Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

 • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
 • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
 • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: adresboeken
beacon
48 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-11. Adresboeken Rotterdam, 1854; p. 109. Bedrijven en beroepen etc.
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1856 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Bedrijven en beroepen etc.
Blad:
117
Jaar:
1854
Is onderdeel van:
Aannemers van publieke werken. C. Boe, V. Buil, firma Buil en Verwaijen, A. Bnijzerd, G. de Haas, firma G. de Haas en Zoon, G. Kloos, firma G. Kloos en Zoon, G. J. Kloos, firma G. J. Kloos en Zoon, C. L. Kramer, T. J. de Lange, J. F. Mctzelaar, P. J. van Schalk, J. vhn Schaik, C. M. van Sieenis, G. van der Sijp. Aannemer van publieke verlichting. G. A. Blan-kenheijm. ( <i> Blankenheijm.</i> ) Aan plak.ster >an bekendmakingen. A. J. de Heer. Administrateurs. A. van den Heuvel; A. van der Vliet, bij de Ned. stoombootmaatschappij . Administrateurs van begrafenisfondsen. A. C. van Dintcr, onder de zinspreuk: „ tv ij zorgen voor elkander . ” T. Vijlacker, onder de zinspreuk: „lot aller welzijn , hulp in en na het leven.” Advocaten. A. Bakker, rijks-, P. C. Ballot, J. G. de Brnijn, H. J. van Buren, II. J. Burger, G. C. Burger, F. Canter Alta, F. B. Coninck Licfsting, P. H. Engels, Jhr. W. T. Gevers Deijnoot, G. J. dc Haas, P. van der Hoeven . N. J. Hoffman, P. C. Hoijnck van Papendrecht, P. F. Hnbrecht., II. IC. C. van Kerck-hoff, ( <i> Kerckhoff,</i> ) J. A. Kooiman, P. Krnijff, J. II. Lentfrinck, J. I). Musqucticr, B. Oldenkott, J. C. Reepmaker, AV. Siewertsz van Reesema, J. van Stolk Cz., II. II. Tels, AA T . Terpstra, J. Thooft, A. Veder, J. B. van der Ven, B. M. Verbrngge, V. P. A. Voorendonk, M. Wijngaard. Afslagers van roerende goederen. J. van Dorsten, II. J. de Wilde. Afslager van zeevisch. ,T. de Bij. Agenten van begrafenisfondsen. PI. Eapmnnd, van een begrafenisfonds van Utrecht, onder de zinspreuk: „let op uw einde.” Agent van het gehoor! fonds , gevestigd te Arnhem, onder directie van Mr. J. D. Denis, c. s., II. J. van der Hoeven. Agent eener buitenlandsche fahrijk. C. van Kasteel. Agenten van buitenlandsche. handelhuizen. C. E.Boehm, p. AA T . Engels, D. Fonteijn , J. Al. Jnnclaes. C. A. L. Kohier, G.AV. Koning Jr., Th. C. Lcgue, J. IC. II. Poelcke, firma II. Poelcke, J. E. van Rooijen, N. T. Schermers, II. A. van Tom putte, C. J. Verlove. Agenten van landve
Cotnpnny tnssrhen Rotterdam en London. J. P. van Hoey Smit, firma Smith en C°, vanHavre, Bordeaux, St. JPefers-burlj ( <i> JPefersburlj</i> ) , via Koppenhagen. C. L. C. Steinweg, van de Maas, Louisa, Koophandel en Nijverheid. Agenten van verzeker ing-maatschappijen. H. C. van Alp hen, voor zee-assurantie voor J b . van Wapeningen te Dordrecht. J. P. de Cock, eener assurantie-maatsch. der Rhijn-scheepvaart te Mainlz. A. Duijsman, van de Delftsche brandwaarborg-maatschappij Archimedes. J. Grilden hu is Hz., eener assuraniie-compagnie. C. van der Goes Gz., der brandicaarborg-mantschappij, onder directie van J. H. Lugt en H. Sahn. G. H. van der Goes Cornz., van eene assurantie-maatschappij tegen brand-schade, ( <i> brandschade,</i> ) gevestigd te Zutphen. E. Gomperrz, hoofd-agent der algettieene zee-, land- en rivier-transport-verze/cering-maatschapp ( <i> rivier-transport-verze/ceringmaatschapp</i> ) j te Parijs. J. J. de Haas, van de Overijs-selsche ( <i> Overijsselsche</i> ) onderlinge brandwaarborg-maatschappij. D. H. van Hasselt, der algemeens Geldersche brandicaarborg-maa-t-sckappij, ( <i> brandicaarborg-maa-t-sckappij,</i> ) gevestigd te Doesburg f J. M. Haslinghnis, firma J. Haslinghnis en Zoon, van de Frankforten rivier-assuranlie-maatschappij Deutscher Phoenix en van . de Maagdenburger brand-assarantie-maatschappij. J. Hoo-gersdijk ( <i> Hoogersdijk</i> ) , eem r brandwaarborg-maatschappij Archimedes, gevestigd te Delft. C. G. Schutze van Houten , der Utrecki-sche ( <i> Utreckische</i> ) maatschappij van brandverzekering, ’s Hertogenbossche brandwaarborg-maatschappij en European life-insurance and annuity-company. P. J. Jullien, hoofd-agent der Nederlandsche algemeène lècensvcrzekering-compagme te Amsterdam. J. Ketelaar, eener maatschappij van admi-nistratie ( <i> administratie</i> ) en lijfrenten. F. Ivoch, firma Koeh ern Vlier-boom, ( <i> Vlierboom,</i> ) eener assurantie-maatschappij. A. Obreen, der Wurtemburgsche assurantie-maatschappij. J. A. Peters, een
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-11. Adresboeken Rotterdam, 1854; p. 110. Bedrijven en beroepen etc.
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1856 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Bedrijven en beroepen etc.
Blad:
118
Jaar:
1854
Is onderdeel van:
en Smit, J. Antheunis, C. F. Bax, firma J. de Grnijtters, H. van Berkel te Delft, gevolmagtigde J. A. M. van Berkel, H. C. Biekcr Caartcn, firma H. en A. Bicker Caarten, L. A. Bienfait, te Amsterdam, gevol-magiigde ( <i> gevolmagiigde</i> ) J. Antheunis. Blussé te Dordrecht, gevol-magtigde ( <i> gevolmagtigde</i> ) M. M. A r an Dam, Blussé van Oud-Alblas, te Dordrecht, gevolmagiigde M. M. van Dam, P. de Boer, gevolmagiigde G. Obreen, A. du Bois en Zoon, te Dordrecht, gevolmagiigde M. M. van Dam, J. B. Bonke, firma Bouke en C°., J. F. Browne, firma Thormann en O., H. Brunncr, te Dordrecht, gcvol-magtig.de ( <i> gcvolmagtig.de</i> ) J. E. Havelaar, II. R. de Bruijn, firma L. F. de Bruijn en C°., L. F. de Bruijn, firma L. F. de Bruijn en C 0 ., J. C. Burlage. firma A. Ellermann, M. C. de Crane en Zoon, te Zierikzec, gevolmagiigde 11. van Rijckcvorsel, J. E. van der Aa Criellaert, firma Kreglinger en C°., C. J. van Cutsem, firma J. Roe-landts ( <i> Roelandts</i> ) en C°., P. A. van der Drift, te Alkmaar, gevol-magtigde ( <i> gevolmagtigde</i> ) M. M. van Dam, D. Dunlop, F. C. Dutilh, firma Rcuchlin, Moll en Dutilh, A. F. Ebeling, firma A. F. Ebeling en C°., A. Ellcrman, A. F. AA'. Ellcrman , van Gend en Loos, te Amsterdam , gevolmagiigde J. Roelandts en C°., C. H. Grohé, firma Grohé en Sander , de Groot Roelants en O., te Schiedam, adres ten kantore van J. C. Bernelot Moens, J. dc Grnijtters. te Antwerpen, gevolmagiigde C. F. Bax, F. Hagendijk , te Nieuw-Lekkcrland, gevolmagtigde J. van Overzee en C u ., P. van Heijningen, Gebr. Hendrichs en C°., te Am-sterdam, ( <i> Amsterdam,</i> ) gevolmagiigde J, van Overzee en C°, T. van Holst, te Delftshaven, gevolmagiigde J. Jonkheim, M. van Rosscin Hoogendijk, te AG aard in gen , gevol-magiigde ( <i> gevolmagiigde</i> ) G. Obreen, Hoogendijk en Drossaert, te Vlaardingen , gevolmagtigde E. Serrnijs , Aved. Hubert en van Rijckcvorsel, M. 1’. Ketelaar, G. A. L. Kühlcr, Kreglinger en C 0 ., J. H. C. van der Kun, firma Lan-schot ( <i
Baardscheerders. AAL van den Abeele, N. AV. van Abkoudc, P. van den Akker, AV. Akrijn , A. Appels, W. van Beek, W. van Beek, J. de Beer, II. van [>eest, C. Bell, P. van Bilsen, A. Bocrendonk, L. van Bommel, J. M. Bons, H. Boogaars, H. Borghart, H. Bos, G. Brande, II. J. van den Broek, C. Delf-gaauw, ( <i> Delfgaauw,</i> ) A. B. Dirckx, M. Dollee, C. Dun, L. van Erkcl, A. Pinkenflugcl, W. Friedhoff, J. G. AAL Fruhm, S. J. Gieben, AAL Gremmé, A. Grimmé, F. A. van Glinsteren, J. van Gijn, J. Huls, (J. B. Hoen, A. van der Hout, P. Huigcns, N. Hulsman, E. Jacques, .1. Janssen, A. dc Jong, A. Kalkman, wed. L. Kassels, H. Kleijweg, M. A. Klaasen, H. Klank, E. Klunk, 1’. G. T. Konings , F. J. Konings, N. Kouwenlioven, N. Kroes, C. P. Kreukniet, J. Labots , T. Dammers, J. G. van der Linden, F. H. Lodders, P. C. Maas, D. van der Meeren, C. Mirrel, J. Morel, L. II. Oldenbnrg, N. Oldenburg, wed. J. A. Ouwerkerk, J. van der Plaat, G. J. Bi elf, A. Keu-kens, ( <i> Keukens,</i> ) J. P. van ’t Sant, G. II. Scheffers, A. J. van Schic, R. C. Siewert, C. Sluijtcrs, AAL Soct, P. Stoel, H. Stok, A, Struijk, J. van der Tempel, AA'. Uilen-broek, ( <i> Uilenbroek,</i> ) H. A r erhoek, C. Verhoekx, 13. Vishoek, AL Vuilsteke, AA'. AA r aanders, J. van der AA'aard, N. AYalop, H. AA'amsteker, H. Wilkens, G. van der Woerd, L. AA'uls, J. J. Zcch. Badstoofliouders. C. L. van Cracnenbroeck wed. H. F. AYalter, Balansenmakers. J. J. Bicgelaar, C. Buiteweg, A. van Buuren, B. TIalk, D. Voortman, firma de Erven A. van der Mark. Balansen- en gewerenhersteller. J. Stok. Banketbakkers. D. Adank, A. J. Aengeneut, P. Baljon, C. BaljonJr., J. Bartels, C. Bartels ACz., A. van den Berg, wed. J. Bivrurn, A. Bouwens SGz., R. Bruijgom, M. G. dc Bruijn, G. de Bruijn, huisvr. van P. ,ï. Cornelisse, B. II. Dicke, AA'. II. J. Dieke, G. J. Evers, J. Aan Eijsden, P. van Geer, G. F. Guetts, J. G. Gnttling, G. A. C. 1). de Haas, Aved. II. Har-meijer, ( <i> Harmeijer,</i> ) P. A. L. Aan Hees, AA', van der Held, P A. Hooij
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-11. Adresboeken Rotterdam, 1854; p. 111. Bedrijven en beroepen etc.
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1856 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Bedrijven en beroepen etc.
Blad:
119
Jaar:
1854
Is onderdeel van:
van Tongeren, W. Velthoven, C. Vergalen, L. Ver-gillen ( <i> Vergillen</i> ) , J. Vrecdenburg. Ricraxijnbrouwers. F. .T. Bremmcr, firma Osij en Berger,wed. N. Brouwer, J. J. Havclaar Pz., F. II. Tromp, firma Tromp en Rueb. Bierbrouwers. J. B. Bax, J. J. TIavelaar Pz., B. Malefeijt, P. H. Tromp, firma Baartz en Tromp. Bierstekers. B. TI. van de Kamp, P. Smit. Blaasbalgmakers. J. Doedcns, firma de Erven Doedens, H. Kok. Billardhouders. P. Aars, J. II. Baltussen , H. van Belle Amicilia , A. van den Bok, G. Bontenbal, TV. Braam, .1. Buri Bcllevue , L. II. Bijzak, wed. H. van Deursen, wed. T. D. Dicderiks Bondons kof/ijhuis, J. TV. Drecssens Doelen , E. E. Dumas Nul der zeevaart, TV. van KIst de stad Londen, A. van Eijsden beurs van Rotterdam, J. Franken de Urne, A. van Gcsscl , L. de Haan, J. G. de Heer de drie vlasboeren, L. C. Hendriksen , Huisvrouw J. Heijne-mnns, ( <i> Heijnemnns,</i> ) H. A. Hischemöller gebouw der Koninklijke Ned. Yachtclub. F. van den Hoek Gezelligheid , A. deJongh Lees-museum, N. Ivanters de Oude Ruil, M. de Lange , L. Lcnersau qq. Gezelligheid, II. Leijgraaff Stads herberg, J. M- de Man Nieuw kof/ijhuis , J. Meer-burg ( <i> Meerburg</i> ) 'kleine Marchal, W. .1. de Meij Fransche kof- Jijhuis, L. Michcl de Stad Parijs , S. G. Murk , .1. Nicuwenbnnt Neêrlandsch kof/ijhuis, wed. A. Nobel Café dr Hollande, L. van Oostendorp, D. Renscn, W. Reijnier, wed. G. J. Roosegaarde, F. C. G. Smid Belvedère, TV. Schuitman, J. Snijders, J. J. Soeter, L. Staudenmaijer Rhijnsche hof, J. B. Verraetten, A. W. Wettig de IloUandsche Tuin , TL J. G. Wig-mans ( <i> Wigmans</i> ) Rotferdamsch koffijhuis, J. C. Wijthoff Neêr-landsch ( <i> Neêrlandsch</i> ) Wapen. Bi Hard makers. F. J. Appelman, firma F. J. Ap-pelman ( <i> Appelman</i> ) en W. L. Kuijk, C. J. Muntz. Blikscliildcr. A. Brccuws. Blikslagers. N. van Aken, A. Arbon, F. W. Baervcldt, E. van Bart, TV. Beem , C. Beer, A. TI. van Bergcra, A. Bikkers, firma A. Bikkers en Zoon, E. J. Bouwmeester, L. Brunold, D. van
Baatzucht.” A. J. Egelie, Rotterdamsch, en zieken-sociëteit. ( <i> ziekensociëteit.</i> ) A. T. Florijn, Rotterdamsch begrafenisfonds, onder de zinspreuk: „ Tot nut van ’t Algemeen.” O. A. van de Garde, Ilaagsche begrafenis-mautschappij , onder de zinspreuk: „Tot nut van ’t Algemeen.” J. VV. de Haas, onder de zinspreuk: „wij zorgen voor elkander.” E. Hakbijl, onder de zinspreuk: „tot aller welzijn , hulp in en na dit leven. ” W. Hendriks , onder de zinspreuk: „nut en voorzorg.” TV. II. Hofmans, onder de zin-spreuk, ( <i> zinspreuk,</i> ) „ hulp in en na dit leven.” J. Hoskorn , Rotler-damsch ( <i> Rotlerdamsch</i> ) begrafenis-en ziekenfonds. P. Jouvenaz, onder de zinspreuk.: „Tot nut van ’lAlgemeen.” W. Klep-pert ( <i> Kleppert</i> ) Jr., onder de zinspreuk: „ uit voorzorg.” J. Land-heer, ( <i> Landheer,</i> ) onder de zinspreuk: „ zonder Baatzucht.” F. van Oirscbot, onder de zinspreuk: „tol nut en voorzorg.” J. Reunoij, Rotterdamsch begrafenisfonds. J. Smaling, onder de zinspreuk: „zonder Baatzucht.” J. Verhagen, onder de zinspreuk: „uit voorzorg , ” L. Vermin , onder de zinspreuk: „tot ieders welzijn.” C. van Vooxdcn, onder de zinspreuk: „ Tot nul van’t Algemeen.” TV. Vij-geboom ( <i> Vijgeboom</i> ) , onder de zinspreuk: „ tol nut van elkander.” A. TVerlie, Rotterdamsch genees- en heelkundige zieken- en begrafenisfonds. J. van Wingerden, Rotterdamsch be-grafenisfonds ( <i> begrafenisfonds</i> ) , onder de zinspreuk: „ Tot nut van ’l Al-gemeen. ( <i> Algemeen.</i> ) ” Bodens bij het siedelijk bestuur. S. van Gclderen , E. Rutgers, T. J. Schuurveld. Boekbinders. P. M. Bazendijk, S. Benedictus, G. van Bergen, J. A. van Belle, C. J. Bolan, E. de Bondt, firma de Erve Mulders, H. J. van Boogerijen, TV. T. Borrebach, L. Brantenaar, J. J. Buhlmann, wed. J. vau Dijk, J. C. van Eysden, II. V. van Gogb, J. S. Goldberg, A. Hendriksen, TL T. Hendriksen, I). Ifcn-kemans ( <i> Ifcnkemans</i> ) Sz., II. E. Krak, J. TV. vau Lecnholf, J. TV. Loekc le Clercq , firma wed. Locke en
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-11. Adresboeken Rotterdam, 1854; p. 112. Bedrijven en beroepen etc.
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1856 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Bedrijven en beroepen etc.
Blad:
120
Jaar:
1854
Is onderdeel van:
Arend, H. F. van Erp. firma geb. van Erp, P. P. J. Ketner, A. Kroes, A. H. Mivonje, firma Mironje en C°., M. van Nietiwland, D. J. Valk. lïoodsrh.TiploojKTS. P. Kardinaal, op Schiedam en Vlaardingen, C. van der Laar, op Schiedam. ISooiuwaclHer. H. J. TVeeldenburg. Borstelmakers. TV. M. Bagijn , A. Ca poen , L. Booremans, firma wed. G. Dooremans en Zonen, J. F. van der Bussen, A. van der Grient, S. v. d. Grient, firma S. en A. van der Grient, A. de Hans, '1'. J. Jaske, G. de Jong, C. Kunst, TL Hederdijk Polvliet, firma P. Polvliet en Zonen, A. C. Riemslag, F. TV. Sluijter, B. Teisrnan. Bosbcdicndcns. J. L. Bentsnijder ,J. de Groot, H. J. van Heel , wed. H. de Ruijter , Bouwmeesters. A. S. J. de Brnijn, J. A. Scliolten Hz., TY. Thljsen , J. Visser. Branders. G. A. Blankenhcijm, firma Blankenheijm en Holet. J. van Eisen, C. J. Mangcr, W. J. P. Poortmans, firma van Koscndnnl en Poortman,!, J. liijshouwer, L. J. van Vollenhoven, fema Rijshouwer en Vollenhoven, J. Vrijmoed, firma J. Yrijmoed en Knook, C. Znrborst, firma Buijs en Zurhorst. Braiidkastcnmakcr. A. P. L. Spuijbroek, firma P. Spuijbroek en Zoon. Braiidspiiitiuaker. A. Bikkers, firma A. Bikkers en Zoon. Brandspuitslangcnwever. A. Bonman Jz., Brenkbandemnaker. A. Kind. Brillenmaker. Ch. Girod. Broodbakker (Roggen). P. van der Grieudt. Broodbakkers. II. J. Adelirbof, P. Arkestcijn, W. Awater, A. B. Awerwald, R. ten Back, C. P. Backx, wed. W. Barbers, wed. TY. van den Berg, J. A. Beekman, A. van Beers, H. J. van den Boogaard, II. TV. Brans, J. C. van Breda, G. H. Breitner, J. Brouwer, A. Brnijns, H. van Buerdcn, P. van Buul, H. Cauwenberg, J. P. Cbrispijn, J. Clacsscn , T. J. C o onraad , G. Bekkers, J. Dier vorst, C. J. Birkscn . J. Doorakkers, J. van Doorne, C. van Boorne, A Briessen , P. C. v,an den Bnngen, B. Bnijser, wed. C. van Dijk, C. TL van Dijk, L. Ebling, P. F. Edix-hoven, ( <i> Edixhoven,</i> ) T. B. Endeman , C. M. van Eijmeren, C. F. Franken, J. Fransen, W. F. A , Friesen, J. v. Gcffcn, G. van Geffen,
de Smalen, W. de Smalen, G'. Spr ui ten burg, M. A, van Steenwijk, P. J. Stukart, S. Ji. Tasscmeijer. C. Ticheloven, A. Timmermans , W. Trapmann, J. S. Ulrich, H. E. van Veen, S. TV. van der Velde, G. F. Verbiest, P. A. do Vries, TV. Wecbers, S. Weijll, C. cle Wild, C. H. Wierman, T. G. Willebraud, wed. J. B. Wolvckarnp, S. H. Wolvekamp, G. van Zanten. Rrooilverkoopors. N. Advocaat, N. Alenson, F. A. Amraerlann , E. -I. van Amijden, huisvrouw vau R. van den Anker, J. Arbon, W. Artzen, huisvrouw van G. van Baaren, TV. van Ballegooijen, J. van Beek, 1L A. Beekman, J. Beker, G. F. j. Bckker, W. van den Berg, W. van den Berg, P. van den Berg, A. van den Berg, wed. J. Berliner, buivrouw van P. Berreboora, S. Besanger, B. B. Beijderwellen, J. Bcijnders, wed. A. V. Biemans, A. Bodee, J. van Bodegraven, P. A. Bogerd, J. van der Boom, wed. IL Bosman, J. de Bossou , buivrouw van TV. van der Brande, wed. J. H. Brederhorst, buivrouw van C. Broekman, J. H. K. Brackmann, J. C. van Brussel, huisvrouw van <1. Bubberrnan , huisvrouw van J.Buis, J. A. Busch, C. M. Buijs, J. Bijl, huisvrouw van L. Callee, G. J. Cockuijt, wed. C. Craus, A. Dekker, huisvrouw van C. Belvoordc, W. Bemmers, buisvr. van D. M. Bictes, A. van der Boes, P. van der Boes, huisvrouw van A. van der Does, huisvrouw van J. H. Donders, A. H. van Dort, B. Briessen, G. Bronkers, wed. Droog, P. .1. Bumas, wed. A. van Dijk, J. van Dijk, J. Elderhorst, S. van den Enrle, J. G. Erkens, wed. H. van Es, J, Eusman, j. Eijsbrock, C. L. Fabri, wed. J. Frenler, wed. J. de Gans, P. van Gastel, W. van Geest, J. van Geffen, J. P. van Geldermalsem , N. Grinwis, wed. J. A. Groe-neweegen, ( <i> Groeneweegen,</i> ) huisvrouw van B. Groenewcgen , J. Hage-doqrn, ( <i> Hagedoqrn,</i> ) J. Ham, wed. J. Hanegraaf, M, Harkman, N. ’t Hart, J. Hekken, wed. B. Helder, E. Hcmelop, huisvrouw van H. Hesler, V . van der Heijden, TTz., dc Erven wed. G. Heijnsbroek, M. Hoefman, P. G. Hoff, M. Hoff, wed. E. Hoffman, 1’. den Hollander, huisvrouw van G.
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS