Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

Hulp bij zoeken door beeld en geluid

Raadpleeg de website voor antwoorden op de veelgestelde vragen. Neem contact met het Stadsarchief Rotterdam op bij andere vragen en opmerkingen, of wanneer u niet kunt vinden wat u zoekt.

Indien er bij uw resultaat geen beeld aanwezig is, kan het zijn dat we deze niet online mogen tonen omdat deze nog niet gedigitaliseerd is of omdat deze auteursrechtelijk is beschermd.

Voor meer informatie over het bestellen van beeldmateriaal, kijk op onze website.

beacon
53 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
G-12 Nader plan van het eiland Feijenoord met het ontwerp voor een kettingbrug en met aanwijzing der voorgestelde kanalen en bouwterreinen.
Nummer:
G-12
Titel:
Kaart van het Eiland Fijenoort
Beschrijving:
Nader plan van het eiland Feijenoord met het ontwerp voor een kettingbrug en met aanwijzing der voorgestelde kanalen en bouwterreinen.
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
circa 1:2500
Afmeting:
62,5x97
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Kaart
PW-122 Kaart van percelen op het eiland Feijenoord tussen het Zwanegat, de Brandewiijnskade en de Middelkade. Met aanduiding van iepenkwekerijen.
Nummer:
PW-122
Beschrijving:
Kaart van percelen op het eiland Feijenoord tussen het Zwanegat, de Brandewiijnskade en de Middelkade. Met aanduiding van iepenkwekerijen.
Datering:
1700 - 1800
Toegangsnummer:
4017
Collectie:
Collectie Plaatselijke Werken (Gemeentewerken Rotterdam)
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Schaalaanduiding:
circa 1:825
Afmeting:
45x56,5
Annotatie:
Met kompasroos en aanduiding van oppervlaktematen
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Kaart
PW-488 Kaart van het Haringvliet, het Boerengat, het Buizengat, het Park Honingen, de Nieuwe Maas en en Feijenoord.
Nummer:
PW-488
Beschrijving:
Kaart van het Haringvliet, het Boerengat, het Buizengat, het Park Honingen, de Nieuwe Maas en en Feijenoord.
Datering:
1711
Vervaardiger:
Pierre (P.) Ancelin
Toegangsnummer:
4017
Collectie:
Collectie Plaatselijke Werken (Gemeentewerken Rotterdam)
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Afmeting:
74x104
Annotatie:
ondertekening naast windroos
met ruitverdeling en windroos
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
G-8 Ontwerp voor de aanleg van de Berghaven op het eiland Feijenoord, naast de Sleephelling bij het Zwanengat.
Nummer:
G-8
Beschrijving:
Ontwerp voor de aanleg van de Berghaven op het eiland Feijenoord, naast de Sleephelling bij het Zwanengat.
Datering:
1800-1850
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
circa 1:1630
Afmeting:
127x
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
G-8 Ontwerp van een berghaven op het eiland Feijenoord naast de Sleephelling bij het Zwanengat.
Nummer:
G-8
Beschrijving:
Ontwerp van een berghaven op het eiland Feijenoord naast de Sleephelling bij het Zwanengat.
Datering:
1800 - 1850
Toegangsnummer:
4014-Oud
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
circa 1:630
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Kaart
PW-116 Afschrift van een kaart van Feijenoord en West-IJsselmonde met aanduiding van de raailijn van Putten, tussen een meetpunt op IJsselmonde en de toren van Hillegersberg.
Vermeld worden de boerderijen van Huigg Sloter; Schilperoord; Jacob Leenvaarts en [?] Kranendonk.
Nummer:
PW-116
Titel:
[Kopie van] Caerte ende Metinge gedaan en gemaakt bij mijn | Ondergeschreven Geswoore Landm[eter] door Orders en ten behoeuven van de Graef- | flijckhijt van Hollandt, de gelegenhijt van Fijn-oort, mitsgaaerders de | Geschijtheijt Raye van ZuijtHollandt in t''Oosten , Ende het Land van Putten, in t' | Westen, Gaende over Fijnoort Rayende op Hillegers-bergh Gemeten met de | Zuydhollandsche Roede; Ende gestelt op de Cleijne voedt naar de Regte Conste van | Geometrie. Actum Geteekent op den XX6 Julij X6 jc Ses en Veertigh. | En daarin gebragt de gevonden veranderingen, zoo ten opzigte der | landen als Bouwmans-Woningen gelegen ter wederzijden van de Rhee | Watering, of Limioetscheiding tusschen de Ambachten van Westysselmonde | ende Charlois- Rotterdam den 3 van Hooijmaand 1810.
Beschrijving:
Afschrift van een kaart van Feijenoord en West-IJsselmonde met aanduiding van de raailijn van Putten, tussen een meetpunt op IJsselmonde en de toren van Hillegersberg.
Vermeld worden de boerderijen van Huigg Sloter; Schilperoord; Jacob Leenvaarts en [?] Kranendonk.
Datering:
1810
Toegangsnummer:
4017
Collectie:
Collectie Plaatselijke Werken (Gemeentewerken Rotterdam)
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Afmeting:
61x93
Annotatie:
Watermerk: J. Honig & Zn.
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
RI-460 Kaart van het eiland Feijenoord.
Nummer:
RI-460
Titel:
KAART | van het Eiland | FYENOORD | behoorende aan de Stad | ROTTERDAM | met alle de Gecavelde Landen, Bepoting en | Beplanting, zoo Binnen als Buitendijks | in alles te samen Groot Een Honderd Ze- | ven en Zestig Morgen Vijf Honderd Zes | en Dertig Roeden, zoodanig als dat is | Gemeten, Berekend en naar het Origineel | op een vierde Verkleind en Geteekend | door A. Munro junior, in den Jare 1818.
Beschrijving:
Kaart van het eiland Feijenoord.
Datering:
1818
Vervaardiger:
A. Munro Jr.
Toegangsnummer:
4001
Collectie:
Collectie kaarten en plattegronden
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
Circa 1: 5.750
Afmeting:
27x41,5
Annotatie:
Met aanduiding van de grootte van genummerde percelen (1 t/m 26)
Met droogstempel van het Gemeentearchief Rotterdam
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
II-168 Kaart van het eiland Feijenoord
Nummer:
II-168
Titel:
KAART | van het Eiland | FYENOORD | Behoorende aan de Stad | ROTTERDAM | met alle de Gecavelde Landen, Bepoting | en Beplanting, zoo Binnen als Bui- | ten Dijks. [...]
Beschrijving:
Kaart van het eiland Feijenoord
Datering:
1818
Vervaardiger:
A. Munro Jr./ Andrew (A.) Munro
Toegangsnummer:
4001
Collectie:
Collectie kaarten en plattegronden
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
circa 1:2.875
Afmeting:
50x72
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
G-3 Grondkaart van het eiland Feijenoord met het ontwerp voor een nieuwe gracht of boezem, met kade bij het Zwanengat, alsmede met aanwijzing van de Molen, de zich zelf sluitende duiker door het water in de boezem, de vervallen uitwatering of oude duiker en de uitwatering bij Piek.
Nummer:
G-3
Beschrijving:
Grondkaart van het eiland Feijenoord met het ontwerp voor een nieuwe gracht of boezem, met kade bij het Zwanengat, alsmede met aanwijzing van de Molen, de zich zelf sluitende duiker door het water in de boezem, de vervallen uitwatering of oude duiker en de uitwatering bij Piek.
Datering:
25-10-1818
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
circa 1:2900
Afmeting:
51x68
Annotatie:
Met opgaaf van de Grootte der Perceelen, Als: No. 1. het Pesthuis Morgen 331 Roeden; No. 2. het Kerkhof 1 Morgen 73,5 Roeden; No. 3. Woning van de opziender 148 Roeden; No. 4. Hoogenoort griende 9 Morgen 363 Roeden de gragten om 't Pesthuis 498 Roeden; No. 5. de laagen oort, griende 16 Morgen 164 Roeden; No. 6. laane tussen en agter 1 Morgen 470 Roeden; No. 7. een acker ijpen plantsoen 355,5; No. 8. ackers elzenhout 2 Morgen 207,5 Roeden; No. 9. acker griend 1 Morgen 431,5 Roeden; No. 10. binnengragten 5 Morgen 267,5 Roeden; No. 11. houtgewas 571 3 / 4; No. 12. dijken 12 Morgen 99,5 Roeden; No. 13. houtgewas 1 Morgen 237,5 Roeden; No. 14. rietveld 1 Morgen 197 Roeden; No. 15. houtgewas 466 3 / 4 Roeden; No. 16. rietveld en Slikken 490 3 / 4; No. 17. houtgewas 288; No. 18. dito 357 Roeden; No. 19. riet en houtgewas 277 Roeden; No. 20. houtgewas en arbeidershuisje 222 Roeden; No. 21. de Dam. houtgewas 40,5 Roeden; No. 22. rietveld en slikken 1 Morgen 239,5 Roeden; No. 23. de Bieze schuur 135 Roeden; No. 24. het sluisveld 62 Roeden; No. 25. Riet en Slikke 399 Roeden; No. 26. de groote Dijksloot Morgen 1 Roeden 152; No. 27. de oude polder, Weijland 14 Morgen 517 Roeden; No. 28. de kade voor de polder 4 Morgen 395 Roeden; No. 29. de nieuwe polder in 1795 gemaakt; No. 30. de dijke rond de zelve, te samen 60; No. 31. In 1800 nieuw aangelegd hout gewas, met riet, biese en Slikke morgen 26 185 Roede; No. 32. de duijker; No. 33. riet, biesen en slikken; No. 34. de dam in het lanegat 1801; No. 35. nieuwe duiker 1801; No. 36. duijker van de Oude polder; No. 37. heuvel dienende tot beproeving van 's lands geschut.
