Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: adresboeken
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. 18. Alfabetische naamlijst
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Alfabetische naamlijst
Namen van:
Baa
Namen tot:
Baa
Blad:
104
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
Baars, .1. H., schipper, Esschenlaan 1G Baars, .1. .1.. incasseerder, Putschelaan 162b Baars, J. P., elcctr., 2e Weenastr. 26b Baars, L., sleeper, v. Helmontstr. 15a_ Baars, L., grondwerker, Mauritsslr. 70b Baars. L., verz.agent, Russisch es tr. 78a Baars, M., incasseerder, Oranjeboomstr. i45b Baars, geb. Steinemann, wed. M. H., *>., Schoonde)loostr. 61 Baars, geb. Winkel, wed. Ma. T. 15., z. b., v. d. Meijdestr. 42a Baars, P., koopm. in gr.. Gr. Yisscherijstr. 8b Baars, P., schipper, v. d. Meijdestr. 42a Baars, P., teekenaar, Oostzeedijk 158a Baars, P., chauffeur, Rubcnsstr. 125b Baars, P., schipper, Ylsschersdijk 4b Baars, P., schipper. De Yliegerstr. 26a Baars, P. J., bed. begr., Oostzeedijk 27a Baais, P. .!.. z. h.. luibensstraal 56a Baars, P. J. C., kant.bed., Ie Stampioen-dw. ( <i> Stampioendw.</i> ) str. 7a Baars. P. P., electric., Provenicrssingel 38a Baars, '1'., scheepsbouwk., Donkerslooistr.77b Baars, Th. P., winkelier, Hillevliet 23b Baars, W., fondsbode, Hillevliet 143a Baars, W., metaalbcw., Tuindersstr. 110b Baars, W.. houtbew., Aagje DekenaLr. 14 Baars, W., sleepb. kap., Oranjeb.srr. 182a Baars, W., accountant, Statensingel 54a Baars, W., k. in groent., Yrijenbanschèstr. 16b Baars, geb. Steenman, h.vr. W., z. b., ThorbeckeStr. 28b Baars, geb. Vermeulen, wed. W. C., z. b., Croosw. weg 133b Baars, geb. Koster, wed. W. F., z. b., Burg. Hoffmanpl. 83a Baars, Mr, W. F., advocaat, Oudedijk 17 Baars, A\. Ikant .bed.. Zwaerdecroonstr. 29b Baars, W. 1'.. timmerman, Bolwerk 8b Baars, geb. Wulffraat, wed. C. den, z. b., v. Malsènstj. 13 Baars, C. 1-1. den. zeeman, Diergaardck. 1b Baars. I). den, speksh, Poortstr. lo/7b Baarsel, .1. 11. v., insp. lev.verz., Schied.w. 101a Baarsel, P. D. v., insp. levensv., Vosm.str. 58a Baarslag, G., gr.handel, Dicrg.singel 73/10 Baarsma, .T., werkman, Paradijslaan 24b Baarspul, W. .1., z. b., Koolzaadstr. 21 Baart, A., kant.bed. BeÜèyoysstr. 10b Baart, A., reiziger, Spijkenisscstr. 29a Baart, geb. Noorlander, h.vr. A. z. b., Bo
E arlen, A. C. v.. letterz., v. cl. Sluijsstr. 55b arlen, A. M. v.' ijzeiwerker. Achterhavenöa arlen, gcb. Mast, wed. A. M. v., z. b., Borgesiusstr. 39b Baarlen, geb. Mollenhof, wed. Ba. C. v., z. b., Plantageweg 70b Baarlen, C. v., dakbedekker, Achterbavcn la Baarlen, C. v., werkman, O. Nassauslr. 22b Baarlen, D. v.. koopm. in fruit, Gen. v. d. Heijdenstr. 43a Baarlen, D. v., mag.chef, Zwaanshals Baarlen, G. v., timmerman, Bingleijslr. 36b Baarlen, G. v.. scheepslimmerm., Ie Gijsing-straat ( <i> Gijsingstraat</i> ) 57a Baarlen. G. v., cxp.kn., Paradijslaan ola Baarlen, .T. v., liimnerm., Bosebpolderslr. 35b Baarlen, geb. v. der Burg, wed. J. v., z. b., Havenstr. 79b ■ no Baarlen, ,1. C. v., kislenni., Pupillen,slr. 98a Baarlen. .1. .1. v., houder v. e. waschinrich-ling, ( <i> waschinrichling,</i> ) v. Meuisstr. 12b Baarlen, .1. W. v.. ehauffeur, 1c Wandcloord-dwarsstraat ( <i> Wandcloorddwarsstraat</i> ) 59a Baarlen, K. v.. liimnerm., v. Duijlslr. .3a Baarlen, K. v., timmerm., Wm. Beukelsz.- slr. 37c ,, Baarlen, P. v.. werkman. Adrianastr. 44a Baarlen Sr., P. v., timmerm., Zoutzieders-str. ( <i> Zoutziedersstr.</i> ) 4 2c Baarlen. IJ. v.. z. b.. Schied. weg 296b laars, A., exp.kn., Bei kelaaisstr. 41a laars. A., brugwachter, Bililschtlaan 112b Baars, A., koopman, Haringvliet 103a laars, A., sci.oenm , I. eeuw en slr. 16b laars’ A., verpleger, Lambertusstr. 14b laars’, A., kant.bed., Libcllenstr. 44a laars, A., koopman, Lijnbaanstr. 64b Baars, A., Nicolaas Beetsstr. 24b l aars. A., opzichter, Malh.dijk 103a Baars, A.. adj.-comm., Pijnackerplein 4 5b Baars, A., z. b., Spaanschebocht 57b Baars, \hrievenbesl.. Nnurdcrhavcnkadc 71» Baars, A., z. b., Voorde 94 Baars, geb. v. Ekelcnburg, h.vr. A., z. b., Zwijndr.str. 35 Baars. geb. Vos, wed. A. F., z. b., Eendrachts-str. ( <i> Eendrachtsstr.</i> ) 7 a Baars, A. F., schipper, Wilh.kade 84b Baars, geb. Derks, wed. A. 11., z. b., Ie Stampioendw.str. 7a Baars, A. M., fondsbode, Oranjeboornstr. 145b Baars, geb. Andeweg, wed. A
Baardwijk. < . v.. seboenm., Oppert 109 Baardwijk. ('. A. v.. kruidenier, Enk 139 Baardwijk. .1. I'. v., kleerm., 1-. Verscbnier-straal ( <i> Verscbnierstraal</i> ) 61b Baardwijk, Ma. H. v.. kleermaakster, Gr. Florisstf. 23b Baardwijk, N. A. v.. bavenarb.. Oppert 1 I/5b Baardwijk, P. v„ seboenm., Bergweg 245a Baardwijk, P. C. v., seboenm., J. v. Avcnnes-str. ( <i> Avcnnesstr.</i> ) 37a Baardwijk, B. P. v., koopm., .1. v. Loonsl. 34b Baardwijk, B. AV. M. v., conducteur BET, • Rcucheniusstr. 27b Baaren, A. v.. electric., Brcdcrodestr. 20a Baaien, A. v.. monteur, Millinxslr. 99b Baaren, \. .1. v., gem.arb., Annaslr. 10a Baaren, B. .1. M. v., kant.bed., Stalens. 118b Baaren, C. v., bavenarb., Hoveniersdw-.str. 6b Baaren, C. v., op/.., SI. Agatbastr. 62b Baaren. C. v.. kap. molorb., Verscboorstr. 37a Baaien, C. .1. A. v.. werkm., Dordlscbel. 105a Baan n. Da. \ .. /. In. 2e AN e.« naslr. 25a Baaren. f. A. v.. k'anl.lied., N. Binnenw, 72 Baaren, F. v.-, exp.-chof, l.umeystr. 22b Baan n. tl. v„ melkr. Haspelslraat 29a Baaren, lf. .1. v.. gasfitter, Spiegelslr. 7 B;:a en, .1. v., vuurst., Borselaaxstr. 38a Baa en. .1. v., bavenarb.. Leeuwcnst.str. 62a Baaren gcb. Goudriaan, w r ed. .1. v., z. b., Nesserdijk 218/2 Baaren, gcb. Stuurman, wed. .T. v., /.. b., Taborstr. G5a Baaren, .la. M. v.. verpl.. Bergweg 65a Baaren, .1. M. v., z. b., Ur. de Visserstr. 121 Baaren, .1. T. v., Baan 180a Baaren, geb. de Ruiter, wed. AI. C. v., z. b., Ger. Scholtenstr. 124a Baaren, iN. v.. winkclbed., Bijsdijk 421/1 Baaren, P. v.. /,. b., A\ m. Buy tewecbsti-. lila Baaren, P. C. v., bavenarb., Hoven.dw.str. Gb Baaren, P. L. v.. filiaalb., Kortekade 78b Baaren, geb. de Visser, wed. Th. .!. v., /.. b., Kruisstr.. 66a Baaren, AV. v., kant.bed., Oostzeedijk 336a Baarends, F. .1., exp.kn., Gaffclstr. 97a Baarends, G. (i., bakker, P. Polterstr. 27a Baarends, geb. Veerman, wed. J. J., Aletta-str. ( <i> Alettastr.</i> ) 11 Baarends, AV. T.. kant.bed., Engelscbestr. 28a Baarle, A. v.. machinist. Damstr.
Gevonden alinea's: 4
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS