Uw zoekacties: Beeldbank
Beeldbank

Hulp bij zoeken door beeld en geluid

Raadpleeg de website voor antwoorden op de veelgestelde vragen. Neem contact met het Stadsarchief Rotterdam op bij andere vragen en opmerkingen, of wanneer u niet kunt vinden wat u zoekt.

Indien er bij uw resultaat geen beeld aanwezig is, kan het zijn dat we deze niet online mogen tonen omdat deze nog niet gedigitaliseerd is of omdat deze auteursrechtelijk is beschermd.

Lees meer informatie over het bestellen van beeldmateriaal op deze pagina.

beacon
28  zoekresultaten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
C-3 Kadastrale kaart der gemeente Rotterdam, sectie A. en H., waarop de door de ingenieur W.N. Rose ontworpen nieuwe straten A en B Witte de Withstraat en Kortenaerstraat) zijn aangegeven. Gemerkt Plan 1. Hierop zijn de later door de gemeente aangekochte percelen met een groene tint aangewezen. Plan 1. Kaart bevat o.a het terrein van de Hortus Botanicus.
Nummer:
C-3
Beschrijving:
Kadastrale kaart der gemeente Rotterdam, sectie A. en H., waarop de door de ingenieur W.N. Rose ontworpen nieuwe straten A en B Witte de Withstraat en Kortenaerstraat) zijn aangegeven. Gemerkt Plan 1. Hierop zijn de later door de gemeente aangekochte percelen met een groene tint aangewezen. Plan 1. Kaart bevat o.a het terrein van de Hortus Botanicus.
Datering:
12-08-1858
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:1250
Afmeting:
64x96
Annotatie:
Behorende bij Bijlage No. 403b met a tot c. Gemeenteraad Vergadering 12 augustus 1858. Bij inkomend nummer 447/1858.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
C-39 Calque op linnen van de plantekening tot het aanleggen van straat B door de Hortus
Nummer:
C-39
Afmeting:
44,5x89
Beschrijving:
Calque op linnen van de plantekening tot het aanleggen van straat B door de Hortus
Datering:
1-8-1868
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Gemeente Rotterdam Augustus 1868. Gemeenteraad 1869. Bijlage N° 138c met a, b, d-l. Vergadering 25 maart 1869.
Downloadbaar:
Ja
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
C-46a Calque op linnen van de tekening van de Waschbleeklaan tussen de straten C en D.
Nummer:
C-46a
Beschrijving:
Calque op linnen van de tekening van de Waschbleeklaan tussen de straten C en D.
Datering:
1870
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Gemeenteraad 1873 Bijlage N° 303 b met a. Vergadering 17 April 1873.
Downloadbaar:
Ja
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
C-45-1 Calque van straat C tussen de Westersingel en Coolsingel.
Nummer:
C-45-1
Beschrijving:
Calque van straat C tussen de Westersingel en Coolsingel.
Datering:
07-1870
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
B. Gemeente Rotterdam Julij 1870. Ink. N° 3390/1870. `Bij het rapport van de C[...?] omtrent de rigting van Straat C / stratenplan en omtrent het opheffen van regt van weg van een gedeelte der lijnbaanslaan'
Downloadbaar:
Ja
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
C-47-1 Twee Calques op linnen van de te maken straat aan de oostzijde van de Wetering tussen de Kruiskade en de Binnenweg.
Afmeting:
46, 52x73, 74
Nummer:
C-47-1
Titel:
Te maken straat aan de Oostzijde van de Wetering tusschen de Kruiskade en den Binnenweg en van de gedeelten der ontworpen hoofdstraten C en D
Beschrijving:
Twee Calques op linnen van de te maken straat aan de oostzijde van de Wetering tussen de Kruiskade en de Binnenweg.
Datering:
1-4-1873
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
N° 1. Rotterdam April 1873. N° 778 Ontvangen Een gulden vijftig centen regelregt Rotterdam Eenentwintig dec 1873 de ontvanger[...?] [handtekening]. Geregistreerd te Rotterdam den Eenentwintigsten Mei 1800 drieenzeventig deel 57 folio 4670 vak 8 [...]. Behoort bij het Bestek en Voorwaarden van aanbesteding van den Nieuwen Straatweg met bruggen achter de Waschbleeklaan, 21 Mei 1873.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:200 1:50 1:1250
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
C-63 Calque op linnen van het ontwerp van een aan te leggen straat van de Crooswijkseweg tot aan de Linker Rottekade
Afmeting:
19x39
Nummer:
C-63
Titel:
Aan te leggen straat
Beschrijving:
Calque op linnen van het ontwerp van een aan te leggen straat van de Crooswijkseweg tot aan de Linker Rottekade
Datering:
1-7-1878
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Bij ink. nr. 4411[of 5?]/1880. Behoorende bij het request dd 28 september 1880 van: Voorhoeve Weeldenburg c.s.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:200
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
785bis-3 Calque op linnen en twee tekeningen betreffende de te bouwen school voor meer uitgebreid lager onderwijs aan de Tuinderslaan. Gemerkt A -C. Blad C: situatieschets van het terrein tussen Aert van Nesstraat, Tuinderslaan, Mauritsstraat en Kruiskade
Nummer:
785bis-3
Titel:
Kaart Behoorende tot den verkoop van het heerenhuis aan de Kruiskade no. 80 benevens van 37 perceelen bouwgrond aan de kruiskade, de Tuinderlaan, eene nieuw ontworpen straat en een Hofje uitkomende aan de Mauritsstraat te Rotterdam.
Beschrijving:
Calque op linnen en twee tekeningen betreffende de te bouwen school voor meer uitgebreid lager onderwijs aan de Tuinderslaan. Gemerkt A -C. Blad C: situatieschets van het terrein tussen Aert van Nesstraat, Tuinderslaan, Mauritsstraat en Kruiskade
Datering:
1881
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:500
Afmeting:
38x49
Annotatie:
Behandeld in de vergadering Gemeenteraad van 17 mei 1881 met bijlage nr. 138 e met a - d. (1344/1881).
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
913a Plattegrond van het gebied tussen de Schiekade Oostzijde en de Raampoort waarin een nieuw aan te leggen straat wordt aangegeven. Eventueel met een overdekte 'doorrid' en een ontwerp voor een bovenverdieping van de 'doorrid'.
Nummer:
913a
Beschrijving:
Plattegrond van het gebied tussen de Schiekade Oostzijde en de Raampoort waarin een nieuw aan te leggen straat wordt aangegeven. Eventueel met een overdekte 'doorrid' en een ontwerp voor een bovenverdieping van de 'doorrid'.
Datering:
1885
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Afmeting:
51x78
Annotatie:
Behandeld in de Gemeenteraad op 25 juni 1885, met bijlage 341c, met a, b en d-f. Bij inkomend nummer 2269/90. Onderin namen: W. J. Godfroij, F. van de Honaard en J. Hoogenboom
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
1892-198 Calque op papier van de wijziging van dwarsstraten bij de Zwart Janstraat M.N. Hoos c.s.
Afmeting:
21x42
Nummer:
1892-198
Titel:
Wijziging van dwarsstraten bij de Zwartjanstraat M.N. Hoos c.s.
Beschrijving:
Calque op papier van de wijziging van dwarsstraten bij de Zwart Janstraat M.N. Hoos c.s.
Datering:
1892
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Gemeente Rotterdam Sectie G. Bij ink. nr. 7579/1892.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:1250
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
1892-81 Calque op papier van de voorgeschreven verbetering van een gedeelte van de Schoterboschstraat.
Afmeting:
27x43
Nummer:
1892-81
Titel:
Voorgeschreven verbetering van een deel der Schoterboschstraat
Beschrijving:
Calque op papier van de voorgeschreven verbetering van een gedeelte van de Schoterboschstraat.
Datering:
1892
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Inspectie over het Bouwen. Uittreksel uit het kadastrale plan. Gem.te Rotterdam Sectie C. Bij ink. nr. 2873/1892.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:500
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
1892-82 Calque op linnen met verbetering van de straat en riool van de Smalle Westerkade.
Afmeting:
27x50
Nummer:
1892-82
Titel:
Verbetering der straat en riool Smalle Westerkade
Beschrijving:
Calque op linnen met verbetering van de straat en riool van de Smalle Westerkade.
Datering:
1892
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Bij ink. nr. 2906/1892. Behoort bij het verzoek van Eigenaren der Smalle Westerkade of het hoogst gelegene gedeelte.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:10
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
1892-33 Calque op linnen van de gronden van de Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen met aanduiding van de te maken bestratingen.
Nummer:
1892-33
Titel:
Kaart van de gronden der Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, met aanduiding der te maken bestratingen
Beschrijving:
Calque op linnen van de gronden van de Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen met aanduiding van de te maken bestratingen.
Datering:
19-02-1892
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:1250
Afmeting:
53x81
Annotatie:
Gemeenteraad 16 juni 1892 bijlage nr. 533c met a, b, d-l. Bij ink. nr. 301/1892. Rotterdam 19 Febr. 1892.
Onderwerpen:
Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
1892-109 Calque op linnen van de straten- en riolenaanleg tussen de Parallelweg en de Rijnhaven.
Nummer:
1892-109
Afmeting:
37x46
Titel:
Straat en rioolaanleg tusschen den Parallelweg en de Rijnhaven (Van Delft)
Beschrijving:
Calque op linnen van de straten- en riolenaanleg tussen de Parallelweg en de Rijnhaven.
Datering:
30-06-1892
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Gemeenteraad 30 juni 1892 bijlage nr. 583c met a, b, d, e. Bij ink. nr. 3864/1892. "R"
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:1250
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
1892-108 Calques op linnen van de straataanleg op het terrein van de heer Allan aan de Boezemsingel.
Afmeting:
32x36
Nummer:
1892-108
Titel:
Straataanleg op het terrein van den Heer Allan aan den Boezemsingel
Beschrijving:
Calques op linnen van de straataanleg op het terrein van de heer Allan aan de Boezemsingel.
Datering:
08-09-1892
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Gemeenteraad 8 sept 1892 bijlage nr. 788r met a-q, s-[w?]. Bij ink. nr. 3671/1892.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:1250
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
1893-24 Calque op linnen van de straataanleg en slootdemping aan de Nieuwe Binnenweg.
Afmeting:
31x58
Nummer:
1893-24
Titel:
Straataanleg en slootdemping aan den Nieuwen Binnenweg
Beschrijving:
Calque op linnen van de straataanleg en slootdemping aan de Nieuwe Binnenweg.
Datering:
1893
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Bij ink. nr. 927/1893. "R"
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:1250
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
1896-223 Calque op linnen en tekening van straat en rioolaanleg nabij de Atjehstraat en omgeving, de Brede Hilledijk, de Hillestraat, de Korte Hillestraat en de Hillelaan.
Afmeting:
40x69
Nummer:
1896-223
Titel:
Straat en rioolaanleg nabij de Atjehstraat en omgeving, den Br: Hilledijk, de Hillestraat, de korte Hillestraat en de Hillelaan
Beschrijving:
Calque op linnen en tekening van straat en rioolaanleg nabij de Atjehstraat en omgeving, de Brede Hilledijk, de Hillestraat, de Korte Hillestraat en de Hillelaan.
Datering:
1896
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam CC-BY
Annotatie:
Bij ink. nr. 7684/1896. "R"
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:1250
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
1896-292 Calque op linnen van de Bellevoysstraat aan te leggen door de H.H. van den Berg en Bal.
Afmeting:
60x88
Nummer:
1896-292
Titel:
Bellevoysstraat, aan te leggen door de H.H. van den Berg en Bal
Beschrijving:
Calque op linnen van de Bellevoysstraat aan te leggen door de H.H. van den Berg en Bal.
Datering:
1896
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam CC-BY
Annotatie:
Bij ink. nr. 9989/1896. (Is mede geweest bij Resol: 8657)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:1250
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
1896-74 Calque op linnen van een aan te leggen straat aan de Westersingel nabij de Remonstrantse kerk.
Afmeting:
44x32
Nummer:
1896-74
Titel:
Aan te leggen straat aan den Westersingel nabij de Remonstrantsche kerk
Beschrijving:
Calque op linnen van een aan te leggen straat aan de Westersingel nabij de Remonstrantse kerk.
Datering:
09-04-1896
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam CC-BY
Annotatie:
Gemeenteraad 9 apr 1896 Bijlage N° 328c met a, b, d. Bij ink. nr. 2633/1896.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:1250
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
1897-11 Calque op linnen van straat en rioolaanleg in de Schietbaanstraat.
Afmeting:
39x39
Nummer:
1897-11
Titel:
Straat en Riool aanleg in de Schietbaanstraat
Beschrijving:
Calque op linnen van straat en rioolaanleg in de Schietbaanstraat.
Datering:
1897
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam CC-BY
Annotatie:
Bij ink. nr. 399/1897.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:1250
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
1897-258 Kaart met aanduiding van sporen, en straataanleg in verband met de werken ten behoeve van de Rotterdamse Tramweg Maatschappij op de Handelsterreinen. Calque op linnen.
Nummer:
1897-258
Titel:
Sporen- en Straataanleg, in verband met de werken ten behoeve der R.T.M. op de Handelsterreinen
Beschrijving:
Kaart met aanduiding van sporen, en straataanleg in verband met de werken ten behoeve van de Rotterdamse Tramweg Maatschappij op de Handelsterreinen. Calque op linnen.
Datering:
1897
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:500
Afmeting:
53x114
Annotatie:
Behandeld in de Gemeenteraad op 7 juli 1898, met bijlage 760d met a-c en e-l. Bij inkomend nummer 7766/1897. 3619/98.
Onderwerpen:
RTM (Rotterdamse Tramweg Maatschappij)
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
1897-335 Calque op linnen van de straataanleg door de heer B. Hooijkaas Jr. aan de Oost Zeedijk en in het verlengde van de Elizabeth Dwarsstraat.
Nummer:
1897-335
Titel:
Straataanleg door den Heer B. Hooijkaas Jr. aan de Oost-Zeedijk, en in het verlengde van de Elizabethdwarsstraat
Beschrijving:
Calque op linnen van de straataanleg door de heer B. Hooijkaas Jr. aan de Oost Zeedijk en in het verlengde van de Elizabeth Dwarsstraat.
Datering:
1897
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:1250
Afmeting:
35x56
Annotatie:
Bij ink. nr. 9968/1897.
Namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
1897-66 Calque op linnen van de verlegging van de Entrepotstraat en grondverkoop aan de R.C. Kerk.
Afmeting:
47x28
Nummer:
1897-66
Titel:
Verlegging van de Entrepot straat en Grond verkoop aan de R.C. Kerk
Beschrijving:
Calque op linnen van de verlegging van de Entrepotstraat en grondverkoop aan de R.C. Kerk.
Datering:
29-04-1897
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam CC-BY
Annotatie:
Gemeenteraad 29 april 1897 Bijlage N° 397i met a-h, j, k. Bij ink. nr. 1824/1897.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:1250
Onderwerpen:
Rooms-Katholieke Kerk
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
1897-103 Calque van een aan te leggen straatje in het Zwaanshals.
Nummer:
1897-103
Afmeting:
21x48
Beschrijving:
Calque van een aan te leggen straatje in het Zwaanshals.
Datering:
08-1897
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam CC-BY
Annotatie:
Gemeenteraad [...6 of 8?] augustus 1897 Bijlage N° 726c met a, b, d. Bij ink. nr. 3478/1897.
Downloadbaar:
Ja
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
1897-284 Tekening van een te leggen gasleiding (in het rood aangegeven) en te plaatsen lantaarns in de aan te leggen straat achter de Noordsingel Westzijde en omgeving.
Nummer:
1897-284
Titel:
Te leggen gasleiding en te plaatsen lantaarns in de aan te leggen straat achter de Noordsingel W.Z
Beschrijving:
Tekening van een te leggen gasleiding (in het rood aangegeven) en te plaatsen lantaarns in de aan te leggen straat achter de Noordsingel Westzijde en omgeving.
Datering:
09-10-1897
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:1250
Afmeting:
34x62
Annotatie:
Fabrieken voor Gas en Electriciteit der Gemeente Rotterdam. Behoort bij het rapport van den directeur d.d. 9 oktober 1897 no. 212. Behandeld in de Gemeenteraad op 21 oktober 1897, met bijlage 965e met a-d en f. Bij inkomend nummer 8530/1897.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
1897-256 Calque op linnen van de straataanleg in verband met het Gemeente Archiefgebouw aan de Mathenesserlaan.
Nummer:
1897-256
Titel:
Straataanleg, in verband met het Gemte Archiefgebouw, aan de Mathenesserlaan
Beschrijving:
Calque op linnen van de straataanleg in verband met het Gemeente Archiefgebouw aan de Mathenesserlaan.
Datering:
21-10-1897
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:2500
Afmeting:
31x33
Annotatie:
Behandeld in de Gemeenteraad op 21 oktober 1897, met bijlage 968c met a, b, d en e. Bij inkomend nummer 7759/1897.
Onderwerpen:
Gemeente Archief Rotterdam