Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: adresboeken
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-22. Adresboeken Rotterdam, 1869-1870; p. 108. Straten per wijk
Titel:
Algemeen adresboek der stad Rotterdam
Wijknummer:
Wijk 10,11
Hoofdstuk:
Straten per wijk
Blad:
251
Jaar:
1869-1870
Nq, Gondnchewajconatraat Wijk lO (II11 L, l r , van Iteyiieii, zadelmaker OH d. Knoek, in inenting O. Burgerhout, reiziger Kantoor F. Klomp, in ateenkolmi (115 d. de Groot, lieljer d. Nooray, sjouwer (110 C. G, Gremmé, barbier A. d. van Dnyl, graanhandelaar d. D. Thomas, geëmploljeecde bank vun leuning 011) Kantoor A. Verlililsdcinek, in aleenkoleli F. Heli lier. apotlielceiabudiemlii weduwe Al. Huil allen, purticuliorn n G, 't Miuifl, (luijiiiulicro II. Mulder. pilllll mak beent 020 D. 11, Ilebbing, in apok IV. A. Otlo, ajouwer weduwe A. Heboneveldt, iniilnenwnaolifllci' „ d. Ilendrika, naaister G. d. Ru heling, pakhuisknecht D. C. van der I.inden, waagiirheider M . Vree/,en, mm later II. II. Duinberg, broodbakker .1. van (hiaten, ajouwer d. A. M. IS. Hartman, naaister weduwe C. de llooy, aflhoomnnakafnr 021 G. Blokland, ajouwer .), A. Blink, timmerman 022 d, Ii. Vermaaaeii, ajouwer Ij. Volmer, verwer II. 11. Laglag; aiiikerbaklcer 020 G. de Lange, meubelmaker M. van Bniinmeleii, ajouwer 03di VV. Kuyk, sjouwer L. Kerve/.oe, ai.ukadoor 025 S, van Sebie, vleeaebboiiwer 1'. van Wadeiiooijea, koiOjbrandei' weduwe d, Kok, umiiater d, van den Thoorn, pakhuisknecht BnellumanM Kling 025 weduwe .1. Bering, waaelivrouw ii d. HermiiUH, wmmhvrouw D. Herlijn, Heliiioiimimkater (120 weduwe A. vun Witjumlmrg,wnaulivrouw (127 N. VVallei'M, nauialer H. Boet, ajouwer weduwe A. ('almink, particuliere 028 F. Wesoola, auhonniniikor 021) d. vun dor Ilinden, «leper GmulHchowaKtiuMtraut 080 d, 11. Gnnnewegli, ■ ronaier in wijnen weduwe A. Sehlldi r, particuliere VV. de Heer. particulier II. van der Weid', hulponderwijzer d. d. T. ,1'oal, inilportenr M. van der Werf, parliculiur d. l'erriaon, kleermillfer 001 11. lleyligera, aloker , , *, W. T. Seederlionl, labakakerver J 002 weduwe VV. d. Buers, wasoliWoiiMi 1 -’ M. d, lloevenier, opperman i.» (11H 11. Bartola, koekbakker 007 L. Illoeinondmd, grutter (de/,. G. de Looi, ministers v W. Schimmel, winkelknecht k 008 1'. II. Bonla, tapper i we
Nij, GondschewageuBtraat Wijk lO (Hó II. vnn Mooie, njoii«'er 052 II. Brunott, liorologioninker weduwe G. Allird, particuliere A. .), Schippers, rmuintor (!. Meyhoom, miiuliinIhI. OCdi weduwe I’. Knicht, particuliere K. Boa, machinist 11. Ibmay, BclioonmnnkHtor (155 II. de Krou, opporirmu (Ie/., de Ilrey, nncialersi JS. l’oolmeijor, groenI.vrouw weduwe 0. 1’. Bierhuizen, particuliere I). Worm», verwer (15(1 (Meur», oppormnn (1. Ooovorn, hnalioller ('. vnn Broiikelon, in zwimdatokkon 1’. Wiendern, opperman M. vim liijHHO, pnrliloajiero weduwe .1. vnn Uren, ioliooninuak»ter (I. Iiiiliotii .Ir,, broodbakker d. Zonveld, commlsaioaair (I, A. Keraoling, particulier (1 T. W. HnndéniM, kantoorbediende (157 11. Sprank, particulier 11. Koek, Inpider VV. J. T, KoningB, verwer .1, de V ril*», njouvvor vvmlnwe .1, Droog, tahaksHtripstcr Th, Jacobs, sjouwer ■I. de Kricger, brander weduwe Vv. Iloerendouk, sehoonnnnikHlcr I’. Homein, sjouwer (J. 0(1 ijk, boriilelwerker J. vim Kinds, sjouwer (15H II, Kbling,.spekslager (151) I), Vnrkevimier, in Koloniale waren I’. de Key/.er, grnanfaolor (1(10 N. (lldeuburg, parlieulier <1. O. J. Hicpker, brander Lagewaard & de llruyii, in Inbak eu aigareu (1(12 Gereformeerd Burgerweeshuis d. K rei miers, binuenvadOT ('. II. Merré, liinuetiinoede.r (I, (i. vim der Iiimn, boo('donderwijzer 1’. Ie Noble, kleeniiiiker M. Ii. vnn Dl,maten, ioniri'iiHHpzigler d. M. Meeder, jougvinmoeder VV. Woltboorn, uiei-jeimioedor d, Livease, kindmmieder d. 1', Voi'wnnijeii, naaivrouw I'. van 1'ut, breivremw L. Seliippéni'i.’portier Goudschcvost (1(111 d. (I, A. van der Graaf, vroedvrouw A. II. van Heem, behanger (l, van der («raai’, inaga/.ijnlomolil: d, VV. II. limiteer, eommisaionair in granen (1(1 i d, A. Hilgers, aaliilder weduwe Jl, Rijks, particuliere <i. van der Tak, sjouwer d. van Üinkol van der Tak, bolmngor (I. Waltei'H, atokor A van der Vegt, pnrlieulicr VV. Kloon, monter .1, T. Munster, mn/dukaul) weduwe A. vim Meyl, purtieuliero (dl5 .1, 1’ley, Hinid (1(
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS