Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: adresboeken
beacon
112 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 3
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-23. Adresboeken Rotterdam, 1873; p. 11. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Algemeen adresboek der gemeente Rotterdam
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
20
Jaar:
1873
Is onderdeel van:
C HrwM'i fM ie - H. van Vollenhovcft, vlaBigujli^ Waterschoutsambt Bureau — leuvehaven 245 J. Ludolph, Commissaris van politie belast met de waarneming van het waterschoutsambt, tevens ambtenaar van het O. M. bij de kantongeregten, leuvehaven 245 Klerk C. den Heeten, baan 12 Havenmeesterschap Bureau — leuvehaven 245 J. R. N. J. Bijl, Havenmeester, tevens belast met de inning van binnenlands havengeld en dat der binnenlaudache riviervaart, leuvehaven 245 Eerste klerk , tevens inspecteur van politie te water W. Reese, kruiskade 65 Onderhavenmeesters , tevens inspecteurs van politie te water. M. Sterkenburg, waachbleeklaan 22 J. Verberne, eemlragsstraat 70 M. Visser, waachbleeklaan 37 Keurmeesters Van voer- of rijtuigen A. Comender, delftschepoortplein 6 A. de'Jong, oostsingel 34 Van paarden B. J. Rulle, aebiedamschedijk 119 Van vleesch en opsigters van de hal C. Botermans. boerensteiger 3 A. J. Duermeijer, slaakkade 30 Nommeraar der wagens P. Post Pz., hugo de grootstraat 40 Afslager van Zeeviseh A. N. de Bij, vissebersdijk 113 Hoogheemraadschap van Schieland Gebouw korte hoogstraat 3 Dijkgraaf Mr. J. A. Vaillant, sclnedamsclicsingel 69 .Hoogheemraden F. van Vollenhoven, glashaven 6 G. A. van Houweninge G 7 -, te Moordrecht J. H. C. van der Kun, korte hoogstraat 13 J. J. Snel, te Moordrecht Hoof d-lngelanden — le district J. Hoogerbrugse, te Overschie J. Kleiweg, te Hillegeraberg C. J. Vermeulen, te Schiebroek 2e district J, W. Schuurman, te Rijswijk Jhr. Air. D. R. Gevers Deynoot, te Loosduiuen C. Uitdenbogert, te Blijswijk 3e district E. Hoogendijk van Lange, te Nieuwerkerk a/d TJssel Mr. T. L. L. Prins, te Haarlem W. O. A. Lans, te Cappclle a/d IJssel 4e district J. B. Snellen, te Moordrecht K. van der Torren, te Waddinxveen Hoofd-Ingelauden Plaatsvervangers — le district A. Voorwinden, te Hillegeraberg P. Ouweleen, te Overschie J. Ruis, te Schiebroek 2e district A. van den Spek, te Moercappelle A. Buys, te Bergschenhoek R. vau Alphcn, te Zegwaard
3e district A. Hoogendijk Hz., te Nieuwerkerk a/d IJssel H. Cornelder.te’s Gravenhage D. P. van Cappellen, te Cappelle a/d IJssel 4e district Y. J. de Jong Lz., te Moordrecht W. Weruink, te Gouda P. Vrijlandt, te Moordrecht Secretaris-Rentmeester Jhr. A. L. Cocnen, westeratraat 6 Fabriek-Landmeter N. Exalto, korte hoogstraat 3 Beëdigde Klerk W. C. Wijnmalen, 2e lombardstraat 91 Opzigter J. Oudijk, te Nieuwerkerk a/d IJssel Boden van Schieland C. Voorrips, Jr, schiekade 75 12 W. C. Muller, oostzeedijk 78 Agentschap van ’s Rijks Schatkist Kantoor maasstraat 2 geopend op alle werkdagen van des morgens 9 tot des namiddags 2 ure. Arrondissemenis-Beiaalmeester Jhr. A. C. P. Quarles van Ufford, maasstraat 3 Boekhouder S. van Geldercn, westerkade 7 (kruiskade) Kassier S. J. Veerman, gouvernestraatF 1-30, Delfshaven Collegie van Zetters der Dir. Belastingen. D. P. van Wageninge, eendragstweg 47 A. Rueb, willemskade 19 D. A. H. Kolff, nienwehaven 169 W. J. HofFman. willemsplein 10 G. van Stolk, schiekade 62 A. Milders, wijnhaven 153 II, Hoogewerff, coolsingel 17 Directe Belastingen, In- en Uitgaande Regten en Accijnsen De bureaux van den Provincialen Inspecteur, vau den Controleur der in- en uitgaande regten en accijnsen, van den Ontvanger der in- en uitgaande regten en accijuaen en van den Ontvanger der accijnsen zijn gevestigd in het voormalig zeekantoor, haringvliet 111. Provincialen Inspecteur W. C. P. Toe Water, haringvliet 83 Commies provinciale inspectie H. E. Hulsebos, te Kraliugen Adjunct Controleur ter inspectie voor hel kadaster L. C. Blom, steiger 8 Waarnemend Rijks Advocaat Mr. H. C. Vcrniers’vau der Loeff, nienwehaven 163 Controleur der directe belastingen voor de eerste afdeeling B. van Eek, jonker fransstraat 121 Controleur der directe belastingen voor de tweede afdeeling J. J. Voerman, delftschevaart 55 Controleur der in- en uitgaande regten en accijnsen. W. F. H. Teupkcn, spoorwegstraat 1 Adjunct Controleur der In- en Uitgaande Regten en Accijnssen. J. M. Bu
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-23. Adresboeken Rotterdam, 1873; p. 12. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Algemeen adresboek der gemeente Rotterdam
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
21
Jaar:
1873
Is onderdeel van:
Ontvanger voor de directe belastingen tweede afdeeling J. F, van Harrevelt, houttuin 41 Idem voor de in- en uitgaande regten en accijnsen L. J. Sala, te Kralingen Idem voor de accijnsen A. Voerman, nienwehaven 144 Hoofd- Verificateur F. H. Rant, nienwehaven 76 Verificateurs. — Eerste Cathegorie F. Nicmantaverdriet, schiekade 90 C. J. van Someren Kooy, scheeptimniermanslaan 5 II. G. R. Dietz, goudscliestraat 24 J. C. van der Meer, weuaatraat 67 G. C.de Waard, goudscliestraat 45 I. C. P. Soetens, veemarktstraat 20 H. C. A. van Halteren, westewagenstraat 78 T. G. Wolters, wijnstraat 126 Tweede Cathegorie Y. G. Hiltjesdam, nieuwe veemarkt 1 L. J. A. H. du Moulin, goudscheweg 98 P. Mooy, meermansstraat Derde Cathegorie M. J. M. Jorissen, van brakelstraat 23 A. J. H. Schoth, boomgaardslaan 54 H. J. Schuur, wenaplein 13 G. A. Kien, drievriendenstraatSo Visiteurs Th. Muller, waschbleeklaan 29 C. Teeuwen, crispijnlaan 90 s B. W. Boode, langewarande 59 P. II, Verbeek, van brakelstraat 35 Scheepsmeter voor de zeeschepen Th. Muller, waschbleeklaan 29 Scheepsmeter voor de binnenvaartuigen M. van der Laan, lijnbaaulaan 91 3 Bode der Inspectie, tevens conciërge van het zeekanloor A. Witteman, haringvliet 111 Verdeeling der stad in sectien voor de dienst der in - en uitgaande regten. Ie Sectie, Het rijks entrepót en dok, het boerengat tot aan de oude plantage, de rijnspoorweg, liet belgische spoor, de ooslerkade van af de oude plantage, tot aan de mond der oude haven en de verder in dal rayon gelegen entrepóts. 2c Sectie. Het haringvliet, de nienwehaven, de spaansche kade, de mond der oude haven tot de koningsbrug, het westnieuwland, de steiger, de rotte, de groeueruiaal, de rijstuinen, de in de binnenstad gelegen entrepóts en suiker-raffinaderijen ( <i> suikerraffinaderijen</i> ) van af liet wr-stnieuwlaml oostwaarts op, de boompjes van af de groote draaisleeg, de korte acheep-makersbaven, ( <i> acheepmakersbaven,</i> ) de in 'dat rayon aan de zuidzijde van de scheepmakershaven ui
Kantoren van Registratie, Zegel, Successie en Domeinen. Ontvanger der Registratie voor de Burgerlijke Acten. Kantoor; eerste lombardstraat 50 open van ’s morgens 8 tot ’s namiddags 4 ure. T. Wildeboer, eerste lombardstraat 50 Ontvanger voor het Regt van Successie. Kantoor schiednmschesingel 95 open van ’s morgens 8 lot ’s namiddags 4 ure L. P. Ie Sage ten Broek, sohiedamscbesingel 95 Bewaarder der Hypotheken voor het Kadaster en de Scheepsbewijzen. Kantoor leuvehaven 183, open van s’ morgens 8 tot 12 ure en ’s namiddags van 2 tot G ure. Mr. C. D. A. de Quertcnmont, leuvehaven 183 Ontvanger van de Registratie voor de Gerechtelijke en Administrative Akten , hel Zegel en de Domeinen. Kantoor haringvliet 72, open van ’s morgens 8 tot 2 ure en ’s namiddags van 5 tot 7 ure Jhr. A. C. L. W. Treussart ridder van Rappard, haringvl. 72 Landmeters C. J. Genet, hofplein 14, Ingenieur verificateur p. h. kadnt. E. J. Griffijn, kruiskade 14, velddienst J. F. A. Schreinenmacher, beursplein 3, velddienst i. J. Slaterus, goudscliestraat 1G, kantoordienst Kantoor van Waarborg en Belasting der Gouden en Zilveren Werken. Het Kantoor is geopend: Maandag, Diugsdag, Woensdag en Vrijdag; in de zomermaanden des voórmiddags van 8 tot 12 ure eu in de wintermaanden van 9 tot 12 ure, in het lokaal, schiedamschcdijk 189 Hoofd- Controleur H. W. H, Kist, schiedamschedijk 189 Essaijeur C. H. E. Haenen, te ’s Graveahagé Commies-S/empelaar C. L. Bernhard, binnenweg 84 Ontvanger A. Voerman, nienwehaven 144 Commissie van deskundigen tot beslissen in geschillen over de Massificatie der Suiker Directeur-President W. C. P. Toe Water, haringvliet 83 Plaatsvervangend Voorzitter W. F. H. Teupken, epoorwegstraat 1 Leden J. A. Rueb, leuvehaven 84 L. Jacobaon Az., glashaven 11 Plaatsvervangende Lieden C. Rueb Jr., haringvliet 64 J. L. Jacobson, glashaven 34 COMMISSIE WIJN Directeur- President W. C. P. Toe Water, haringvliet 83 Plaatsvervangend Voorzitter W. F. H. Teupken, spoorwegstraat 1 Leden J. B. van Ede van
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-23. Adresboeken Rotterdam, 1873; p. 13. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Algemeen adresboek der gemeente Rotterdam
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
22
Jaar:
1873
Is onderdeel van:
Rijks Entrepöt Ontvanger Entreposeur Jhr. L. Stem, spoorwegstraat I Boekhouders A. II. Verhoeff, schiedamschesingel 18 J. A. Heudricka, le lombardstraat 71 J. Zillesen, boompjes 90 T. H. Bonnau, derde scliielaan 16 ï. Vermeulen, maiinenlaau 61 A. Appeldoorn, groote draaisteeg 12 DIRECTIE VAN HET ALGEMEEN BUKS ENTREPÖT Directeur van wege het Rijk Jhr. L. Slem, spoorwegstraat 1 Directeuren van wege den Handel J. C. Burlage, sclieepmakershaven 16 J . W. Bunge, wijnhaven 49 Directeur van wege de Stad A. llueb, willemskade 19 Magazijn m eest er V. A. de Jongb, oostzeedijk 270 Adjun ct-Magazijn meester N. Roels, kerklaan 51 Koninklijke Brieven-Posterlj. Kantoor: Wijnhaven 2-212 Directeur C. W. Baron Sweerts de Landas Wyborgh, wijnhaven 2-212 Hoofdcommies J. H. L. Hogendijck, wijnstraat 2-212 Commies en le klasse B. J. A, W'. Baron v. d. Borch, goudschesingel 93 A. I). Methorst, bugo de grootstraat 54 A. L. Nagel, goudschestraat 60 2 e klasse II. M. Wicrts van Coehoorn, goudschestraat 62 J. J. ïerleman, houttuin 67 A. J. M. Ledeboer, boompjes 55 J. A. Teljer, botersloot 117 A. G. Westerveen vau Meeteren, botersloot 51 J. W. Chevallier, oppert 34 3e klasse P. Polvliet, goudschesingel 93 W. H. E. vau Lidth de Jende, baan 28 W. T. G. L. Koppen, houttuin 23 P. D. Coater, botersloot 145 H. A. H. Canter Cremers, vest 97 Surnumerairs S. vau Belden, gelderschekade 8 G. Moerland, eerste lombardstraat 16 le Hoofdbesteller Joh. van Helden, goudschewcg 71 2e Hoofdbesteller C. A. Hoffman, meermansstraat 59 Adsistenten A. van den Enden, frederikstraat 19 A. Dorpraaua, raampoortlaan 46 Conducteurs Eollandsche Spoor A. Sonnevcld, nieuwe veeruarktstraat 12 E. Pijnappels, eerste diergaardeslraat 49 Conducteurs Rijn-Spoor T. Mulder, oostieedijk 87 G. Eennenaam, vrienoenlaau 9 Conducteur Moerdijk P. J. A. Veerman, hovenierstraat 47 Conducteur Hellevoet W. J. van der Werfï, rotterdamschestraat, blok C 69* Kan toorkn echts D. J. Gerpot, kashoek 20 A. Frudiger, karncmelkshaven 88 L. B. Corlemcij
Bestellers H. W. Donkersloot, raampoortlaan 26 17 P. van Heraert, schiekade 75‘ 9 C. Kruys, paauwensteeg 3 J. B. Duthilleux, ciispijnlaan 133 P van der Waarde, schiekade 173 A. H Vellekoop, warmoezierstraat 22 C. L. Bensé, lange frankenstraat 25 P. Lrys, pompen burg 2 J. Ha;;e, maimenlaan 46 P. Oprel, kashriek 22 2 I). Rijubart,, vriendenlaan 9 H. H. Eschbiiob, crispij’nlaan 57 G. Jansen, crispijulaau 91 G. Morils, paardenlaan 75 T. J. Coünet, zandstraat 75 T. A. Bol, crispijulaau 154 J. Vermaas, langewarande 126 C, Arent, niannenl ian 40 S. van der Veen, koniopsteeg 10 S. 11. van Zadelhoff, boezem hoogerbuis 128 P. (1 ■ Graal!, haringvliet 78 11. M. Vellekoop, warmoezierstraat 27* H. Tunderrnan, hofdijk 18 P. A, Donker, raannenlaan 32 2 H. M. Schoonenbeek, strooveer 4 H, Rijubart, strooveer l l D. Snell, goudschesingel 93 D. J. Erwich, nadorstlaan 97 L. Bras, nadorstlaan 99 H. L. Brnndoo, tuinderslaan 41 J. de Bruiu, doelslraat 3 A. ïïanselman, goudscherijweg 125 L. van der Linden, spuiwaïer 9 H. A.van Meerendonk, hofdijk 61 A. P. B. Krijnen, zijl 11 J. B. van Engelen, rubroekatraat 72 T. O. J. Steenhorst, manuenlaan 32* 0 G. J. Muller, tweede lombardstraat 29 H. Jansen, hoogstraat 80 H. Steens, eerste lombardstraat. 74 G. J. T Groothof, paardelaau 29 P. J. Mommers, hartmanslaau 3 G. L. Franckcn, hovenierstraat 28 Boden T. Boodt, gouvernestraat F E 413, Gouverneslraal 11. dc Wolf, warmoezierstraat 605 71 , Oud-Beijerland S. Buuk, kipstraat 61 Krimpen a/d IJsel E. Hensen, meermansstraat 68, Ooerschie I’. J. Couijn, te Hillegersberg, Rillegersberg H. Tunderrnan, oppert 23, Kral'mgen Rijks Telegraaf boven de Beurs, ingang visschersdijk. J. W. Hagers, Lijn-lnspecteur der Afdeeling Botterdam, waartoe belmoren de telegraaf-kantoren te Alblasserdam, Delisbaven, Delft, Dordrecht, Goedereede,’s Gravenhage, ’s Gravesande,Haarlem, Haarlemmermeer, Katwijk, Leiden, Maassluis, Monster, Naaldwijk, Oude Tonge, Ridderkerk, Scheveuingen, Schiedam, Sliedrecht, Vlaardingen, Waterin-ge
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-23. Adresboeken Rotterdam, 1873; p. 14. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Algemeen adresboek der gemeente Rotterdam
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
23
Jaar:
1873
Is onderdeel van:
Hoogere Burgerschool voor Jongens met vijfjarigen Cursus. Leeraar in de V is- en Natuurkunde en Cosmographie. J. P. A. Franfois, Directeur, kortenaerstraat 5 Idem in de Wis- en Werktuigkunde en rcgtlijuig Tcckcnen J. Menalda van Schouwenburg, kortenaerstraat 30 Idem in de Wiskunde. B. de liegt, schiedamschesingel 88 2 H. J. Stam, van brakelstraat 6 Idem in de Scheikunde. S. HoogewerfF, coolaingel 17 Idem in de Natuurlijke Geschiedenis. Dr. H. J. van Ankurn, kruiskade 16 Idem in Staathuishoudkunde e:i Uandelsregi. Mr. E. E. van Raalte, noordblaak 41 Idem in de Ncderlatidsche Taal- en Letterkunde, Geschiedenis des Vaderlands en Aardrijkskunde. Dr. A. de Jager, scheepstimmerrrianslaan 13 C. Schepp, korte hoogstraat 26 Idem in Fransche Taal- en letterkunde en Algemeens Geschiedenis. Dr. E. Piaget, kortenaerstraat 7 Idem in de Fransche Taal- en Aardrijkskunde. P. L. Cocheret, verlengde kruiskade F 1-453 Idem in de Engelsche Taal- en Letterkunde. 3. H. Slater, van brakelstraat 4 Idem in de Hoogduitsche Taal- en Letterkunde. H. W. Muller, van brakelstraat 14 Idem in het Boekhouden. L. Drooglcever Fortuyn, schicdamschesirigel 42 Idem in hel Schoonschrijven. B. de Regt, schiedamschesingel 88 a Idem in het Handteekenen. G. J. Derens, westersingel 22 Idem in de Gymnastiek. De Gymnastiekschool, ceiidrngtsstraat 57 Hoogere Burgerschool voor Meisjes met vijfjarigen Cursus. Leerarcs in de Geschiedenis. M. van den Burg, Directrice, scheepmakershaven 27 Idem in de Nederlandsche Taal- en Letterkunde. M. de Goeje, van brakelstraat 29 Idem in de Fransche Taal- en Letterkunde. Cl. de Jardiu, eendragtshmn 95 Idem in de Hoogduitsche Taal- en Letterkunde. E, Kempf, hoogstraat 144 Idem in de Engelsche Taal- en Letterkunde. M. J. Schaap, spui 8 Idem in de Aardrijkskunde. A. Sjoers, hofstraat 27 Idem in de Natuurlijke Historie. G. Mühring, hoogstraat 144 leeraar in het Teekencn. G. M. Kosters, hoogstraat 327 Idem in de Wis- Schei- en Natuurkunde. J. Timmers, hugo de grootstraat 95 Leerares in
Commissie van Taezigi W. van Dam H. Hz., zuidblaak 8 A. C. van Dam H. Hz., wijnhaven 114 H. A. van Overzee J. Jz., wijnhaven 27 J. Veder Hz., Plaatsvei vanger, boompjes 130 D. A. van Putten, Directeur-Secrelaris, kortenaerstraat 14 Indische Telegraaf-Maatschappij, Engelsche Overland-Mail Pr. O. Compagnie} en Oostenrijksche Lloyd. Agenten G. P. Ittmaun & Zoon, wijnstraat 13 Staats-Loterij Gekwalificeerde Kollekteurs Van Marle & Nierstrasz, vlasmarkt 5 Gedelegeerden der eerste klasse Booneukamp & Liebert, hoogstraat 363 De Ligt & Bolleurs, noordblaak 93 Jan Hendrik Fol, hoogstraat 246 M. Wijt & Zonen, westmeuwland 10 Nathans & Van Witsen, zeevischmarkt 12 Weduwe J. de Jongh, noordblaak 27 S. M. Wolfsbergen, westewageustraat 85 ONDERWIJS. Er&amiaanscb Gymnasium. Curatoren Slaatsr. J. W. L. van Oordt, Voorzitter, nieuwehaven 45 Dr. D. F. van der Pant, wolfshoek 5 Prof. Dr. G. Ph. F. Groshans, eerste lorabardstraat 5a Mr. J. Pols, westplein 8 Mr. J. A. Vaülant, schiedamschesingel 71 Dr. G. A. Sclmeithcr, Secretaris lange torenstraat 53 Rector Dr. G. A. Schneither, lange torenstraat 53 Conrector Dr. 3. W. Sluiter, schiedamschesingel 65 Frreceptor Dr. A. Mees II Az., schiedamschesingel 15 Leer aar der Wiskundige H etenschappen E. K. J. Verkouteren, schiedamschesingel 88 l Leeraar der Nederdnitsche taal- en letterkunde en de Geschiedenis des Vaderlands. Dr. H. J. Polak, van brakelstraat 12 Eerste Leeraar der Erotische Taal- en Letterkunde. Dr. E. Piaget, kortenaerstraat 7 Tweede Leeraar der Fransche Taal- en Letterkunde. P. L. Cocheret, verlengde kruiskade F 1-453 Leeraar der Engelsche Taal- en Letterkunde. 3. H. Sla ter, van brakelstraat 4 leeraar der Hoogduitsche Taal- en Letterkunde, H. W. Milder, van brakelstraat 14 Leeraar der Staathuishoudkunde. Mr. E. E. van Raalte, noordblaak 41 Middelbaar Onderwijs. Commissie van toezigl, bedoeld bij Art. 46 HU. a der wet op het middelbaar onderwifs, van 2 Mei 1863, (Staatsbl. No. 50), Inent belast met het beheer der koogere burger
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
Pagina: 3
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS