Uw zoekacties: Beeldbank
Beeldbank

Hulp bij zoeken door beeld en geluid

Raadpleeg de website voor antwoorden op de veelgestelde vragen. Neem contact met het Stadsarchief Rotterdam op bij andere vragen en opmerkingen, of wanneer u niet kunt vinden wat u zoekt.

Indien er bij uw resultaat geen beeld aanwezig is, kan het zijn dat we deze niet online mogen tonen omdat deze nog niet gedigitaliseerd is of omdat deze auteursrechtelijk is beschermd.

Lees meer informatie over het bestellen van beeldmateriaal op deze pagina.

beacon
39  zoekresultaten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
569 Calque op linnen van de tekening der situatie van de sluizen der Rotte.
Afmeting:
50x58
Nummer:
569
Titel:
Situatie van de sluizen der Rotte.
Beschrijving:
Calque op linnen van de tekening der situatie van de sluizen der Rotte.
Datering:
01-06-1870
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Behoort bij rapport van de dir. der gem. werken van 29 juni 1870, C.B. van der tak. Bij ink. nr. 2956/1870. Bijl. nr. 386f met a-e, gem.raadsverg. 28 juli 1870.
Downloadbaar:
Ja
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
D-36 Calque op linnen van de doorsnede tekening van het hoofdriool in de Rotte. Behoort bij de brief van 3 juni 1870 van de sectie Ingenieur [?].F. van Dissel, ingezonden bij brief no. 599 aan de hoofdingenieur J.S. Kool, en door dezen overgelegd bij kantschrift van 16 juni 1870. No. 991.
Afmeting:
48x50
Nummer:
D-36
Titel:
Hoofdriool in de Binne Rotte volgens Bestek 420
Beschrijving:
Calque op linnen van de doorsnede tekening van het hoofdriool in de Rotte. Behoort bij de brief van 3 juni 1870 van de sectie Ingenieur [?].F. van Dissel, ingezonden bij brief no. 599 aan de hoofdingenieur J.S. Kool, en door dezen overgelegd bij kantschrift van 16 juni 1870. No. 991.
Datering:
03-06-1870
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Ingezonden bij brief no. 599 aan den Heer Hoofdingenieur J.S. Kool Rotterdam, den 7 Junij 1870 De Eerstaanwezend-Ingenieur (get.). Overgelegd bij Kantschrift van den 16en Junij 1870. No. 991 De Hoofd Ingenieur (get.) J.S. Kool. Behoort bij den brief van den 3 Junij 1870 n° 80/70 Van den Sectie Ingenieur (get.) [?].F. van Dissel
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:10
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
F-128 Calque op linnen van de tekening van de te plaatsen schutting aan de Boerenvischmarkt voor de afscheiding van de passage met rijtuigen, ten gevolge van te verrichten werken aan de Binnenrotte. Behoort bij de missive van 18 juni 1870.
Afmeting:
37x50
Nummer:
F-128
Titel:
Teekening van de te plaatsen schutting aan de Boerenvischmarkt, tot afscheiding der passage met rijtuigen, tengevolge der te verrigten werken aan de Binnen Rotte
Beschrijving:
Calque op linnen van de tekening van de te plaatsen schutting aan de Boerenvischmarkt voor de afscheiding van de passage met rijtuigen, ten gevolge van te verrichten werken aan de Binnenrotte. Behoort bij de missive van 18 juni 1870.
Datering:
18-6-1870
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Bij ink. nr. 2701/1870. Behoort bij missive van de eerstverantwoordelijk ingenieur van de Staatsspoorwegen van 18 juni 1870.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:500
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
F-147 Calque op papier van het plan van een doorgang onder de Hoogstraat, die gebruikt zal worden voor de aanvoer van materialen voor de opbouw van de pijlers van de Staatsspoorweg over de Binnenrotte.
Afmeting:
59x84
Nummer:
F-147
Titel:
Plan van een doorgang onder de Hoogstraat, dienende tot doorvoer van materialen voor den opbouw der pijlers in de Binnen-Rotte
Beschrijving:
Calque op papier van het plan van een doorgang onder de Hoogstraat, die gebruikt zal worden voor de aanvoer van materialen voor de opbouw van de pijlers van de Staatsspoorweg over de Binnenrotte.
Datering:
1872
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Bij ink nr. 1286/1872.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:20
Geografische namen: