Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: adresboeken
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. 19. Alfabetische naamlijst
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Alfabetische naamlijst
Namen van:
Baa
Namen tot:
Bae
Blad:
105
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
raarlrnan, G. Gr., werkman, Nwe Haven 86a i;,tartman, C. 11., zeeman, MaChen.straat 121 a R.artrnan, G. AL, blokm., Schinkelstr. 27b p.airlman, II., kraanmacb., Mij.isb.laan 165c Raartman, J., werkman, Boschpolderstr. 35b Raartman, .1., broodb., Essenb.singel 36b Raartman, .1., monteur, 3e Schansstr. 17 Itaartman, gcb. v. Vliet, wed. J., z. b., v. d. Werffstr. 36a Raartman, J. G., loodgieter, Ooievaarslr. 63b Raartman, J. II., havenarb., Hang 10a Raarlrnan, .1. H., loodgieter, II. de Keijser-straat ( <i> Keijserstraat</i> ) 13a Raartnian, .1. H. C., smid, Persoonshavcn 57b Raartnian, M., klinker, Mijnsheerehpl. 6a Raarlrnan, geb. Schweigert, wed. M. C., z. b., Schippersstr. 38b Raartnian, 1’. ,1.. slager, Nwe Binnenw. 286b Raarlrnan, Sa. .1. P., z. b., Nadorststr. 102b Raarlrnan. W. B., scheepsbed., Schouten-straat ( <i> Schoutenstraat</i> ) 77 Raarlrnan, W. F., kok, Noordpl. 7c Raarlrnan, W. H., labr.arb., i'ijkstr. 103a R.aartmans, E. G. ,1. AL, etaleur, Binnenw. I b Raartmans, L. F., pakh.kn., Pr. Frcd.pl. 20b R.a -. 1 1 mans. 1.. F. A.. Iiav.arn., Pr. Fréii.pU l b Raartwijk, M., marktk., Kat. Lagedijk 61b Raartwijk, I'.. begraf. cl., Kerkholstr. 9 Ra. i s, \., kant.beu., Borgesiussi r. 20a Raas, A., fabr. arb., Fr. v. d. Puttestr. 18 Raas, A., timnierm., Hooglaudslr. 182a Raas, A., bankw. D.W.L., l-loogvlietstr. 32a Raas, A., klinker. Kruizernunts.tr. 12a Raas, \., kanloorlooper, I*. Milleweg 18la Raas, A., motordr., Marth. Stcijhstr. 110a Raas, A., vischk-., Oudaenstr. 75b Raas, A., metaaldr., Rus Faassenstr. 53a Raas, A., schaver, Ruwaards.r. 47a Raas, A., hfd. e. sch., Sam. Mullerstr. 17a Raas, A., keurm.. Sionstr. 28b Raas, A. T.. Jioulbew., P. Krugerstr. 2'8 ■ Baas, A. .1., chauffeur, v. Weel str. 16b Raas, A. P., pensionh.. Kruiskade 116a Baas, B., veernarb., 3e Carnissestr. 29b Raas, R. C. M., Korfmakersstr. 135c Raas, C., z. b.. Ger. Schollens!r. 55b Raas, G., werkman, woonschip H 5126, Middenkous Raas, G/., ins|i. levensverz., Oudcdijk 206a Raas, 1»., a
Raas, T., chauffeur, Rubroekstr. 95a Raas, Tb. C., 1 isschor, Corverstr. 20a Baas, W., scheepm., Betje Wolffstr. 4 Baas, W., machinist, Dortmondstr. 53b Raas, W. (’., faor. irb., Maximiliaanstr. 5c Baas, W. F., slager, Koepelstr. 20b Raas, W. AI. F., z. b., Messchertstr. 8a Baas, geb. Weggeman, wed. C. A. de, z. b., Woelwijkslr. 39b Baas, A. .1. de, exp. kul., Wellepl. 2 Baas, L. de, z. b., Woelwijkslr. 39a Baas, geb. v. Overdijk, wed. W. M. de, z. b., C. Beersmansstr. 82a Baas, A. .1. den, leer. amb.school, Dordt. straatw. 677a Baas, geb. Berger, wed. G. den, z. b., van Weelslr. 22b Baasbank, H. v., z. b., Vredenoordkadc 24b Baasbank, K. v., timmerman, Rustbofstr. 150b Baat, A. de. werkman, Sikkelstr. 40a Baat, C. de, z. b., v. Malsenstr. 7 Baat. il. iii’, cb.auff. gem. rein., (Jatb. Becrs-mansstraat ( <i> Becrsmansstraat</i> ) 72a Baat, ,T. de, agent v. pol., Ringvaartweg 98 Baat, L. de, winkelier, Multatulistr. 36b Baat, geb. v. Driel, wed. M. A. de, z. b., Adr. Mildersvtr. 92a Baat, P. de, lasscber, Atjchstr. 15b Baaten, J., boekbinder, Frederikstr. 61a Baaien, .1. B., slager, Luzacstr. 20a Baaten, M., steendrukker, Snellemanstr. 63a Baaten, geb. v. Kalken, wed. M. .1., z. b., Snellemanstr. 63a Baaten, P. C., zineograaf, Noordpl. 56a Huats ’ii, A., letterzetter, S lellemanstr. 41b Baatsen, G. 1.., winkclbed., 2e Pijnackers. 18a Baatsen, .1. H., kant.bed., Schooneberger-weg ( <i> Schoonebergerweg</i> ) 67b Baauw., J., fabr.chef, Essenburgstr. Ma Baaij, A., vuur,stok r, 2c Scheepv.sir. 47/3 Baaij, A., havenarb., Dokstr. 28b Baaij, A., werkman, Oosteinde 74a Baaij, A. E. H., havenarb., Hoogvlietstr. 24a Baaij. .Ir. (’., matroos, Schoonderloostr. 67a Baaij Sr., C., havenarb., Nozemansl.r. 29a Baaij, (’. J., havenarb., liortensi istr. 24 Baaij, geb. Tromper, wed. IR, z. b., Kraan!-. I vaste ligpl. Waalh. terr. 84 Baaij, H., werkman, Karveelstr., 47 Baaij, H., z. b., Zwedcrstr. 23b Baaij, H. .1., schilder, Murrayslr. 79 Baaij, J., hoorder, Zwedcrstr. 15a Baaij, J. C.,
Bachman, .1., limmerm.. Dr. de Visserstr. 23 Bachman, L., kolenwerker, Rietdijk 3b nai’iiiiian, ijg., a,s. api:b, Di.-rg.i um 70b Bachman, E. AL, bankwerker, Koolzaadstr. 29 a Bachman, AL, kant.bed., Dierg.singel 25b Bachm mn. A., violist, V. v. Nesscr. 121c Bachmann’s Expeditiebedrijf NA’., J. H., Leuvehaven 153 Bacbrnann, 1’. F.., kant.bed., W. Zeedijk 112 Bacliolncr, geb. v. der Ijiian, wed. J. .1. H., z. h.. Hondiusstr. 19b Bachstcin, G. W.. groentenh., .Tolhuislaan 1 la Bachstein, S., broodb.. Zw. Paardenstr. 79c Back, E., electr.lasscber, Alwinastr. 2la Back. geb. Schouwen aar, wed. A. de, z. b., Bomslr. 2 Back, C. de, melkv., Soetendaalschew. 12a Back, E. G. dc, botelkok, Steinwegstr. 20b Back, P. de, timmerman, Alalhcn.str. 32a Back, P. G. de, brievenbest., Moordli.k. 116b Back, S. de, comm. PTT, Beukelsweg 6a Backbier, gcb. SÊrijthagen, b.vr. M. AL, werkster, Snoëkstr. 12b Backer, H. IL, teeken., Voorschoterl. 145b Backer, ,1. H., musicus, Pootstr. 68b Backer, J. H., werkman, Westerbeekstr. 47 Backer Dirks, geb. Ma,hu, A. AI. A., tandarts, Hoogs.nat 219a Backer Dirks, .1. .1.. tandarts, Hoogstr. 219a Backer, geb. Wagemans, wed; D. de, z. b.. Puntstr. 22b Backer, E. T. de, chauffeur, Oranjeb.str. 36b Backer, .1. Al. <1 e, fabr. arb., Feijenoordd. 85b Backer, P. G, de, voerman, Gouvernestr. 42b Backer, P. I.. de, huidenzouter, Roscstr. 342a Hackers, A. Al., handels ig.. Alatn.weg 87a Hackers, «'. AI. I’. A., musicus, Breilne.rstr.28a Backers, C. P., corn nies N.S., Breitncrstr. .".3b L>.ieKers, n. ,1. conduct. R.E.T., ücensche-str. ( <i> ücenschestr.</i> ) 87b Backers, AI. A., kellner, \. v. Ncsstr. 122a Backers, geb. v. Houten, wed. W. A,, z. b., A. v. Nesstr. 122a Backhaus, geb. Snel, wed. Ca. G., z. b., Alatbeh.laan 298 Backhausèn, 11.. Steenh.. \. Malsenstr. 90b Rackhuijs, P., filiaalh.. Mulli.dijk 309a Racklmijs, P. reiziger. Sneteudaalschew. I 00a Rackhuijs, W.. coupeur, Scliietbaaiil. l()0b Backx, G., z. b.. Bloomstr. 15a Backx, (’., exp. knt., Nanning
Gevonden alinea's: 4
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS