Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: adresboeken
beacon
66 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 12
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-13. Adresboeken Rotterdam, 1858; p. 7. Straten per wijk
Titel:
J.W. van Leenhoff’s Adresboek voor 1858
Wijknummer:
Wijk 1
Hoofdstuk:
Straten per wijk
Blad:
101
Jaar:
1858
Is onderdeel van:
No. Jodensteeg:. Wijk 1. 306 C. Furst, broodslijtster 806 J. Koppens, kleermaker - 306 A. Mulder, tapster - 306 P. Bennik, roerganger 806 J. J. Jansen, stoker - 306 C. do Kort, kuipersknecht 306 B. J. Ruller, koetsier 800 P. II. Rcns, loopknecht 306 N. Elaart, zeeman 300 II. N. van der Kooy, koetsier S 306 J. C. Lezer, stuurman 300 G. J. van Eenige, koetsier 306 W. van Swicten, stalknecht „ 300 J. van Leeuwen, zeeman 307 Stalhouderij van mejufvr, de wed, W. Akersloot Jufferstraat. , 309 C. van Dijk, koetsier . 309 W. Smith, pakhuisbaas 810 J. P. van Straaten, koetsier 311 A- Mus, koetsier 312 A. de Wilt, metselaar 313 A. J. de Wit, smit • 311 J. H. Hense, binnenloods - 311 T. Reyntjes, schippersknecht 311 J. W. Schoonhoven, koetsier • 311 S. van Putte, koetsier 311 M. F. Tukker, sjouwer • 815 Hs. Oldenburg, schrijnwerker , 315 D. Jansen, koetsier 315 Stalhouderij van J. W. Schoonhoven 319 Kantoor van S. A. Lc Vino & Co., kooplieden • 819 Kant. v, A. v. d. Leeuw & Zoon Sc Co., kolenkoopers > Wijnhaven. 320 P. J. van Houten, makelaar in tin '321 G. de Haas Sc Zoon, timmerlieden > 321 H, J. de Haas, arcliitect / 321 G, dc Haas, timmerman en aannemer 321 Kant. v. Corsten Sc de Haas, makelaars in assurant. . 323 T. G. van Salk, particulier , 321 A. van den Heuvel, administrateur Glashaven. 321 J. L. van Dam, caudidaat-uotaris 1 325 Mr. M. Mees. kassier . 336 Henri I 1 '. L. Chabot, wijnkooper 326 Kant. van Iloogewerff, Chabot Sc Visser, wijnkoop. 326 Kant. van Hoogtwcrff Sc Chabot, reeders en wijnk, ■ 327 G. *Dufresue, agent 327 Kantoor van Then Bergh Sc Dufrcsne, agenten • 328 II. M. van den Heuvel, metselaar 329 L. L. Jacobsou, Az., makelaar in suiker » 1 329 J. L. Jacobsou, Az., commissionair • 331 J. L. Jacobsou, makelaar in suiker 331 E. L. Jacobsou, particulier . 332 .1. Voorhoeve, H.Cz., commissionair in effecten 332 II. C. Voorhoeve, Jz., particulier
No * Glashaven. Wijk 1. 332 G. C. Voorhoeve, particulier 333 Kant. v. H. C. Voorhoeve Sc Co., comm. in effecten 332 Kant. v. J. Sc J. M. Voorhoeve, makelaars inassur. 333 H. J. Minderop, reedcr 333 Henri J. L. Minderop, reeder 333 J. Minderop, particulier 33-1 Mejufvronw C. Onderberg, particuliere Pellecaansgang. 33-1 Weduwe W. van Bentveld, particuliere 331 A. M. van Bentveld, particuliere 331 C. Mullder, particuliere 33-1 A. Korthuis, sjouwer 331 Weduwe J. Verburg, particuliere 331 W. P. J. Schollaart, letterzetter 331 J. van ’t Biet, scheepstimmerman Glashaven. 335 H. A. Bicker Caarten, assuradeur 335 Kant. v. Bicker Caarten & Anthony, makel, in ass. 336 J.F. Ellinckhnyscn, wijnkooper 337 P- van der Wingerden, tapper 337 H. C. Kriesman, suikerbakkersknecht 337 J- Huivenaar, koetsier 337 G. Vreylenk, particulier 337 Weduwe G. Brons, winkelierster 337 A. E. Brons, particulier 338 Kant. v. F. A. Voigt & Co., commiss. en expedit. 339 Zuiderkerk 310 J. W. Schuts, gezagvoerder . \r/r. 310 Mejufvrouw de weduwe K. Huiscr, particuliere /i 313 S. Koenen, tapster 313 H. van den Hoek, zeeman 313 J. Toruson, kantoorknecht 313 Weduwe 11. de Vries, particuliere 312 C. de Graaft’, particulier 313 M. Jelier, zeilmaker 3U Mevrouw de weduwe J. P. Harkcma, particuliere 315 G. de Munnik, graanfactor 315 H. de Munnik, particulier 315 Wed. A. Wels Sc Zoon, metselaars 315 A. Wels, metselaar 316 W. J. du Sar, logementhouder 317 A. C. W. II. EUinckhuyseu, wijnkooper 318 A. P. van Stolk, graanhandelaar 319 J. van der Leeuw, makelaar in assurantiën 350 F. W. E. Eckstein, makelaar in koloniale waren 351 F. W. Reise, scheepmaker 352 Mejufvrouw A. II. Haan, particuliere 353 Mejufvrouw A. A. Haan, particuliere Oranjestraat. 353 S. P. Surhorst, magazijnmeester 353 W. Glazer, biunenloods 353 H. L. Houtkamp, kantoorbediende 353 Kantoor van de havenmeesters en waterschout 353 J. Veltenaar, agent te water 351 P, F. Stevens, in scheeps-victunliën
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-13. Adresboeken Rotterdam, 1858; p. 8. Straten per wijk
Titel:
J.W. van Leenhoff’s Adresboek voor 1858
Wijknummer:
Wijk 1
Hoofdstuk:
Straten per wijk
Blad:
102
Jaar:
1858
Is onderdeel van:
No. Oranjestraat. Wijk 1. . 354 W. Stevens, particulier 356 W. van Hoogdalen, koetsier ■ 356 C. Roosenberg, koetsier , 356 S. W. Lange, huisknecht 357 Weduwe J. Valkenburg, water- en vuurnering ' 357 C. de Bruin, timmerman • 35,8 M. van Staveren, schipper Glashaven. • 357 Mej. de wed. H. G. C. van der Maaden, kuiperij ' - 357 H. J. van der Maaden, kuiper 358 G. van der Maaden, kuiper - 359 B. Sucrmoudt, Wz., commissionair . 361 J. Gildenhuis, Hz., wijukoopcr • 361 Kant. v. Gildenhuis & Co., wijnk. en wijukuipers * . 362 P. A. van Es, cargadoor . 363 Arn. van der Vliet, administrateur van de N. S. M. , 364 Mr. J. B. L. Wentbolt, procureur ; 365 T. J. de Lange, timmerman . 365 Mevrouw de weduwe L. M. Kooy, particuliere 365 H. Scberpenbousen, particulier 365 3. van der Lelie, kantoorbediende 366 Kant. v. Jac.Aengenent & H. v. Noy, ia buitenl.ged.' \ 366 Kantoor van J. A. van der Ven, Mz., wijnkoopcr ' Wijnhaven. • 366 W. H. Sleurs, particulier - 367 Mevr. de wed. M. J. Prost, particulier , 3G8 A. Q. Kolif, olieslager 369 Kant. v. Stcphs. v. Klaveren, in vcrww.,talkenvern,- . 369 Mevr. de wed. C. Bruggermaes, particuliere 369 H. 3. Bruggermaes, particulier 370 3. A. P. Pit, commissionair 370 Kantoor van H. G. Kuipers, wijnkoopcr ■ 371 A. van Rijckevorsel, Wz., notaris v 372 H. ï. Löhnis, koopman Bierhaven. 372 Kantoor van Van Overzee & Co., reeders ; 373 Mejufvrouw C. Roest van Limburg, particuliere ; 373 Mejufvrouw J. Roest vau Limburg, particuliere ; 375 A. H. Liebert, wijnkoopcr ,375 J. Kraan, koetsier • 376 P. vau Oudenhoven, tapper 376 R. Ponsen, sjouwer 376 H. Beekman, koetsier 376 Weduwe G. Poldermens, particuliere 376 J. G. Poldermens, schippersknecht 376 H. vau Goeh, sjouwer 376 J. Tops. sjouwer ' 376 A. de Neef, sjouwer Timmermansgang 1 . 1 377 3. van Leeuwen, sjouwer 377 3. Wenmaker, sjouwer 378 S. van Ree, sjouwer 378 W. Kuilenberg, particuliere 4
No. Bierhaven. Wijk 1, 379 G. van Holst, boekhouder van ’s rijks entrepót 379 P. Nijraan, sjouwer Inoodgietersgang. 379 A. de Jong, fruitvrouw 379 1'- H. Hooftmau, schipper 379 Weduwe ,T. Ilungc, particuliere 379 J. van der Veer, sjouwer 379 J.üouruaii, particuliere 379 Weduwe L. Cassens, particuliere 379 11. J.Zegcrs, sjouwer 381 A. Moll, smid 3S1 J. Garrenièr, kleermaker 383 A. P. Claassen, particulier 382 T. Dobbelaar, koetsier 382 A. Stichter, kuiper Bierhaven. 383 W. K. Post, onderwijzer 381 Gcbrs. Metzuy, kuipers 384 J. II. van der Steeg, kleermaker 384 Mejufvrouw de weduwe W. Kuipers, particuliere 38-4 W. Lagewaard Visser, kuipersknecht 38-4 C. Bruning, particulier 384 J. ïorrementi, zeeman 384 F. A. ïake, wachter aan de Kederl. st. maatschappij 385 Kantoor van Van Charante & Co., kooplieden 385 A. P. N. Kijk, waterschout en havenmeester 386 J. llaulino, expediteur _38G Kantoor van J. H. Claus & J. llaulino, expediteurs 387 Kantoor van 6. & M. Kolder, commissionairs 388 W. H. Kelder, behanger 389 II. H. Olmer, winkelier en tapper 390 F. Robertsen, commissionair 391 J. J. van Winkel, koffermakcr 392 A. van Warmelo, kantoorbediende 392 W. van Dam, Az., koopman 393 G. van der Zijp, timmerman 393 L. Lencrsan, koopman 394 Wm. van der Plas, makelaar voor de zeevaart 395 Kantoor van Wagner ScBergmann, commissionairs 395 W. Bakkers, pakhuisbons 507 Kantoor van P. A. van Es & Co., cargad. en exped. 396 G. van den Bok, mandenmaker 396 L. van der Wiel, kantoorbediende 397 J. Kronkel, particulier 397 J ■ den Ouden, groentnering 397 Weduwe P. den Ouden, particuliere 398 J. Mieq, ouderwijzer in de Duitsche taal 398 P. Koldenhofj verwer 399 L. de Vetten, winkelier 399 Mejufvrouw M. E. Overwater, particuliere 400 Mej. wed. J. Drost, particuliere 400 Mejufvrouw C. A. de Wit, particuliere 400 Mejufvrouw 3. H. Harten, in manufacturen 401 Kant. v. Feldhusen, de Lange & Licbcrt, wijnkoop. 401 J. C. Laugerveldt, makelaar in koloniale waren 403 Weduwe L, Tloen, tapster
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-13. Adresboeken Rotterdam, 1858; p. 9. Straten per wijk
Titel:
J.W. van Leenhoff’s Adresboek voor 1858
Wijknummer:
Wijk 1
Hoofdstuk:
Straten per wijk
Blad:
103
Jaar:
1858
Is onderdeel van:
No. Bierhaven. Wijk 1. 403 Mevrouw de weduwe W. Aengenent, particuliere 403 A. M. Aengenent, particulier 404 H. T. Landman, smid Dwars-Bierstraat. 404 S. Pons, zeeman 404 J. Breuking, ijzergieter 405 H. Akersloot, stalhouder 406 Mejufvrouw de weduwe W. Akersloot, stalhoudster 407 Mejufvrouw de weduwe A. Tieleman, particuliere 407 Mejufvrouw A. de Kuiper, particuliere Bierhaven. 409 A. C. van Dam, assuradeur 409 G. Kohier, commissionair 410 Mevrouw de weduwe M. C. van Vollenhoven, part. 411 Kant. v. Visser & van der Sande, cargad, en exped. 411 J. de Vries, procuratiehouder 411 A. G. Kröller, timmerman 413 Mevrouw de weduwe G. H. Nijgh, particuliere 412 Kantoor van Nijgh & Co., expediteurs 413 Mevrouw de weduwe C. Beuclilui, particuliere 414 J. 11. Zeeman, makelaar voor de zeevaart 415 C. L. Schepp, commissionair 416 Kant. v. de wed. B. Polak & Co., commias. in effect. Wijnhaven. 416 S. A. P. Kerdijk, commissionair in effecten 417 J. H. Bosboom, commissionair 418 J. J. van Stolk, makelaar in suiker 419 A. Henriet, R. C. pastoor 419 G. van Rijckevorsel, R. C. priester 419 H. Erftemeijer, R. C. priester 419 A. Weelink, R. C. priester 420 Onze lieve vrouwe kerk 432 Mevr. de wed. J. W. Verbrugge, particuliere Bierstraat. 423 Kantoor van B. Verbrugge & Co., graanhandelaars 426 G. Kragt, conciërge in de concertzaal 427 J. Wulff, wijnkoopcrsknecht 427 Mejufvrouw E. A. van der Voort; particuliere 427 Mejufvrouw A. C. van der Voort, particuliere 427 H. Bastiaanse, schoen- en laarzenmaker 430 W. H. Blaauw, makelaar voor de zeevaart 500 Kantoor van Vaesen & Stciuhaus, reeders 431 J. G. Kuglcr, logementhouder ■132 G. Tieleman, ballastschipper ■133 C. L. Kolff, koopman 433 Kantoor van Tollens & Co., verwhandelaars 436 Mevrouw de weduwe W. Robertsen, particuliere 439 II. J. de Vos, mangelncriug 439 G. van Gclderen, besteller Lil J. H. Cornelder, wijnkooper en consul 442 M. van der Kolk, wijnkoopersknecht 443 M. van Leeuwen, fruitnering 442 H. Godefroy, gepousioueerd ambtenaar 442
No. Wijnhaven. Wijk 1„ 4-13 P. J. van den Ahcclen, commissionair in assurant. 443 Winkel van J. II. Nell, zeilmaker ‘444 Willem Palte, graanfactor 445 E. Thissen, koopman 416 Mevrouw de weduwe S. P. Guicherit, particuliere 446 Mevrouw de weduwe G. J. Laregnère, particuliere ■447 P. van Rossem, pakhuismeester van de thee 447 Mr. A. C, van Rossem, makelaar in assurantiën 448 Mr. A. S. Milders, advocaat 44S A. J. Milders, particulier 448 M. Milders, particulier 418 Kantoor van Grijns & Pelgrim, glnsfabriekanten 449 G. van de Bree, particulier 449 Kantoor van A. van Eysden & Co., wijnkoopers 450 W. C. van Dam, assuradeur Wij nbrugstraat. 451 Kantoor van Knowlcs & Smith, manufacturiers 453 J. Boon, makelaar in koloniale waren 453 F. N. Boer, in geconcentreerde groenten 453 Kant. v. Boer, v. d. Grient & Co., in geconc. groent. 454 J. Jones, particulier 454 Mejufvrouw A. Jones, schoolhouderes 454 C. Ncurdenburg, schilder 454 Kantoor van Gerritsen Sl Rutteman, in verwwaren 455 A. van den Briel, onderwijzer 455 Mejufvrouw S. C. Kroef, particuliere 456 G. C. Hoogcwerff, wijnkooper 457 C. E. Becker, commissionair 458 J. G. Uiterwijk, tapster 458 D. ïhijssen, schipper 458 A. C. Helder, bewaarschool 494 Mr. J. C. Thooft, advocaat 494 J. F. Kasman, agent van justitie 459 Kant. v. Leonard L. Jacobson, mak. in kol. waren 459 J. Bax, huisbewaarder 460 J. H. Zeeman, commissaris van dc ballasthalers ‘•160 J. van Haren, metselaarsknecht 460 G. J. Meeuwen, particulier 461 C. J. de Lange, makelaar in droogerijen 461 Mevrouw de weduwe J. de Lange, particuliere 463 Albert L. Jacobson, manufacturier 463 Kantoor van J. Ebhiu-dt & Zoon, wijnhandelaars 463 J. H. Schaay, commissionair in effecten 463 D. Schaay, particulier 464 J. Teigeler, tapper 464 J. A. Groen, zeeman 464 A. Tevenen, zeeman 461 G. Olierhoek, voermansknccht 464 W. Corbet, pakhuisknecht 464 H. Melis, kleermaker 164 T. Smith, particulier 464 Mejufvrouw L. Groenhof, particuliere 165 Kant. der algemeene brandwaarborg-maatschappij
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-14. Adresboeken Rotterdam, 1859. Straten per wijk
Titel:
Almanak van Rotterdam, 1859 : (vervolg op het Adresboek van Rotterdam 1859)
Wijknummer:
Wijk 1
Hoofdstuk:
Straten per wijk
Blad:
97
Jaar:
1859
Is onderdeel van:
No. Achter 't Witte Hart. Wijk 1. 4 Kant. v. Van Oordt & Zoon & Co , snikerraffinadeurs 5 A. van den Heerik, kantoorbediende 6 Kantoor der stoomboot op Havre 6 P. Lureman, noodlralp-loods Bolwerk. 0 Weduwe C. L. Vaikenburgh, winkelierster 7 C. W. Smits, kleermaker 7 P- Jansen, brugwachter 7 Weduwe M. Jansen, particuliere 8 W. A. A. van Guvp, W.Az. & Co., blokmakers 8 W. A. A. van Gurp, blokmaker 8 Mcjufvrouw M. A. Leer, particuliere 9 D. Koning, G.Wz., makelaar in tabak 9 Weduwe P. S. Verheyk, zeilmaker 9 Weduwe J. Keiler, particuliere 9 C. Hammer, kantoorlooper 10 S. van den Ende, winkelier 10 II. A. F. Koek, agent der Rhnrorter beurt 11 C. Bakker, logement 12 Factory van de Rbijn spoorweg 12 A. van Ommeren, chef factory Rhijn spoorweg 13 Weduwe K. van Weezenbeek, tapster Boompjes. 13 P. L. Dorchain, schoen- en laarzenmaker 13 E. G. Dorchain, schoen- en laarzenmaker 14 Kant. van Verwey & Co., expediteurs en cargadoors 14 Kant. der stoorabootdienst Telegraaf op Antwerpen 14 Kantoor der stoomboot op Roermond 14 W. van Beek, stuurman 15 J. van Ommeren, Jr., koopman 15 Kant, v. Kaas & Van Ommeren, in wijn, bier en gcd. 16 J. van den Gevel, tapper 16 D. Bruggeman, binnenloods 16 A. D. Kidd, binnenloods 17 J. W. van Savoijen, commissionair 18 H. W. A. van Oordt, suikerraffinadeur 20 Mejufvrouw C. van Vollenhoven, particuliere 21 G, Vogel, scheepsbevrachter 21 J. Jurriaansc. particulier 22 C. Steinweg, agent, commissionair en expediteur 22 Kantoor der stoomboot op Venh 23 Mevrouw de Wed. J. H. A. Lippraaun, particuliere 24 N. II. van Charante, cargadoor
No. Boompjes. Wijk 1. 2- A. N. Sprayt, agent d. Nijmeegs, scliippcr-stoomb. 24 Kantoor der Nijmeegsche schipper-stoombooten 24 Kantoor van P. C. Hartong. commissionair 25 J. B. Bonke, koopman en reeder 25 Kantoor van Bonke & Co., kooplieden en reedcrs 26 Herin. Uylenberg, koopman in tabak 27 J. Iludig, particulier * 28 Mevrouw de weduwe S. Meerburg, particuliere 29 J. van Charante, loodwitfabrickant 30 Mevrouw de weduwe W. Bunge, particuliere 30 J. J. van Overzee, reeder 31 Kant. v. G.P. Ittmann & Zn., agent., comm. en exp. 31 Kantoor der stoomboot op Deventer 32 Mejufvrouwen Mees, particulieren 32 Kant. v. Mees & Moens, koopl., reed. en commiss. 3- Kantoor van J. F. Ilnffman & Zonen, kooplieden 84 Kantoor vau Hoffman & Dorrepaal, kooplieden 35 J. F. Hoffman, burgemeester 36 Joost van Vollenhoveu, koopman 37 Mr. T. L. L. Prins, subst. griffier bij de regthank 42 J. T. Wilkens, particulier 13 J. II. Turing, comm. en consul van Groot-Bretagne ‘43 Alex. Turing, commissionair 43 Kantoor van A. Campbell & Co., commissionairs 44 J. A. Nottebobm, zeehandelaar 44 Kantoor van Gebroeders Nottebobm, zeehandelaars 46 W. J. Hoffman, koopman 47 H. Cankrien, particulier 47 Kant. van B. A. Mispelblom Sc Co., koopl. en reeders 49 G. A. Blankenbeym, brander 50 G. J. Mees, koopman en reeder 51 W. P. K. Knowles, koopman in manufacturen 52 P. H. Tromp, bierazijnmaker 53 Kantoor der agenten van de Nederlands. Handelm. 53 P. F. van den Berg, agent der Nederl. Handelm. 54 C. L. van Craenenbroeck, stalhouder en bierbrouw. 55 Mejufwouw C. Voorhoeve, particuliere 55 Mevr. de Wed. J. D. Siegraund Voorhoeve, particul. 55 H. J. Dorchin, Jr., tapper en winkelier 56 R. Ives Browne, koopman 56 Kantoor van Thoms. Browne & Zoon., kooplieden 57 C. L. van Craenenbroeck, logementhouder 58 Hendrik Veder, koopman, reeder en zeilmaker •58 J. Veder, Hz., koopmau
Gevonden alinea's: 4
 
 
 
Pagina: 12
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS