Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: adresboeken
beacon
126 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 3
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-12. Adresboeken Rotterdam, 1856; p. 6. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1854 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
9
Jaar:
1856
Is onderdeel van:
Oiidc-VroiMVcnlmls. Hoogstraat, 11. 386. J. Moll Hz., C. G. Kolff, G. van Rcijn, G. J. Mees, regenten. De echtgenooten der drie laatstgenoemden, regentessen. Leprozen- of Proveniershuis* Sehiekade, 14. 464. J. F. Hoffman, J. T. Wilkens, II. A. van Overzee, Jhr. Mr. D. G. van Tcylingeu van Kamerik, regenten. Mevrouwen A. J. Hoffman, geb. van der Pot; H. Wilkens, geb. Boonen , regentessen. Gi Ph. F. Groshans, doctor. D.van Leeuwen, chirurgijn. P. A. Messchaert, apotheker. D. Baans, binnenvader. G. van der Schraft, huisvr. van D. Baans, binnenmoeder. Rank van Leening. Commissie van directie. De Burgemeester J. F. Hoffman, voorzitter. D. Blankenhcijm , Mr. J. A. M. Bichou van IJssclmonde, F. W. C. Blom, W. Smalt, leden. M. A. van Heusdc, opper-boekhouder, tevens secre-taris ( <i> secretaris</i> ) der commissie van directie. P. van Abkoude Jr., eerste beleener. J. Akkersdijk, Kassier. A. E. Huijs, tweede beleener. J. P. L. van der Bell, ontvanger der lossingen. A. van der Hoeven Pz., pandbewaarder. C. A. M. van Graauwcnhaan, derde beleener. II. Schemmer Lelijveldt, vierde beleener. P. Ockers, controleur. H. de Wol ff, registreer der. M. C. J. Soetermeer, J. D. Neicen-sas, ( <i> Neicensas,</i> ) J. Vis, P. Mulder, pandbeioaarders. Inbrengsters. J. van Leeuwen, C. Haakman, E. Kleijn, 31. Droog, C'. Bax. C. van ’t Hart, A. Adriaansz, N, Wijnveldt, J. vau Comeni, S. Nortier. Provinciale Commissie van Geneeskundig Onder-zoek ( <i> Onderzoek</i> ) en Toevoorzigt, residerende te Dordrecht. M. G. Timmers Verhoeven, meel. doet. te Dordrecht, president. C. J. Vaillant Flz., med. doet. te Maassluis. A. M. Ledeboer, med. et art. obst. doet. C. A. Rom-hach, ( <i> Romhach,</i> ) med. chir. et art. obst. doet. te llellevoetsluis. Vogel, heel- en vroedm. te Dordrecht. A. Symons, heel- en vroedm. te Rotterdam. D. Blankenbijl, apoth. te Dordrecht, secretaris. J. E. de Vrij, math. mag. et phil. nat. doet. te Rotterdam. Plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toe-voorzigt, ( <i> Toevoorzigt
Thcatrum analomicum. H. Lage, prosector. J. Bul torman, bode. Chemisch Laboratorium. Dr. J. E. de Vrij , lector. A. Hegelmcijer, amanuensis. Hortus Botanicus. Dr. C. A. J. A. Oudemans, lector, belast met hel bestuur. C. Witte, hortulanus. Genootschap ter bevordering der Koepok-inenting. ( <i> Koepokinenting.</i> ) Locaal lluibrug hoven de Vleeschkal. Dr. A. C. van Stipriaan Luïscius, president. Chir. M.Moelaart, vice-president. Chir. II. Lage , 1ste secretaris. Chir. E. Dekker , 2de secretaris. Chir. P. A. Keuls , thesaurier. Dr. D. F. van der Parit, Dr. J. G. F. Sleurs , Dr. F. W. B. Schuurman Schimmel, Chir. J. Krieger, Chir. J. Vriens, Chir. L. F. van Salingen-Schot, Chir. J. H. Rockers, Chir. A. Schreij Vorstman, Dr. G. H. van Volleuhovcn, Chir, P. J. Norlier, Dr. Q. J. God-dard, ( <i> Goddard,</i> ) Dr. C. A. J. A. Oudemans, Restoor van de \ederlandschc Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Afdeeling Rotterdam en omstreken. Dr. D. F. van der Pant, president. Dr. G. II. van Vollenhoven, sea-etaris. Chir. P. A. Keuls,penningmeester. Dr. G. L. Fuhri. \ederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, departement Rotterdam. Bestuur. Dr. J. E. de Vrij, president. A. Robertsen, vice-president. P. Droogleever Fortuijn, secretaris. B. C. Gubbels , thesaurier. H. Kloete Nortier. Geneeskundig Genootschap , ondei - de zinspreuk : Disce docendus ad huc, etc. Dr. J. D. Oppenheim, pyresident. Dr. C. D. L. Hanc-graaff, ( <i> Hancgraaff,</i> ) thesaurier. Chir. P. A. Keuls, secretaris. Dr. G. H. van Vollenhoven, Chir. P. J. van Wage-ninge, ( <i> Wageninge,</i> ) Dr. Q. J. Goddard, Dr. G. L. Fuhri, Chir. A. Sijmons, Dr. C. A. J. A. Oudemans, Chir. H. Lage, Dr. S. Bezeth, Chir. N. Bosz, gewone leden. DOCTOREN. A. M. Ballot, S. Bezeth, G. J. Boodt, E. H. Ekker, A. D. Fuhri, G. L. Fuhri, P, Fuhri Snethlage, K. M. Giltay , Q. J. Goddard, G. Ph, F. Groshans , C. D. L. Hanegraaff, A. P. P. Kist, P. H. L. Kruijff, F. A. van Lakerveld Blanken, F. J. Leroi, L. Levié, C. I
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-12. Adresboeken Rotterdam, 1856; p. 7. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1854 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
10
Jaar:
1856
Is onderdeel van:
Gevonden alinea's: 9
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-12. Adresboeken Rotterdam, 1856; p. 8. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1854 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
11
Jaar:
1856
Is onderdeel van:
8 KallaHtkaalderH. J. TI. Leeman, commissaris. J, do Jong, P. van Walscm , hoofdlieden. rommlssnris voor de Tnrnonsters. A. Bekker. ilrrondisüteinents-'Regtltank. Mr. P. van Vollenhovcn, president. Mr. J. A. M.Bichon van IJsselmonde, vice-president. Jhr. Mr. F. W. A. Beelnerts van Blokland, Mr. G. Mees Az., Mr. A. Hoijnck van Papcndrccht, Mr. J. A. Vaillant, Mr. L J . van der Hoeven, Mr. J. Pols, reglers. Mr. J. II. W. Swellengrebel , officier van justitie. Mr. A. Siewertsz van Kcesema, Mr. D. Fockcma, sabstilulen-of/iciers van justitie. A. Eickma, griffier. P. Kragt, Mr. T. L. L. Prins, aubsliluten-grif/iers. Mr. II. J. van Buren, Mr. J. C. Reepmaker, Mr. Ie. Thooft, Mr. J. van Stolk Cz., Mr. H. E. C. van Kerckhoft’, regters-p laats vervangers. Zittingdagen voor Burgerlijke cn Handclszakcn: Maandag, Woensdag en Vrijdag, des voormiddags ten 10 ure. Zittingdagen voor Strafzaken: Dingsdag, Donderdag en Zaturdag, des voormiddags ten 10 ure. Zittingdag voor Kort Geding: Dingsdag, des voor-middags ( <i> voormiddags</i> ) ten 11 ure. Mr. J. II. Lentfrinck, Mr. A. Bakker, Mr. P. C. Hoijnck van Papcndrccht, Mr. H. J. van Buren, Mr, A. Veder, Air. P. Kruijff, Mr. II. H. Tcls, Mr. W. S. van Recsema, Mr. 1c. Thooft, Mr. J, van Stolk Cz., Mr. J. C. Reepmaker, Mr. II. J. Burger, Mr. G. C. Burger, Mr. N. J. Hoff'mann, Mr. G. J. do Haas, Mr. W. P. A. Vorendonk, Mr. B. M. Ver-brugge, ( <i> Verbrugge,</i> ) Mr. II. E. C. van KerckhofT, Mr. P. C. Ballot, Mr. J. A. Kooiman, Mr. B. G. F. Oldeukott, Mr. F. B. Coninck Liefsting, Mr. J. 1). Musquetier, Mr. H. C. Verniers van der Loeft', Mr. J. A. Fruin , Mr. .1. van der Pant, Mr. J. H. A. Lippmann, Mr. M. Mees, Mr. D. H. Delprat, Mr. P. F. Hubrecht, Mr. A. J. C. de Knijper, Mr. L. J. 11. Boumau, Mr. J. H. van Mierop, Mr. P. L. Moll, Mr. P. C. Hoijnck van Papeudrccht, advocaten. W. S. Burger Jr., Mr. J. Bakker, F. Ruijchaver, J. J. Scheller, Mr. H. J. J. van Convent ten Oever, Mr. D. J. F. Bogaers, Mr. J. B. L. Wentholt, J. D. Castanien, p
Kctócdlgdc Korenmeters. J. IT. Wolvekamp, commissaris. J. Lucas, A. de Klerk, hoofdlieden. J. Peters, J. G. van den Broek, 11. Beker, W. de Haan, J. Ketelaar, A. L. Buijtendijk, S. van der Sloot, C. Zonneveldt, J. A. UI Iers, .). Roe-mer, ( <i> Roemer,</i> ) L. P. Lameer, J. F. Storm, ,T. Bakker, P. Hoogendam, J. Groesbeek, J. F. van Put, J. A Bocle, meters 1ste klasse. A. Hasebroek, L. de Bruijn, G. Hoogenboom, F. C. van Vlogen, J. Buijtendijk, J. Grot, K. de Haan, P. Visser, J. de Werk, W. Westendorp, H. G. Peters, J. Blom, J. Versluis, S. Bouwens, W. van Schijndel, P. F. van Leeuwen, J. W. Oorvers, L. Dorr, II. H. Hessing, L. Pons, J. Bas, A. Kempe-naar, ( <i> Kempenaar,</i> ) meters 2de klasse. W. J. Braams, B. van der Kolk, H. J. Michalides, J. W. A. Knassen, J. A. Gescluiurcn, M. van lieijn , L. H. Oldenburg, C. F. Ruter, noodhulpen Iste klasse. J. Dubbeling, L. Ketelaar, II. Gijscn, J. H. Verschuiiren, J. W. Franckc, H. Schuift', A. L. Buiten-dijk, ( <i> Buitendijk,</i> ) J. Geschuureu, noodhulpen 2de klasse. L. H. Ver-meulen ( <i> Vermeulen</i> ) , T. Kraal, J. Otto, G. van Oosten, lijdelijke noodhulpen. Kctëedigde Kolen meters. G. J. van der Vaart, J. P. Kop, hoofdlieden. P. Snee-pcls, ( <i> Sneepcls,</i> ) W. van der Gevel, P. van der Vaart Pz., M. van Heel, N. Grieninger, F. Eggers , W. Blaauw, A. M. Rodie, II. A. Kup, H. Liotard, J. van der Horncn, A. Bekker, D. van Langevcld, A. van Zunren, L'. Rollof, A. Schallenberg, J. M. Kastelcijn, J. Rollof, G. van Langevcld, J. Maltha, T. Jorisseu, J. M. Kortleven, J. van der Gevel, meters. H. G. van Loon , G. van Heel, J. G. Scheller, A. van Zuren, A. Bekker Jr., noodhulpen. Kalkmeters. A. Straatman, J. F. Groonings, A. de Klerk, A. Kempenaar, A. Hazenbroek, J. T. Storm. Zakkendragers. A. Lameer, commissaris. J. van Vliet, A. Kleijweg, W. Liotard, hoofdlieden. Stads Waag. J. Lorié, waagmeester. C. Haseboom, J. L. Lange, A. Boogaerdt ’t Hooft, W. Dekhuijzen, A. Wamsteeker, N. C. van Zwieten, wegers. T. Boll, J. P
Gevonden alinea's: 2
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-12. Adresboeken Rotterdam, 1856; p. 9. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1854 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
12
Jaar:
1856
Is onderdeel van:
Notarissen. P. S. San der, R. Bordewljk, W. Kleij, Mr. A. Schadcc, Mr. P. G. Dalen, J. M. A. Cazaux van Staphorst, A. van Rije.kevorsel Wz., F. Dijkman , Mr. C. A. van Kcrckhoff, ,1. van der Hoop Jz., N. Dam-hert, ( <i> Damhert,</i> ) J. C. Paats. Mr. J. B. van der Ven, W. S. Burger Wz., G. Wenk Jr., J. A. Groshans, J. van der Hoeven, J. Hogersdijk, A. Lorié, L. P, Rietstap, W. A. van Bijlcrt, J. van Vollenhoven, A. A. Reepmaker. Gevangenis voor Jeugdige veroordeelden en Bliiis van Arrest. Commissie van administratie. Jhr. N. J. Storm van ’s Gravcsande, vice-president. H. A. van Overzee, Jhr. Mr. D. G. van Teijlingcn van Kamerik, Mr. A. Schadcc, J. Kolff, Mr. J. A. M. Bichon van IJsselmonde, Mr. J. B. L. Wentholt, Jhr. A. L. Cocncn , C. G. Schutzc van Houten , se-cretaris. ( <i> secretaris.</i> ) J. van den Bcrgh, kommandant. H. van der Sprong Jr., Iste commies. J. C. J. Klein, 2de commies. E. P. Seidel, geneesheer. II. dc Vries, Proleslanlsch godsdienst-onder-wjzer. ( <i> godsdienst-onderwjzer.</i> ) L. C. Spoorman, Roomsch-Katholijk pr. en leeraar, A. D. Lutomirski, Israëlitisch godsdienst-onderwijzer. Z. Bcijl Bz., directeur over den arbeid. J. H. de Roozc, 1ste commies-boekhouder. P. Loopckcr Jr., 2de commies-magazijnmeester. ( <i> commiesmagazijnmeester.</i> ) II. J. van Nieuwenhoven , meesterknecht bij de timmer- en draa jerij. J. B. Gras , meesterknecht bij de schoenmakerij. H. II. van Aaldercn, meesterknecht bij de kleermakerij. Genootschap tot xedelijke verbetering der Gevangenen. Afdeeling Rotterdam. Ds. G. H. M. Delprat, voorzitter. Jonkhr. N. J. Storm van ’s Gravcsande, Mr. W. L. Thompson, H. A. van Overzee, Jonkhr. Mr. D. G. van Teylingen van Kamc-vik, ( <i> Kamcvik,</i> ) Mr. A. Schaclee, Mr. J. A. M. Bichon van IJsscl-monde, ( <i> IJssclmonde,</i> ) Jonkhr. A. L. Cocnen, Mr. A. Huijnck van Papendrecht, L. F. dc Bruijn, Mr. J. C. Reepmaker, secretaris. J. P. Yervloet, hoofdonderivjzer in de gevangenis voor jeugdige veroordeelden. B. de liegt, J. de Jeu
ONTVANGERS. G. Mullemcister, van de directe belastingen Iste af-decling, ( <i> afdecling,</i> ) Haringvliet, 12. 61, kantoor ingaande in de steeg naast do Episcopale .kerk. S. II. Muntz, van de directe belasiingcn 2de afdec-ling, ( <i> afdecling,</i> ) kantoor Haringvliet, 12. 49, Maaszijde. II. Grobbe'e, van de in- en uitgaande regten, kan-toor ( <i> kantoor</i> ) in het zeekantoor. G. Webbers, van de accijnsen, kantoor in het zee-kantoor. ( <i> zeekantoor.</i> ) W. A. Gacksfatter, commies ter directie. J. Oerder, J. H. Stork, P. J. L, Mesch, T. G. Wolters, rijks-roeijers. J. T. v. d. Waal, W. H. Haasse, deurwaarders der directe belastingen, late afdeeling. J. van Grondellc, G. W. Korthals, deurwaarders der directe belastingen, 2de afdeeling. Ten kantore der In- en Uitgaande Regten. W. F. baron van Reede van Oudshoorn, D. M. Gil-tay, ( <i> Giltay,</i> ) boekhouders. Jl. T. Rosenstok, kassier. J. Kers-bergen, ( <i> Kersbergen,</i> ) G. van Blijenburgh, P. van Dicten, H. G. de Waard, D. A. J. Tusschenbroek, A. J. Tusschen-broek, ( <i> Tusschenbroek,</i> ) L. J. van Duijl, W. F. LeRou, B. I). Kapteijn , T. Holsteijn, G. Vermeulen, J. Haasse, geëmploijeer-den. ( <i> geëmploijeerden.</i> ) K. Koolsbcrgen, pakhuisbaas. D. Wijsveld , bediende. Ten kantore der Accijnsen. A. J. Tusschenbroek, kassier. J. G. Prehm, L. Riet-veld ( <i> Rietveld</i> ) Jr., H. J. van Giffen, W. Genesis, J. P. K. Stutterheim, J. D. Annoke, geëmploijeerden. Ten kantore der Directe Belastingen , 1 ste afdeeling. B. A. Goudriaan, kassier. A. S. de Waard, M. van der Blom, J. G. Arnouts, geëmploijeerden, 2de afdeeling. C. Beijerman, kassier. M. W. Voogt, W. Kouwen-hoven, ( <i> Kouwenhoven,</i> ) geëmploijeerden. VISITEURS. PI. van den Brngh, J. van der Steen, T. G. Nagel, P. Lafontaine, F. II. Rant, W. S. Vitrianus , G. C. Pietersc, J. lïouwing, F. Niemansverdriet, J. van den Broek, J. H, J. Kuhlman, D. van Eldijk, W. H. J. M. IJske, Hugo Aalstius den Appel, Gcrard Haan Pz. ASPIRANT-VISITEDRS. G. C. d
Gevonden alinea's: 4
 
 
 
Pagina: 3
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS