Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

Hulp bij zoeken door beeld en geluid

Raadpleeg de website voor antwoorden op de veelgestelde vragen. Neem contact met het Stadsarchief Rotterdam op bij andere vragen en opmerkingen, of wanneer u niet kunt vinden wat u zoekt.

Indien er bij uw resultaat geen beeld aanwezig is, kan het zijn dat we deze niet online mogen tonen omdat deze nog niet gedigitaliseerd is of omdat deze auteursrechtelijk is beschermd.

Lees meer informatie over het bestellen van beeldmateriaal op deze pagina.

beacon
930  zoekresultaten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
1972-637 Kaart van het gebied ten noorden en westen van Rotterdam, gezien uit noordelijke richting. Links boven is het westelijk deel van de stad Rotterdam afgebeeld, op de voorgrond links Overschie. Tussen deze plaatsen loopt de Rotterdamse Schie. Bovenaan rechts Delfshaven, met Overschie verbonden door de Delfhavense Schie. Geheel vooraan van links naar rechts, langs Overschie, loopt de Schie in de richting van Schiedam. Boven Delfshaven is het dorp Schoonderloo afgebeeld; langs de bovenrand de Nieuwe Maas.
Nummer:
1972-637
Titel:
Kaart van de Drie Schieën
Beschrijving:
Kaart van het gebied ten noorden en westen van Rotterdam, gezien uit noordelijke richting. Links boven is het westelijk deel van de stad Rotterdam afgebeeld, op de voorgrond links Overschie. Tussen deze plaatsen loopt de Rotterdamse Schie. Bovenaan rechts Delfshaven, met Overschie verbonden door de Delfhavense Schie. Geheel vooraan van links naar rechts, langs Overschie, loopt de Schie in de richting van Schiedam. Boven Delfshaven is het dorp Schoonderloo afgebeeld; langs de bovenrand de Nieuwe Maas.
Datering:
1512
Toegangsnummer:
4001
Collectie:
Collectie kaarten en plattegronden
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Afmeting:
64x108
Annotatie:
Beschreven kaart is een reproductie, uitgegeven in 1972 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Historisch Genootschap Roterodamum. Tegelijk hiermee verscheen een boekje, `Rotterdam en omgeving aan het einde van de middeleeuwen. Beschouwingen rond een vogelvluchtkaart uit het jaar 1512' door C. Hoek met een verkleinde reproductie van de kaart.
De originele geschilderde kaart bevindt zich in het Nationaal Archief te Den Haag.
Toeschrijving aan Jan de Pape en datering omstreeks 1512 zijn van C. Hoek en worden betwist, speciaal door A.H. Huussen (‘De datering van oude kaarten ten behoeve van architectuurgeschiedenis’, in Caert thresoor, 3 (1984), p. 10-13). In deze beschrijving wordt vooralsnog uitgegaan van het gelijk van Hoek.
De naam `Kaart van de Drie Schieën’ schijnt te zijn gegeven door mevr. Petra Bijdals, indertijd conservator van Historisch Museum Rotterdam.
Literatuur: Ratsma, Prospecten (1997), 39-42 en afb. 3.07. Bespreking van als gedeeltelijk prospect afgebeeld Rotterdam. Neemt de toeschrijving (Jan de pape) en datering (ca. 1512) van Hoek over.
Uitgever:
Historisch Genootschap Roterodamum
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
XXX-2 Kaart van het gebied ten westen en ten noorden van Rotterdam, waarin de stad gedeeltelijk in vogelvlucht wordt weergegeven. Links van het midden ligt het ambacht Schoonderloo, links daarvan en langs de noordrand het ambacht Beukelsdijk (voluit genaamd `Beukelsdijk, Blommersdijk en Cool').
Nummer:
XXX-2
Titel:
Carte roerende Boecxkelsdijck ende Schoonreloo
Beschrijving:
Kaart van het gebied ten westen en ten noorden van Rotterdam, waarin de stad gedeeltelijk in vogelvlucht wordt weergegeven. Links van het midden ligt het ambacht Schoonderloo, links daarvan en langs de noordrand het ambacht Beukelsdijk (voluit genaamd `Beukelsdijk, Blommersdijk en Cool').
Datering:
1540
Toegangsnummer:
4001
Collectie:
Collectie kaarten en plattegronden
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Afmeting:
61x76,5
Annotatie:
Literatuur: 1) Historische plattegronden van Nederlandse steden, deel 2 Rotterdam, samengesteld en ingeleid door P. Ratsma. Alphen aan den Rijn, 1984, p. 47-48; 2) Kaarten en kaartmakers van Rotterdam, 1; 3) Ratsma, Prospecten van Rotterdam (1997), p. 42-44.
De kaart fungeerde als processtuk in een proces voor het Hof van Holland: "Upten 24en aprilis anno [15]40 naer paesschen zijn voer ons Jaspar van Hogelande, Raedt ordinarys, ende Pieter van Sinte Pieters, secretarys ordinarys shooffs van Hollant, commissarys ende adioinct, geordonneert inde saecken tusschen den procureur-generaal als eysscher ter [eenre] contra mr. Jan van Almonden gedaechde, ter andere, gecompareert mr. Willem Willemsse ende die voornoemde Van Aelmonde ende hebben geaccordeert in der sumacie vande landen, dijcken, wegen, kaeden, wateringen ende anders sulcx als bij mij adioinct voirnoemt in presencie vande beyden partien ende bij huerluyder consent gescreven is, begerende dese quarte gevoucht te worden bij den requesten hinc inde in hueren beyde saecken bij ons onlancx gedaen. Ondegetekeyckent Jaspar van Hogelande ende Van Sinte Pieters." (tekst rechts op de kaart)
Toegeschreven aan Cornelis Corneliszoon de Schilder.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Prent
XXXI-374 "het Dorp Overschie" (achterzijde tekening)
Groep jagers op de Overschieseweg, hoek Delfhavense Schie. Op de achtergrond de Delftse Schie met Nederlands Hervormde Kerk.
Nummer:
XXXI-374
Beschrijving:
"het Dorp Overschie" (achterzijde tekening)
Groep jagers op de Overschieseweg, hoek Delfhavense Schie. Op de achtergrond de Delftse Schie met Nederlands Hervormde Kerk.
Datering:
01-01-1648 - 31-12-1652
Toegangsnummer:
4080
Collectie:
Prenten en tekeningen
Vervaardiger:
R.V.V.
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
RISCH-128 Plattegrond van het dorp Overschie
Nummer:
RISCH-128
Titel:
't Dorp OVERSCHIE meeren- | deels onder de Poortery | en Iurisdictie van Delft | gelegen, en voor soo verre | meede als een gedeelte | van die Stadt te Reeckenen. ; OVERSCHIE
Beschrijving:
Plattegrond van het dorp Overschie
Datering:
1667
Toegangsnummer:
4001
Collectie:
Collectie kaarten en plattegronden
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
circa 1:3.750
Afmeting:
17,5x26,5
Annotatie:
Als: 1973-4838 (gekleurd exemplaar)
Met genummerde verwijzing naar gebouwen etc. Met geï
Met geïllustreerde cartouche; afbeeldingen van scheepstimmerman en visser
Behoort bij: Atlas der Afbeeldingen zoo van de platte grond als van de voornaamste gebouwen der stad Delft enz. 't Amsteldam. By Pieter Smith, Konst en Kaertverkooper, wonende in de Oude Sydts Meulen Steegh
Uitgever:
Smith, P.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
1973-4838 Plattegrond van Overschie
Nummer:
1973-4838
Titel:
't Dorp OVERSCHIE meeren- | deels onder de Poortery | en Iurisdictie van Delft | gelegen, en voor soo verre | meede als een gedeelte | van die Stadt te Reeckenen. ; OVERSCHIE
Beschrijving:
Plattegrond van Overschie
Datering:
1667
Toegangsnummer:
4001
Collectie:
Collectie kaarten en plattegronden
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
Circa 1: 3.750
Afmeting:
16,5x25,5
Annotatie:
Als: RISCH 128 (ongekleurd exemplaar)
Met genummerde verwijzing naar gebouwen etc.
Geïllustreerde cartouche met afbeeldingen van een scheepstimmerman en een visser
Met het wapen van Overschie
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Prent
RISCH-134 Overschie met de Hogebrug en de Delfshavense Schie.
Nummer:
RISCH-134
Beschrijving:
Overschie met de Hogebrug en de Delfshavense Schie.
Datering:
01-01-1748 - 31-12-1752
Toegangsnummer:
4080
Collectie:
Prenten en tekeningen
Vervaardiger:
Liender, Paul van
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Trefwoorden:
Namen:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Prent
RISCH-178 Een zakkendrager redt een kind uit Delfshavense Schie bij de herberg De Zwaan.
Nummer:
RISCH-178
Titel:
Ongelukkig voorval te Delfshaven
Beschrijving:
Een zakkendrager redt een kind uit Delfshavense Schie bij de herberg De Zwaan.
Datering:
12-01-1753
Toegangsnummer:
4080
Collectie:
Prenten en tekeningen
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Annotatie:
Uit: R. Arrenberg, belangrijke verhalen uit geloofwaardige schrijven bij een verzameld.
Nieuwe druk, Haarlem, Erven F. Bohn, 1837.
De geschiedenis staat ook in 't niet-geillustreerde exemplaar van de uitgave van 1822, deel II, blz. 88 ev. Bibl. GAR XXII C 15.
Afmeting:
11,5x7
Downloadbaar:
Ja
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Prent
XXXI-419 Een brug te Overschie anno 1757, in de vaart naar Delfshaven.
Nummer:
XXXI-419
Beschrijving:
Een brug te Overschie anno 1757, in de vaart naar Delfshaven.
Datering:
01-01-1757 - 31-12-1757
Toegangsnummer:
4080
Collectie:
Prenten en tekeningen
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Prent
XXXI-108 Delfshavense Schie, gedenksteen in de sluismuur.
Nummer:
XXXI-108
Beschrijving:
Delfshavense Schie, gedenksteen in de sluismuur.
Datering:
1776
Toegangsnummer:
4080
Collectie:
Prenten en tekeningen
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Prent
III-79 Gezicht op Rotterdam, gezien uit westelijke richting vanaf de Delfshavense Schie. Op de voorgrond de Delfshavense Schie, met onder meer een trekschuit. In het profiel van Rotterdam links molens buiten de Delftsepoort, in het midden de Laurenskerk en rechts de molens in het Nieuwewerk. Onder de afbeelding, links en rechts verwijzingen naar afgebeelde gebouwen.
Nummer:
III-79
Titel:
ROTTERDAM MET AL SYN GEBOUWEN, Van de Delfshavense Schie te Zien, Dienende Mede tot De Beschryvinge der STAD
Beschrijving:
Gezicht op Rotterdam, gezien uit westelijke richting vanaf de Delfshavense Schie. Op de voorgrond de Delfshavense Schie, met onder meer een trekschuit. In het profiel van Rotterdam links molens buiten de Delftsepoort, in het midden de Laurenskerk en rechts de molens in het Nieuwewerk. Onder de afbeelding, links en rechts verwijzingen naar afgebeelde gebouwen.
Datering:
01-01-1785 - 31-12-1785
Toegangsnummer:
4080
Collectie:
Prenten en tekeningen
Vervaardiger:
Dirk (Dk.) de Jong
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Annotatie:
Literatuur: P. Ratsma, Prospecten, Rotterdam (1997), 66, 100, 138, nr. 121 & facs. 14.
Afmeting:
21x34
Downloadbaar:
Ja
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
XXIX-56-02 Kaart van het slot Spangen met daarbij behorende landerijen, bossen etc., gelegen in de Spaansepolder
Nummer:
XXIX-56-02
Beschrijving:
Kaart van het slot Spangen met daarbij behorende landerijen, bossen etc., gelegen in de Spaansepolder
Datering:
1792
Vervaardiger:
Andrew (A.) Munro
Toegangsnummer:
4001
Collectie:
Collectie kaarten en plattegronden
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Afmeting:
39,5x23,5
Annotatie:
Naar kaart berustend in het Algemeen Rijksarchief te Brussel
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Prent
VIII-8 Delfshavense Schie, rechts, uit noordelijke richting gezien. Links de Beukelsdijk die uitkomt op het pad aan de oostzijde van de Schie. Op de achtergrond de Hoekmolen.
Nummer:
VIII-8
Titel:
Delfshavense Schie bij de Beukelsdijk met Hoekmolen
Beschrijving:
Delfshavense Schie, rechts, uit noordelijke richting gezien. Links de Beukelsdijk die uitkomt op het pad aan de oostzijde van de Schie. Op de achtergrond de Hoekmolen.
Datering:
01-01-1805 - 31-12-1808
Toegangsnummer:
4080
Collectie:
Prenten en tekeningen
Vervaardiger:
Gerrit (G.) Groenewegen, 16/10/1754-07/08/1826
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Annotatie:
Literatuur: Gerrit Groenewegen. Tekenaar van Rotterdam, 1754-1826 (Tentoonstellingscatalogus Gemeentearchief Rotterdam, 1976), p. 87, nr. 134.
De beschrijving van de topografie is onder voorbehoud; de richting van de schaduwen is namelijk problematisch op een gezicht uit het noorden. Er zijn echter redenen om deze te tekening als een pendant van VIII 7 (Hoekmolen aan de Delfshavense Schie uit het zuiden) te zien; zie daarvoor Gerrit Groenewegen. Tekenaar van Rotterdam, 1754-1826 (Tentoonstellingscatalogus Gemeentearchief Rotterdam, 1976), p. 87.
Afmeting:
32x46
Downloadbaar:
Ja
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Prent
VIII-7 De korenmolen de Hoekmolen aan de Delfshavense Schie, rechts, uit zuidelijke richting gezien. Op de achtergrond rechts de Beukelsdijk.
Nummer:
VIII-7
Titel:
Hoekmolen aan de Delfshavense Schie
Beschrijving:
De korenmolen de Hoekmolen aan de Delfshavense Schie, rechts, uit zuidelijke richting gezien. Op de achtergrond rechts de Beukelsdijk.
Datering:
01-01-1805 - 31-12-1808
Toegangsnummer:
4080
Collectie:
Prenten en tekeningen
Vervaardiger:
Gerrit (G.) Groenewegen, 16/10/1754-07/08/1826
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Annotatie:
Literatuur: Gerrit Groenewegen. Tekenaar van Rotterdam, 1754-1826 (Tentoonstellingscatalogus Gemeentearchief Rotterdam, 1976), p. 86-87, nr. 133.
GAR bezit van dit tafereel twee tekeningen: RI 826 verso en VIII 7. Op de achterzijde van het blad RI 826 als potloodschets; VIII 7 is een uitgewerkte tekening in waterverf. De tekening op de voorzijde van RI 826 (Haringvliet met Episcopaalse kerk) is gedateerd 1807; de schets op de keerzijde zal niet van later zijn, mogelijk ook van omstreeks 1807. Wellicht is dus ook VIII 7 in die tijd te dateren.
Mogelijk is deze tekening een pendant van tekening VIII 8, Delfshavense Schie bij de Beukelsdijk met Hoekmolen.
Afmeting:
32x47
Downloadbaar:
Ja
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Prent
2007-758 Schip bij kraanbrug over de Delfshavense Schie, gezien vanuit noordwestelijke richting
Nummer:
2007-758
Beschrijving:
Schip bij kraanbrug over de Delfshavense Schie, gezien vanuit noordwestelijke richting
Datering:
1850
Toegangsnummer:
4080
Collectie:
Prenten en tekeningen
Vervaardiger:
Charles Rochussen, 01/08/1814-22/09/1894
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Annotatie:
nagenoeg identieke voorstelling als schilderij van Rochussen in de collectie van het Nederlands Spoorwegmuseum
Afmeting:
15x24,5
Downloadbaar:
Ja
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
VIII-8-01-01 Kaart van de Delfshavense Schie in twee delen
Nummer:
VIII-8-01-01
Titel:
Kaart van de Delfshavensche Schie
Beschrijving:
Kaart van de Delfshavense Schie in twee delen
Datering:
1850
Toegangsnummer:
4001
Collectie:
Collectie kaarten en plattegronden
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Afmeting:
32x69,5
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Prent
XXXI-95-02 Cementsteen- en huizenfabriek aan de Delfshavense Schie.
Nummer:
XXXI-95-02
Beschrijving:
Cementsteen- en huizenfabriek aan de Delfshavense Schie.
Datering:
01-01-1858 - 31-12-1862
Toegangsnummer:
4080
Collectie:
Prenten en tekeningen
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Annotatie:
19e eeuwse reclamedrukwerk
Op een prospectus
Afmeting:
4x8
Downloadbaar:
Ja
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
437 Kadastrale Kaart van een gedeelte van de Gemeente Hillegersberg, Sectie A. Opgemaakt door de landmeter Genet, waarop de vanwege de Gemeente Rotterdam verlangde grensverandering is aangegeven, tussen Overschie en de Delfshavense Schie. [Blad 7].
Nummer:
437
Titel:
Gemeente Hillegersberg Sectie A
Beschrijving:
Kadastrale Kaart van een gedeelte van de Gemeente Hillegersberg, Sectie A. Opgemaakt door de landmeter Genet, waarop de vanwege de Gemeente Rotterdam verlangde grensverandering is aangegeven, tussen Overschie en de Delfshavense Schie. [Blad 7].
Datering:
14-01-1864
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:1250
Afmeting:
38x48
Annotatie:
Behandeld in de Gemeenteraad op 2 februari 1865, met bijlage 57i, met a-h en k-n. Opgemaakt door de landmeter Genet waarop de vanwege de gemeente Rotterdam verlangde grensverandering is aangegeven.
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
1994-373 De te water geraakte locomotief Nero bij de brug over de Delfshavense Schie.
Nummer:
1994-373
Titel:
Treinongeluk bij Delfshavense Schie
Beschrijving:
De te water geraakte locomotief Nero bij de brug over de Delfshavense Schie.
Datering:
17-11-1874
Toegangsnummer:
4100
Collectie:
Fotocollectie algemeen - deel 1
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Annotatie:
Zie: Delftsche Courant 22 november 1874.
Afmeting:
21x29,5
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
1994-374 Opname van de locomotief Nero, die uit het water is getakeld nadat hij op 17 november 1874 bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie te water is geraakt.
Nummer:
1994-374
Titel:
Treinongeluk bij Delfshavense Schie
Beschrijving:
Opname van de locomotief Nero, die uit het water is getakeld nadat hij op 17 november 1874 bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie te water is geraakt.
Datering:
01-12-1874
Toegangsnummer:
4100
Collectie:
Fotocollectie algemeen - deel 1
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Annotatie:
Zie: Delfssche Courant, 22 november 1874, pagina 2.
Afmeting:
21x29,5
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
1975-921 De Spaanse Molen, de poldermolen van de Spaansepolder aan de Delfshavensekade/Delfshavense Schie.
Nummer:
1975-921
Beschrijving:
De Spaanse Molen, de poldermolen van de Spaansepolder aan de Delfshavensekade/Delfshavense Schie.
Datering:
01-01-1878 - 31-12-1882
Toegangsnummer:
4100
Collectie:
Fotocollectie algemeen - deel 1
Auteursrechthouder:
Anoniem
Annotatie:
Omstreeks 1880 vervangen door een stoomgemaal.
Downloadbaar:
Ja
Afmeting:
23,5x17
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Prent
1974-875 De Hogebrug over de Delfshavense Schie.
Nummer:
1974-875
Titel:
Overschie 78.
Beschrijving:
De Hogebrug over de Delfshavense Schie.
Datering:
01-01-1878 - 31-12-1878
Toegangsnummer:
4080
Collectie:
Prenten en tekeningen
Vervaardiger:
J.G.
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Trefwoorden:
Namen:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Prent
2001-2653 Gezicht op Delfshaven met de Delfshavense Schie.
Op de achtergrond de glasblazerij (glashut) aan de Aelbrechtskade.
Nummer:
2001-2653
Beschrijving:
Gezicht op Delfshaven met de Delfshavense Schie.
Op de achtergrond de glasblazerij (glashut) aan de Aelbrechtskade.
Datering:
1880 - 1900
Toegangsnummer:
4080
Collectie:
Prenten en tekeningen
Vervaardiger:
Zilcken, C. L. P.
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Afmeting:
25x43
Downloadbaar:
Ja
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Prent
XXXI-115 Gezicht op de Delfshavense Schie met de Aelbrechtsbrug.
Nummer:
XXXI-115
Beschrijving:
Gezicht op de Delfshavense Schie met de Aelbrechtsbrug.
Datering:
01-01-1885 - 31-12-1885
Toegangsnummer:
4080
Collectie:
Prenten en tekeningen
Vervaardiger:
(T.E.) van Erkel
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Afmeting:
23x37
Downloadbaar:
Ja
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
1975-1110-8 Kaart van Rotterdam en omgeving. De Delfshavensche Schie, de polder Mathenesse en de Bospolder.
Nummer:
1975-1110-8
Titel:
PLATTE GROND | DER GEMEENTE | ROTTERDAM
Beschrijving:
Kaart van Rotterdam en omgeving. De Delfshavensche Schie, de polder Mathenesse en de Bospolder.
Datering:
1886
Vervaardiger:
Gemeentewerken Rotterdam
Toegangsnummer:
4001
Collectie:
Collectie kaarten en plattegronden
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:2500
Afmeting:
67x62
Annotatie:
Literatuur: 1) P.Th. v.d. Laar e.a., Historische plattegronden Rotterdam (facs. uitg. 2008), RTD 103, p. 138-139; 2) A. Gordijn & P. Ratsma, Catalogus kaartenverzameling (1984), 208 & Bijlage 4.
Blad 8 van een kaart van Rotterdam in 9 bladen. Zie ook cat.nr. I-97.
Drukker:
Vürtheim & Zn, J.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
1975-1110-1 Kaart van Rotterdam en omgeving. Blad 1. Titelblad en Overschie.
Nummer:
1975-1110-1
Titel:
PLATTE GROND | DER GEMEENTE | ROTTERDAM
Beschrijving:
Kaart van Rotterdam en omgeving. Blad 1. Titelblad en Overschie.
Datering:
1886
Vervaardiger:
Charles Rochussen, 01/08/1814-22/09/1894/ Gemeentewerken Rotterdam
Toegangsnummer:
4001
Collectie:
Collectie kaarten en plattegronden
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:2500
Afmeting:
66x62
Annotatie:
Blad 1 van een kaart van Rotterdam in 9 bladen. Zie ook cat.nr. I-97.
Literatuur: 1) P.Th. v.d. Laar e.a., Historische plattegronden Rotterdam (facs. uitg. 2008), RTD 103, p. 138-139; 2) A. Gordijn & P. Ratsma, Catalogus kaartenverzameling (1984), 208 & Bijlage 4.
Drukker:
Vürtheim & Zn, J.