Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: adresboeken
beacon
20 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-11. Adresboeken Rotterdam, 1854. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1856 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
9
Jaar:
1854
Is onderdeel van:
Commissie om Burgemeester en Wethouders bij ie staan in het toezien op het beheer en onderhoud van, en de zorg voor alle plaatselijke werken en eigendommen der Gemeente. Mr. A. T. Prins, voorzitter. P. H. Tromp, J. W. L. van Oorclt, H. A. van Overzee, J. A. Milders, P, van der Dussen van Beeftingh, leden. Plaatselijke Secretarie en verdere fcnreanx . welke als afdeelingcn daarvan beschouwd klinnen worden. Bureau der meer bepaald dus genoemd roordende Secretarie. A. Trostorff, chef van ’tbureau of hoof d-geëmploijeer-de. ( <i> d-geëmploijeerde.</i> ) B. H. Typen , P. Ivnp Azn., J. van Leeuwen , J. L. Nierstrasz, A. Verstelt, A. W. Uitdcnboogaard, A. Rouffaer Bzn ., geëmployeerden. A.A. Jansen, surnume-rair. ( <i> surnumerair.</i> ) Joh. Seepers Jzn., assistent-schrijver. Bureau voor de Plaatselijke. Financiën. G. van Vollenhoven , amanuensis en boekhouder, tevens secretaris der commissie, om burgemeester en wethouders bij te staan in het beheeren der inkomsten en uitgaven van de gemeente. J. Seepers Jr., klerk. Bureau van den Burgerlijken Stand. a. Afdeeling Burgerlijke Stand. P. J. Pellissier, chef van ’tbureau of hoqfd-geëmploi-j ( <i> hoqfd-geëmploij</i> ) eer de. A. N. Spruijt, D. P. Bank, A. van Vliet, geëm-ployeerden. ( <i> geëmployeerden.</i> ) b. Afdeeling Bevolkings-register. J. Moll, hoofd-beambte. P. A.deSel, J.Privé, N. J. Vergoes Honwens, C. J. van Graauwenbaan, J. Sich-terman, ( <i> Sichterman,</i> ) geëmplojeerden. Bureau voor de Inkwartiering, Zetters enz. B. J. Versfeit, chef van ’t bureau of hoof d-geëmploij eer-de. ( <i> eerde.</i> ) J. Versfeit, M. Eoelofs, geëmployeerden. Bureau der Fabricagie. W. Brambaclit, boekhouder, tevens secretaris der com-missie ( <i> commissie</i> ) , om burgemeester en wethouders hij te staan in hel toezien op het beheer en onderhoud van en de zorg voor alle plaatselijke werken en eigendommen der Gemeente. J. du Perron, H. Harmeijer, G. H. B.Prehm, H. Too-renvliet, ( <i> Toorenvliet,</i> ) klerken. J. Schmidt Bouwmeeste
CJemeentebestnur. LEDEN VAN DEN RAAD DER GEMEENTE ROTTERDAM, volgens den rooster van aftreding en de, naar aanleiding daarvan, laatst plaats gehad hebbende benoeming. Aftredenden in 1855; Mr. J. A. M. Bichon van IJssel-mondc, ( <i> IJsselmondc,</i> ) D. Blankenheym, Jhr. Mr. W. T. Gevers Deij-noot, ( <i> Deijnoot,</i> ) J. H. C. van der Kun, H. T. Löhnis, J. A. Milders, H. A. van Overzee, J. J. Tavenraat, P. H. Tromp, Hen-drik ( <i> Hendrik</i> ) Veder, C. E. Viruly, F. van Vollenhoven. Aftredenden in 1857: P. van der Dussen van Beef-tingh, ( <i> Beeftingh,</i> ) F. W. C. Blom, W. S. Burger Jr., D. Dunlop, B. Eickma, D. M. Ezechiels, J. van der Hoop Jac. Zn., Mr. A. Hoynek van Papcndrecht, L. B. Ledeboer, G. Obreen, Mr. A. T. Prins, Mr. A. Schadee, Joost van Vollenhoven. Aftredenden in 1859: J. F. Hoffman, H. van Rycke-vorsel, ( <i> Ryckevorsel,</i> ) J. W. L. van Oordt, J. Mees, Mr. R. A. Mees, W. Smalt, D. P. van Wageninge, J. F. Schuuren, G. H. Betz, Jhr. Mr. F. W. A. Beelaerta van Blokland , Mr. P. F. Hubrecht, F. J. Pjate. Van de vorenstaande leden zijn: J. F.HofTmaü, burge-meester, ( <i> burgemeester,</i> ) als zoodanig laatstelijk benoemd bij kon. besluit van 14 Maart 1852 n°. 3. Mr. A. Schadee, I). Blanken-heym, ( <i> Blankenheym,</i> ) wethouders, moetende aftreden in 1854. Mr. A. T. Prins, F. van Vollenhoven, wethouders, moetende aftreden in 1857. SECRETARIS DER GEMEENTE. Jhr. N. J. Storm van ’s Gravesande. ONTVANGER DER GEMEENTE. Jhr. Mr. D. G. van Teylingen van Kamerik. VOORZITTERS EN LEDEN DER VASTE COMMISSTEN, daar gesteld naar aanleiding van de artt. 54 en 166 der Gemeentewet: Commissie, belast met het ontwerpen van, en het herÜen der bestaande plaatselijke verordeningen, betreffende de huishouding der gemeente. Jhr. Mr. W. T. Gevers Deynoot, voorzitter. J. van der Hoop Jac. Zn., H. T. Löhnis, G. Obreen, Jhr. Mr. F. W. A. Beelaerts van Bloklaud, leden. Commissie , belast met het ontioeipen van , en het herzien der beslaande plaatselijke verordeningen
Gevonden alinea's: 4
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-11. Adresboeken Rotterdam, 1854; p. 2. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1856 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
10
Jaar:
1854
Is onderdeel van:
.T. Sauveur, huisvrouw van II. Oudenhoven, vunraan-legster ( <i> vunraanlegster</i> ) en klolckenluidsler. A. Roos, torenwachter. A. J. de Heer, huisvrouw van J, van Wijngaarden, aanplakstcr der verordeningen. Dienst der Gcmecntc-werken. W. N. Rosé, architekt. T. Braacx, timmerbaas, D. J. Cramcr, melselaarsbaas en opzigter der Goudsche en Over-schiesche ( <i> Overschiesche</i> ) straatwegen. J. Leeuwenburgh, opzigier over de haggenverken, tevens opzigier over dc plantsoenen. 3, C. van Bochove, opzigier over de verwers. T. van Zwietcn, magazijnmeester. H. Bokhorst, onderbans over de timmerlieden. A. Alcman. onderbaas over dcmetselaars. P. van der Graaff, . . . (vacatuur) onder-opzigters over de baggenverken en plantsoenen. W. van Geest, poortier. W. Brambacht, opzigter over de verlichting. A. van Sa-voijen, ( <i> Savoijen,</i> ) opzigter over de brandbluschmiddelen. G. D. Bcmmc Azn., R. van Kcmpe Valk, J. Visser, reet-trekkers. ( <i> reettrekkers.</i> ) 3. Maltha, policie-beambte , belast met hel dage-lijks ( <i> dagelijks</i> ) rondgaan tot het nazien van gebreken aan straten enz. 3. P. Dupont, opzigter der stads-uunoerken. S. de Lange, klokkenist. B. van Heijningcn , commissaris van het veer op Katendrecht. 3. van Lcenhoff, beursknecht. C. W. Kamans, weduwe R. Brans, aansteekster van het licht in de zeetijding-huisjes. Brugwachters. In de Buitenstad. Jan Kuitenbrug, P. Jansen. Groote Draaibrug vacant, W. J. Schcffcrs, waarnemend. Schelmoe-brug vacant, F. Iladdik, waarnemend. Groote Wijnbnig , P. Klinkers. Kleine Wjnbrug vacant, P. Daverman, waarnemend. Keizer sbrug , J. G. Wol ff. Leuvebrug , M. de Blank, D. Besselaar. Kleine Draaibrug , H. Jirres, W. Kurenberg. Roo-brug , F. Konijn, D. van den Branden. Spanjaards-brug, ( <i> Spanjaardsbrug,</i> ) P. van Delft. Pakkenbrug , M. Schenk. Nieuwe Oostbrvg, Oude Oosibrug, Poppenbrug , wed. M. Hom-burg. ( <i> Homburg.</i> ) Boslnndsbrug , C. van Vliet. Stokkenbrug , B. J. Koningbs. Valkcnbrug, Hoendcrbrug , de sjouwers op
ncr Houtman, Istc klerk. I). M. Ebbeler, 2dc klerk. J. Schippers, F. J. Vergoed, J. Morel, M. N. van Stroom, J. Verkerk Jr., A. van Veen, K. G. Stroombcrg, JI. van Kocsant, agenten 1ste klasse. Commissariaat van Politic, 1ste Kwartier. Bureau Varkenstccg. K. J. Rietveld, commissaris.3. Poolen , F. Vogelzang, J. H. Schuuring, C. A.van Deinsc, inspecteurs 2de klasse. J. Kamerbeek, d. Spanjersberg, II. Sellenraad, J. Bran-denburg, ( <i> Brandenburg,</i> ) A. Luyten, J. Linthuys, agenten 1ste klasse. J. G. Uland, J. C. Kampjes, J. M. vau Dusseldorp, T. Schram , A. H. de Vries , A. van Bci'gem, L. J. van Veen, A. Onrust, II. A. Henneknm, H. van der Laan, A. W. Knegten , J. van Beynen , J. van den Berg, J. K. van den Berg, G. Kraan, agenten 2de klasse. Commissariaat van Politie 2de Kwartier. Bureau Melkmarkt. Mr. C. Cardinaal, commissaris. Ch. van der Maar en P. H. Jonkheer, A. G. Blum, A. Meermans, inspecteurs 2de klasse P. Luyten, C. Wigmans, W. L. Visser, W. Minderop, W. van Katwijk, W. II. Dijkman, agenten 1ste klasse. E. J. Trap, W. A. van der Vcide, O. Wiemer. G. Helsdinger, S.Ph. Duykers, Ph.Trompert, A.’t Hoen, H. Wielard, A.van Oudgaarden, Ch. Zonneveld, A. Bakker, W. van den Broek, K. C. Gutteling, II. A. Wiel, J. H. Bax, agenten 2de klasse. Waters ch outs-Amht en Havenmeester schap. Bureau Oranjestraat. A. P. N. Rijk, havenmeester en waterschout. C, Baljon, A. Somer, Th. ,1. A. Boers , inspecteurs van politie te water en adjunct havenmeesters. W. Rcesc, 1ste klerk met den rang van inspecteur van politie te water. .1. Haaxman, 2de klerk. H. J. van Hall, J. L. Kits, A. S. Visser, A. dc Vos , J. de Ridder, J. Veltenaar, havenbedienden tevens agenten van politie te water. Deskundigen tot het keuren van Diligences , Omnibussen , Vigilantes enz. A. Comender , A. dc Jong. Kr uidver voerders. H. Sluijter, kruidrijder. wed. Broekman, krtiidoaarder. Marktwezen, toezigt op de levensmiddelen. Keurmeesters en*. B. Larnot, J. van der Laan , marktmeesters voor dege-woneiveek-
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-11. Adresboeken Rotterdam, 1854; p. 3. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1856 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
11
Jaar:
1854
Is onderdeel van:
Brandmeesters en brandspuitmeesters. 1ste wijk. A. van den Heuvel, J. B.Grol, H.P.Prost, brandmeesters. A. Wels, H. M. van den Heuvel, B. Bangina, brandspuitmeesters. 2de wijk. Jan Hudig Jr., E. J. van Rossem, W. H. G. Pompe, brandmeesters. P. P. Nijs, D. R. J. van der Linde, H. van Belle, brandspuitmeesters. 3de wijk, 1ste kwartier. G. H. van Wageningen, W. A. van Houten, D. C. Robertsen, brandmeesters. J. A. Voorendijk, J. Verwaaijen, C. B. Frijhoff, brandspuit-meesters. ( <i> brandspuitmeesters.</i> ) 3de wijk, 2de kwartier. J. J. Nicuwkamp , A. A. van Reede, 11. F. van de Sandt. brandmeesters. J. Burg-mans ( <i> Burgmans</i> ) , J. J. Wijen, J. van Kcmpe Valk, brandspuit-meesters. ( <i> brandspuitmeesters.</i> ) 4de wijk. J. C. M. Dnpkcn , A. A. van der Eist, P. den Besten , brandmeesters. F. Dekker, N. Peereboom, A. de Haas , brandspuitmeesters. 5de wijk. S. H. Philippona, Jan van Vollenhoven, D. J. Mol ij n , brandmeesters. A. Sips, J. Moors, J. Stok , bra ndspuilmeesters. 6de wijk. T. W- Lnskcns, A. van der Linden, P. E. van Aalst, brandmeesters. A. Kramer, P. Verdijk, A. van Hattem, brandspuitmeesters. 7de wijk. J. H. Pctzold, II. T. Hcndriksen, Jacob Cocrt, brandmeesters. P. A. Wccldenburg, J. S. Guit-tart, ( <i> Guittart,</i> ) D. Beijers , brandspuitmeesters. 8ste wijk. J. M. Lncardie, D. Dirksen, J. A. Meijne-ken ( <i> Meijneken</i> ) , brandmeesters. A. Schipper, W. A. Vrolijk, II. van Breen, brandspuitmeesters. Odewijk. J. van IJzeren, M. G. Groshans, H. Ver-voort, ( <i> Vervoort,</i> ) brandmeesters. C. de Haas, B. Riuglever, A. B. Henkemans, brandspuitmeesters. 10de wijk, J. A. I Touwens , P. A. Boer, P. van Beest, brandmeesters. J. Kup, J. Sonmans, G. Kapsenberg , brandspuit meesters. 11de wijk. T. van Straalen Monsieur. J. H. Rooster, B. van de Laar, brandmeesters. H. van Buuren, J. C. W. Schell, P. Sonmans, brandspuitmeesters. 12de wijk. P. Wachter, C. H. van den Pauvert, D. H. A. Kolff, brandmeesters. P. Hooijkaas, II. J, Wol-drager, ( <i> Woldra
4dc kapitein. C. van Giisc van der Pais , 1ste luitenant. J. R. Groshans, C. Criellaert, 2de luitenants. 5de kompagnie. A. Jay, kapitein. G. Mees RAz., 1ste luitenant. P. H. Schoutens, J. G. van Gordt, 2de Lui-tenants. ( <i> Luitenants.</i> ) 6de kompagnie.—Wr J. Hoffrnan ~ kapitein. H. Cantz-laar, ( <i> Cantzlaar,</i> ) 1ste luitenant. C. van Rossem Pz., D. S. Wach-ter, ( <i> Wachter,</i> ) 2de luitenants. Tweede hataülon. Staf. J. van Overzee, majoor. J. de Sille, 1ste luitenant-adjudant. ( <i> luitenantadjudant.</i> ) P. A. van Waesberge, 2de luitenant-kwartier-mees/er. ( <i> luitenant-kwartiermees/er.</i> ) P. J. van Wageninge, officier van gezondheid 2de klasse. T. van Zwieten, adjudant onder-officier. P. Bogaard , id. vaandeldrager. 1ste kompagnie. D. S. Bouwmeester, kapitein. S. J. R. de Mondlij, 1ste luitenant. Mr. B. M. Verbrugge, L. G. L. van der Kun , 2de luitenants. 2de kompagnie. J. P.-Bozeut dc-Bie, kapitein. F. C. Dutilh, 1ste luitenant. A. Q. Kolft', P. A. G. Marcelis, 2de luitenants. 3de kompagnie. F. A. -Vink-, kapitein. B. C. D. Hanegraaff, 1ste luitenant. J. A. P. Pit, J. Veder, 2de luitenants. 4de kompagnie. J. P. van Hoey Smith, kapitein. D. H. Pompe, Ist e luitenant. L. B. Ledebocr Jr., H. Er-keleus, ( <i> Erkeleus,</i> ) 2de luitenants. kapitein. A. van der Hoop, 1ste luitenant. J. Brownc, W. L. Pluijgers , 2de luitenants. 6de kompagnie. J. E. Knight, kapitein. H. Polak Kerdijk, luitenant. J. Smith, A. Vlierboom, 2de lui-tenants. ( <i> luitenants.</i> ) Leden van den Schuttersraad. J. Ballot, luitenant-kolonel en kommandant, voorzitter. Jhr. Mr. D. R. Gevers Deijnoot, majoor. J. A. van Wageninge van Uitwijck, kapitein. S. J. R. de Mon-chij, ( <i> Monchij,</i> ) 1 ste luitenant P. A. van Waesberge, 2de luite-tenant-kwartiermeester, ( <i> luitetenant-kwartiermeester,</i> ) secretaris. A. Kculemans , ser-geant. ( <i> sergeant.</i> ) W. G. II. van der Horst van Lil, korporaal. M. Breukelman, schutter. Mr. J. B. L. Wentholt , auditeur bij den schu
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-11. Adresboeken Rotterdam, 1854; p. 4. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1856 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
12
Jaar:
1854
Is onderdeel van:
der Linden, J. H. Slinkert, G. Bras, W. G. Hallcns-lebcn, ( <i> Hallcnslebcn,</i> ) D. de Graaff, C. Boercnbriuk, H. J. van Os, R. Lops, commiesen 3de klasse. F. van Savooijen, T. L. Tenven , J. Haverkamp, J. F. Besier, TY. A. de Ruijter, A.TYeijnekus, TY. van Overeem , A. van Beest, commiesen 4de klasse. M. Lamcer, M. Bouwmeester, C. de Nccff, P. van Amerongen, J. D. van der Doorn, J. TY. Meijer, II. J. Kersteman, H. van Lenning, G. Strous, TY. de Puij, J. Voisiu, commiesen surnumerair. Andere plaatselijke belastingen . TY. F. Baron van Eeede van Oudshooru, ontvanger van het havengeld der zeeschepen. A. P. N. Rijk, ontvan-ger ( <i> ontvanger</i> ) van het havengeld der binnenschepen. Commissie tot ontvangst van het armengeld op de publieke vermakelijkheden. J. TY. Minderop Jz., E. Ezechicls , (drie vacatures). Algemeeiie Burgerlijke Bcgraafpaats. G. Pelt, opzigter. Bedienaars ter begrafenis. K. Loos, commissaris. F. A. Worms, J. Guddec, J. Verhagen, G. Bordewijk Sr., W. Westhoff, W. Bos, J. Heijberg, H. van den Abeele, C. Vermaas , A. Mulder, TY. Luijkenaar, N. de Waal, W. P. Nicols, D. TY. van Grootcle, H.T.Doorewaard, J. Waaijers, C.L.Seelaar. Doodgravers. C.L. Torenvliet, J. Evenwel, J. Bentzem, A.Schunlau, TV. Buurman, G. H. Lingen, J. J. Druip, T. Kroes, P. Gerrits. M. Zonneveld, mantelknecht. Wed. van Loon, roeven-bezorgster. ( <i> roevenbezorgster.</i> ) Rouwver huurders. G. Rijken , wed. Uitdenboogaard, A. Houwens, wed. E. Perier, S. van der Does, wed. D. Jongenecl Jz., P. E. Nortier, L. B. Mabé, wed. R. Sehadée, M, Minter, wed. A. Nortier. Twee plaatsen vacant. Verhuurders van Romvkoetsen. T. van Someren, boekhouder. Wed. Akersloot, H. Beijersbergen , P. Struijk, J. F. Schrijver, J. M. van der Kuijleu , Wed. A. Niesseu , J. P. Schuijt. TV. de Best, keurmeester. Stads algemeen Armbestuur. Commissie van Opperioezigt. Mr. A. Hoijuck van Papcndrecht, voorzitter. D. L. TY. van Mierop, 2de voorzitter. Mr. P. F. Hubrccht, G. H. Betz , Mr. P. van Vollenhoven, J. H
Schallsten. l8te KWARTIER. H. C. van Alplien, P. Weijland, H. Hoogewerff, C. E. Vindij, M. H. de Monchy, J. E. Havelaar, J. van Cutsem, A. Mees RPz., H. Cantzlaar, Th. Browne, A. Moens, J. Mees EAz., G. J. van Gordt, L. Fehr, J. van Vollenhoven JAz. 2de KWARTIER. L. V. van Rossom, L. van Koetsveld, H. W. de Crit-ter, ( <i> Critter,</i> ) J. C. Bernelot Moens, D. H. A. Kolff, R. Mees, J. P. A. Franxjois, M. H. C. van Oosterzee, F. A. Vink, TY. H. van Dam HHz. 3de KWARTIER, w. S. Burger Jr., D. Vis Blokhuijzcn, J. van Over-zee, ( <i> Overzee,</i> ) A. van Rijckevorsel Wz., G. Eek Jr., Jan van der Hoop Jacz., W. Bange, A. Schadee RPz., Mr. D. J. F. Bogaers, C. H. A. Grausberg, R. Baelde, A. A. Reep-maker, ( <i> Reepmaker,</i> ) F. A. Kchrmann, Dr. G. Vrolik, W. Hoyack. P. H. Tromp, F. van Vollenhoveu, honoraire leden. 4de KWARTIER. J. H. D. Schermers, J. H. E. Hollertt, Ant. van der Hoop, E. TY. J. H. Martin, S. van Ravesteijn, G. W. Koning Jr. 5de KWARTIER. J. A. van Driel, A. M. Roggen, Alb. Smalt, P. H. Smalt, J. R. Smalt, D. G. TV. van Voorthuisen. 6de KWARTIER. P. S. Sander, J. H. Minderop, H. J. Minderop, M. N. Polvliet, TY. Allan, J. M. Janclaes, A. Robertson, M. Varkevisser, J. L. Hulstkamp, J. C. Paats. 7 de KWARTIER. G. van de Brce, N. Messchaert, H. van Ommeren, R. Niertrasz, A. Outshoorn, B. Eiekma, N. C. Gregoor, S. van Baaien, A. Davids , D. S. Bouwmeester. 8stc KWARTIER. Mi'. J. B. van der Ven, G. C. D. van Bommel, J. A. M. van Berkel, TY. P. Knaepen, G. de Bruin, Mr. TV J. van der Looij, 11. P. Prost, Mr. G. J. de Haas, Dr. F. L. W. Muller, Mr. H. van Kerkhoff, J. A. de Groot. 9de KWARTIER. G. van Reijn, Dr. J. van der Straal, Dr. J. TV. Sluiter, C. Ripping, Dr. M. C. Mensing, A. J. Lamme, -I. A. van Wageninge van Uitwijek, E. Piaget, J. J.Zccwoldt, E. J. M. Montauban van Swijndregt, J. Bronswijk van der Leeuw, D. P. van Wageninge. 10de KWARTIER. G. F. Schneitler, Dr. J. B. Molewater, A. Mees RAz., Mr, W. S. van Reesema, H. T. Löhnis, W. N. Rosé, G. H.
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS