Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: adresboeken
beacon
32 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 3
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. 11. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
63
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
llandolsvoorlichtlngsdlonst. Zelfde openingsuren. Deze dienst beschikt over een economische bibliotheek (adresboeken, statistieken, verslagen, enz.) met . leeszaal en verstrekt inlichtingen omtrent handelsadressen, invoerrechten en -formaliteiten, handelsverdragen, betalings-verkeer, ( <i> betalingsverkeer,</i> ) afzetmogelijkheden, handelsgebruiken, overheids-maatregelen ( <i> overheidsmaatregelen</i> ) taanzien van het bedrijfsleven (contingen-teering, ( <i> (contingenteering,</i> ) uil verknopen en opruimen, uitvoering Vestigingswet Kleinbedrijf e. d.), enz. Afdoollng Grootbedrijf* H. F. Kersten, Voorzitter, Huize ,.Bimini”, Delftweg 38, Rijswijk. Dr. J. Ph. Backx, Rochussenstraat 371b. D. G. van Penningen, Parklaan 46. A. Borst Pzn.. Mathenesserlaan 516a. .1. J. 31. Driebeek, Westersingel 22. Mr. C. C. Gischler, Vijverweg 38. L. A. van Glinsteren, Vredehofweg 56. .1. H. van Hoboken. Delftweg 166, Overschie. R. Kamstra, Pr. Julianalaan 96. c. J. A. van Lede, Gr. Haesebrockscheweg 6. Wassenaar. W. G. A. 31. van der Lugl, Statenlaan 25, Hillegersberg. Mr. K. P. van der Mandele, ’s-Gravenweg 69. Mr. R. Mees, Parklaan II. Dr. A. ('. van Hossein, Parklaan 34. L. V. van Rossom, Eendrachtsweg 71. W. Ruijs Bzn., Flatgebouw, Westzeedijk 130d. Jan Schilt Huis. van Soutelandelaan 11. ’s-Gravenhage. Ir. Joh. 11. 11. Verloop, p.a. Werf Wilton-Fijenoord, Schiedam. .1. Wilschut, Heemraadssingel 193. Afdeeling Kleinbedrijf. J. 11. Donner, Voorzitter, Claes de Vrieselaan 14 4a. J. Baggerman. Boezemsingel 96. .1. G. de Baij, Beukelsweg 68b. A. Bos, Oostzeedijk 162b. .1. A. Dessing, Westzeedijk 96a. A. J. 11. van Deurscn, 3Iaaskade 105b. I. .1. A. van Doorn, Straatweg 140, Hillegersberg. J. A. Engels, Goudschesingel 137. L. van Geldermalsen, Grintweg 64, Hillegersberg. L. de Groot, Vijverlaan 8. P. van «Ie Linde, Heemraadssingel 190. 31. A. Opmeer, Stationsplein 9b. -M. van Reijn A.Pzn., Hcncgouwerlaan 79. A. C. G. Schuilen, Jonkerfransstraat 112a. 31. van der Veen, Jonkerfransstra
Groene Hilledijk 344a, 8i — 19A; Zaterdag 8A - 15; Zon- on feest-dagon ( <i> feestdagon</i> ) gesloten. Lange Warande I, Maandag en Dinsdag 8—14; overige werkdagen en Zon- en feestdagen gesloten. 31 arconiplein 3a, 8 1 9è; Zaterdag 8—18; Zon- en feestdagen gesloten. Mallicnesserplcin 13b, 8J— 19è; Zaterdag 81—15; Zon- en feest-dagen ( <i> feestdagen</i> ) gesloten. 1’rins Hendrikkade 82a, 8J —191; Zaterdag 81—15; Zon- en feesl-dagcn ( <i> feesldagcn</i> ) gesloten. Rochnssenstraat 78b, 81-191; Zaterdag 8J- 15; Zon- en feest-dagen ( <i> feestdagen</i> ) gesloten. Vredehofstraat 71, 8—191; Zalerdag' 8—18; Zon- en feestdagen gesloten. Walenbnrgerweg 1 ‘2H, 81-191; Zalerdag 81 15; Zon- en feesl-dagen ( <i> feesldagen</i> ) gesloten. Westzeedijk 51.'!, 81 191; Zaterdag 81—15; Zon- en feestdagen gesloten. Wille van Haemsledestraal 40b, 81—191; Zalerdag 81 —15; Zon-en ( <i> Zonen</i> ) feestdagen gesloten. Wnlpliaerlsbocbl 88, 81—191; Zaterdag 81-15; Zon- en feest-dagen ( <i> feestdagen</i> ) gesloten. Telegraafstation Boompjes 28, 9- 17; Zalerdag 9 —Hf; Zon- en feestdagen gesloten. illllcgorsbcrg. Bijkantoor Dorpstraat 9a, 8 —13, 14—10. 18 —191; Zaterdag 8—13, 14 — 16; Zon- en feestdagen gesloten. Ovcrscbie. Bijkantoor Rotterdamsche Rijweg 7, 8—13, 14—151, 18—191; Zon- en feestdagen 8—9. RUKSTELEFOONKANTOOR (Coolsingel 42). .Sleeds geopend. Bureel van het Telefoondistrict geopend: Maandag l/m Vijrdag: 8.30 -12 en 13.30—15.30, Zaterdag 8.30—13 uur. Hoofd rmi hel. Telefoondistrict: H. Meijer Drees, èleCtr. techn. hoofd-ambtenaar ( <i> hoofdambtenaar</i> ) der telegrafie en telefonie. Adj.-Hoofd van het district: W. Dirksen, referendaris der P.T.T. Rotterdam. Hoofdkauloor Coolsingel 42, onafgebroken geopend. Bijkantoren: Aelbreehtskade 175c, 8è —191; 81 -15; Zon-en feestdagen gesloten. Alkemadestraat 42b, 81—-191; Zalerdag 81 —15; Zon- en feest-dagen ( <i> feestdagen</i> ) gesloten. Benthuizerstraat la, 81—191; Zaterdag 81 —18; Zon- en feest-dagen ( <i> feestdagen</i> ) gesl
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. 12. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
64
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
CONSULATEN. Amerika: AYijnhavcn 147. Consul-generaal F. C. Lee. Consuls ,1. P. Moffit!, E. A. Bonnet. V ice-consul D. F. Mc.Gonigal. Argentinië: Rochussenstraat 83c. Consul R. Spangemberg Segui. Belgie: v. Oldcnbarneveltstraat 158. Consul E. v. d. Pitte. Kan-toren ( <i> Kantoren</i> ) geopend op alle werkdagen van 9- 12 en 21— 4 ,V u. Za-terdags ( <i> Zaterdags</i> ) van 9—12 u. Bolivia: AA’ijnhaven 75. Consul-generaal A. N. G. S. v. Buren. Consul L. van Helden Tucker Jr. Brazilië: Mauritsweg 48. Consul .1. de Avellar Magalhaes Galvet. V ice-consul AI. P. de Hoo. Britsche Rijk: AVillemsplein 6. Consul-generaal F. G. Rule. Vice-consuls ( <i> Viceconsuls</i> ) .1. Garrett, AV. Cresswell. II. AA'. Newboukl. Chili: Galandstraal 7h. Consul .1. A’ega Ramirez. Cohunbin: Bcukelsdijk 84b. Consul G. Gastello Espinosa. \ icc-consvl AV. H. E. M. Hiel. Costa-Rica: AVijnhaven 135. Consul Gh. de Monchy. Cuba; Rochussenstraat 3071). Consul-generaal .1. Al. Ctonzalez y Rodriguez del Rey. Denemarken: Parklaan 8. Consul-generaal AV. N. II. v. d. A’onn. Dominlcaansche republiek; Nieuwe Haven 55a. Consul G. I.. Al. v. Es. Duitsche Rijk: AVestplein 12. Waarn. consul Dr. E. Pochhainmer. Kantoor geopend alle werkdagen 9 —12 en 14—15 u. Zater-dags ( <i> Zaterdags</i> ) 9 —12 u. Ecuador: AVestplein 2. Consul H. F. Kersten. Estland: AA'illemskade 22. Consul G. F. Al. Slahl. Finland: AVijnhaven 41. Consul-generaal Air. K. P. van der Maudele. Geopend 10 —3 u. Zaterdags 10—12 u. Frankrijk: Westersingel 91. Consul R. G. E. Imbault-Hnart. Kan-toren ( <i> Kantoren</i> ) geopend alle werkdagen 91—12 u. en 141—161 u. Zater-dags ( <i> Zaterdags</i> ) 91—12 u. Griekenland: Zalmhaven 45. Geopend 91—121 en :i—4 u. Zater-dags ( <i> Zaterdags</i> ) 91 —121 u. Guatemala: Leuvehaven 75b. Consul A. 1’. AVeinthai. Haiti; Ged. Glashaven 17. Consul-generaal G. Voorhoeve. Honduras: AA’ijnhaven 102. Consul .1. 11. v. Hoboken. Kantoor geopend 10 —12 en 141—16 u. Zaterdags 10—12 u. Italië: Galandstraal 7a. Consul R.
Bureaux van don Rijksaccountantsdlenst. Eerste Bureau. Hoofd van hel Bureau: R. J. Brakema. Accountants: W. N. de Blaeij, H. Lanceé, AA'. Westra, AV. Bijleveld, H. Yooijs. Adjuncl-accounlanls: F. J. Struijk van Bergen. A. W. Pi kaar, G. H. Daniels, W. van Hemert, J. L. van der Pauw, .1. C. van der Have, W. B. Berrie. A. F. Brok, P. Tjalsnia C. de Keizer, I). P. PorreiJ. A. ,T. J. Luijten, A. .1. van Raalle. .1. F. van Rooi], II. A. Talen. .T. F. C. Deibert, .1. F. van Bodegraven, P. ,T. G. Vissers, H. ,1. Blok. .1. Kunnen, G. I.. Vervaeck. Tweede Bureau. Hoofd van hel Bureau : ,T. H. Hageman. Accountants: W. Schuil, K. F. van der Wal. Adjunct-Accountants: T. AV, Verbeek, .1. P. Dekker, T. Braamse, G. K. Zolders, A. L. Demenint. Controleurs voor den Actieven Diensi. J. H. B. Logemann, A. van der Ende. Ontvangers. Inspectie Rotterdam, Directe Belastingen. Eerste kantoor : AV. L. A. van de Ven. Derde kantoor: P. N. van Remortel. Botterdam-Zuid: D. G. v. Ommen Hioolen. Inspectie Rotterdam, invoerr. en ace. Invoerrechten: J. E. van Timmeren. Acc. en Waarborg : K. Hoogerwerf. WAARBORG EN BELASTING OP GOUDEN EN ZIL-VEREN ( <i> ZILVEREN</i> ) WERKEN. Rotterdam. Controleur : C. Vreedenburgh. Essaieur: P. H. A. Schepp. Rijksadvocaat. Mr. ,T. J. van Walsem, Rotterdam. Plaatsvervangers: Mr. ,T. F. van Deinse, Middelburg, Mr. J. Offerhaus, Rotterdam, Mr. W. M. E. van Rossem, Rotterdam. Mr. A. van Os, Dordrecht. Commissie van Deskundigen van den Sulkeraccljns. (Benoemd door de Arr. Rechtbank te Rotterdam). Lid: Prof. Dr. .T. Boëseken, Delft. Plaalsverv. Leden: Prof. Dr. W. Reinders, Delft, Prof. Dr. Ir. P. E. Verkade, Rotterdam. Commissie van Deskundigen voor den» Wün-ace|jns. (Benoemd door de K. v. Kooph. en Fabr. te Rotterdam). Lid: H. Hoogewerff, Fzn., Rotterdam. Plaatsvervanger: H. Coebergh, Rotterdam. DIRECTIE DER REGISTRATIE EN DOMEINEN. Directie ’s Gravonhage. Directeur: P. K. Sjollema. Inspecteurs: Rotterdam, Eerste afdeeling: P. T. van Griethuizen Rotterdam, Tweede afdee
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. 13. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
65
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
FILIAAL-INRICHTING VAN HET KON. NED. METEOROLOGISCII INSTITUUT. Stleltjesstraat 38a, telef. 52396. Directeur: C. D. Julius. Publicatie van de dagelijksche weerkaart, inlichtingen omtrent den weerstoestand, signaalpost van den storm waarschuwingsdienst, geven van tijdsein. Corrigeeren van zeekaarten, informaties op meteorologisch en nautisch gebied, onderzoek van scheepsseinlantaarns en van diverse nautische en meteorologische instrumenten, compen-seeren ( <i> compenseeren</i> ) van compassen. ONDERWIJS. NEDERLANDSCHE HANDELS-HOOOESCHOOL. ROTTERDAM. Pieter de Hoochweg 122. Algemeen Bestuur: Mr. R. Mees, Rotterdam, voorz.; Mr. C. J. de Vriese, Rotterdam, secretaris. T. 1$. Baart dc la Faille, Rotter-dam; ( <i> Rotterdam;</i> ) II. van Beek, Rotterdam; E. Bennink, Amsterdam; 8. v. d. Bergh .Ir., Wassenaar; D. (1. v, Beuningen, R’dam; Mr. II. Bos Kzn., R’dam; .1. Brauligam. Rotterdam: Prof. Dr. .Mr. G. W. .T. Bruins. Wassenaar; Mr. D. Erena de .longh, Amster-dam; ( <i> Amsterdam;</i> ) W. A. Engelbrecht, Rotterdam; Dr. F. H. Fentener van Vlissingen, Utrecht: E. M. Goossens, Wassenaar; Ir. A. Groothoff. Amersfoort; L. de Gruyter, ’s-Gertogenbosch; B. van Haersma Buma, ’s-Gravenhage; A. Hartog, Wasse-naar; ( <i> Wassenaar;</i> ) Mr. W. G. F. Jongejan, Wassenaar; Ir. A. de Kanter, ’s-Gravenhage; Dr. A. D. A. de Kat, Angelino, Batavia; Mr. C. A. Kingma, Groningen; Mr. H. .1. Knottenbelt, ’s-Graven-hage; ( <i> ’s-Gravenhage;</i> ) Dr. W. Kreukniet, Wassenaar; Dr. A. G. Kröller, Hoen-derlo; ( <i> Hoenderlo;</i> ) .1. C. L. van der Lande, Ubbcrgen; C. van Lede, Wasse-naar; ( <i> Wassenaar;</i> ) Mr. Dr. H. J; D. van Lier, Rotterdam; Mr. K. P. van de Mandele, Rotterdam; Pb. Mees, Rotterdam; Mr. W. C. Mees, Rotterdam; C. E. ter Meuten, Amsterdam; Jhr. Mr. G. A. TI. Michiels van Kessenich, Roermond; Mr. S. .T. R. de Monchy, ’s-Gravenhage; Prof. Dr. E. Moresco, ’s-Gravenhage; Phs. van Ommeren .Ir., Wassenaar; Mr. P. .1. Oud, Rotter-dam; ( <i> Rotterdam;</i> ) A. Pelt. Genève; Dr.
G. Gongrijp, ’s-Gravenhage, kolon. economie, econ. geschiedenis van \c(lerl.-Indië. Mr. \. M. de .long. Bloemendaal, vraagstukken van bankwezen. Dr. .1. Tinbergen, ’s-Gravenhage, statistiek, boogere wiskunde. Dr. P. Geijl, Utrecht, algem. gescliiedenis van den nieuwen tijd. Bijzondere hoogloerarcn. Dr. .1. Wisselink, loegepasle economie en bedrijfsleer, inzonderlieid voor hel textielbedrijf. Dr. W. Leendertz, wijsbegeerte. Lectoren. R. A. Dijker. Wassenaar, accountancy. C. A. Blazer. Amsterdam, accountancy. Dr. A. C. 8. van Heel, Delft, techn. natuurkunde. Buitengewoon lector. Mr. A. Koelma, Alkmaar, bestuurswetenschap. Privaat docenten. B. Schendstok, ’s-Gravenhage, helaslingrecht. Dr. (’. Visser, Delft, econ. beschrijving van de nijverheid. Dr. Joh. v. d. Spek, Poortegaal, zuivere en toegepaste zielkunde. Mr. .1. E. van Leeuwen, Utrecht, recht van den industrieelen eigen-dom. ( <i> eigendom.</i> ) Dr. Joh. J. Hanrath, ’s-Gravenhage, economische beschrijving van het verkeerswezen. Leeraren. J. Brands, Rotterdam, voorbereidend en voortgezet boekhouden en handelsrekenen. Dr. II. Jansonius, Wassenaar, Engelsch en Eng. handels-termi-nologie. ( <i> handels-terminologie.</i> ) Chr. A. Cocheret, Rotterdam, Fransch en Fransche handels-ter-minologie. ( <i> handels-terminologie.</i> ) ,1. B. Kerpestein, Voorburg, Spaansch, Spaansche handels-ler-rninologie. ( <i> handels-lerrninologie.</i> ) Dr. E. .1. Messing, Voorburg, Duitsch en Duitsche handels-lermi-nologie. ( <i> handels-lerminologie.</i> ) H. C. van Bergen, ’s-Gravenhagc, Maleisch en Maleische handels-terminologie. ( <i> handelsterminologie.</i> ) Conservator: Dr. J. van der Lee, conservator voor de techn. we-tenschappen. ( <i> wetenschappen.</i> ) Adm. Assistente van den Senaat: Mevr. L. de Klein—Sluiters. Bibliotheek. Bibliothecaris: Prof. Dr. W. Leendertz. Hoofd-assislenl: Dr. A. van Vollenhoven. Assistenten: P. G. Juch, W: H. A. Wesselink, Mej. E. C. de Koning. Economisch archief. Hoogleeraar-Directeur: Dr. N. J. P
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. 14. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
66
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
leeraren: Drs. J. v. Daaien, nederl.; Dr. P. J. C. de. Boer, nederl., aeschied.- Drs. P. F. AI. Elast, naluurk. ; Drs. M. J. van Erp Taalman Kip, nat. hisl.; J. M. Greep, Duitsch; Drs. Pb. de Groot. Eng.; A. van Kersen, geschied. ; AV. de Klem aardr.lt ; ])j’s a H v der A\ 7 eel, Fransch; H. E. Querngester, lich. oef.; .1 Pb. L. Roder, hand leek.; Th. P. Haanebrink, h jnteekenen; Mevr. L. C. van Ballegooyen, Fransch; J. A. Thompsen, wish.; Dr; AI. van Adaardingcn. wisk.; Ir. A. van Veen, scheih., mech.: F C Aorbage, slaalhuish.; C. J. van der AAaals, scheih., wisk., Drs D Kleijn scheih.; Dr. S. Wijnberg, oude. lalen, geschied.; Ds J. AV. Tonsbeek. llebr.; Dr. P. J. T. Endenburg, oude laleb; AV. Kaper, Duitsch; Drs. ..I J. Th. v. d- Hoorn, Eng. GomoontelUk Lyceum voor Meisjes. (Witte de AVithstraat 50). Peer. van het college v. curatoren; Air. L. A. Donker. Rectrix : Dr. A. C. S. de. Koe, Nederl. Conrector: Drs. N. G. H. Deen. oude talen. Lecraressen: Ir. S. J. Abel, scheih. en nut./,.; C. Bakhuizen v. den Brink nederl ; Dra. Th. S. Bax. oude talen; AI. Bentz van den Ber"- ’wish., boehh.; F. C. A. Brcmer, leehenen, kunstgeschiede; Dra° A1. C. V'orbeau, Fransch ; Dr. A. C, Zaaneii, wisk ; Dr. B. D C. AI. Tm mink, nat. hisl.; E. A. O. Keijscr. lich. oef.; Air. AI, Koderitsch, staatswet.; N. van Krimpen, wisk.; Dr. C. Al. Lely, ncd ■ geschied.; Al. .1. von der Alublen, Duitsch; AI. P. van Neck. Duitsch; F. II. Alekes, handw.; A. 11. V. .1. Pielcrs, Fngelsch; F C A Bremer, teel:., hunsl-geschicd. ,Tr. i . R. v. den Handel, naluurlt'. scheih.; Dra. .1. F. Franssen, oude talen; H. A. AV. v. den Tak-Diepenbroek, lich. oef. Leeraren: .1. .1, Kloppert, aardr.h.: 11. J. lolboek, Engelse!i; D. G-dle, Fransch; Dr. A. 1!. van Deinse. natuur, hisl.; A t v. d. A bel, nat. hisl.; R. .1. AVecrsma, geschied .; AA. Hardenberg. handt. R.K. Lyceum voor Meisjes. Afd. H.B.S. A. en B. en Gymnasium. (Breitnerstraat 94). Rectrix: I. S. M. Obbema, geschied Lecraressen: Dr. AL. Dickcr. Griehsch
Dagclijksch bestuur van don Hoogeschoolraad. Dr 11. M. HirscMeld, voorz.. Mr. Dr. E. Tekenbroek, secr. (Be-zuidenhoul ( <i> (Bezuidenhoul</i> ) 43, ’s-Graveiihage), Drs. S. Poslliuma, pmnvngm.- vicc-voorz. A. A. van Book-Fonds. Secretaris: Prof. Mr. P. Lieftinck. Bureau voor plaatsing van afgestudeerden. Secretaris: Prof. Dr. W. Leendertz. Spreekuur Donderdags van 1.0— 12 uur. VOLKSUNIVERSITEIT. Seörètariaat en Clubhuis, Westzee.dijk 145. Bureau geopend: Dag n 17 u., Zalerd. 9—12.30 u. en Ijovendien van 1 Sept.— 15 Maart: dag. v. 19.30 21 u. (behalve Zaterd.) en van 15 Maart—-1 ( <i> Maart-1</i> ) Aug. Honderd, v. 19.30 —21 u. Bestuur. Mr. W. ('. Mees. voor:.; II. Dekking, onder voor:.; Mej. I. M. v. Dug- Ieren, sirr.se; Mr. .1. L.eopold. penn.; Mr. E. F. Bonjer; Ir. J. A. Brinkman; Dr. H. C. ,1. M. v. Dijk; .Mevr. A. Eirilhoven —Schuil; Dr. H. .1 aeobson; Ir. N. Tb. Koomans; Mevr. K. Pbilipp-Andriesse; A. Reilsma; Dr. ,T. van der Spek; Ds. .1. .1. Stam; Prof. Mr. r . de Vries; Mevr. E. Mees-v. Stolk; dr. K. F. Proost. ]{. K. Volksuniversiteit. Curatorium; .1 AV van Heeswijk, roorz.: H. E. van de Brulc; L. .1. A. van Doorn; Dr W. B. Hud dies ton Slater; P. B. Jansen; Mej. Anme Meijer; Mr. J. O. Middendor!'; H. G. M. v. d. Vijver. Directorium; Rector H. J. Knijper, «oen.; John. C. de Bruin, wcr.: A. de Beer, pro».: Mej. L. H. M. Even; Dr. P. 4. A. M. KoomnUovon; H. L..4. Kun zo; Air. L. van Lookerert Campagne; I. L. D. Mvard; Pastoor J. C. Vijverberg. .Secretariaat: Adrianalaan 110, Scbiebroek. GYMNASIA EN LYCEA. Erasmiaanse!! Gymnasium. (AA'ytemaweg). Secretaris van het college van curatoren: Prof. Air. Al. H. Bregstein. Rector : Dr. M. J. Pattist, oude talen. Conrector: Dr. A. Jacobsen, gechied. Nederl. Leeraren: Drs. G. H. Blanken, oude talen; Drs. .1. Kampstra, oude talen; Mej. Dra. E. A. Roodhuizen, oude tulen; Drs. R. v. der Vel-de: ( <i> Velde:</i> ) oude talen; Drs. K. Dopes Cardozo. oude talen; Mej. Dra. C. E. te. Lintum, llebr.; Drs. P. ten Bouwhnijs, Fngel
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
Pagina: 3
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS