Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: adresboeken
beacon
8 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-13. Adresboeken Rotterdam, 1858; p. 2. Straten per wijk
Titel:
J.W. van Leenhoff’s Adresboek voor 1858
Wijknummer:
Wijk 1
Hoofdstuk:
Straten per wijk
Blad:
96
Jaar:
1858
Is onderdeel van:
No. Boompjes. Wijk 1. 59 J. J. Havelaar, kassier en assurantic-directeur 59 Jan Havelaar & Zoon., makelaars cn kassiers 60 Mevrouw de weduwe W. Sucrmomlt, Bz., particuliere 60 J. W. Tabing Suermondt, commissionair 60 L. A. E. Suermondt, assuradeur 61 A. A. Reepmaker, notaris 63 Kant. van J. J. Deutz, commissionair en expediteur 62 W. G. Herklots, particulier 63 Kant. v. A. Bonman & Co,, commissiou. en agenten 64 Jhr.Mr.'D.G. v.Teylingeu v. Kamcrik, thesaur. d. stad 66 C. J. ïhooft, particulier 67 W. Timmermans, gezagvoerder 67 Mej. E. C. Timmermans, winkelierster en tapster 67 Mejufvrouw J. Timmermans, particuliere 67 J. Tijssen, zeeman 68 W. Erkelcns, in Eugclschc bieren 68 J. Houwing, visiteur der in- cn uitgaande regten 68 E. Siuith, agent der general steam navigation comp. 68 F. ’s Jacob, particulier 69 Kantoor van Merrem & Co., commission. cn exped. 73 W. S, Burger, Gz., cargadoor cn reeder 74 Jacob Spanjcrsberg, kleermaker cn lakenkoopcr 74 E. Schlcicher, commissionair 74 J. van Geyn, gezagvoerder 75 Ls. Daniëls, schoenmaker 75 T. J. Daniëls, schoenmaker 75 H. M. Moll, makelaar in koloniale waren 79 A. T. van Gasteel, koopman 79 Kantoor vanCruys, van Gasteel Si Knight, kooplieden 80 P. E. Philipp, koopman 80 G. J. van Bunuick, loods 80 T. Blankart, loods 80 J. Atkins, machinist 80 D. van Wijngaarden, gezagvoerder 80 Kantoor der biunenloodscu Groote Braaisteeg. 81 B. C. Gubbels, apotheker 82 Weduwe W. de Graaft, broodbakstcr 83 A. de Graaft, particulier 83 P. Witte, logementhouder 8-4 A, van Elsbroek, kleermaker 8-4 D. A. van Oordt, kantoorbediende 84 J. Hus, gezagvoerder 84 II. Baas, stuurman 85 J. Monjé, logementhouder 86 G. Selzcr, winkelier 86 F. E. B. reiziger 87 J. Bremcr, logementhouder 88 L. H. Duftels, logementhouder 89 Kantoor van C. Hemmaun & Co., kooplieden 89 11. C. Bicker Caarten, assuradeur 89 A. C. Bicker Caarten, particulier 89 Kantoor van II. & A. Bicker Caarten, assuradeurs 89 G. Levingstou, cargadoor 90 Mejufvrouw T. Nobel, particuliere 90 A
No, Groote Braaistcog. Wijk 1. 91 Kantoor van Van Oordt, Bube & Co., kooplieden 91 J. Mosenmeijer, kotlijhuishouder 93 J. Couvret, particulier 93 Tli. Wolft, winkelier en vischverkooper 93 F. C. D. Schlosser, conducteur 94 H. Hoppen, logementhouder 95 W. H. Mclchior, school- en huisonderwijzer 95 W. Mclchior, particulier 95 J. Nicssing, logementhouder 96 E. Eysbroek, winkelier en tapper 97 Mejufvrouw A. M. Snelle, particuliere 97 1’. C. T. Snelle, reiziger 97 A. D. Fuhyi, medicinm doctor 97 L. Ketelaar, wijnkooper 98 H. van Andel, zeilmaker 99 Wed. H. J. van Boogcrijeu, kantoor-bockwinkcl Boompjes. 100 J. Verhagen, tapper en slijter 101 D. Burger, particulier 101 E. Burger, particulier 102 M. Beuchliu, particulier 103 Kant. v. Reuchlin & Dutilli, wijnhand. en commiss. 102 Kant. v. Reuchlin, Moll & Dutilh, scheepsr. en carg. 103 J. J. Taudin Chabot, kassier 103 C. G. Schutzc van Houten, agent 103 G. van Houten, agent 103 W. van Houten, C.Gz., particulier 103 C. G. van Houten, agent 104 Kantoor der Nederlaudschc stoomh. maatschappij 104 J, W. L. van Gordt, directeur der Ned. st. maats. 104 Kantoor van Dijkmans & Co., couvooiloopers 107 Passagicrs-kantoor der Ned. stoomb. maatschappij 107 Jhr. Mr. A. A. Gevers Deynoot, particulier 108 Kantoor van Hudig & Pieters, cargadoors 108 Kant. v. W. P. Knaepcn & Co., expedit. en convooil, 108 Kantoor van P. Hudig, makelaar in assurantiën 108 G. S. Pieters, vice-consul der beide Sicüiën 108 Mr. A. van Geunep, piirticulier 108 Kantoor van Schmitz & Fassbendcr, comiu. enexp. 109 B. 4- Cankrien, particulier /t/ Kant. v. W. Smith&P.A.v.Es, ag. d. G.S.N.C., op deligter 110 P. van Straaten, huisbewaarder 113 D. Blankeuheym, koopman 113 Kantoor van D. & C. Blankeuheym, kooplieden 113 J. P. de Cock, koopman, expediteur en agent 113 Kantoor derNcder-cn Middeu-Rhiju stoomb.maats. 114 W. Scholier, koopman 114 Kantoor van Schlcicher & Kempff, commissionairs 115 P. J. Lucardie, vlashandclaar ' 115 Kantoor van P. J. Lucardie Ss Co., vlash. en
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-13. Adresboeken Rotterdam, 1858; p. 3. Straten per wijk
Titel:
J.W. van Leenhoff’s Adresboek voor 1858
Wijknummer:
Wijk 1
Hoofdstuk:
Straten per wijk
Blad:
97
Jaar:
1858
Is onderdeel van:
No. Boompjes. Wijk 1. 120 J. Polak, koopman 121 Nederlandsche Israëlitische Hoofd-Synagogc 122 D. van Eldijk, visiteur 122 Algemeen Rijks-Entrepöt 123 //i/-.jl/>.J.F.v.Breugel,bew.d.liypotheeken kadaster 124 A. van Vollenliovcn, houtkooper 126 B. van Gelder, in gemaakte kleederen 126 A. J. Scholtcn, tapper 126 C. Kraan, loodscommissaris 126 H. Antweiler, kantoorbediende 127 Kantoor van J. & A. van Vollcnhovcn, houtkoopcrs 128 Weduwe J. B. Schut, tapster 128 Mejufvrouw ï. Van Knous, particuliere 129 Weduwe S. de Leeuw, winkelierster 130 A. Ortmann, agent 130 Kantoor van Meijer & Ortmann, agenten 130 E. H. de lliutcr, tapster 131 N. de Waal, geldwisselaar 131 J. de Waal, particulier St. Pietersgang. 132 J. P. A. Gicliam, mangelnering 133 Weduwe K. F. Schultz, particuliere 134 P. F. van Gelder, blikslager 134 J. van Gelder, blikslager 135 Weduwe G. Visser, particuliere 136 W. Engel, scheeps-roeijer 137 M. M. Cupido, sjouwer 139 II. Daveman, sjouwer 139 II. Smit, sjouwer 140 Weduwe D. van Dam, particuliere 140 H. van Araeyden, schoenmaker 141 C. Scberrenberg, sjouwer 141 J. Scberrenberg, zeeman 141 Weduwe N. Schellenberg, particuliere 142 Weduwe C. Grumkc, naaister 142 J. Grumke, zeilmnkcrsknecht 142 H. Grumke, pakhuisknecht 142 6. Grumke, hofmeester 143 J. W. van Beek, particulier 144 F. C. Lucarotti, sjouwer 145 Weduwe A. Bakker, particuliere * 146 T. Stout, particulier 147 S. Meijer, particulier 148 ï. Knous, stellingverbuurder 149 E. Dasberg, particulier 149 S. Dasberg, particulier 149 M. Dasberg, sjouwer 150 T. Ridderhof, stellingknccbt 150 G. Ridderhof, sjouwer 150 J. Ridderhof, sjouwer 151 P. Abbas, particulier 151 M. Abbas, hötelbediende 151 .1, Abbas, hötelbediende' 152 A. vim Marion, sjouwer 153 A. van Ameydeu, ambtenaar 154 II. W. Blom, zeeman 154 C. II. Blom, zeeman
No. St. Pietersgang. Wijk 1. 155 C. Tak, sjouwer 156 S. Brandei, particulier 156 M. Brandei, hötelbediende 156 G. Brandei, orgelmaker Boompjes. 157 C. Verstraate, tapster 157 G. Napier, vlaskooper 158 H. Moens, wijnkoopcr 158 W. Moens, commissionair 158 C. Moens, particulier 159 F. B. Lcndcrs, commissionair cu expediteur 159 Kant. van C. L. Rüchling & Co., comm. en exped. 160 II Ophof, tapper 160 P. N. Dupain, boekverkoopcr 160 C. Roel, machinist 160 C. Niemausverdriet, hofmeester 161 J. Harte, gezagvoerder 161 Weduwe ï. Mens, particuliere 161 H. van Dijk, hofmeester 161 J. F. Millcr, schoenmaker 161 Weduwe J. II. Huttc, fruitneriug Walravengang. 162 P. J. Kries, sjouwer 162 T. Knegt, sjouwer 162 W. Koppc, sjouwer 163 ï. A. Thomas, blikslager 163 L. Ranspck, sjouwer 163 E. Mals, sjouwer 163 L. Klootwijk, sjouwer 163 A. D. van Rugge, zeeman Boompjes. 164 Weduwe A. den Hoed, winkelierster 164 ï. den Hoed, commissionair 164 J. vim Gelder, commissionair 164 E. van Gelder, courier en commissionair 164 11. van der Veen, loods 164 Weduwe G. Pronk, particuliere 165 Weduwe M. Barendrecht, winkelierster 166 C. L. Voets, laarzenmaker 166 S. Halfweg, gezagvoerder 167 W. C. Kuypers, tapper Pottebakkerssteeg. 168 W. L. Bendeler, kantoorbediende 168 T. B. H. Bergschneider, winkelier 169 T. Proom, vlecsclihouwer 169 M. van den Berg, logeftentbediende 169 P. L. Schep, zeeman 169 M. Meijers, timmermansknecht 169 C. Booy, timmermansknecht 169 J. Mulilsiepe, kleermaker 170 J. R. Barsotti, winkelier 170 G. Trosttorf, particulier 171 H. Besselaar, stoker 171 P, Slokkc, particuliere
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-13. Adresboeken Rotterdam, 1858; p. 4. Straten per wijk
Titel:
J.W. van Leenhoff’s Adresboek voor 1858
Wijknummer:
Wijk 1
Hoofdstuk:
Straten per wijk
Blad:
98
Jaar:
1858
Is onderdeel van:
No. Pottebakkerssteeg:. Wijk &. 171 F. II. llammcv, bootsman 171 J. Hesbergen, timmermansknecht 171 J- J. Meijer, stoker 171 P. Meijer, zeeman 171 G. Sali, zeeman 171 H. A. Buck, kleermaker 171 H. G. Buck, stoker 171 II. Kievenaar, tapper 172 H. Strey, broodbakker 172 P. Jobse, koetsier 172 Weduwe M. Graveur, particuliere 173 J. Segebart, winkelier 173 H. Doeberg, zeeman 173 S. L. Druyff, commissionair 174 A. Appels, barbier 174 J. J. van den Berg, logementbediende 174 P. Lappé, zeeman 174 P. Schrameijer, werkman 175 P. 1). Blom, tapper 175 J. Verolme, zeeman 175 Weduwe L. J. Voks, particuliere 175 J. B. Murel, schoenmaker 175 B. J. Murel, zeeman 175 N. Murel, winkelknecht 175 Weduwe A. van Gelder, particuliere 175 G. van der Schaft, sjouwer 175 T. Beugem, particuliere 175 J. Fikke, zeeman 179 A. Bosbom, pakhuisbaas 179 H. ï. J. Jansen, schoenmaker 179 J. C. Asselman, zeeman 179 M. Dasberg, sjouwer 180 M. vau den Berg, zeeman 180 J. Hurman, sjouwer 180 P. R. Beurs, sjouwer 180 H. Huser, sjouwer 180 E. Botemaus, particulier 180 J. C. van Brussel, winkelier 180 A. Bcndervoet, zeeman 181 A. Timmers, schoenmaker cu winkelier 181 J. Hendriks, sjouwer 181 A. Sloting, reiziger 181 J. Rijnsard, zeeman 181 J. de Ruyter, schipper 182 A. Muller, spekslager 182 F. Koreman, zeeman 182 M. M. Severijui tapper 182 A. L. de Korte, voorzanger der Israëlitische Gein. 182 W. van der Meer, pakhuisbaas 182 H. Makkee, stoker 182 Weduwe J. Zimmerman, particuliere 182 Weduwe M. Scholten, particuliere 182 L. Stolk, bootsman 182 A. Schenk, zeeman 182 P. Nichelsou, sjouwer 183 Weduwe E. Genesis, water- en vimrncring 183 G. Appels, fruitnering 183 J. Reinier, zeeman i
No. Pottebakkerssteeg-. "Wijk 1, 184 C. van Wijnen, vischhnndclaar 184 G. Jovdens, sjouwer 184 K. van Gijseleu, particulier 184 J. Gadcram, sjouwer 184 A. Kuypers, roerganger 184 Weduwe J. Kopcrsmit, particuliere 184 C, van der Bron, ambtenaar 185 B. D. Bcyderwcllen, winkelier 185 J. Eyssens, schilder 185 A. Tlujssen, particulier 180 M. Post, tapper Boompjes. 187 W. van Eist, geldwisselaar 187 C. van Doornik, particulier 187 G. van Embden, kantoorbediende 188 J. P. van Kempen, koopman 188 P. C, Loopuyt, particulier 188 B. de Haas, winkelier 189 Kantoor van Wambersie & Crooswijck, cargadoors 189 S. A. SpieringSj/kontoorbcdieude 190 W. J. M. Dekkers, tapper 190 11. Koster, loods Heereng-ang - . 191 D. van Staveren, sjouwer 191 F. Latzau, stoker 191 II. Roos, zeeman 191 II. van der Heyden, zeeman 191 H. Hiilte, zeeman Boompjes. 191 Kantoor van P. A. van Es & Co., expediteurs 191 John Bethell, vrijwaren tegen ’t bederf van hout 191 Frederik ïïilliar, commissionair 192 L. Geuken, particulier 143 W. Amend, particulier 194 ï. Clark, zaakwaarnemer 194 N. J. Grol, expediteur en cargadoor 195 L. J. Kansen, tapper 195 W. Gebuet, particulier 195 W. C, Hagendoorn, agent en commissaris 19C Maatschappij tot nut der zeevaart 190 E. E. Dumas, kastelein 196 Kantoor der Rotterdams, telegraaf-maatschuppij — J. B. Grol & Co., expedit. en cargad., op de ligter Kantoor der stoomboot op Huil, op de ligter Tarwenakker. 197 L. Deloni, schceps-victualy-winkclier 198 J. Nicssen, tapper en slrjter 198 Mcjufvvouw de weduwe H. C. Neetenbeek, partic, 198 J. C. Halewijn, zadelmaker. 199 C. Zonneveld, kleermaker 199 M. Breukelman, makelaar in kalden 200 S. van Ravesteyn, wijnkooper 201 W. S. Campbell, commissionair cu consul 202 II. W. C. Crooswijck, cargadoor
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-13. Adresboeken Rotterdam, 1858; p. 5. Straten per wijk
Titel:
J.W. van Leenhoff’s Adresboek voor 1858
Wijknummer:
Wijk 1
Hoofdstuk:
Straten per wijk
Blad:
99
Jaar:
1858
Is onderdeel van:
No. Tarwenakker. Wijk 1. 203 A. Schaap, gezagvoerder 204 A. Samuel, koopman en winkelier 205 H. van Ameyden van Duym, schilder en verwverk. 206 H. van Andel, zeilmaker 206 H. van Beurze, particulier 206 A. Huizer, gezagvoerder 206 J. Kuipers, tapper, commissionair en scheepshevr. 207 J- Kok, timmerman 208 S. Cuhcls, tapper leuvehaven. 209 Mevrouw de weduwe A, C. Rijpen, particuliere 209 Kantoor van J. M. Rijpen, kolenkooper 209 F. J. van de Seyp, Brander 210 P. Peters, tapper 310 J. Spechhan, particulier 211 A. C. de Bruyn, makelaar in assurantie 211 F. J. Metzlaar, timmerman 212 B. Cool, assuradeur 213 S. J. R. de Mouchy, pakhuismeester van de thee 214 S. A. Cliabot, kassier 214 Kantoor van Gebroeders Chabot, kassiers 215 Mevr. de wed. E. P. Polak de Ruyter, particuliere 217 E- E- Jacobson, particulier 213 Kantoor der pakhuismeesteren van de thee 218 Kantoor van M. & R. de Monchy, kooplieden 218 Kantoor van A. C. van Rossem, makelaar in assnr. 218 Kant. v. H. IV. A. Voorhoeve, pakhuism. v. de thee 218 W. F. Correljé, kantoorbediende 219 L. Vriens, wijnkooper 219 C. H. Block, winkelier in schecps-victualiën 219 G. L. Greven, commissionair 221 C. II. Gunn, Engclsche taalmeester 221 Weduwe A. Peter, particuliere 221 G. W. Peter, particulier 221 C. D. Popken, gezagvoerder 222 Wnr. Schaay, particulier 222 W. J. Schaay, kantoorbediende 22S J. C. ïer Bruggen, kleerm. en wink. in gem. kleed. 223 G. Scott, in modes 223 A. J. Scott, in modes 223 ï. A. Jansen, gezagvoerder 224 B. Baugmn, zeilmaker 225 J. F. Wilhelm, logement 225 D. Visser, gezagvoerder 225 A. G. Bouten, zeeman 225 T. Schreuder, kantoorbediende 226 G. W. Peter, compas- en vlaggemaker 226 B. Steendijk, boekhouder 227 A. R. Weibel, muziekonderwijzer 227 J. M. de Bruyn, zeilmaker 327 S. van der Sluys, magazijn van zeildoek en linnen 228 Mevr. dc wed. C. A. J. Lcmzon Pijuakcr, particul. 329 D. Dimlop, brander 229 Ö. Dunlop, particulier Twee Xieeuwensteegr. 231 J. B. Jansaeus, kleermaker 232 A. Eyberg, in pakmatten
No. Twee leeuwensteeg'. Wijk 1. 232 W. Visser, loods 233 Jtde Ridder, particulier 233 T. de Ridder, tapper 233 P.. Bid, koetsier 233 W. Jager, zeeman 233 P. Bosman, zeeman 233 P, Schollen, koetsier 233 A. Klem, sjouwer 233 Th. de Wij, varensgezel 23-4 Weduwe J. B. Breurraau, tapster 234 J. H. Lupker, kramer in speelgoed 234 S. van den Berg, zeeman 234 P. de Vries, zeeman 235 J. G. Popp, smidsknecht 235 K. Callioru, zeeman 235 II. dc Kat, sjouwer 235 C. Ramberg, zeeman 236 C. N. Kool, commissionair 236 J. Kool, smid 236 J. van Leeuwen, binncnloods 236 P. Struyk, Jr., sloepmnker 236 J. Schiüeman, loods 236 J. II. de Hoog, kantoorknecht I«euveliaven. 239 J. Smit & S. van Baarle, kleermakers 239 S. van Baarle, kleermaker 239 J. F. van Wotki, particulier 240 G. van den Braude, loodgieter 240 Mcjufvrouw dc weduwe K. Wijbraus, particuliere 241 J. van der Aa Criellaert, particulier 241 J. E. van der Aa Criellaert, koopman 242 M. Vixuly, particulier 2-12 A. S. J. Viruly, koopman 243 Air. H. H. Tels, advocaat 244 A. van Rijckevorsel, Hz.., koopman en reedcr 245 Kant. v. II. v. Rijckevorsel, koopm., cnmm, reed., 245 Kantoor van H. Muller, Sz., koopman en consul 245 Kant. v. d. wed. Hubert & van Rijckevorsel, konpl. 246 Mevr. dc wed. Jean E. A. van der Kun, particul. 2-47 A. v. Hoboken v. Rh. eu Pendr. en Baarland, reedcr 248 E. Ezechiels. wisselhandelaar en geldwisselaar 248 Kant. v. Mozes Ezechiels & Zonen,wisselh.en geldw. 219 Mevrouw Douairière E. von Fisenne, particuliere 249 P. M. G. von Fisenne, particulier 249 Jhr. G. C. D. van Bommel, particulier 250 Ed. van Schelle, koopman 251 M. P. Ketelaar-, assuradeur en reeder 252 Mr. Aart Veder, advocaat 253 H. ï- Hut, in scheeps-victualie 253 Mcjufvrouw A.'M. vau Rossem, particuliere 253 Mcjufvrouw A. C. vau Rossem, particuliere 254 Dc Erven Wed. C. de Ligt, Nz., zeilmakers 254 P. Knegtmans, boekhouder en reeder 254 J. Knegtmans, zeilmaker 254 Van Stipriaan & Co., in kruidenierswaren 355 G. van Stipriaan Lnïscius, in kruidenier
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS