Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: adresboeken
beacon
12 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939. Inhoudsopgave
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Inhoudsopgave
Blad:
40
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
Blz. Bureaux in het Raadhuis 3 Bijzondere School, Neutrale 20 Bijzondere scholen voor Buitengewoon Lage r Onder-wijs ( <i> Onderwijs</i> ) 20 Bijzondere scholen voor christelijk voorbereidend onderwijs 17 Bijzondere scholen voor R.-K. voorbereidend onder-wijs ( <i> onderwijs</i> ) is C Centraal comité voor jongere werkloozen 2(1 Centraal Genootschap voor Kinder-Herstellings- en Vacantiekolonies 28 Centrale Crisis-Contróle-Dienst 12 Centrale gemeentelijke commissie voor de cultureele werkloozenzorg 25 Centrale Polikliniek 27 Christelijk Gereformeerde Gemeente 22 Christelijke Koningin Wilhelmina Kweekschool.... 17 Christelijke Huishoud- en Industrieschool 10 Christelijke scholen voor Lager Onderwijs 19 Christelijke scholen voor uitgebreid Lager Onderwijs 20 Clubhuizen ,,De Arend” 21 College Medisch Tuchtrecht 8 Commissaris der Koningin 2 Comité voor den spoedcursus voor Dienstboden .... 26 Comité voor ontwikkeling en Ontspanning van Werk-loozen ( <i> Werkloozen</i> ) (neutraal) 26 Commissie van advies inzake cultureel werk voor werkloozen 26 Commissie van Deskundigen van den Suikeraccijns 12 Commissie van Deskundigen voor den Wijn-accijns 12 Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs 20 Commissie van toezicht op de Gemeentelijke inrich-tingen ( <i> inrichtingen</i> ) van Nijverheidsonderwijs 20 Commissie van toezicht op de kweekscholen 20 Commissie van toezicht Gem. Bureau voor voor-lichting ( <i> voorlichting</i> ) bij Beroepskeuze 20 (tornmissie voor het onderwijs en de volksontwikke-ling ( <i> volksontwikkeling</i> ) 20 Gommissiën tot wering van Schoolverzuim 20 Commissiën uit den Raad, Vaste 8 Concertzalen 32 Conferentie van den H. Franciscus van Sales 24 Consulaten 12 Consulenten 12 Consultatiebureau voor Alcoholisme 21 Consultatie Bureau voor geslachtsleven, huwelijk en geboorte-regeling (Dr. J. Rutgers Huis) 27
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. V. Inhoudsopgave
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Inhoudsopgave
Blad:
41
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
Blz. Consultatie Bureau voor Lichamelijk gebrekkigen.. 27 Consultatie-Bureaux der Rotterdamsche Vereeniging tot bescherming van zuigelingen 27 Cursus Voorbereidend Middelbaar Technisch Onder-wijs ( <i> Onderwijs</i> ) (avondschool) 16 D Deutsche Schule 20 Diergaarde, Rotterdamsche 32 Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen .. 11 Doof-stommen-onderwijs, Inrichting voor 21 Doopsgezinde Gemeente 22 Drinkwaterleiding 4 Droogdokken 32 Duitsch Evangelische Gemeente 22 E Economisch Instituut voor de textiel-industrie .... 13 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Electriciteitsbedrijf Rotterdam, Gemeente 4 Electrische Tram, Rotterdamsche 5 Emmahuis, Het 24 Erasmiaansch Gymnasium 14 Eudokia Ziekenhuis 26 Evangelisch Luthersche Gemeente 22 F Filiaal-inrichting van het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut 13 Finsche Inrichting 27 G Garnizoen 12 Garnizoens-arts 12 Garnizoenscommandant 12 Gasbedrijf, Gemeente 4 Gedeputeerde Staten 2 Gemeentebestuur 3 Gemeente-secretaris 3 Gemeente-ontvanger 3 Gemeente Electric!teitsbedrijf Rotterdam 4 Gemeente-Gasbedrijf 4 Gemeente-Ziekenhuis 5 Gemeentelijk Luchtvaartterrein Waalhaven 6 Gemeentelijk Lyceum voor Meisjes 14 Gemeentelijk Tram- en Autobusbed rijf 5 Gemeentelijke Arbeidsbeurzen 3 Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst 4 Gemeentelijke inspecteurs(trices) Lager Onderwijs 17 Gemeentelijke kweekschool voor onderwijzers(essén) 17 Gemeentelijke Leen- en Voorschotbank 6 Gem. Sub-commissie voor de centrale werkplaats .. 26 Gem. Sub-commissie voor de werkobjecten voor jongere werkloozen 26
Blz. Gem. sub-commissie voor vakonderwijs aan werk-looze ( <i> werklooze</i> ) handels- en kantoorbedienden 25 Gem. sub-commissie voor vakonderwijs aan werklooze vakarbeiders 25 Gemeentelijke Technische Dienst 5 Gemeentelijke Telefoondienst 5 Gemeentelijke Verkeerscommissie 32 Gemeentelijke vervoer- en motordienst, reinigings-dienst ( <i> reinigingsdienst</i> ) en ontsmettingsdienst 5 Gemeentelijke Volksbadhuizen 32 Gemeentelijke Woningstichting 5 Gemeentelijke Zeevaartschool 17 v. Gend & Loos Expeditieonderneming 9 Geneesheeren 28, 29, 30 Geneeskundig schooltoezicht 17 Geneeskundige en Gezondheidsdienst (Gemeentelijke) 4 Genootschap tot bevordering der koepokinenting 28 Genootschap ,,Voor Vrouwen door Vrouwen” .... 28 Gerechtshof ’s-Gravenhage 6 Gereformeerd B.urger Weeshuis 24 Gereformeerd Tehuis voor Ouden van Dagen en Weezen 24 Gereformeerde Gemeente 22 Gereformeerde kerk van Rotterdam 22 Gereformeerde kerk van Rotterdam-Zuid 22 Gereformeerde kerk van de Heij-Tuindorp 22 Gereformeerde kerk te Kralingen 22 Gereformeerde kerk te Feijenoord 22 Gereformeerde kerk te Gharlois 22 Gereformeerde kerk te Delfshaven 22 Gereformeerde kerk in Hersteld kerkverband .... 22 Gesticht voor Israëlitiesche Oude Lieden 24 Gevangenissen 8 Gewestelijke Landstorm-Commissie Rotterdam .... 12 Graanstudieclub, Rotterdamsche 32 „Groene Kruis”, Rotterdam, Vereeniging 28 Groene Kruis, Zuid-Holl. Vereen. Het 28 Gymnasia en Lycea 14 Gymnasium voor Jongens R.K 14 H Handelshoogeschool Nederlandsche 13 Handels-Hoogeschoolfonds 1920 13 Handelsregister 11 „Handelsschool Mercurius”, Rotterdam, Vereeniging 20 Handelsvoorlichtingsdienst 11 Havenarbeid, Inspectie van den 9 Havenbedrijf der Gemeente Rotterdam 5 Havenbelangen, Stichting 5 Haven-Poliklinieken • 27 Havenziekenhuis 26 H. Anna-Kraamvereeniging 28 H. Laurentius-Jongensgesticht 24 H. Teresia Meisjes-Gesticht 24 Hervormd Burger Weeshuis 24 „Herwonnen Levenskracht”, R.-K. Vereeniging tot bestrijding der tuberculose 27 Hoogere Burger Scholen 14
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. VI. Inhoudsopgave
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Inhoudsopgave
Blad:
42
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
Blz. Huishoud- en Industrieschool, Chr 16 Huishoud- en Industrieschool, R.-K 16 Huishoudschool, Rotterd 16 I Indeelings-district „Rotterdam” . . 12 Industriescholen voor Meisjes 16 Inrichting voor Doofstommenonderwijs 21 „Inrichting voor Ooglijders”, Vereeniging 26 Inrichting voor Psysische Therapie 27 Inspectie Rotterdam Lager onderwijs 17 Inspectie van den Havenarbeid 9 Instituten aan de Handelshoogeschool verbonden 13 Instituut voor de rijpere jeugd 21 Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart 6 Israëlitisch Weeshuis 24 Israëlitisch Ziekenhuis 26 rtaliaansch-Nederlandsche Kamer van Koophandel 11 I Justitie 6 K Kadaster !.... 12 Kamer van Koophandel en Fabrieken 11 Kamer van Koophandel, Italiaansch-Nederlandsche 11 Kamer van Koophandel,Nederlandsch-Joegoslavische 11 Kamer van Toezicht op de Notarissen en Cand.- Notarissen 8 Kantongerecht 7 Kappersvakschool, Rotterdamsche 16 Katholieke Kinderuitzending 28 Kazerne Mariniers 12 Kerkgenootschappen en Religieuse Vereen, en In-stellingen ( <i> Instellingen</i> ) 21 Keuringsdienst van Waren 5 Kinderhuis der Ned.-Herv. Gemeente 24 Kindersluis”, Vereeniging „De 24 Kindertehuis „Moederhulp” 24 Kinderverzorging • 23 Koninklijk Huis 1 Kon. Nation. Vereen, tot Steun aan Miliciens. ... 32 Kraamverzorging, Vereeniging R.-K 27 Kunst- en Kunstnijverheidsonderwijs 16 Kunst- en Kunstnijverheidsonderwijs (Dagopleiding) 16 Kunst- en Nijverheidsonderwijs (Avondopleiding). 16 Kweekschool, Christelijke Koningin Wilhelmina . . 17 Kweekschool, R.-K 17 Kweekschool -met den Bijbel w 17 Kweekschool voor onderwijzeressen bij het voor-bereidend ( <i> voorbereidend</i> ) onderwijs 17 Kweekschool voor Onderwijzers(essen), Gemeentelijke 17 L Lager Onderwijs 17 Lager Onderwijs, Gemeentelijke Inspecteurs(trices) 17 Lager Onderwijs, inspectie Rotterdam 17
Blz. Landstorm-korps „Rotterdam” 12 Landstorm verband „Rotterdam” 12 Leen- en Voorschotbank, Gemeentelijke 6 Leger des Heils 25 Leger des Heils, Vergaderlokalen 2;-} Levensmiddelenraad 31 Liefdadige Instellingen 23 Liefdewerk Gezinsvoogdij der St. Vincentins-Vereen. 21 Liefdewerk voor Kinderbescherming 21 Luchtvaartterrein Waalhaven, Gemeentelijk 6 Luthersch Lidmatenhuis 24 Lyceum, Rotterdams» LI Lyceum voor meisjes, Gemeentelijk 14 Lyceum voor meisjes, R.-K 14 PI „Maasoord”, Psychiatrische Inrichting 5 Maatschappelijk Hulpbetoon 5 Machinistenschool 17 Maria Gatharina van Doorn-Stichting van Weldadig-heid ( <i> Weldadigheid</i> ) 24 Maria Carolina Blankenhijm’s Stichting 24 Maritiem Museum „Prins Hendrik” 6 Markten en Beurzen 5 Marnix Gymnasium 14 Mathenesser Polikliniek 27 Metereologisch Instituut, Koninkl. Nederl 13 Middelbare Technische School (Avondopleiding) .. 15 Middelbare Technische School (Dagschool) ...... 15 Ministers 1 Musea Museum Boymans 6 Museum voor Land- en Volkenkunde en Maritiem Museum „Prins Hendrik” 6 Museum van Oudheden 6 Museum voor Ouders en Opvoeders 20 M Nederlandsch-Israëlitische Gemeente 23 Nederl andsch Economisch Instituut 13 Nederl. Genootschap tot Zedelijke Verbetering van Gevangenen 21 Nederlandsch-Israëlitisch Armbestuur 25 Nederlandsch-Joegoslavische Kamer v. Koophandel 11 Ned.-Herv. Diaconessenhuis 26 Ned.-Herv. Gemeente te Rotterdam 21 Ned.-Herv. Gemeente te Charlois 21 Ned.-Herv. Gemeente te Delfshaven 21 Ned.-Herv. Gemeente te Feijenoord 21 Ned.-Herv. Gemeente te Kralingen 21 Ned.-Herv. Gemeente te Vreewijk 22 Nederlandsche Bank 11 Nederlandsche Handelshoogeschool 13 Nederlandsche Roode Kruis, Het 27 Nederlandsche Spoorwegen 9 Nederl. Stoomsleepdienst v.h. v. P. Smit Jr., N.V. 32 Nederl. Vereen. „Eerste Hulp bij Ongelukken” 28 Nederl. Vereen, tot Bescherming van Dieren .... 32
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. VII. Inhoudsopgave
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Inhoudsopgave
Blad:
43
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
Blz. Nederlandsche Vereeniging tot bestrijding van Lupus 27 Neutrale Bijzondere School 20 Neutrale Scholen voor Lager Onderwijs 19 Noorsche Zeemanskerk 22 Notarissen 8 Nijverheidsonderwijs voor meisjes 16 © Onderwijs 13 Onderwijsraad der Nederl. Israëlitische Gemeente . . 20 Ons Huis v 21 Ontsmettingsdienst (Gemeentelijke) 5 Ontwikkeling en ontspanning werkloozen 25 Oogziekenhuis 26 Openbaar slachthuis en veemarkten 6 Openbare, scholen voor buitengewoon Lager onderwijs 20 Openbare scholen voor gewoon en uitgebreid Lager Onderwijs 1-8 Openbare scholen voor voorbereidend onderwijs .... 17 Openbare Verlichting 4 Opleidingsschip voor de Handelsvaart 17 Opleidingsscholen voor onderwijzers(essen) 17 Oud-Katholieke Gemeente 28 P Parochiaal Armbestuur van Rotterdam, R.-K 25 Parochiale Armbesturen, R.-K 25 Particuliere Ziekeninrichtingen, klinieken, consul-tatiebureaux, ( <i> consultatiebureaux,</i> ) enz 26 Plaatselijke Commissie van Toezicht op de Bioscopen 32 Polder Charlois 9 Polder Kralingen 9 Polder Prins Alexander 9 Polikliniek der Nederl. Vereeniging tegen vallende ziekten 27 Polikliniek Feijenoord 27 Polikliniek Kralingen 27 Polikliniek voor huid- en geslachtsziekten 27 .Polikliniek voor Ooglijders 27 Polikliniek „Schiedamscheweg” 27 Poliklinieken 27 Poliklinieken der Rotterd. Tandartsen Vereeniging 81 Politie 6 Politiebureaux en Politie-posten 6 Politietroepen 12 Postkantoor R’ Post-, Telegraaf- en Telefoondienst 16 ,,Pro Juventute”, Vereeniging 8 Prot.-Ghrist. Comité voor werkloozenzorg 26 Prot.-Chr. Reclasseerings-Vereeniging 21 Provinciaal Bestuur 2 Provinciale Staten 2 Provinciale Waterstaat 3 Provinciale Zuid-Hollandsche Vereeniging tot be-strijding ( <i> bestrijding</i> ) der tuberculose 27 Psychiatrische Inrichting „Maasoord” 5
R Blz. Raadsleden 3 Raad van Arbeid 1 () Raad van Beroep (Sociale Verzekeringen) 10 Raad van Rechtsbijstand in Strafzaken 8 Raad van State 2 Raad van Toezicht en Discipline der Orde van Advocaten 7 Radio-Therapeutisch Instituut 27 Rechtbank, Rotterdam, Arrond 6 Reclasseeringsbureau van het Leger des Heils .... 21 Reclasseerings-instellingen 21 Reclasseeringsraad 21 Registratie en Domeinen 12 Reinigingsdienst, Gemeentelijke 5 Remonstrantsche Broederschap 22 Rivier-politie 6 Roode Kruis, Met Nederlandsche 27 R.-K. Adv-ies-bureau voor alcoholisme 21 R.-K. Bond voor Slechthoorenden 28 R.-K. Consultatie-bureau voor moeilijk opvoedbare kinderen 28 R.-K. Comité voor ontwikkeling en ontspanning van werkloozen 26 R.-K. Consultatie-bureau voor Spraakgebrekkigen 28 R.-K. Gymnasium voor jongens 14 R.-K. Huishoud- en Industrieschool 16 Roorasch-Katholieke Kerk te Rotterdam 22, 28 R.-K. Kweekschool 17 R.-K. Lyceum voor meisjes 14 R.-K. Oude Mannen- en Vrouwen-Gesticht 24 R.-K. Parochiaal Armbestuur van Rotterdam . .. ., 25 R.-K. Parochiale Armbesturen 25 R.-K. Reclasseerings-Vereeniging 21 R.-K. Scholen voor Lager onderwijs 19 R.-K. Scholen voor uitgebreid Lager onderwijs .. 20 R.-K. St. Matheus Huis 24 R.-K. Vereeniging Het. Wit-Gele Kruis 28 R.-K. Vereeniging tot bestrijding der tuberculose, ,,Herwonnen Levenskracht” 27 R.-K. Vereen, tot uitzending van zwakke en Tuber-culeuse ( <i> Tuberculeuse</i> ) Patiënten ,,St. Josef” 28 R.-K. Vereeniging voor Eerste Hulp bij Ongelukken 28 R.-K. Volksuniversiteit 14 R.-K. Wees- en Armenhuis 24 R.-K. Wijkverpleging 27 Rotterdamse!) Comité Vrouwelijke Vrijwillige Hulp 82 Rotterdamse!) Leeskabinet 82 Rotterdamse!) Lyceum 14 Rotterdamsch Philharmonisch Genootschap 32 Rotterdamse]) Zeehospitum te Katwijk aan Zee .. 26 Rotterdamsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding 21 Rotterdamsche Diergaarde 82 Rotterdamsche Electrische Tram 5 Rotterdamsche Graanstudieclub 82 Rotterdamsche Huishoudschool 16 Rotterdamsche Jeugdraad 21 Rotterdamsche Kap pers vaks
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS