Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: adresboeken
beacon
94 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 2
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-12. Adresboeken Rotterdam, 1856; p. 29. Alfabetische naamlijst
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1854 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Alfabetische naamlijst
Namen van:
Bee
Namen tot:
Ber
Blad:
32
Jaar:
1856
Is onderdeel van:
Beekenbroek (J. B.;, timmerman. Janvanloonsl., 13.661. Beekhuizen (A.), tapper. Nieuwe markt, 9. 408. Beekhuijsen (M. G. van), schoolhouder es. Oppert, 6.229. Beekman (A.), molenaar. Schiedamsche dijk, 15, 747. Beekman en C. Frater fA.), korenmolenaars. Schie-damsche ( <i> Schiedamsche</i> ) dijk, 15. 747. Beekman (H. A.), pakhuisknecht. Hang, 4. 22. Beekman (wed particuliere. Oost kerkplein, 1 1. 428. Beekman (C.), particuliere. 2de Lombardstr., 8. 176. Beekman (J. A.), broodbakker. Lcuvehavcn, 3. 275, Beekman (T. Ph.), tapper. Kaasmarkt, 9. 450. Beekmcijer (J. C.), kramer. Rotte, 14. 119. Beeknm (wed. H. van), grutterij. Groote kipstr., 9. 466. Beelaerts van Blokland (Mr. F. W. A.), regler. Hooge zeedijk, 13. 92. Beclc (J. W.), rijks waker. Hooge zeedijk, 13. 91. Beden (J. S.), zeeman. Breedstraat, 10. 581. Beden (huisvr. J. S.), tapster. Breedstraat, 10. 581. Beem (W.), blikslager. Bogaardslaan, 15. 429. Been (J.), winkelierster. Vogelenzang, 9. 352. Been (J.), kramer. Hoogstraat, 11.317, Been (W.), particulier. Schavensteeg, 5. 238. Been (W.), stukadoor. Coolsingcl, 15. 330. Been en J. van Reen en (W.), stukadoors.ïloogstr., 11. 333. Been (W.), stukadoor. Krattesteeg, 5. 695. Been Sr. (Isnac), bloemist. Waschblecklaan, 15. 36 a . Been Jr. fj.), bloemist. Waschblecklaan, 15. 36. Been (M.), bloemis/knecht. Waschblecklaan, 15. 36. Becnenga (H.), iakelaar. Twedeeuwenstrnat, 1. 236. Beer (C ), blikslager. Achterklooster, 11. 526. Beer (F. de), scheepmaker. Nienwstceg, 5. 240. Beer (J. de), baardscheerder. Molensteeg, 4. 232, Beer (S, de), koopman. Nieuwe haven, 12. 347. Beer (Gebr. de), kooplieden. Nieuwe haven, 12. 339. Beerman (J.), particulier. Oppert, 6. 5 7. Beerman (II. E.), particulier. Oppert, 6. 57. Boers (A.), particulier. Oppert, 6.75. Beers (W.), kleermaker. Delftsche vaart, 7. 333. Becrs (A. van;, broodbakker. Hoogstraat \ 11. 282. Beest (A. van), sled. commies. Breedstraat, 10. 360. Beest (F. van), timmerman. Groote kipstraat, 10. 171. Beest (II. van),
Bokking (G. C.), kantoorbediende. Kruiskade, 13. 23-1. Bekking (J. A. M.), horologiemaker. Kaasm., 9. 457. Bekol (G. W.), particuliere. Schiekade Proveniershuis, 14. 464, n°. 34. Bel (w.), kroeghouder. Brandewijnstecg, 11. 648. Bel (wed. C particuliere. Coolsingcl, 14. 561. Bel (H. de), particulier. Nieuwe markt, 9. 405. Bel (G. G. de;, schrijnwerker. Molensteeg, 4. 206. Bel (wed. H. L. de), particuliere. West nieuwl., 4. 89. Bell (Of.), tapper, Crooswijk, 13. 1084. Bell (wed. J. J.) , winkelierster. Breedstraat, 10. 247. Bell (T,), barbier. Leeuwenstraat, 5. 618. Bell (F. L. van der), particulier. Kruiskade, 14. ongen. Bell (J. P. L. van der), ontvanger der lossingen bij de bank van leening. Oppert, 6. 50. Bellaart (J.), huis-onderwijzer. Crispijnlaan, 15. 576, Belle (H. van), tapper. Toesteiger, 5. 323. Belle (J. van), likeurstok. en slijter. Roode zand, 5. 2C9. Belle (G. W. v.), boekh.enboekdr. Westc wagenstr., 5.647. Belle (wed. A. J. van), slijtster. Meent, 8, 282. Bellingwoud (J. C.), kantoorbediende. Beursplein, 11.6. Bellini (F. M. J.), vice-consul van de Pauselijke stalen. Hoogstraat, 5. 387. Bemme (G. D.), timmerman. Houttuin, 11. 168. Bemrae en Zoon (A.), timmerlieden. Houttuin, 11. 168. Ben (L. van der), molenaar. Boschlaan, 13. 25. Ben (T. van der), zeeman. Schoutenlaan, 13. 111. Bendeler (W. L.;, boekhouder. Goudsche weg, 13. 588. Ben der (J. H.), parapluimaker. Beursstceg, 4. 112. Bencdictus (A.;, schoenmaker. Zandstraat, 5. 438. Benedictus (M.), particulier. Goudsche weg, 13. 655. Benedictus (wed. S. , winkelierst. Weste Wagenstr., 5. 533, Benedictus (wed. J.), particuliere. Sleutelsteeg, 3. 128. Benedictus (J.), uitdrager. Breedstraat, 10. 233. Benedictus (wed. J.), vleeschhouwster. Keizerstr. 2. 353. Benee (wed particuliere. Schildersteeg, 3. 239. Benfeldt (F. M.), winkelier. Fransche water, 5. 409. Bening (wed. J.), winkelierster. Steiger, 9. 503. Bening en zonen (wed. J.), tabakskervers. Steiger, 9. 503. Bening (J. H.), winkelier. Steiger, 9. 503
Gevonden alinea's: 5
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-12. Adresboeken Rotterdam, 1856; p. 30. Alfabetische naamlijst
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1854 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Alfabetische naamlijst
Namen van:
Ber
Namen tot:
Beu
Blad:
33
Jaar:
1856
Is onderdeel van:
Berg (J. v. d.), iimmermanskn. Acht. ’t klooster, 1 1. 772. Berg (wed. J. v. d .), particuliere. Gouds, singel, 13. 988. Berg (G. van den), sigarenmaker. Karnemelksh., 13. 1015. Berg (wed. J. C. van den), particuliere. Hang, 4. 34. Berg (-1. S. van den), broodbakker. Hang, 4. 34. Berg (J. C. van den), melkverkooper. Lorabardstr., 8.223. Berg (J. C. van den), kleermaker. Zonncsteeg, 5. 697. Berg (L. A - an den), uitdrager. Vogelenzang, 9. 370. Berg (J. C. van den), droogist. Hoofdsteeg, 11. 99. Berg (J, J. van den), bediende. Puttebakkersteeg, 1. 174. Berg (M. G. van den), winkelier. 1ste Lombardstr., 8.56. Berg (wed. M. Roos v. d.), particuliere. Hang, 4. 17. Berg en Zonen (N. van den), commissionairs. Kantoor Haringvliet, 12. 113. Berg (M. van den), particulier. Oppert , 6. 65. Berg (P. van den), winkelierster. Coolschc kade, 14. 494. Berg (S. S. van den), winkelbediende. Kruiskade, 14. 641. Berg (W. van den), matroos. Vasteland, 3. 406. Berg (P. F. van den), agent van de Neder!, handel-maat-schappij. ( <i> handel-maatschappij.</i> ) Boompjes, 1. 53. Berg (W. van den), melkverkoop. Langebaanstr., 10. 834. Berg (W. van den;, commissaris der diligence-onderneming van Gend en Loos. Baan, 3. 223. Berg (W. van den), winkelier. Crispijnlaan, 15. 121. Berge (S. 11.), modiste. Noordblaak, 5. 715. Berge (A. van), tabakswerker. Nieuwe markt, 9. 438. Bergce (A. E.), wollenaaister. Hang, 4. 48. Bergena dl. van), oudroest. Schotschc steeg, 11. 406. Bergem (W. J. van), oudjzerverk. Knollcmanst., 11.610. Bergemau (J. F.), oudroeslwinkel. Prinsonstr., 9. 212. Bergen (A. van), beslellerskneckt. Groenendaal, 12.392. Bergen (C. G. van ), pianofabriekant. Hoogstr., 10. 85. Bergen ('G. van), boekbinder en koster der doopsgezinde kerk. Franschc water, 5. 404. Bergen (A. van), winkelierster. Zandstraat, 5. 451. Bergen (wed. v.), particuliere. Raarapoortlaan, 14. 352 b . Bergen (van), rijks telegraphist. Oostmolenstr., 12. 318. Bergen (J.), kuipersknecht. Goudsehe rijweg, 13. 1083 e . Ber
Berkenholz (M.), kantoorbed. Hoogstraat, 5. 342. Berkhout (C.), timmerman. Binnenweg, 15. 510. Berkhout (A.) , particulier. Sehubdevischsteeg, 11.534. Berkhout (M.), particuliere. Sehubdevischsteeg, 1 1. 534. Berkhout (F. L.), timmerman. Kruiskade, 14.784. Berkhout (S.), winkelier. Schrijnwcrkersstceg, 4. 269. Berlijn (B.), particulier. Kwakernaat, 9. 19. Berlijn (J.), kantoorb. Sehiedamsche dijk, 3. 107. Berlijn (J. A.), koopman. Oppert, 6. 45. Berlijn (K.), particulier. Schiekade, 14. 423. Bcrman (B. M.), debitant van loterijbr, Tuindersl., I5.68 a . Bernard (J. F.), sted. commies. Lulhersche vest, 9. 58. Bernet en C°., steendrukkerij. Wijnstraat, 2. 225. Bcrnet (L. C.), koopman, West nieuwland , 4. 77. Bernet en zoon (C.) kooplieden. West nieuwland, 4. 77. Bernot (F.) , kroeghouder. Peperstraat, 5. 68. Bcrnoski (F.), sjouwer. Sehubdevischsteeg, 11. 560. Berreboom (B.), verwersknccht. Lange torenstr., 7. 258. Bers (C. van), winkelier. Raamstraat, 6. 522. Bersct (J. d e),particulier. Lcuvehaven, 3. 16. Berssenbruggc Jr. (H. II.), koopman. Hang, 4. 56. Bcrten (G.) , cargadoor. Helftsehe vaart, 7. 286. Bcrten(wed. G.), particuliere. Fransch watertje, 5. 401. Bcrtheux (J.), winkelier. Sehiedamsche dijk, 3. 126. Bcrtheux (wed. P. H .) particuliere e. Hoogstraat, 5. 360. BcrtranfA.), vleeschverkooper. Schavestecg, 5. 178. Bertus(J.), kleermaker. Oppert, 6. 76. Bes (J.), veneer sknecht. Mannclaan , 13. 366. Bcsangcr (wed. S.), winkelierster. Haringvliet, 12. 75. Besiev (J. F.), sted. commies. Goudsehe weg, 13. 527. Besler (J.), particulier. Kwakernaat, 9. 5. Bcsler, geb. Kouwenhoven (G. M.), naaisf.. Kwakern., 9.5. Besler (M. G.), naaister. Kleine kipstraat, 9. 472. Bcsou (J.), particulier. Grootc kipstraat, 10. 151. Bcrscheloux (wed. T.), winkelierster. Hoogstraat, 10. 97. Bcssclaar (D.), brugwachter. ZAvanenstccg, 3, 34. Besselaar MJzn. (G.), onderwijzer. Schiekade, Prove-niershuis, ( <i> Proveniershuis,</i> ) 14. 464, u n . 43. Besselaar (G.), wasscherij. Botersloot,
Gevonden alinea's: 5
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-12. Adresboeken Rotterdam, 1856; p. 31. Alfabetische naamlijst
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1854 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Alfabetische naamlijst
Namen van:
Beu
Namen tot:
Ble
Blad:
34
Jaar:
1856
Is onderdeel van:
Beijers (D.), venoer. Riviervischmarkt, 7. 24. Beijersbcrgen (H.), stalhouder. Nieuwehavcn, 12. 251. Bcijersbergen (W. P.), particulier. Willcmsk., 15. 806. Bcijl (wed. C. v. d.), particuliere. Lcuvebaven, 3. 54. Beijl (G. P.) , wijnkooper. Crispijnlaan, 15. 179a. Beijl Bzn. (J.), direct, in' s rijks gevang.. Kruisk,, 15. 234. Bcijlevelt (H.), sjouwer. Schiedamsche dijk, 3. 533. Beijndcrs (wed. T.), naaister. Warrnoezierslaan, 13.602a. Beijnen (F. van), schoenmaker. Zijl, 4. 331. Beijnen (M. L. v.), hulp-ondei-wijzer. Binnenw., 15.378. Bczeracr (A. den), tapper. Jongmanssteeg, 3. 273. Bczemer (A.), particulier. Lange pannekoekstr., 9. 167. Bezemer (G.j, zaakwaarnemer Nadorstlaan, 15. 74. Bezemer Czn. (G.), wijnkooper. Keerweerlaan, 15. 577. Bczemer, Foort en Arntzen, wijnk. Kant. Zuidbl., 2.21. Bczeth en C 0 ., kooplieden. Kantoor Oppert, 6. 9. Bezeth (E.), koopman. Oppert, 6. 9. Bezeth (wed. N.), particulier. Oppert, 6. 9. Bczeth (S-), geneesheer. Oppert, 6. 9. Bezeth (W.), koopman. Oppert, 6. 8. Bezeij (J. van), kroeghouder. Zalmhaven , 3. 379. Bezier (J. F.), stedelijk commies. Kruiskade, 14. 731. Biehon van IJsselmonde (douairière), particuliere. Nieuwe havensteeg, 11. 112. Biehon v. IJsselmonde (Mr. J. A. M.), vice-president lij de arrondissements-regtlank, Wijnhaven, 2. 249. Bicker Caarten (wed. A. J.) ,particuliere. Wijnstr., 2.174. Bicker Caarten (H. C.), assuradeur. Gr. draaist., 1.89. Bicker Caarten (A. C.), kanioorbed. Gr. draaist., 1. 89. Bicker Caarten en Anthonij, reeders. Kantoor: Grootc draaisteeg, 1. 89. Bicker Caarten (II. en A.), assuradeurs. Kantoor; Groote draaisteeg, 1. 89. Bicker Caarten (A. H. M.), makelaar in assurantiën. Boompjes, I. 130. Bicker Caarten (II. A.), heel- en vroedmeester. Gelder-sche ( <i> Geldersche</i> ) kade, 2. 68, Bie (wed. J. de), winkelierster. Molensteeg, 4. 217. Bie (wed. J. P. de), particuliere. Nieuweh., 12. 204. Bie (.1. L. de), commissionair. Nieuwehaven, 12. 204. Bie (J. E. de), particulier. Nieuwehaven, 12. 205.
Pierstraat, 1. 430. Blaauw (B. de), kantoorbediende. Hooge zeedijk, 13. 140. Blaauw (H. de), wagenmaker. Weenaplein, 14. 317. Blaauwen (L, den), particulier. Nadorstlaan, 15. 86. Blacquière (J.), winkelier. Kerklaan, 15. 256. Blacquière (J. H.), debitant v. loferijbr. Torenstr., 7. 185. Blacquière (J. H.), debitant v. loterijbr. Prinsenstr.. 9. 139. Blacquière (L.), kantoorbediende. Zwaanshals, 14. 65. Blacquière Jr. (L.), kantoorbediende. Steiger, 9. 515. Bladergroen (H.) , ivinkelier en koopm. Leeuwel., 5. 254. Blank (E.), zeildoekioerker. Doelstraat, 8. 392. Blank (M. de), brugwachter. Jodensteeg, 1. 305. Blanken (C.), sted. commies. Slijkvaart, 7. 258. Blanken (A), koopman. Haagsche veer, 6. 475. Blanken (wed. J.), particuliere. Coolsingel, 15. 279. Blanken (F. A. A'. Lakerveld), geneesheer. Hoogstr., 9.520. Blankenheijm (D.), commissionair. Boompjes, 1. 112. Blankenheijm (D. en C.), commissionairs. Boompj., 1.112. Blankenheijm, Criellaert en Duijs, moutmolenaars. Kan-toor: ( <i> Kantoor:</i> ) Schiedarasche dijk, 3. 627. Blankenheijm (G. A.) , brander en directeur van de Engel-sche ( <i> Engelsche</i> ) gaz-fabrijk. Boompjes, 1. 49. Blankenheijm en Nolet, branders. Kantoor: 2de Lombard-straat, ( <i> Lombardstraat,</i> ) 8. 212. Blankhart (T.), binnenloods. Boompjes, 1. 80. Blankhart (C.), winkelierster. Zevenhuisstceg, 3. 584. Blansch (C. Ie), particulier. Lange Avarande, 13.548. Blat (wed.), kroeghoudster. Schiedamsche dijk, 3.429. BlauAV (D.), bluauwverwer. Delftsche vaart, 7. 305. BlauAvcn (L. den), broodbakkerskn. Kruiskade, 14. 760. Blazer (J.), pettenmaker. Binnenweg, 15. 604. Blazer (C. L.), dansmeester. Zeil, 4. 324. Bleckman (H.) , particulier. Groote Paauwesteeg, 3. 202. Blerkom (B. van), tcinkelicr. Schiedarasche dijk, 3.73. Blerkom (P.), particulier. Schavcnstccg, 5. 174. Blesgraall' (J. G.), timmerman. Kleine schout sL , 13. 135.
Gevonden alinea's: 6
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-12. Adresboeken Rotterdam, 1856; p. 32. Alfabetische naamlijst
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1854 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Alfabetische naamlijst
Namen van:
Ble
Namen tot:
Boi
Blad:
35
Jaar:
1856
Is onderdeel van:
Blossing (D.), klokkenherstalkr. Noordblaak, 4. 302, Bleuzé (ïï. L.), kantoorbediende. Boomgnardsl., 15. 458 c . Bliek (P.), slaap steehouder. Vierwindenstrant, 5. 585. Bliek (S. C.), mutaenwasohter. Vest, 10. GG4, Bliek (P. J.), particulier. Lange frankenstr., 10. 438. Blitz (S.), stempelsnijder. 1ste Lombardstrnat, 8. 115. Blitz (D.), stempelsnijder. Zijl , 4. 324. Bleek (K. II.), winkelier en houder van een bestelkantoor voor bier. Leuveluivcn , I. 220, Bleek (C.), particulier. Hang, 4. 21. Bloem (C.), mangelvrouw. 2de Lombardstrnat, 8. 239. Bloem (G.v.), portie. Schiek. proveniersh., 14. 464, n°. 10. Bloemendaal (W. P.), hoofd-onderwijzer. Baan, 3. 681. Bloesem (M.), ambtenaar. Wijde kerkstraat, 7. 5. Blok (H.), ondermeester. Kruiskade, 14. 726. Blok (II.), logementhouder. Raamstraat, 6. 550. Blok (II.), debilant in loterijbriefjes. Boscldaan, 13. 18. Blok (S.), winkelier. Zandstraat, 5. 202. Blok(L.), naaister. Hoogstraat, 10. 62. Blok (wed. W.), particuliere. Haringvliet, 12. 101. Blokhuijsen (D. Vis), commissionair en assuradeur. Gel-dersche ( <i> Geldersche</i> ) kade, 2. 51. Blokhuijzcn (C. G.), particulier. Gcldersclic kade, 2. 51. Blokken (A. A.), winkelier. Keizerstraat, 2. 340. Blokland (S.), winkelier. Schiedamsehe dijk, 3. 496. Blokzeijl (J.), pakhuisknecht. 1ste Lombardstrnat, 8.131. Blokzijl (H. C.), sleepersknecht. Oost vest, 11. 781. Blom (D), particulier. Binnenweg, 15. 394. Blom (F. W.), sjouwer. Boompjes St. Pietersg. ,1.154, Blom (G. P.) , particulier. Kruiskade, 14. 759. Blom (J. C.), particulier. Naauwe kerksteeg, 7. 20. Blom (M. van der), kantoorbediende. Hoofdsteeg, 11. 100. Blom (F. W. C.), commissionair. Wijnhaven , 2. 261. Blom (G,), ivinkelier. Schiedamsehe dijk , 3. 491. Blom en zoon (A.), koopl. Kantoor Openrijstuin , 11. 84. Blom (H.) , koopman. Openrijstuin ,11. 84. Blom (J. C.), huissch. en glazenm. Kruiskade, 14. ongen. Blom (K.), tapper. 2de Botersloot, 8. 295. Blom (P. de), tapper. Pottebakkersteeg, 1. 175. Blom (N.), kroeghoud
Boekbinder (L. B.), winkelier. Hoogstraat, 5. 383. Bockclmans (J. F.), schoenmaker. Schied. diik, 3. 428, Boekhorst (C.), winkelierster. Achter ’t klooster, 11. 725. Boekhout (J.j, winkelier. Achter ’t klooster, 11. 615. Boekhout (wed. J. J.), particuliere. Binnenweg, 15. 586. Boekhout (L.), melkverkooper. Hofstraat, 5. 113. Boekhout (wed. P.), melkverk. Achter ’t klooster, 1 1. 579. Boekhout van Solingcn (J. J.) , zilversmidskn. Vest, 5. 31, Boekhout (A. van), winkelier. Scbildersteeg, 3. 723. Boel (C.), smidsknecht. Goudsche wagenstraat, 1 1. 423. Boelaars (A.), schoenmaker. Groene laan, 13. 760. Boclaart (J.), kramer. Groote kipstraat, 10. 165. Boele (P.), sjouwer. Jodenlaan, 13. 814. Boelce (A. J.), smidsknecht. St. Jacobstraat, 6. 300. Boelen (P) , keurm. van de zeevisch. Coolsingcl , 15. 321. Boelen (M.), slijter. Wcste wagenstraat, 5. 532. Boelen en O, (M.), grossiers, Wcste wagenstraat, 5, 532, Boelen (W.), pakhuisknecht. Halsteeg, 9. 404. Boelhouwer Nun (wed. P. (,'.), winkel. Hoogstraat, 5.375. Boender (A.), venversknecht. Oppert, 6. 56. Boenders (M.), apotheker. Hoogstraat, 8, 22 Boer (A.), klokkenhersteller. Hang, 4. 17. Boer, Vriens en Graus, wijnkoopers. Kant. Wolfsh., 2.288. Boer, geb. Nortier (wed. G.),particul. Schied. sing., 15.636. Boer (C. T.), wijnkooper. Schiedamsehe singel, 15.636. Boer (F. N.), koopman. Westerstraat, 16. 7 75. Boer (J. G.), vleeschhouwer. Lange torenstraat, 6. 295. Boer (1’. A.), makelaar. Hoogstraat, 10. 65. Boer (H. de), gezagvoerder. Coolsingel, 15 326. Boer (D. C. den), winkelier. Oppert, 6, 104. Boer (L de), gezagvoerder. Groene laan, 13. 750, Boer (wed. 3. R. de), naaister. Jongmansteeg, 3. 262. Boer (L. de), waker. Coolskadc, 14. 517. Boer (P. de), koopman en reeder. Maasstraat, 15. 830. Boer (S. de), gezagvoerder. Boompjes, 1. 206. Boer (S. den), winkelier. Hoogstraat, 7. 100. Boer (wed. A. den), tapster. Maaslaan, 13. 3. Boerboom (wed. G), winkelier stel'. Hoogstraat, 11. 289. Boerboom (C.), priester. Goudsche rijweg
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
Pagina: 2
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS