. Maliler, Rochussenstraat 61b. 1—2. Mevr. E. Marx —Sporry, Dlergaardclaan 15. 1—3. N. G. M. Masson, Bergweg 306a. 1 —3, fds. 8 —9, beh. Di.. Do. en Za. v.m., Ma. en Wo. 6 —8 n.m. Pol. Rott. Tand. Di. 7 —8 n.m. A. N. Mes, Hillcvliet 16a. Ma. Wo. Vr. 1—2. Din.,-Do. AV. van Meurs, Diergaardelaan 50b. I —3, beb. Vr. Zfs. Di. t. m. Vr. 84—94 v.m., Ma., Do. 64—74 n.m. ■ A. H. A. v. d. Mey de Bie. Eendrachlsweg 38a. I -8 e. v. a., Fdsl. Wo., Vr. 8—9 v.m., Di.. Do. 7—8 n.m. .1, Murck—Jansen, Eendrachlsweg 5. 1—2; Rt. ZfS., R. T. A r . F. v. d. Nagel, Noordsingel 182. 124 — 24, Zfs. Ma. Wo. 6—7. Di.. Do., Za. 84—94. .1. Th. Orlh. Schiedamschesingcl 3b. 1—8. BI. Z. F. S. en Pol., R. T. V., A. v. Nesstr., Di. 7—8. J. .1. N. Pater, Oude Dijk 55. I —3. Kral. Veer, Zfs., Tel. 74. .1, J. Th. Poederbach, Hillevliet 16a. I —2; Zfds. 9—10. .1. J. Pool, ’s-Gravendijkwal 43. I —3, e. v. a. B. T. V., A. v. Nesstraal 119, Ma. 7—8, Vr. 84—1Ü, 84—44, Zfds. Pol. d. R. Z., v. Oldenb.slr. 116, Di. 64 —8, Wo. 34 —5. Do. 64—8.' 1'. H. Poppinga, Sehiekade W.Z. 41a. I —8, Ma. tev. 64 —7 4, e. v. a., R. T. A'., Boezemsingel 226, Vr. 84—10, 7—8. H. van Raait, Stationsweg 25. I —3; beb. Do. Th. Ridder, Stationsplein 9a. 1 —3, Zfs. Ata., Wo. 7 —8 n.m., AT. 9—10 v.m., R. T. A'. Di. 8—10. Do. T—8. L. AL Rossen, Sehiekade 117. 1—8: Fds. Ma.. Di., Wo. 84—94. Pol. Di.. Wo., Do. 54—6 4. Alej. .1. C. Schippers, Statenweg 98. I —24, Ala., Wo. 64 —7 4, Di., Do., Za. 84—94 v.m.e. v. a. Pol. Boez.singel, Do. 3 4 —4 4. A. v. Nesstraat: Wo. 84—10. Vr. 7—8. Alej. A. C. Schouten, Sehiekade W.Z. 41a. I —24, Di.. Do. tev. 64—74 e. v. a. B. T. V.. 2e.
POLIKLINIEKEN • dor Kottordamschc Tamlartson-A’oreenlging. Pol. I Aert van Nesstraat 119. Pol. II Boezemsingel 226. Pol. III PuLschelaan 45 (R’dam Zuid). Pol. IV Mathenesserplcin 24. Pol. A r Pleinweg 97 (R’dam Charlois). Pol. VI Schieweg 159. Spreekuren dagelijks van 81—IU uur, van 7 —8 uur ’s avonds, be-halve ( <i> behalve</i> ) Zaterdags. APOTHEKERS. met adres en telefoonnummer. Telel'. Mej. D. van Arkel, Lange Hilleweg 109 c en d 56120 Beker en ('o., Zomerhpfstraat 4, 4 8478 Beker en Berliguijs, Mathenesscrlaan 400, 34405 v. d. Berg en Vos, Binnenweg 115, 50454 v. d. Bergen Vos, Statenweg lil 45487 Fa. Borgman en Zoon, Mossellrap 2 50498 Dr. I'. II. Brans, Nieuwe Binnenweg 420, 88529 Wed. .1. C. v. d. Brink, Vredenoordlaan 8, 58314 Wed' v. d. Brink en Gantvoorl, Linker Rotlekade 81. hoek Jonker Fransstraat, 52186 Wed. v. d. Brink en Teessen, Oostzeedijk 128 52256 K. AL Brussaard, Oostzeedijk 211 50910 Wed. Bulterman en ('ohen, Hoogstraal 287, 52305 Bultcrman en De Groot, Bcnlhuizerstraat 18, 48815 Mevr. (1. van Buuren—van Assell, Straatweg 31, Hillcgers-berg ( <i> Hillcgersberg</i> ) 41096 Dr. lik. Colien. v. d. Takstraal 82, 58826 M. Coben, Schiedamscheweg 174. 32110 C. T. E. van Doorne Jansen, Beukclsdijk 182a, 82027 II. Drielsma, Oranjeboomstraat 81, 57224 II. Exlcr, Dorpstraat 98, Hillegersberg 44177 J. Exler, de Savornin Lohmanlaan 117 44111 1’. S. Exler. Noordplcin 51, 41288 Dr. Th. Exler, AVolphaerlsbocht 395 10250 Dr. D, Gerhardt, Sehiekade 99, 43311 Dr. D. Gerhardt en De Keuning, Bergschelaan 275, .... 44710 W. ('. van Gorcurn, Witte de Wilhstraat 74, 52978 Dr. Pa. E. Meedenk. Mijnsh^ 1 renlaan 15b 11288 Fa. Hertstein (C. de Groot), Goudschestraat 40, 53938 Mevr. C. G. M. v. d. Hoek —Geill, Oudedijk 40, 55764 Fa. Jurrewitz en Co. (Drs. .1. Beker), Schiedamschesingcl 1. 53664 Wed. D. A. Kal, Goudschesingel 177, 56517 Fa. F. .1. Koek, Goudscheweg 103, 55349 Fa. F. .1. Koek (v.b. Dorsman), Heemraadsplein 17, 82066 Fa. R. Krull, Burgemeester Meineszlaan 57
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. 32. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
84
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
ROTTERDAMSC III’, <'OAIITE VROUWELIJKE VRIJWILLIGE HULP. . Ö s ' SHMf • Westerlaan I. Algemeene Baad. Presidente: Mej. Dr. .T. J. van Dullemcn. Dagelijksch bestuur. Voorzitster: Mej. 1. M. van Duf?teren. 'Secretaresse: Mej. ÏMr. E. A. Sloop. Penningmeestercsse: Mej. Mr. A. C. Sloop. Leden: Mevr. .1. Deklui ijzen—Zeehuizen, Mej. Dr. ,T. .1. van Dulle-mèri, ( <i> Dullemèri,</i> ) Mevr. L. Plafce—s’Jacob, Mevr. Dr. H. J. W. van Prooije— Salomons. STICHTING VERZAMELING VAN WIJNGAARDEN—ROOT, Haringvliet 62, geopend des Zondags van 10—1 en des Woensdags van 2—5 uur. Bestuur: Mevr. A. ,F. T. Baronesse van der Borch tot Ycrwolde — Maris, presidente; J. Koopman; Mr. .1. R. Goddard. Secretaris-Penningmeester: Mr. C. D. Tukker. Beursplein 24 (corres-pondentie-adres). ( <i> (correspondentie-adres).</i> ) N.V. N EDERLANDS!'IIE STOOM SLEEP DIENST y.h. V. P. SMIT Jr. Boompjes 120, Telegram-adres Spido. HAVENDIENST „SPIDO* % Willemsplein. Bootvcrbinding met de in de havens liggende schepen. Haven-rondvaarten. ( <i> Havenrondvaarten.</i> ) KONINKLIJKE NATIONALE V ER EEN I GIN G TOT STEUN AAN MILICIENS, Afdeelihg Rotterdam. A. II. Sirks, Rozenburglaan 86, Voorzitter; Mr. W. M. E. van Kos-sem, ( <i> Kossem,</i> ) Wijnhaven 69, Secretaris; .1, E. van Riet, Kipstraat 60, Penningmeester; Mr. B. Mees, Parklaan 5; H. G. J. de Monchy, Kon. Émmaplein 15; G. van Stolk, Javastraat 8. ROTTBRD AMSCH E DIERG AA R DE. Kruisstnuft 21. Directeur: Dr. K. Kuiper. R OTTER!) AMSCH E G R AA NSTUDIECLU H. Secretaris: R. P. Baerll, Beukelsdijk 138b. DROOGDOKKEN. Rotterdamsche Droogdok Mij. N.V., Heijplaat. N.V. Wilton-Feijenoord, Westkousdijk. YEREENIGING VEILIG VERKEER. Voorzitter: C. Kolff. Secretaris: Mr. P. M. Nolet. GEMEENTELIJKE VERKEERS-COMMISSIE. Voorzitter: L. M. Quist, inspecteur bij het onderwijs. Secretaris: J. H. Peper, Leede 28. PLAATSELIJKE COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE BIOSCOPEN. Voorzitter: L. de Groot, Vijverlaan 8. Secretaris: J. Visscher, Rochussenstraat 347a. Leden: J. G. van Doorn, Mr.
SPAARBANKEN. Spaarbank. Gcd. BOterslool 149. Geopend eiken werkdag van 9 —15 uur. Za-terdags ( <i> Zaterdags</i> ) van 9 —12 uur. Bijkantoren: SchiedamschesingM*’.3. Nieuwe Binnenweg 258. Goudscheweg 100. Ie Middcllandstraat 3. Oostplein 25. Schiedamscheweg 51. Lusthofstraat 140. Mathenesserplein 40. Van der Takstraat 3. Noordsingel I. Boergoenschestraat 66. Bergweg 101. Pretorialaan 4. Schieweg 118. Hillevliet 76. Hlllegersberg. Dorpstraat 6. Bergpolderplein G, Tuindorp Heijplaat. Vestastraat 15. Alle bijkantoren te Rotlerdam en te Hillegersberg zijn geopend elke werkdag van 91—1 en van 3—6 uur, Zaterdags van 91 —12 uur v.m. Het Bijkantoor Tuindorp Heijplaat is geopend: Maandagmiddag van 4—6 uur. ROTTERDAMSCH LEES-KABINET. Boekerij der Vereeniging tot daarstelling van een algemeene open-bare ( <i> openbare</i> ) bibliotheek en van een daaraan verbonden leeskabinet. Gelderschekade 18. Bestuur. Voorzitter: J. Hudig L.Jzn. Secretaris: Prof. W. E. Boerman. Penningmeester: D. Croll. Bibliothecaris: J. E. van der Pol. VEREENIGING CHR. OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK TE ROTTERDAM. Secretariaat: G. Burger, Vredehofweg 12b, Rotterdam. De vereeniging heeft afdeelingen en uilleenbureaux in Rolterdam- Noord. Rotterdatti-Zuid, Rotterdam-West, Rotterdam-Oost en Charlois. De vereeniging heeft 15.000 boeken in bezit. BAD- EN ZWEMINRICHTINGEN. Overdekte zwem- en badinrichtingen van Manenstraat (Sporl-fondsenbad), ( <i> (Sporlfondsenbad),</i> ) Tuindersstraat 89, Vrcdenoordlaan 30. GEMEENTELIJKE BAD- EN ZWEMINRICHTINGEN. Koushaven. Kralingscheplas. Maashaven, Maaskade (oostzijde), Maaskade (westzijde), Mallegat (Stadionweg), Oude Plantage, Zwembad Charlois, Reedijk. G E M EENTE LI JKE VOLKSB AD HUI Z EN. Bruijnstraat 47. Pretorialaan 140. Delfgaaustraat 38. Van Spaanslraat II. Dijkstraat 135. Stieltjesstraat 50. Hofstedestraat 22. Ruivenstraat 39. Justus van Effenstraat 34. Vaandngslraat 14. Ploegstraat 26. VOLKS BAD 11 UI ZEN. Ie Balsemienslraat 24. Dreef 154. Vestastraat 11. Wolf
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
1416
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
GEMEENTEBESTUUR. BURGEMEESTER. .T. P. H. Dliont, woonhuis Adrianalaan 120, tel. 42845. Spreekuren ten gemeentehuize op werkdagen van 10 tot 12 uur v.m. WETHOUDERS. .T. v. d. Eijk, woonhuis Ringdijk 39, Wethouder- van Openbare Werken en Algemeene Zaken, waarn. Burgemeester. A. J. v. Lieshout, woonhuis Buitenzorg 22, Weth. van Financiën, Onderwijs en Sociale Zaken, (voor sociale zaken iederen Maandag van 7 4 tot 8 4 uur n.m. spreekuur in liet gebouw van Maatschappelijk Hulpbetoon, Piaslaan 42.) GEMEENTERAAD. J. C. van Dam, G. van Dantzig, .1. v. d. Eijk. ,1. van Galen, C. B. Th. Vermeulen, N. P. Haremaker, D. Hooijkaas. A. .1. van Lieshout, B. P. van Meggelen, J. J. Rutgers en T. ïieleman. DE COMMISSIE VAN BIJSTAND. A. Commissie van Openbare Werken: Voorzitter ; Wethouder .1. v. d. Eijk. Leden: C. B. Th. Vermeulen, D. Hooijkaas en .1. .1. Rutgers. Secr.; Ph. H. Vrijman. B. Commissie voor de Financiën: Voorzitter: Wethouder A. .1. van Lieshout. Leden: N. P. Hare-maker, ( <i> Haremaker,</i> ) B. P. van Meggelen en T. Tieleman. Secr.: G. v. d. Knaap. GEMEENTE - ONT VAN G E R. Gemeente-Onlvanger: H. W. van Rijn, woonhuis Kleiweg 264b. Atlj.-Commies: J. W. Albronda. waarn. Gemeente-Ontvangcr. Deurwaarder: J. A. L. Klappe. ■ De kas is geopend dagelijks van 10 —124 en van 2—4 uur. Zater-dags ( <i> Zaterdags</i> ) van 10—124 uur. AR BEIDS BEMIDDELING. A'jent: ,1. M. van Rosmalen. Het bureau is gevestigd Kleiweg 250, lel. 44030. Geopend voor werkzoekenden op werkdagen van 9—10 uur v.m., voor aanvragen om personeel op werkdagen van 9—12J en van 2—5 uur. DIENST VOOR MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Voorzitter: Wethouder A. ,T. van Lieshout, woonhuis Buitenzorg 22, lel. 40700. Spreekuur; iederen Maandag van 74—84 uur n.m. in het gebouw van Maatschappelijk Hulpbetoon, Kleiweg 250. Secr.-Penningm.: J. M. van Rosmalen. Controleur: j. Meijer. Het kantoor is geopend iederen werkdag van 9—124 en van 2—5 u. Zaterdags van 9—12J- uur.
GEMEENTELIJKE DIENST VOOR MAATSCHAPPELIJK HULP-BETOON. ( <i> HULPBETOON.</i> ) Bestuur: Wethouder A. J. van Lieshout, voorzitter; C. B. Th. Vermeulen’ J. van Galen, J. Peters, B. S. Fürster, H. Schut en W. D. .F. van der Kaaden, leden. .1. M. van Rosmalen, secr.-p&minyjn. Het kantoor is gevestigd aan den Kleiweg 250 en is geopend van 9 —124 uur v.m. en van 2 —-5 uur n.m. Onder den Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon is tevens ondergebracht de armenzorg, ziekenhuisverpleging en werk-loosheidsverzekering. ( <i> werkloosheidsverzekering.</i> ) De secretaris-penningmeester is tevens agent van de arbeids-bemiddeling. ( <i> arbeidsbemiddeling.</i> ) Voor aanvragen van arbeidskrachten en in-schrijvingen ( <i> inschrijvingen</i> ) van werknemers kan men zich met den agent in verbinding stellen, die gaarne bereid is zijn bemiddeling te verleenen. Het kantoor van Maatschappelijk Hulpbetoon is telefonisch aan-gesloten ( <i> aangesloten</i> ) onder no. 44036. WONINGSTICHTING „GEMEENTELIJK WONINGBEHEER”. J. P. H. Dhont, burgemeester, voor:.; P. Bom, J. v. d. Eijk, C. B. Th. Vermeulen, leden; T. Tieleman, secretaris. Administrateur: G. v. d. Knaap, Commies-Chef ter Secretarie. GEMEENTELIJKE DIENSTEN. BUREAUX IN HET RAADHUIS (Ringdijk 50). A. Gemeentesecretarie. B. Burgerlijke Stand. ('. Ontvangerskantoor. D. Boekhouding der gemeentebedrijven. E. Woningstichting „Gemeentelijk Woningbeheer”. F. Gemeentewerken (inbegrepen bouw- en woningtoezicht!. G. Gemeentepolitie. BUREAUX BITTEN HET RAADHUIS. A. Agentschap der arbeidsbemiddeling en dienst der werkloos-heidsverzekering, ( <i> werkloosheidsverzekering,</i> ) Kleiweg 250. B. Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon, Kleiweg 250. C. Stempellokaal sociale zaken, Kleiweg 250. G E 41E E N TE - SE CR ETA R IE. Raadhuis, Ringdijk 50, geopend dagelijks van 9—12.30, 2—4 uur. Zaterdags van 9 — 124 uur. Tel. 41206 en 41906. Gemeentesecretaris: J. P. 11. Dhont, woonhuis Adrianalaan 120, tel. 4 284 5. Commies-Chef ter secretarie: G. v. d. Knaa
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. 70. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
1417
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
Pagina: 8
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8
 •  | volgende  
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS