Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

Hulp bij zoeken door beeld en geluid

Raadpleeg de website voor antwoorden op de veelgestelde vragen. Neem contact met het Stadsarchief Rotterdam op bij andere vragen en opmerkingen, of wanneer u niet kunt vinden wat u zoekt.

Indien er bij uw resultaat geen beeld aanwezig is, kan het zijn dat we deze niet online mogen tonen omdat deze nog niet gedigitaliseerd is of omdat deze auteursrechtelijk is beschermd.

Voor meer informatie over het bestellen van beeldmateriaal, kijk op onze website.

beacon
30 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
I-118-9B Kaart van de de polders De Esch, Het Zomerland, Varkenoordschepolder. (fotokopie)
Nummer:
I-118-9B
Beschrijving:
Kaart van de de polders De Esch, Het Zomerland, Varkenoordschepolder. (fotokopie)
Datering:
1895 - 1897
Toegangsnummer:
4001
Collectie:
Collectie kaarten en plattegronden
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:5000
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
G-1 Kaart van een deel van IJsselmonde, met onder andere: Feijenoord, Varkenoord, Karnemelksland en Dirk-Smeetsland. De scheiding tussen de baljuwschappen Putten en Zuid-Holland is aangegeven.
Nummer:
G-1
Titel:
Caerte ende metinge gedaen ende gemaekt bij mijn ondergeschreeven lantmeter voor ordre en ten behoeven van de Graefflijckhijt van Hollandt
Beschrijving:
Kaart van een deel van IJsselmonde, met onder andere: Feijenoord, Varkenoord, Karnemelksland en Dirk-Smeetsland. De scheiding tussen de baljuwschappen Putten en Zuid-Holland is aangegeven.
Datering:
26-07-1646
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Annotatie:
Wordt Top. Atlas II 162.01; Zie suppl. II 162.01. Een transcriptie van de tekst op de kaart staat in de inventaris van Scheffer, eerste verzameling. Hierin beschrijft de landmeter zijn opdracht van de grafelijkheid van Holland. Getekend 26 juli 1646, zonder de naam van de vervaardiger.
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Kaart
PW-116 Afschrift van een kaart van Feijenoord en West-IJsselmonde met aanduiding van de raailijn van Putten, tussen een meetpunt op IJsselmonde en de toren van Hillegersberg.
Vermeld worden de boerderijen van Huigg Sloter; Schilperoord; Jacob Leenvaarts en [?] Kranendonk.
Nummer:
PW-116
Titel:
[Kopie van] Caerte ende Metinge gedaan en gemaakt bij mijn | Ondergeschreven Geswoore Landm[eter] door Orders en ten behoeuven van de Graef- | flijckhijt van Hollandt, de gelegenhijt van Fijn-oort, mitsgaaerders de | Geschijtheijt Raye van ZuijtHollandt in t''Oosten , Ende het Land van Putten, in t' | Westen, Gaende over Fijnoort Rayende op Hillegers-bergh Gemeten met de | Zuydhollandsche Roede; Ende gestelt op de Cleijne voedt naar de Regte Conste van | Geometrie. Actum Geteekent op den XX6 Julij X6 jc Ses en Veertigh. | En daarin gebragt de gevonden veranderingen, zoo ten opzigte der | landen als Bouwmans-Woningen gelegen ter wederzijden van de Rhee | Watering, of Limioetscheiding tusschen de Ambachten van Westysselmonde | ende Charlois- Rotterdam den 3 van Hooijmaand 1810.
Beschrijving:
Afschrift van een kaart van Feijenoord en West-IJsselmonde met aanduiding van de raailijn van Putten, tussen een meetpunt op IJsselmonde en de toren van Hillegersberg.
Vermeld worden de boerderijen van Huigg Sloter; Schilperoord; Jacob Leenvaarts en [?] Kranendonk.
Datering:
1810
Toegangsnummer:
4017
Collectie:
Collectie Plaatselijke Werken (Gemeentewerken Rotterdam)
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Afmeting:
61x93
Annotatie:
Watermerk: J. Honig & Zn.
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
F-165 Lengte profiel van de zijtak van de spoorweg naar het goederenstation op Feijenoord. No. 6.
Nummer:
F-165
Titel:
Staats-spoorwegen. Lijn I, Sectie 1. Lengte Profil Zijtak naar het goederen station
Beschrijving:
Lengte profiel van de zijtak van de spoorweg naar het goederenstation op Feijenoord. No. 6.
Datering:
1873
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:5000 1:50
Afmeting:
40x62
Annotatie:
`41'. Staatsspoorwegen. Lijn I Sectie 1. Behoort bij Bestek N° [niet ingevuld] Plaat N° 6. Bij ink. nr. 2412/1873. Behoort bij brief van 29 maart 1873, nr. 265 de eerste aangewezen ingenieur van de staatsspoorwegen getekend Michaëlis. Behoort bij brief N° 111 van 15 maart 1873 van de ondergetekende Sectie Ingenieur J. Leijds.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
F-175 Ontwerp van de zuidwestelijkenmond der Noorderhaven en goederenstation met spoorweghaven bij Feijenoord. No. 2.
Nummer:
F-175
Titel:
Staats-Spoorwegen Lijn 1 sectie 1. Ontwerp van den Zuid Westelijken mond der Noorderhaven en van het Goederenstation met Spoorweg haven bij Feijenoord.
Beschrijving:
Ontwerp van de zuidwestelijkenmond der Noorderhaven en goederenstation met spoorweghaven bij Feijenoord. No. 2.
Datering:
1873
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:5000
Annotatie:
Behoort bij besteknr. 556 plaat 2.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
G-74a-3 Tekening met de peilingen van een gedeelte van de Varkenoordse Gorzen op het eiland Feijenoord ten zuiden van het stationsterrein van de Staatsspoorweg. Calque op linnen.
Afmeting:
51x58
Nummer:
G-74a-3
Titel:
Peilingen voor een gedeelte der Varkenoordsche Gorzen ten zuiden van het Stationsterrein van den Staatsspoorweg
Beschrijving:
Tekening met de peilingen van een gedeelte van de Varkenoordse Gorzen op het eiland Feijenoord ten zuiden van het stationsterrein van de Staatsspoorweg. Calque op linnen.
Datering:
06-1874
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief) CC-BY
Annotatie:
Bij inkomend nummer 2249/1874.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:200
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Kaart
1975-1109-16 Kaart van Rotterdam en omgeving. Blad 16: Feijenoord [omgeving Mallegat], DWL-terrein, polder De Esch.
Nummer:
1975-1109-16
Titel:
PLATTE GROND | DER GEMEENTE | ROTTERDAM
Beschrijving:
Kaart van Rotterdam en omgeving. Blad 16: Feijenoord [omgeving Mallegat], DWL-terrein, polder De Esch.
Datering:
1886
Toegangsnummer:
4001
Collectie:
Collectie kaarten en plattegronden
Auteursrechthouder:
Gemeentewerken Rotterdam/ Vrij van auteursrechten
Schaalaanduiding:
1:2500
Afmeting:
51x63
Annotatie:
met: "lijst met namen van stegen, gangen, enz. die op de Platte grond niet ingeschreven, maar door de volgnummer aangeduid zijn, bevens de namen der straten of grachten waarop zij uitkomen".
Onderwerpen:
Drinkwaterleiding Rotterdam
Drukker:
Vürtheim & Zn, J.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
1896-41 Calque op linnen van de nummering in de Varkenoordschen polder.
Afmeting:
47x88
Nummer:
1896-41
Titel:
Nummering in den Varkenoordschen Polder
Beschrijving:
Calque op linnen van de nummering in de Varkenoordschen polder.
Datering:
1895
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam CC-BY
Annotatie:
Bij ink. nr. 1756/1895.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:1250
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
1896-233-1 Calque op linnen van een stratenplan in de Varkenoordse Polder. ( Bijlage A ).
Nummer:
1896-233-1
Titel:
Stratenplan in den Varkenoordschen Polder
Beschrijving:
Calque op linnen van een stratenplan in de Varkenoordse Polder. ( Bijlage A ).
Datering:
1896
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:2500
Afmeting:
46x56
Annotatie:
Bijlage A. Bij ink. nr. 8122/1896.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
1896-234-2 Calque op linnen van een stratenplan in de Varkenoordse Polder. ( Bijlage B ).
Nummer:
1896-234-2
Titel:
Stratenplan in den Varkenoordschen Polder
Beschrijving:
Calque op linnen van een stratenplan in de Varkenoordse Polder. ( Bijlage B ).
Datering:
1896
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:2500
Afmeting:
56x56
Annotatie:
Bijlage B. Bij ink. nr. 8122/1896.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
I-118-9 Plattegrond van Rotterdam bestaande uit 10 bladen.. Blad 9: polder De Esch, Nieuwe Maas, Varkenoordsche Polder, de Laagjes, Van der Woudensland (gemeente IJsselmonde)
Nummer:
I-118-9
Titel:
PLATTE GROND | DER GEMEENTE | ROTTERDAM | VERVAARDIGD OP HET BUREAU VAN GEMEENTEWERKEN ; Blad 9
Beschrijving:
Plattegrond van Rotterdam bestaande uit 10 bladen.. Blad 9: polder De Esch, Nieuwe Maas, Varkenoordsche Polder, de Laagjes, Van der Woudensland (gemeente IJsselmonde)
Datering:
01-1896
Vervaardiger:
Gemeentewerken Rotterdam
Toegangsnummer:
4201
Collectie:
Topografische seriekaarten vervaardigd door Gemeentewerken Rotterdam.
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:5000
Annotatie:
Bladindeling: 1, 2, 3, 4, 5; 6,7,8, 9,10.
Bijzonderheden bladen: 1 (titel), 5 (kompasroos), 6 (drukker), 8 (schaal), 10 (lijst van straatnamen).

Catalogus van de kaartenverzameling (...), 211.
boven buiten kader: "No. 9." en " Januari 1896"
Zie de beschrijving van cat.nr. I-118.
Drukker:
Thieme, G.J.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
1897-151 Kaart van de baan van de R.T.M. in de Gemeenten Rotterdam (Charlois ) en IJsselmonde.
Nummer:
1897-151
Beschrijving:
Kaart van de baan van de R.T.M. in de Gemeenten Rotterdam (Charlois ) en IJsselmonde.
Datering:
11-06-1897
Vervaardiger:
J. (J.) Schotel
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Afmeting:
25x185
Annotatie:
Behoort bij brief no. 1155 van heden Rotterdam, den 11 juni 1897, Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij De Directeur [handtekening]. Bij ink. nr. 4878/1897. Rotterdam Juni 1897 De Ingenieur J. Schotel.
Onderwerpen:
RTM (Rotterdamse Tramweg Maatschappij)
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
I-138-02-12 Plattegrond van Rotterdam in 12 bladen. Blad 12: Karnemelksland en Varkenoordsche Polder
Nummer:
I-138-02-12
Titel:
PLATTE GROND | DER GEMEENTE | ROTTERDAM
Beschrijving:
Plattegrond van Rotterdam in 12 bladen. Blad 12: Karnemelksland en Varkenoordsche Polder
Datering:
1903
Toegangsnummer:
4201
Collectie:
Topografische seriekaarten vervaardigd door Gemeentewerken Rotterdam.
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:2500
Annotatie:
De huisnummers zijn met rode inkt handmatig toegevoegd op de kaart.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
I-153-12 Blad 12: Karnemelksland, Varkenoordsche Polder, De Laagjes, rangeerterrein.
Nummer:
I-153-12
Titel:
Blad 12: Varkenoordsche Polder
Beschrijving:
Blad 12: Karnemelksland, Varkenoordsche Polder, De Laagjes, rangeerterrein.
Datering:
03-1910
Toegangsnummer:
4201
Collectie:
Topografische seriekaarten vervaardigd door Gemeentewerken Rotterdam.
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:5000
Annotatie:
Catalogus van de kaartenverzameling: 212.
Drukker:
Thieme, G.J.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
1971-1095 Doorbraak Varkenoordse polder bij Mallegat.
Nummer:
1971-1095
Beschrijving:
Doorbraak Varkenoordse polder bij Mallegat.
Datering:
13/14-01-1916
Toegangsnummer:
4282
Collectie:
Collectie Historiefoto's
Vervaardiger:
Onbekend
Auteursrechthouder:
Onbekend
Downloadbaar:
Ja
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
1975-1179-12A Blad 12: Vreewijk, Varkenoordsche Polder.
Nummer:
1975-1179-12A
Titel:
Blad 12: Vreewijk
Beschrijving:
Blad 12: Vreewijk, Varkenoordsche Polder.
Datering:
1917
Toegangsnummer:
4201
Collectie:
Topografische seriekaarten vervaardigd door Gemeentewerken Rotterdam.
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:5000
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Nummer:
BB-3677
Titel:
Varkenoord
Beschrijving:
Documentaire gemaakt door een amateurfillmer. Aan de hand foto's, filmbeelden en plattegronden worden in detail de stedenbouwkundige veranderingen bij West- en Oostvarkenoordseweg behandeld. Speelduur: 69 minuten.
Datering:
1900 - 2000
Toegangsnummer:
4016
Collectie:
Collecties Bewegend Beeld THA
Vervaardiger:
Ton, Pieter
Auteursrechthouder:
Pieter, Ton
Annotatie:
Matige beeldkwaliteit
De film is voorzien van commentaar van samensteller.
Downloadbaar:
Nee
Speelduur:
01:09:00
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
1975-1179-12B Blad 12: Vreewijk, Varkenoordsche Polder.
Nummer:
1975-1179-12B
Titel:
Blad 12: Vreewijk
Beschrijving:
Blad 12: Vreewijk, Varkenoordsche Polder.
Datering:
1923
Toegangsnummer:
4201
Collectie:
Topografische seriekaarten vervaardigd door Gemeentewerken Rotterdam.
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:5000
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
1975-1179-12C Blad 12: Vreewijk, Varkenoordsche Polder.
Nummer:
1975-1179-12C
Titel:
Blad 12: Vreewijk
Beschrijving:
Blad 12: Vreewijk, Varkenoordsche Polder.
Datering:
1924
Toegangsnummer:
4201
Collectie:
Topografische seriekaarten vervaardigd door Gemeentewerken Rotterdam.
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:5000
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
1975-1179-12D Blad 12: Vreewijk, Varkenoordsche Polder.
Nummer:
1975-1179-12D
Titel:
Blad 12: Vreewijk
Beschrijving:
Blad 12: Vreewijk, Varkenoordsche Polder.
Datering:
1926
Toegangsnummer:
4201
Collectie:
Topografische seriekaarten vervaardigd door Gemeentewerken Rotterdam.
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:5000
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
1975-1179-12E Blad 12: Vreewijk, Varkenoordsche Polder.
Nummer:
1975-1179-12E
Titel:
Blad 12: Vreewijk
Beschrijving:
Blad 12: Vreewijk, Varkenoordsche Polder.
Datering:
1927
Toegangsnummer:
4201
Collectie:
Topografische seriekaarten vervaardigd door Gemeentewerken Rotterdam.
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:5000
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
1975-1179-12F Blad 12: Vreewijk, Varkenoordsche Polder.
Nummer:
1975-1179-12F
Titel:
Blad 12: Vreewijk
Beschrijving:
Blad 12: Vreewijk, Varkenoordsche Polder.
Datering:
1928
Toegangsnummer:
4201
Collectie:
Topografische seriekaarten vervaardigd door Gemeentewerken Rotterdam.
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:5000
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
1975-1179-12G Blad 12: Vreewijk, Varkenoordsche Polder.
Nummer:
1975-1179-12G
Titel:
Blad 12: Vreewijk
Beschrijving:
Blad 12: Vreewijk, Varkenoordsche Polder.
Datering:
1929
Toegangsnummer:
4201
Collectie:
Topografische seriekaarten vervaardigd door Gemeentewerken Rotterdam.
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:5000
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
1975-1179-12H Blad 12: Vreewijk, Varkenoordsche Polder.
Nummer:
1975-1179-12H
Titel:
Blad 12: Vreewijk
Beschrijving:
Blad 12: Vreewijk, Varkenoordsche Polder.
Datering:
1930
Toegangsnummer:
4201
Collectie:
Topografische seriekaarten vervaardigd door Gemeentewerken Rotterdam.
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:5000
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
1975-1179-12I Blad 12: Vreewijk, Varkenoordsche Polder.
Nummer:
1975-1179-12I
Titel:
Blad 12: Vreewijk
Beschrijving:
Blad 12: Vreewijk, Varkenoordsche Polder.
Datering:
1934
Toegangsnummer:
4201
Collectie:
Topografische seriekaarten vervaardigd door Gemeentewerken Rotterdam.
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:5000
Trefwoorden:
Geografische namen: