Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

Hulp bij zoeken door beeld en geluid

Raadpleeg de website voor antwoorden op de veelgestelde vragen. Neem contact met het Stadsarchief Rotterdam op bij andere vragen en opmerkingen, of wanneer u niet kunt vinden wat u zoekt.

Indien er bij uw resultaat geen beeld aanwezig is, kan het zijn dat we deze niet online mogen tonen omdat deze nog niet gedigitaliseerd is of omdat deze auteursrechtelijk is beschermd.

Voor meer informatie over het bestellen van beeldmateriaal, kijk op onze website.

beacon
36 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
1972-49 Kaart van Feijenoord, de Hillepolder, Varkenoord en Smeetsland [foto]
Nummer:
1972-49
Beschrijving:
Kaart van Feijenoord, de Hillepolder, Varkenoord en Smeetsland [foto]
Datering:
1810
Toegangsnummer:
4001
Collectie:
Collectie kaarten en plattegronden
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Afmeting:
39x59
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Kaart
PW-116 Afschrift van een kaart van Feijenoord en West-IJsselmonde met aanduiding van de raailijn van Putten, tussen een meetpunt op IJsselmonde en de toren van Hillegersberg.
Vermeld worden de boerderijen van Huigg Sloter; Schilperoord; Jacob Leenvaarts en [?] Kranendonk.
Nummer:
PW-116
Titel:
[Kopie van] Caerte ende Metinge gedaan en gemaakt bij mijn | Ondergeschreven Geswoore Landm[eter] door Orders en ten behoeuven van de Graef- | flijckhijt van Hollandt, de gelegenhijt van Fijn-oort, mitsgaaerders de | Geschijtheijt Raye van ZuijtHollandt in t''Oosten , Ende het Land van Putten, in t' | Westen, Gaende over Fijnoort Rayende op Hillegers-bergh Gemeten met de | Zuydhollandsche Roede; Ende gestelt op de Cleijne voedt naar de Regte Conste van | Geometrie. Actum Geteekent op den XX6 Julij X6 jc Ses en Veertigh. | En daarin gebragt de gevonden veranderingen, zoo ten opzigte der | landen als Bouwmans-Woningen gelegen ter wederzijden van de Rhee | Watering, of Limioetscheiding tusschen de Ambachten van Westysselmonde | ende Charlois- Rotterdam den 3 van Hooijmaand 1810.
Beschrijving:
Afschrift van een kaart van Feijenoord en West-IJsselmonde met aanduiding van de raailijn van Putten, tussen een meetpunt op IJsselmonde en de toren van Hillegersberg.
Vermeld worden de boerderijen van Huigg Sloter; Schilperoord; Jacob Leenvaarts en [?] Kranendonk.
Datering:
1810
Toegangsnummer:
4017
Collectie:
Collectie Plaatselijke Werken (Gemeentewerken Rotterdam)
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Afmeting:
61x93
Annotatie:
Watermerk: J. Honig & Zn.
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
G-9 Kaart van de rivier de Maas voor Rotterdam, met het ontwerp tot uitbreiding van de stad door het graven van een kanaal op Feijenoord en het maken van een nieuwe gemeenschap met de grote weg der 1e Klasse No. 7.
Nummer:
G-9
Titel:
Kaart Van de RIVIER de MAAS voor ROTTERDAM Met het Ontwerp tot uitbreiding dier Stad, door het graven van een Kanaal op Feijenoord en het maken eener nieuwe gemeenschap met den grooten Weg der 1ste Klasse No. 7
Beschrijving:
Kaart van de rivier de Maas voor Rotterdam, met het ontwerp tot uitbreiding van de stad door het graven van een kanaal op Feijenoord en het maken van een nieuwe gemeenschap met de grote weg der 1e Klasse No. 7.
Datering:
24-10-1842
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:10000
Afmeting:
53x36,5
Annotatie:
Getekend door den Opzigter bij den Waterstaat. H. van Perls. Behoort bij het rapport van den Ondergeteekenden Hoofd Ingenieur van den Waterstaat, in de Provincie Zuid Holland d.d. 24 October 1842 No. 2117. Op de achterkant: Bijl nr. 780. 25 oktober 1842, 7 maart 1843, 16 november 1842 No. 9/1.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
F-101 Calque op linnen van de tekening van de Staatsspoorweg, gedeelte Rotterdam - Dordrecht. Lengteprofiel van de Hollandse Spoorweg tot de Hillepolder. Lijn 1 sectie 1.
Nummer:
F-101
Titel:
Staatsspoorwegen Lyn I Sectie N° 1. Gedeelte Rotterdam Dordrecht. Lengte Profil van den Hollandsche Spoorweg tot den Hillepolder
Beschrijving:
Calque op linnen van de tekening van de Staatsspoorweg, gedeelte Rotterdam - Dordrecht. Lengteprofiel van de Hollandse Spoorweg tot de Hillepolder. Lijn 1 sectie 1.
Datering:
1864
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Bij ink nr. 4265/1864. Ingezonden bij brief van den 5de September 1864 N° 697 door den Eerstaanwezend Ingenieur bij de Staatsspoorwegen (get.) Michaëlis. Behoort bij kantschrift dd 17 September 1864 N° 1518 De Ingenieur in algemeene dienst (Get.) J.A. Kooi.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:5000 1:50
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
F-99 Calque op linnen van de kadastrale kaart met het ontwerp van de Staatsspoorweg, het gedeelte tussen Rotterdam en Dordrecht in de richting van en tot de Hillepolder.
Nummer:
F-99
Beschrijving:
Calque op linnen van de kadastrale kaart met het ontwerp van de Staatsspoorweg, het gedeelte tussen Rotterdam en Dordrecht in de richting van en tot de Hillepolder.
Datering:
1864
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:1000
Afmeting:
94x
Annotatie:
Bij ink nr. 4265/1864. Ingezonden bij brief van den 5de September 1864 N° 697 door den Eerstaanwezend Ingenieur bij de Staatsspoorwegen (get.) Michaëlis. Behoort bij kantschrift dd 17 September 1864 N° 1518 De Ingenieur in algemeene dienst (Get.) J.A. Kooi.
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
F-117 Calque op linnen van het plan voor de richting van de Staatsspoorweg door Rotterdam en Feijenoord met aanwijzing van het goederenstation en de Spoorweghaven op Feijenoord.
Nummer:
F-117
Titel:
Staatsspoorwegen Lijn I sectie I
Beschrijving:
Calque op linnen van het plan voor de richting van de Staatsspoorweg door Rotterdam en Feijenoord met aanwijzing van het goederenstation en de Spoorweghaven op Feijenoord.
Datering:
1868
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:10000
Afmeting:
66x58
Annotatie:
Behandeld in de vergadering van de Gemeenteraad van 5 november 1868 met bijlage nr. 580 e met a- d.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
F-116 Calque op linnen van de schets van de spoorweg door Feijenoord en Rotterdam, Lijn 1 sectie 1.
Nummer:
F-116
Titel:
Staatsspoorwegen Lijn I Sectie I. Schets der Spoorweg door Feijenoord en Rotterdam
Beschrijving:
Calque op linnen van de schets van de spoorweg door Feijenoord en Rotterdam, Lijn 1 sectie 1.
Datering:
13-8-1868
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:10000
Afmeting:
74x58
Annotatie:
Bij ink nr. 3660/1868. Behoort bij brief van 13 augustus 1868, nr. 660 aan de Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, de eerste aangewezen ingenieur bij de staatsspoorwegen Michaëlis.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
F-161 Ontwerp van de zuidwestelijke mond van de Noorderhaven en het goederenstation met Spoorweghaven bij Feijenoord met de peilingen. No. 2.
Nummer:
F-161
Titel:
Ontwerp van den Zuid-Westelijken mond der Noorderhaven en van het Goederenstation met Spoorweg haven bij Fijenoord
Beschrijving:
Ontwerp van de zuidwestelijke mond van de Noorderhaven en het goederenstation met Spoorweghaven bij Feijenoord met de peilingen. No. 2.
Datering:
1873
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:5000
Afmeting:
40x72
Annotatie:
`41'. Staats-spoorwegen. Lijn I Sectie 1. Behoort bij Bestek N° [niet ingevuld] Plaat N° 2. Bij ink. nr. 2412/1873. Behoort bij brief van 29 maart 1873, nr. 265 de eerste aangewezen ingenieur van de staatsspoorwegen getekend Michaëlis. Behoort bij brief N° 111 van 15 maart 1873 van de ondergetekende Sectie Ingenieur J. Leijds.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
F-267 Vijf gesteendrukte tekeningen van het goederenstation op Feijenoord. Goederenstationsplein. Gemerkt no. 1.
Nummer:
F-267
Titel:
Staats-Spoorwegen. Lijn I. Sectie 1. Goederenstationsplein te Rotterdam (Feijenoord)
Beschrijving:
Vijf gesteendrukte tekeningen van het goederenstation op Feijenoord. Goederenstationsplein. Gemerkt no. 1.
Datering:
1877
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:2000
Afmeting:
33x1
Annotatie:
Bij ink. nr. 4881/1877. Behoort bij bestek nr. 658 plaat nr. 1.
Drukker:
Smulders & Co. (Cie.), J.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
G-213a-1 Gesteendrukte tekening van de rivier de Nieuwe Maas waarop diepten zijn aangegeven bij de plaats van het te bouwen natdok in Katendrecht.
Nummer:
G-213a-1
Titel:
Rivier de Nieuwe Maas
Beschrijving:
Gesteendrukte tekening van de rivier de Nieuwe Maas waarop diepten zijn aangegeven bij de plaats van het te bouwen natdok in Katendrecht.
Datering:
1881
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Afmeting:
34x46
Annotatie:
Bij inkomend nummer 2992/1881.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
G-213a-2 Kaart met aanduiding van de rivier de Nieuwe Maas en de te leggen Strekdam en te maken boord van het dok met de aangegeven diepten. Calque op linnen.

Nummer:
G-213a-2
Titel:
Rivier de Nieuwe Maas
Beschrijving:
Kaart met aanduiding van de rivier de Nieuwe Maas en de te leggen Strekdam en te maken boord van het dok met de aangegeven diepten. Calque op linnen.

Datering:
1881
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Annotatie:
Bij inkomend nummer 2992/1881.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
G-215a Gesteendrukte tekening van de rivier de Nieuwe Maas waarop de plaats van het te bouwen natdok in Katendrecht is aangegeven.
Nummer:
G-215a
Titel:
Rivier de Nieuwe Maas
Beschrijving:
Gesteendrukte tekening van de rivier de Nieuwe Maas waarop de plaats van het te bouwen natdok in Katendrecht is aangegeven.
Datering:
1881
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Afmeting:
34x46
Annotatie:
Bij inkomend nummer 3623/1881.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
L-111 Gesteendrukte kaart van de rivier de Maas met opgave van de op de 26, 27, 28 Mei 1884 gedane peilingen.
Nummer:
L-111
Beschrijving:
Gesteendrukte kaart van de rivier de Maas met opgave van de op de 26, 27, 28 Mei 1884 gedane peilingen.
Datering:
1881
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:10000
Afmeting:
38x86
Annotatie:
De kaart van de rivier de Maas behandeld in de vergadering van de Gemeenteraad van 18 juli 1884 met bijlage nr. 501 c met a, b d en c.
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
F-390 Calque op linnen van de plattegrond van de staatsspoorweg van Rotterdam naar Dordrecht voor de stoomtramweg op IJsselmonde. No. 1.
Nummer:
F-390
Titel:
Stoomtramweg op IJsselmonde
Beschrijving:
Calque op linnen van de plattegrond van de staatsspoorweg van Rotterdam naar Dordrecht voor de stoomtramweg op IJsselmonde. No. 1.
Datering:
1882
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:1000
Afmeting:
27x48
Annotatie:
Bij ink. nr. 72/1881. Behandeld in de vergadering van de Gemeenteraad van 23 februari 1882 met bijlage nr. 125 m.
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
G-237 Calque op linnen van de dwarsprofielen en situatietekening van de strekdam en de grondboringen langs de Linker Maasoever bij de Nieuwe Hillepolder.
Afmeting:
66x109
Nummer:
G-237
Titel:
Strekdam langs den Linker-Maasoever
Beschrijving:
Calque op linnen van de dwarsprofielen en situatietekening van de strekdam en de grondboringen langs de Linker Maasoever bij de Nieuwe Hillepolder.
Datering:
1885
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam CC-BY
Annotatie:
Bij inkomend nummer 79/1885.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:200 en 1:2000
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
G-239 Gesteendrukte tekening van dwarsprofielen en situatietekening van de strekdam en de grondboringen langs de Linker Maasoever bij de Nieuwe Hillepolder.
Afmeting:
70x110
Nummer:
G-239
Titel:
Strekdam langs den Linker-Maasoever
Beschrijving:
Gesteendrukte tekening van dwarsprofielen en situatietekening van de strekdam en de grondboringen langs de Linker Maasoever bij de Nieuwe Hillepolder.
Datering:
1885
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam CC-BY
Annotatie:
Gemeente Rotterdam 1885. Behoort bij bestek No. 53. Behoort bij de akte van aanbesteding d.d. 4 februari 1885 van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:100 en 1:2000
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
L-118a-2 Gesteendrukte tekening van een gedeelte der Nieuwe Maas, waarop van het Rijk over te nemen watervlakten zijn aangegeven en een aan het Rijk af te staan gedeelte van Feijenoord in verband met de doorstroming en bezinking van de Waterweg. Calque op papier.
Nummer:
L-118a-2
Titel:
Rivier de Nieuwe Maas
Beschrijving:
Gesteendrukte tekening van een gedeelte der Nieuwe Maas, waarop van het Rijk over te nemen watervlakten zijn aangegeven en een aan het Rijk af te staan gedeelte van Feijenoord in verband met de doorstroming en bezinking van de Waterweg. Calque op papier.
Datering:
1885
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:10000
Afmeting:
37,5x81
Annotatie:
Behandeld in de vergadering van de Gemeenteraad van 8 juni 1887 met bijlage nr. 374 b. Bij ink nr. 1605/1887.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
G-249a Calque op linnen van de situatietekening van de bemaling buitendijkse gronden, de Nieuwe Hillepolder en de Buiten-Hillepolder, voor de Hilledijk.
Nummer:
G-249a
Titel:
Bemaling buitendijksche Gronden vóór den Hilledijk
Beschrijving:
Calque op linnen van de situatietekening van de bemaling buitendijkse gronden, de Nieuwe Hillepolder en de Buiten-Hillepolder, voor de Hilledijk.
Datering:
1886
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:2500
Afmeting:
40,5x62
Annotatie:
(bij ink. nr. 5119/1886). Behandeld in de vergadering van de Gemeenteraad van 30 september 1886, met bijlage 612d met a, c- e.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
G-250-2 Gesteendrukte tekening in een Calque op linnen, met toelichting van de concessieaanvraag van de heren Riedemann en Schütte tot het aanleggen van havens en een petroleumetablissement in de Nieuwe Hillepolder en de Buiten Hillepolder.
Nummer:
G-250-2
Titel:
Aanvraag tot het maken van een petroleumetablissement voor de H.H. Riedemann en Schütte
Beschrijving:
Gesteendrukte tekening in een Calque op linnen, met toelichting van de concessieaanvraag van de heren Riedemann en Schütte tot het aanleggen van havens en een petroleumetablissement in de Nieuwe Hillepolder en de Buiten Hillepolder.
Datering:
1886
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:2500
Annotatie:
(bij ink. nr. 5425/1886).
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
G-253a-2 Gesteendrukte tekening van het ontwerp voor de aan te leggen Berghaven in de Buiten Hillepolder in Charlois, met dwarsprofielen.
Afmeting:
58x99
Nummer:
G-253a-2
Titel:
Ontwerp Berghaven in den Buiten Hillepolder. Dwarsprofillen
Beschrijving:
Gesteendrukte tekening van het ontwerp voor de aan te leggen Berghaven in de Buiten Hillepolder in Charlois, met dwarsprofielen.
Datering:
1887
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam CC-BY
Annotatie:
(bij ink. nr. 311/1887). Behoort bij Rapport van den Directeur der Gemeentewerken d.d. 12 Januari 1887.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:1000 en 1:100
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
G-253-2 Gesteendrukte situatietekening van de Rijnhaven behorend bij Bestek No. 78 met bijbehorende baggerwerken.
Nummer:
G-253-2
Titel:
Rijnhaven met Bijbehoorende Baggerwerken. Situatie
Beschrijving:
Gesteendrukte situatietekening van de Rijnhaven behorend bij Bestek No. 78 met bijbehorende baggerwerken.
Datering:
1887
Vervaardiger:
(J.) Vürtheim
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:2500
Afmeting:
21x34
Annotatie:
Behoort bij Bestek No. 78. Behoort bij akte van aanbesteding van 29 maart 1887
Drukker:
Vürtheim & Zn, J.
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
G-253a-1 Gesteendrukte tekening van het ontwerp voor de aan te leggen Berghaven in de Buiten Hillepolder in Charlois, met dwarsprofielen.
Afmeting:
80x228
Nummer:
G-253a-1
Titel:
Ontwerp Berghaven in den Buiten Hillepolder. Dwarsprofillen
Beschrijving:
Gesteendrukte tekening van het ontwerp voor de aan te leggen Berghaven in de Buiten Hillepolder in Charlois, met dwarsprofielen.
Datering:
01-1887
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam CC-BY
Annotatie:
(bij ink nr. 311/1887). Behoort bij rapport van de directeur van Gemeentewerken d.d. 12 januari 1887.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:200
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
G-260-1 Gesteendrukte tekening van een gedeelte van het gebied rond de Rijnhaven waarop is aangegeven de verschuiving van de Rijzendam ten oosten van de Katendrechtse Veerdam op 20 april 1887.
Nummer:
G-260-1
Beschrijving:
Gesteendrukte tekening van een gedeelte van het gebied rond de Rijnhaven waarop is aangegeven de verschuiving van de Rijzendam ten oosten van de Katendrechtse Veerdam op 20 april 1887.
Datering:
20-04-1887
Vervaardiger:
(J.) Vürtheim
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:2500
Afmeting:
64x97
Annotatie:
Behoort bij Rapport van den Directeur der Gemeentewerken d.d. 2 mei 1887. Bij inkomend nummer 2582/1887.
Drukker:
Vürtheim & Zn, J.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
1890-15-1 Tekening van het plan van de Rijnhaven na uitvoering van de al voorgestelde werken. [Blad 1].
Nummer:
1890-15-1
Titel:
Plan der Rijnhaven na Uitvoering der thans Voorgestelde werken
Beschrijving:
Tekening van het plan van de Rijnhaven na uitvoering van de al voorgestelde werken. [Blad 1].
Datering:
1890
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:1250
Annotatie:
Behoort bij het rapport van de Directeur van Gemeentewerken dd. 31 januari 1889. Behandeld in de Gemeenteraad op 24 april 1890, met bijlage 221d, met a-c en e. Bij inkomend nummer 804/90.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
I-105-5 Plattegrond van Rotterdam. Blad 5: het afgebeelde gebied omvat Feijenoord, de Nieuwe Maas en het terrein van Drinkwaterleiding.
Nummer:
I-105-5
Titel:
PLATTE GROND | DER GEMEENTE | ROTTERDAM. | VERVAARDIGD OP HET BUREAU VAN GEMEENTEWERKEN
Beschrijving:
Plattegrond van Rotterdam. Blad 5: het afgebeelde gebied omvat Feijenoord, de Nieuwe Maas en het terrein van Drinkwaterleiding.
Datering:
1892
Toegangsnummer:
4201
Collectie:
Topografische seriekaarten vervaardigd door Gemeentewerken Rotterdam.
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:2500
Annotatie:
herzien maart 1891
met namen van stegen, gangen enz, die op de plattegrond niet aangeduid zijn (78 t/m 127)
Onderwerpen:
Drinkwaterleiding Rotterdam
Drukker:
Vürtheim & Zn, J.
 
 
 
Pagina: 1