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
G-3 Grondkaart van het eiland Feijenoord met het ontwerp voor een nieuwe gracht of boezem met kade bij het Zwanengat.
Nummer:
G-3
Beschrijving:
Grondkaart van het eiland Feijenoord met het ontwerp voor een nieuwe gracht of boezem met kade bij het Zwanengat.
Datering:
25-10-1818
Toegangsnummer:
4014-Oud
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
circa 1:2900
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
G-5 Kaart in koper gegraveerd van het gedeelte van het Zwanengat, bestemd voor een balkgat voor de Marine met aanwijzing van de peilingen die gedaan zijn in juli 1824.
Nummer:
G-5
Titel:
Kaart van het gedeelte van het Zwanegat bestemd voor een balkgat voor de Marine met aanwijzing der peilingen gedaan in Julij 1824
Beschrijving:
Kaart in koper gegraveerd van het gedeelte van het Zwanengat, bestemd voor een balkgat voor de Marine met aanwijzing van de peilingen die gedaan zijn in juli 1824.
Datering:
07-1824
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
circa 1:500
Afmeting:
216x124
Annotatie:
Rechts bovenaan No. 98.
Onderwerpen:
Marine
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
G-5 Kaart van een gedeelte van het Zwanengat bestemd voor een balkgat voor de marine met daarop aangegeven de peilingen gedaan in juli 1824.
Nummer:
G-5
Beschrijving:
Kaart van een gedeelte van het Zwanengat bestemd voor een balkgat voor de marine met daarop aangegeven de peilingen gedaan in juli 1824.
Datering:
07-1824
Toegangsnummer:
4014-Oud
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
circa 1:500
Annotatie:
Op de achterzijde: Kaart van het gedeelte van het Zwanegat bestemd voor een balkgat voor de Marine met aanwijzing der peilingen gedaan in Julij 1824.
Onderwerpen:
Marine
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Prentbriefkaart
PBK-2946 Gezicht op de Hofpoort met links de Blauwe Brug en de Blauwe molen. De Hofpoort is in 1778 gebouwd en afgebroken volgens raadsbesluit van 20 september 1833. De 4 leeuwen zijn in 1860 op de hoeken van de Koningsbrug geplaatst. De stadsvest is, begonnen in 1829 en gedempt voor de aanleg van het plein, later het Hofplein genoemd.
Nummer:
PBK-2946
Titel:
Hofpoort met Zwanengat en Blauwebrug. Rotterdam
Beschrijving:
Gezicht op de Hofpoort met links de Blauwe Brug en de Blauwe molen. De Hofpoort is in 1778 gebouwd en afgebroken volgens raadsbesluit van 20 september 1833. De 4 leeuwen zijn in 1860 op de hoeken van de Koningsbrug geplaatst. De stadsvest is, begonnen in 1829 en gedempt voor de aanleg van het plein, later het Hofplein genoemd.
Datering:
1830
Toegangsnummer:
4029
Collectie:
Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Kaart
PW-118 Schetskaart van een deel van het eiland Feijenoord waarop percelen staan aangegeven die verhuurd zullen worden als akkerland of weiland
Nummer:
PW-118
Titel:
Schets van Fijenooord, tot aanwijzing dooor een Gele | Kleur van die percelen opgehoogd Buiten-land, Welke met ultimo ?bre 1831 gereed zijn, om tot | bouw of Weiland verhuurd te worden [...]
Beschrijving:
Schetskaart van een deel van het eiland Feijenoord waarop percelen staan aangegeven die verhuurd zullen worden als akkerland of weiland
Datering:
1831
Toegangsnummer:
4017
Collectie:
Collectie Plaatselijke Werken (Gemeentewerken Rotterdam)
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Afmeting:
29x42
Annotatie:
Met opgave van de hoeveelheid vrijkomende grond [in schaften].
Watermerk: C & I Honig & Zn.
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
G-6 Tekening van een perceel op het eiland Feijenoord bij het Zwanengat dat in gebruik is afgestaan aan de Sleephelling Societeit.
Nummer:
G-6
Beschrijving:
Tekening van een perceel op het eiland Feijenoord bij het Zwanengat dat in gebruik is afgestaan aan de Sleephelling Societeit.
Datering:
1838
Toegangsnummer:
4014-Oud
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Annotatie:
A. Blijth 18th September 1838
De secretaris der Stad Rotterdam. Honn van 's Gravelande.
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
G-7 Tekening van een perceel op het eiland Feijenoord bij het Zwanengat dat verhuurd is aan de Sleephelling Societeit.
Nummer:
G-7
Beschrijving:
Tekening van een perceel op het eiland Feijenoord bij het Zwanengat dat verhuurd is aan de Sleephelling Societeit.
Datering:
1838 - 1840
Toegangsnummer:
4014-Oud
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
circa 1:2000
Annotatie:
Getekend Rotterdam 27 mei 1840.
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
G-6 Tekening van de grond op het eiland Feijenoord, die in gebruik is afgestaan aan de Sleephelling Sociëteit.
Nummer:
G-6
Beschrijving:
Tekening van de grond op het eiland Feijenoord, die in gebruik is afgestaan aan de Sleephelling Sociëteit.
Datering:
18-09-1838
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1/8 inch : 20 Engelse Feet
Afmeting:
49x65
Annotatie:
Bij inkomend nummer 2202/1838. Onderaan: J. A. Blijth, 18th September 1838. Bovenaan: De secretaris der Stad Rotterdam, van 's Gravelande.
Onderwerpen:
Sleephelling-Societeit
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
G-7 Tekening van twee uitergorzen op het eiland Feijenoord bij het Zwanengat, die verhuurd worden aan de Sleephelling Sociëteit van Rotterdam.
Nummer:
G-7
Beschrijving:
Tekening van twee uitergorzen op het eiland Feijenoord bij het Zwanengat, die verhuurd worden aan de Sleephelling Sociëteit van Rotterdam.
Datering:
27-05-1840
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
circa 1:2000
Afmeting:
59,5x
Annotatie:
Getekend te Rotterdam op 27 mei 1840 door de Burgemeester en Wethouders van Rotterdam.
Onderwerpen:
Sleephelling-Societeit te Rotterdam
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
G-11 Kaart van Feijenoord met ontwerp van een hang- of kettingbrug over de Maas met aanwijzing van de voorgestelde kanalen en der terreinen, die voor de aanbouw geschikt zijn.
Nummer:
G-11
Beschrijving:
Kaart van Feijenoord met ontwerp van een hang- of kettingbrug over de Maas met aanwijzing van de voorgestelde kanalen en der terreinen, die voor de aanbouw geschikt zijn.
Datering:
1845-1860
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
circa 1:5000
Afmeting:
42x60,5
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Kaart
PW-139 Plankaart voor het eiland Feijenoord met ontwerp van diverse kanalen en een brug over de Nieuwe Maas. Met aanduiding van de bestaande percelen en bedijking.
Nummer:
PW-139
Beschrijving:
Plankaart voor het eiland Feijenoord met ontwerp van diverse kanalen en een brug over de Nieuwe Maas. Met aanduiding van de bestaande percelen en bedijking.
Datering:
1850
Toegangsnummer:
4017
Collectie:
Collectie Plaatselijke Werken (Gemeentewerken Rotterdam)
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Schaalaanduiding:
circa 1: 2.500
Afmeting:
67x101
Annotatie:
Met diverse peilingen van waterdiepten in de Nieuwe Maas en een toelichting.
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Kaart
PW-138 Plankaart voor het eiland Feijenoord met ontwerp van diverse kanalen en een kettingbrug over de Nieuwe Maas.
Nummer:
PW-138
Beschrijving:
Plankaart voor het eiland Feijenoord met ontwerp van diverse kanalen en een kettingbrug over de Nieuwe Maas.
Datering:
1850
Toegangsnummer:
4017
Collectie:
Collectie Plaatselijke Werken (Gemeentewerken Rotterdam)
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Schaalaanduiding:
circa 1: 4.750
Afmeting:
45x44,5
Annotatie:
Met diverse peilingen van waterdiepten in de Nieuwe Maas en een toelichting.
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
G-10 Kaart en Plan tot het maken van een hang- of kettingbrug over de Maas en exploitatie van het eiland Feijenoord. Een inrichtingsplan voor Feijenoord met vier te graven kanalen.
Nummer:
G-10
Titel:
Kaart en Plan tot het maken van eene Hangbrug over de Maas en Exploitatie van het Eiland Feijenoord
Beschrijving:
Kaart en Plan tot het maken van een hang- of kettingbrug over de Maas en exploitatie van het eiland Feijenoord. Een inrichtingsplan voor Feijenoord met vier te graven kanalen.
Datering:
05-02-1850
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:5000
Afmeting:
59x69
Annotatie:
Behoort bij het adres van J. Beijerink C.S. 5 februari 1850. Bij inkomend nummer 403/1850.
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Prent
1973-5187 Gezicht op de Boompjes, aan de Nieuwe Maas. Op de voorgrond de mond van het Zwanengat en geheel links de molens aan de mond van de Leuvehaven en rechts de Zuiderkerk aan de Glashaven.
Nummer:
1973-5187
Titel:
Rotterdam. Boompjes.
Beschrijving:
Gezicht op de Boompjes, aan de Nieuwe Maas. Op de voorgrond de mond van het Zwanengat en geheel links de molens aan de mond van de Leuvehaven en rechts de Zuiderkerk aan de Glashaven.
Datering:
01-01-1858 - 31-12-1862
Toegangsnummer:
4080
Collectie:
Prenten en tekeningen
Vervaardiger:
G.M. (G.M.) Kurz/ William John (W.J.) Cooke, 1796-06/04/1865
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Annotatie:
Uitgever: G.B. van Goor. 1858-1862: Koningrijk der Nederlanden.
Uit: Rotterdam en zijne belangrijkste Gezigten.
Zie ook: 1973-4157.
Downloadbaar:
Ja
Trefwoorden:
Namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Prent
1973-4157 De Boompjes aan de Nieuwe Maas.
Op de voorgrond de mond van het Zwanengat en geheel links de molens aan de mond van de Leuvehaven en rechts de Zuiderkerk aan de Glashaven.
Nummer:
1973-4157
Titel:
Rotterdam. Boompjes.
Beschrijving:
De Boompjes aan de Nieuwe Maas.
Op de voorgrond de mond van het Zwanengat en geheel links de molens aan de mond van de Leuvehaven en rechts de Zuiderkerk aan de Glashaven.
Datering:
01-01-1858 - 31-12-1862
Toegangsnummer:
4080
Collectie:
Prenten en tekeningen
Vervaardiger:
G.M. (G.M.) Kurz/ William John (W.J.) Cooke, 1796-06/04/1865
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Annotatie:
Zie ook: 1973-5187.
Uitgever: G.B. van Goor. 1858-1862: Koningrijk der Nederlanden.
Uit: Rotterdam en zijne belangrijkste Gezigten.
Downloadbaar:
Ja
Trefwoorden:
Namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
G-19 Tekening van het ontwerp van de bovenmond van het Westerkanaal voor het plan tot uitbreiding van de Gemeente Rotterdam op Feijenoord met aan te leggen kribben.
Nummer:
G-19
Titel:
Ontwerp van den bovenmond van het Westerkanaal, voor het plan tot uitbreiding der gemeente Rotterdam op Feijenoord
Beschrijving:
Tekening van het ontwerp van de bovenmond van het Westerkanaal voor het plan tot uitbreiding van de Gemeente Rotterdam op Feijenoord met aan te leggen kribben.
Datering:
1863
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:2500
Afmeting:
38,5x31,5
Annotatie:
Behandeld in de Gemeenteraad op 28 mei 1863, met bijlage 237n, met a-m eb o en r. Voorgesteld bij het rapport d.d. 19 februari 1863 door de omtrent dit plan geraadpleegde commissie van ingenieurs Conrad, J.A. Beijerinck en P. Caland.
Namen:
 
 
 
Pagina: 1