Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: adresboeken
beacon
9 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 2
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-14. Adresboeken Rotterdam, 1859; p. 5. Straten per wijk
Titel:
Almanak van Rotterdam, 1859 : (vervolg op het Adresboek van Rotterdam 1859)
Wijknummer:
Wijk 1
Hoofdstuk:
Straten per wijk
Blad:
101
Jaar:
1859
Is onderdeel van:
Nn. Tarwenakker. Wijk 1. 203 A. Schaap, gezagvoerder 201 A. Sainuel, koopman en winkelier 205 H. van Amcyden van Dnym, schilder en verwverk. 200 H. van Andel, zeilmaker 200 H. van Beurze, particulier 206 A. Hni/.er, gezagvoerder 200 J. Kuipers, tapper, commissionair cu scheepsbevr. 207 J- Kok, timmerman 208 S. Cubcls, tapper leuvehaven. 209 Mevrouw de weduwe A. C. Rijpen, particuliere 209 Kantoor van J. M; Rijpen, kolenkoopcr 209 F. J. tan de Scyp, brander 210 P. Peters, tapper 210 J. Spcclihan, particulier 211 A. C. de Bruyn, makelaar in assurantie 211 F. J. Mctzlanr, timmerman 212 B. Cool, assuradeur 213 S. J. R. de Monchy, pakhuismeester van de thee 214 S. A. Chabot, kassier 214 Kantoor van Gebroeders Chabot, kassiers 215 Mevr. de wed. E. P. Polak de Ruyter, particuliere 217 E. L. Jacobson, particulier 218 Kantoor der pakhuismccstcrcn van de thee 218 Kantoor van M. & R. de Monchy, kooplieden 218 Kantoor van A. C. van Rossem, makelaar in assnr. 218 Kant. v. H. W. A. Voorhoeve, pakhuism. v. de thee 218 W. F. Correljé, kantoorbediende 219 L. Vriens, wijnkooper 219 C. H. Block, winkelier in schceps-victualiën 219 G. L. Greveu, commissionair 221 C. II. Gunn, Engelsche taalmeester 221 Weduwe A. Peter, particuliere 221 G. W. Peter, particulier 221 C. D. Popkcn, gezagvoerder 222 ffm. Schaay, particulier 222 W. J. Schaay, kantoorbediende 223 J. C. Ter Bruggen, klecrm. en wink. in gem. kleed. 223 G. Scott, in modes 223 A. J. Scott, in modes 223 T. A. Jansen, gezagvoerder 224 B. Bangma, zeilmaker 225 J. F. Wilhelm, logement 225 D. Visser, gezagvoerder 235 A. G. Bouten, zeeman 225 ï. Schreuder, kantoorbediende 236 G. W. Peter, compas- en vlaggemaker 226 B. Steendijk, boekhouder 227 A. R. Weibel, muziekonderwijzer 227 , J- M. de Bruyn, zeilmaker 227 S. vau der Sliiys, magazijn van zeildoek en linuen 228 Mevr. de wed. C. A. J. Lemzon Pijnaker, particul. 229 D. Donlop, brander 229 S. Dunlop, particulier Twee Iieeuwensteeg:. 231 J. B. Jansseus, kleermaker 232 A. Eyberg, in pakma
No. Twee Leeuwensteeg. Wijk 1. 232 W. Visser, loods 233 J. de Ridder, particulier 233 T. de Ridder, tapper 233 P. J. Bal, koetsier 233 W. Jager, zeeman 233 P. Bosman, zeeman 233 P. Schollen, koetsier 233 A. Klem, sjouwer 233 Th. de Wij, varensgezel 234 Weduwe J. B. Brenrman, tapster 234 J. H. Lupker, kramer in speelgoed .234 S. van den Berg, zeeman 234 P. de Vries, zeeman 233 J. G. Popp, smidsknecht 235 K. Calhorn, zeeman 235 H. de Kat, qouwer 235 C. Ramberg, zeeman 236 C. N. Kool, commissionair 236 J. Kool, smid 236 J. van Leeuwen, binnenloods 236 P. Struyk, Jr., sloepmaker 236 J. Schilleman, loods 236 J. H. de Hoog, kantoorknecht Zaeuveliaven. 239 J. Smit & S. van Baarle, kleermakers 239 S. van Baarle, kleermaker 239 J. i'. van Wotki, particulier 240 G. van den Brande, loodgieter 240 Mejufvrouw de weduwe K. Wijbrans, particuliere 241 J. van der Aa Criellaert, particulier 241 J. E. van der Aa Criellaert, koopman 242 M. Vimly, particulier 242 A. S. J. Viruly, koopman 243 Mr. H. H. Tels, advocaat 244 A. van Rijckevorsel, Hz-, koopman en reeder 245 Kant. v. H. v. Rijckevorsel, koopm., comm., reed., 245 Kantoor van H. Muller, Sz., koopman en consul 245 Kant. v. d. wed. Hubert & van Rijckevorsel, koopl. 246 Mevr. de wed. Jean E. A. van der Kun, particul. 247 A. v. Hoboken v. Rh. en Pendr. en Baarland, reeder 248 E. Ezechiels, wisselhandelaar en geldwisselaar 2-18 Kant. v. Mozes Ezechiels & Zonen,wisselh.en geldw. 219 Mevrouw Douairière E. von Fisenne, particuliere 249 P. M. G. von Eisenne, particulier 249 Jhr. G. C. D. van Bommel, particulier 250 Ed. van Schelle, koopman 251 M. P. Ketelaar, assuradeur en reeder 252 Mr. Aart Veder, advocaat 253 H. T. Hut, in scheeps-victualie 253 Mejufvrouw A. M. van Hossein, particuliere 253 Mejufvrouw A. C. van Rossem, particuliere 254 De Erven Wed. C. de Ligt, Nz., zeilmakers 254 P. Knegtmans, boekhouder en reeder 254 J. Knegtmans, zeilmaker 254 Van Stipriaan & Co., in kruidenierswaren 253 G. van Stipriaan Lmsfius, in kruidenierswaren
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-14. Adresboeken Rotterdam, 1859; p. 6. Straten per wijk
Titel:
Almanak van Rotterdam, 1859 : (vervolg op het Adresboek van Rotterdam 1859)
Wijknummer:
Wijk 1
Hoofdstuk:
Straten per wijk
Blad:
102
Jaar:
1859
Is onderdeel van:
No. Xieuvehaven. Wijk 1. 256 Wed. C. W. Verbrug, particuliere 256 J, P. van Graauweuhaan, kantoorbediende 257 A. Lorié, notaris 258 J. C. ïïolfman, zeil- en vlaggenmnker 258 Mevrouw de weduwe J. van Cleeff, particuliere 258 E. J. van Cleeff, koopman Wijnhaven. 259 A. Robertsen & Zoon, apothekers 259 A. Robertson, apotheker 260 J. P. L. Philippona, in sigaren 260 A. Paats, kantoorbediende 260 J. ïïaslinghuis, expediteur 261 ïï. ïï. van Dam, assuradeur 263 F. Browne, koopman 264 C. Balgucrie Guérin, commissionair en reedcr 264 Kant. v. Corn. Balguerie & Zoon, comm. en reed. 265 Mejufvrouw T. Valeton, particuliere 266 Mev. w. A. v, ïïoboken, v. Rh. en P. en Cortg. part. 266 W. v. ïïoboken, zeehandelaar, reeder en distillat. 266 Kant. van A. van ïïoboken & Zonen, zeeh. en reed, 266 Kant. v. ïïoboken, de Bie Ss Torley, distillateurs J ufferstraat. 251 Kant, v.Van der Kun & van Schelle, koopl. en reed. 251 Kant. v. Van Lanschot, van der Kun & Co., assur. 251 Kantoor van J. ïï. C. van der Kun, vice-consul 274 E. Buxton, koetsier' 274 Kant. v. M. & C. W. Breukelman, makel, iu katoen 274 W. Zegelaar, makelaarsbedieude 275 J. ZUlesen, magazijnmeester van ’s rijks entrepót 275 W. G. ïïooftman, ballastschipper 276 M. Woclcms, sjouwer 276 D. Woelems, aardappelen- en fruitverkoopster 277 G. Ouwehand, binnenloods 277 P. Keuzekamp, kantoorbediende 277 R- Govan, machinist 277 A. Overgaauw, pakhuisknecht 277 G. de Bruin, particulier 277 P. van Gooi, particulier 277 C. van Boon, brugwachter 277 J- C. F. A. Bormeistcr, scheepstimmerman 277 J. Streefkerk, sjouwer 278 L. van Vreeswijk, tapper 278 N. Joosten, schipper 279 Weduwe J. Verhoef, particuliere 279 W. Verdoold, particulier 289 B. S. Bercnts, logement 290 J. T. Thomas, zeeman 290 Weduwe ïï. van Schaik, particuliere 290 ïï. P. Vroom, kantoorbediende 392 Kantoor van Reynvaan & Co., kooplieden 392 J. de Laurier, kantoorknecht 292 A. Onderwater, koetsier 293 C. W. Marouier, koetsier 293 P. van Schalk, kuiper 293 P. Stapels, schrijnwer
No. Jufferstraat. Wijk 1. 394 R. A. van Putte, koetsier 395 H. van Beest, barbier 395 H. Kerkhoven, sjouwer 296 W. Knegtmans, tapper 296 Weduwe H. Bloemendnal, particuliere 296 F. Jansscns, hofmeester 396 Weduwe M. Bors, particuliere 297 A. Bos, in kruidenierswaren 297 J- de Wüd, metselaar 298 J. van der Yen, smid 298 M. Eyberg, pakluüsknecht 298 W. T. Goud, pakhuisknecht 298 F. Grimberg, bootsman 299 Smederij van J. van der Ven Jodensteeg'. 299 A. van Everdink, sjouwer 299 N. van Golen, zeeman 299 G, Ponsen, sjouwer 299 Weduwe N. Kuypers, particuliere 300 M. dc Blank, verwersknecht 300 B. van Kuyk, stuurman 301 J. van der Veer, in hout, turf en steenkolen 301 J. Borsten, pakhuisknecht 301 J. Knijze, pakhuisknecht 301 S. Johnson, particulier 301 J. van der Veer, koopman 301 C. W. Borsten, winkelierster 303 W. Rijken, varensgezel 303 R. Andriessen, in lorren en beenen 303 D. Somer, pakhuisbaas 303 M. Zegers, particulier 303 Weduwe A. Jonas, particuliere 303 ïï. Uyterlinde, sjouwer 304 A. Nouweu, sjouwer 304 J. II. van Leeuwen, verwersknecht 304 A. de Swart, particuliere 304 H. Schoouwater, naaister 304 H. Aats, sjouwer 304 W. Oeyiuk, verwersknecht 304 C. B. Snelleman, sjouwer 304 L. Scheepers, blikslagcrsknecht 304 J. Treels, schoen- en laarzenmaker 305 A. F. W. Haack, tapper 305 Weduwe N. Wilschut, winkelierster 305 H. van Duyvenbode, zeeman 305 P. A. J. Veele, binncnloods 305 ïï. ïïcmise, schipper 305 C. Jelier, zeeman 305 K. van der Neut, visscher 305 P. ïïiederiks, sjouwer 305 P. Lambert, koetsier 305 ïï. Butger, bootsman 305 II. Warners, zeilmakerskuecht 305 W. Bal, koetsier 305 D. Kcrsan, particulier 305 J. van Ree, sjouwer 306 M. Jansen, voermansknccht
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-14. Adresboeken Rotterdam, 1859; p. 7. Straten per wijk
Titel:
Almanak van Rotterdam, 1859 : (vervolg op het Adresboek van Rotterdam 1859)
Wijknummer:
Wijk 1
Hoofdstuk:
Straten per wijk
Blad:
103
Jaar:
1859
Is onderdeel van:
No Jodensteeg. Wijk 1> 306 C. Forst, broodslijtster 306 J. Koppens, kleermaker 306 A. Mulder, tapster 306 P. Bennik, roerganger 306 J. J. Jansen, stoker 306 C. de Kort, kuipersknecht 306 B. J. Kuiler, koetsier 306 P. II. Rens, loopknecht 306 N. Klaart, zeeman 306 H. N. van der Kooy, koetsier 306 J. C. Lezer, stuurman 306 G. J. van Eenige, koetsier 306 W. van Swicten, stalknecht 306 J. van Leeuwen, zeeman 307 Stalhouderij van mejufvr. de wed. W. Akersloot Jufferstraat. 309 C. van Dijk, koetsier 309 W. Smith, pakhuisbaas 310 J. P. van Straaten, koetsier 311 A. Mus, koetsier 312 A. de Wilt, metselaar 313 A. J. de Wit, smit 314 J. II. Hense, binnenloods 314 T. Rcyntjes, schippersknecht 314 J. W. Schoonhoven, koetsier 314 S. van Putte, koetsier 314 M. F. Tukker, sjouwer 315 Ha. Oldenburg, sclirijnwerker 315 D. Jansen, koetsier 315 Stalhouderij van J. W, Schoonhoven 319 Kantoor van S. A. Le Vino & Co., kooplieden 319 Kant. v, A. v. d. Leeuw & Zoon St Co., kolenkoopers Wijnhaven. 320 P. J. van Houten, makelaar in tin 321 G. de Haas & Zoon, timmerlieden 321 H. J. de Haas, architect 321 G. de Haas, timmerman en aannemer 321 Kant. v. Corsten & de Haas, makelaars in assurant. 323 T. G. van Sulk, particulier 324 A. van den Heuvel, administrateur Glashaven. 324 J. L. van Dam, caudidaat-uotaris 325 Mr. M. Mees, kassier 326 Hemd F. L. Chabot, wijnkoopier 326 Kant. van Hoogewcrff, Chabot & Visser, wijnkoop. 326 Kant. van Hoogewerff & Chabot, rceders en wijnk. 327 G. Dufresnc, agent 327 Kantoor van ïben Bergh & Dul’resne, agenten 328 H. M. van den Heuvel, metselaar 329 L. L. Jacobson, Az., makelaar in suiker 329 J. L. Jacobson, Az., commissionair 331 J. L. Jacobson, makelaar in suiker 331 E. L. Jacobson, particulier 332 J. Voorhoeve, H.Cz., commissionair in effecten 332 H. C. Voorhoeve, Jz., particulier
No. Glashaven. Wijk 1. 332 G. C. Voorhoeve, particulier 332 Kant. v. H. C. Voorhoeve & Co., comm. in effecten 332 Kant. v. J. & J. M. Voorhoeve, makelaars in assur. 333 H. J. Minderop, reeder 333 Henri J. L. Minderop, reeder 333 J. Minderop, particulier 334 Mejufvrouw C. Onderberg, particuliere Pellecaansgang. 334 Weduwe W. van Bentveld, particuliere 334 A. M. van Bentveld, particuliere 334 C. Mnllder, particuliere 334 A. Korthuis, sjouwer 334 Weduwe J. Verburg, particuliere 334 VV. P. J. Schollaart, letterzetter 33-4 J. van ’t Riet, scheepstimmerman Glashaven. 335 H. A. Bicker Caarten, assuradeur 335 Kant, v. Bicker Caarten & Anthony, makel, in ass. 336 J. F. Ellinckhuysen, wijnkooper 337 P. van der Wingerden, tapper 337 H. C. Kriesman, snikerbakkersknecht 337 J- Huivenaar, koetsier 337 G. Vreylenk, particulier 337 Weduwe G. Brons, winkelierster 337 A. E. Brons, particulier 338 Kant. v. F. A. Voigt & Co., commiss. en expedit. 339 Znidcrkerk 340 J. W. Schuts, gezagvoerder 340 Mejufvrouw de weduwe K. Huiser, particuliere 342 S. Koenen, tapster s 342 H. van den Hoek, zeeman 342 J. Tomson, kantoorknecht 342 Weduwe R. de Vries, particuliere 342 C. de Graaff, particulier 343 M. Jelier, zeilmaker 344 Mevrouw de weduwe J. P. Harkema, particuliere 345 G. de Mnnnik, graanfactor 3*45 H. de Munnik, particulier 345 Wed. A. Wels & Zoon, metselaars 3-45 A. Wels, metselaar 346 W. J. du Sar, logementhouder 347 A. C. W. H. Ellinckhuysen, wijnkooper 348 A. P. van Stolk, graanhandelaar 349 J. van der Leeuw, makelaar in assurantiën 350 F. W. E. Eckstein, makelaar in koloniale waren 351 F. W. lleise, scheepmaker . 352 Mejufvrouw A. H. Haan, particuliere 352 Mejufvrouw A. A. Haan, particuliere Oranjestraat. 353 S. P. Surhorst, magazijnmeester 353 W. Glazer, binnenloods 353 H. L. Houtkamp, kantoorbediende 353 Kantoor vim de havenmeesters en waterschout 353 Ji Veltenaar, agent te water 354 P. F. Stevens, in scheeps-victualiën
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-14. Adresboeken Rotterdam, 1859; p. 8. Straten per wijk
Titel:
Almanak van Rotterdam, 1859 : (vervolg op het Adresboek van Rotterdam 1859)
Wijknummer:
Wijk 1
Hoofdstuk:
Straten per wijk
Blad:
104
Jaar:
1859
Is onderdeel van:
Kb. Oranjestraat. Wijk 1. 354 W. Stevens, particulier 356 W, van Hoogdalen, koetsier 356 C. Roosenberg, koetsier 356 S. W. Lange, huisknecht 357 Weduwe J. Valkenburg, water- en vuurnering 357 C. de Bruin, timmerman 358 M. van Staveren, schipper Glashaven. 357 Mej. de wed. II. G. C. van der Maadcn, kuiperij 357 H. J. van der Maaden, kuiper 358 G. van der Maaden, kuiper 359 B. Sucrmondt, Wz., commissionair 361 J- Gildenhuis, Hz., wijnkooper 361 Kant. v. Gildenhuis &Co, wijuk. en wijnkuipers 362 P. A. van Es, cargadoor 363 Arn. van der Vliet, administrateur van de N. S, M. 364 Mr. J. B. L. Wentholt, procureur 365 T. J. de Lange, timmerman 365 Mevrouw de weduwe L. M. Kooy, particuliere 365 H. Scherpenhousen, particulier 365 J. van der Lelie, kantoorbediende 366 Kant. v, Jac.Aengenent & II, v. Noy, in buitenl.ged. 366 Kantoor van J. A. van der Ven, Mz., wijnkooper Wijnhaven. 366 W. H. Sleurs, particulier 367 Mevr. de wed, M. J. Prost, particulier 368 A. Q. Kolff, olieslager 369 Kant. v. Stephs. v. Klaveren, in verww.,talkenvcrn, 369 Mevr. de wed. C. Bruggermacs, particuliere 369 H. J. Bruggermacs, particulier 370 J. A. P. Pit, commissionair 370 Kantoor van H. G. Kuipers, wijnkooper 371 A. van Rijckevorsel, Wz., notaris 372 H. T. Löhnis, koopman Bierhaven. 372 Kantoor van Van Overzee & Co., reeders 373 Mejufvrouw C. Roest van Limburg, particuliere 373 Mejufvrouw J. Roest van Limburg, particuliere 375 A. H. Liebert, wijnkooper 375 J. Kraan, koetsier 376 P. van Oudenhoven, tapper 376 R. Ponsen, sjouwer 376 H. Beekman, koetsier 376 Weduwe G. Poldermans, particuliere 376 J. G. Poldermans, schippersknecht 376 H. van Goch, sjouwer 376 J. Tops. sjouwer 376 A. de Neef, sjouwer Timmermansgang-377 ( <i> Timmermansgang-377</i> ) J- van Leeuwen, sjouwer 377 J. Wenmaker, sjouwer 378 S. van Ree, sjouwer 378 W. Kuilenborg, particuliere
No. Bierhaven. Wijk 1. 379 G. van Holst, boekhouder vnn ’s rijks entrepot 379 P. Nijraan, sjouwer Xioodgietersgang. 379 A. de Jong, fruitvrouw 379 .1). II. llooftmau, schipper 379 Weduwe J. Hunge, particuliere 379 J. van der Veer, sjouwer 379 J. Bouman, particuliere 379 Weduwe L. Cassens, particuliere 379 R. J.Zegers, sjouwer 381 A. Moll, smid 381 J. Garrenier, kleermaker 382 A. P. Claassen, particulier 382 T. Dobbelaar - , koetsier 382 A. Stichter, kuiper Bierhaven» 883 W. K. Post, onderwijzer 384 Gebrs. Mctzuy, kuipers 384 J. H. van der Steeg, kleermaker 384 Mejufvrouw de weduwe W. Kuipers, particuliere 384 W. Lagewaard Visser, kniperskneclit 384 C. Bruniug, particulier 384 J. Torrementi, zeeman 38-4 F. A. Take, wachter aan de Nederl. st. maatschappij 385 Kantoor van Van Charante & Co., kooplieden 385 A. P. N. Rijk, waterschout en havenmeester 386 J. Raulino, expediteur 386 Kantoor van J. H. Claus & J. Rauliuo, expediteurs 387 Kantoor van G. Ik M. Kohier, commissionairs 388 W. H. Kelder, behanger 389 H. H. Olmer, winkelier en tapper 390 F. Robertsen, commissionair 391 J. J. van Winkel, koffermaker 393 A. van Warmelo, kantoorbediende 393 W. van Dam, Az., koopman 393 G. van der Zijp, timmerman 393 L. Lenersan, koopman 394 Wra. van der Plas, makelaar voor de zeevaart 395 Kantoor van Wagner ScBergmann, commissionairs 395 W. Bakkers, pakhuisbaas 507 Kantoor van P. A. van Es & Co., cargad. en exped. 396 G. van den Bok, mandenmaker 396 L. van der Wiel, kantoorbediende 397 J. Krunkel, particulier 397 J- den Ouden, groentnering 397 Weduwe P. den Ouden, particuliere 398 J. Micq, ouderwijzer in de Duitsche taal 398 P. Koldcnhof, verwer 399 L. de Vetten, winkelier 399 Mejufvrouw M. E. Overwater, particuliere 400 Mej. wed. J. Drost, particuliere 400 Mejufvrouw C. A. de Wit, particuliere 400 Mejufvrouw J. H. Harten, in manufacturen 401 Kant. v. Feldhusen, de Lange & Liebert, wijnkoop. 401 J. C. Langcrveldt, makelaar in koloniale waren 403 Weduwe L. Tloeu, tapster
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
Pagina: 2
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS