Geschiedenis

Delfshaven is gesticht nadat hertog Aelbrecht van Beieren in 1389 de stad Delft een vrije vaart naar de Maas geeft. Daarbij wordt afgesproken dat de vaart en het aanliggende land tot op 14 roeden afstand (ongeveer 45 meter) voortaan valt onder de jurisdictie van Schout en Schepenen van Delft. Delfshaven blijft Delfts tot de val van de Republiek. Op 24 januari 1795 maakt de Haven zich los van de stad Delft.

In 1803 brengt het Departementaal Bestuur van Holland de stad en de haven weer onder in ťťn gemeente. Het bestuur bestaat uit deels inwoners van Delft en deels inwoners van Delfshaven. Eind 1811 wordt Delfshaven door toedoen van de Franse overheersing weer een zelfstandige gemeente. In 1886 komt definitief een einde aan de zelfstandigheid van Delfshaven door opname in de gemeente Rotterdam.

 image

Onderzoek doen in overheidsarchieven

Hoewel Delfshaven lange tijd bij de stad Delft hoorde, zijn de meeste overheidsarchieven van deze plaats na de annexatie in 1886 overgedragen aan Rotterdam. Bij het Stadsarchief Rotterdam vindt u ze nu terug onder de titel:

De stukken in dit archief kunt u raadplegen op de studiezaal aan de Hofdijk.

Overige archieven, beeldmateriaal en literatuur

Stadsarchief Rotterdam bewaart ook archiefmateriaal van personen, bedrijven en instellingen die actief zijn (geweest) in Delfshaven. U kunt hiervoor het zoekscherm van Archievenoverzicht gebruiken

Het beeldmateriaal is toegankelijk via de beeldbank. Boeken en tijdschriftartikelen kunt u vinden in de bibliotheekcatalogus (publicaties vanaf 1994) of in de kaartcatalogus op de studiezaal (publicaties tot 1994).

Stamboomonderzoek

Om de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters te doorzoeken, kunt u de website WieWasWie gebruiken of het zoekscherm onder Zoek en ontdek. Originele aktes van de burgerlijke stand kunt u, voor zover openbaar, opvragen op de studiezaal aan de Hofdijk.