Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

Hulp bij zoeken door beeld en geluid

Raadpleeg de website voor antwoorden op de veelgestelde vragen. Neem contact met het Stadsarchief Rotterdam op bij andere vragen en opmerkingen, of wanneer u niet kunt vinden wat u zoekt.

Indien er bij uw resultaat geen beeld aanwezig is, kan het zijn dat we deze niet online mogen tonen omdat deze nog niet gedigitaliseerd is of omdat deze auteursrechtelijk is beschermd.

Voor meer informatie over het bestellen van beeldmateriaal, kijk op onze website.

beacon
24  zoekresultaten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
1972-637 Kaart van het gebied ten noorden en westen van Rotterdam, gezien uit noordelijke richting. Links boven is het westelijk deel van de stad Rotterdam afgebeeld, op de voorgrond links Overschie. Tussen deze plaatsen loopt de Rotterdamse Schie. Bovenaan rechts Delfshaven, met Overschie verbonden door de Delfhavense Schie. Geheel vooraan van links naar rechts, langs Overschie, loopt de Schie in de richting van Schiedam. Boven Delfshaven is het dorp Schoonderloo afgebeeld; langs de bovenrand de Nieuwe Maas.
Nummer:
1972-637
Titel:
Kaart van de Drie Schieën
Beschrijving:
Kaart van het gebied ten noorden en westen van Rotterdam, gezien uit noordelijke richting. Links boven is het westelijk deel van de stad Rotterdam afgebeeld, op de voorgrond links Overschie. Tussen deze plaatsen loopt de Rotterdamse Schie. Bovenaan rechts Delfshaven, met Overschie verbonden door de Delfhavense Schie. Geheel vooraan van links naar rechts, langs Overschie, loopt de Schie in de richting van Schiedam. Boven Delfshaven is het dorp Schoonderloo afgebeeld; langs de bovenrand de Nieuwe Maas.
Datering:
1512
Toegangsnummer:
4001
Collectie:
Collectie kaarten en plattegronden
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Afmeting:
64x108
Annotatie:
Beschreven kaart is een reproductie, uitgegeven in 1972 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Historisch Genootschap Roterodamum. Tegelijk hiermee verscheen een boekje, `Rotterdam en omgeving aan het einde van de middeleeuwen. Beschouwingen rond een vogelvluchtkaart uit het jaar 1512' door C. Hoek met een verkleinde reproductie van de kaart.
De originele geschilderde kaart bevindt zich in het Nationaal Archief te Den Haag.
Toeschrijving aan Jan de Pape en datering omstreeks 1512 zijn van C. Hoek en worden betwist, speciaal door A.H. Huussen (‘De datering van oude kaarten ten behoeve van architectuurgeschiedenis’, in Caert thresoor, 3 (1984), p. 10-13). In deze beschrijving wordt vooralsnog uitgegaan van het gelijk van Hoek.
De naam `Kaart van de Drie Schieën’ schijnt te zijn gegeven door mevr. Petra Bijdals, indertijd conservator van Historisch Museum Rotterdam.
Literatuur: Ratsma, Prospecten (1997), 39-42 en afb. 3.07. Bespreking van als gedeeltelijk prospect afgebeeld Rotterdam. Neemt de toeschrijving (Jan de pape) en datering (ca. 1512) van Hoek over.
Uitgever:
Historisch Genootschap Roterodamum
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
XXX-2 Kaart van het gebied ten westen en ten noorden van Rotterdam, waarin de stad gedeeltelijk in vogelvlucht wordt weergegeven. Links van het midden ligt het ambacht Schoonderloo, links daarvan en langs de noordrand het ambacht Beukelsdijk (voluit genaamd `Beukelsdijk, Blommersdijk en Cool').
Nummer:
XXX-2
Titel:
Carte roerende Boecxkelsdijck ende Schoonreloo
Beschrijving:
Kaart van het gebied ten westen en ten noorden van Rotterdam, waarin de stad gedeeltelijk in vogelvlucht wordt weergegeven. Links van het midden ligt het ambacht Schoonderloo, links daarvan en langs de noordrand het ambacht Beukelsdijk (voluit genaamd `Beukelsdijk, Blommersdijk en Cool').
Datering:
1540
Toegangsnummer:
4001
Collectie:
Collectie kaarten en plattegronden
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Afmeting:
61x76,5
Annotatie:
Literatuur: 1) Historische plattegronden van Nederlandse steden, deel 2 Rotterdam, samengesteld en ingeleid door P. Ratsma. Alphen aan den Rijn, 1984, p. 47-48; 2) Kaarten en kaartmakers van Rotterdam, 1; 3) Ratsma, Prospecten van Rotterdam (1997), p. 42-44.
De kaart fungeerde als processtuk in een proces voor het Hof van Holland: "Upten 24en aprilis anno [15]40 naer paesschen zijn voer ons Jaspar van Hogelande, Raedt ordinarys, ende Pieter van Sinte Pieters, secretarys ordinarys shooffs van Hollant, commissarys ende adioinct, geordonneert inde saecken tusschen den procureur-generaal als eysscher ter [eenre] contra mr. Jan van Almonden gedaechde, ter andere, gecompareert mr. Willem Willemsse ende die voornoemde Van Aelmonde ende hebben geaccordeert in der sumacie vande landen, dijcken, wegen, kaeden, wateringen ende anders sulcx als bij mij adioinct voirnoemt in presencie vande beyden partien ende bij huerluyder consent gescreven is, begerende dese quarte gevoucht te worden bij den requesten hinc inde in hueren beyde saecken bij ons onlancx gedaen. Ondegetekeyckent Jaspar van Hogelande ende Van Sinte Pieters." (tekst rechts op de kaart)
Toegeschreven aan Cornelis Corneliszoon de Schilder.
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
P-007363 Portret van P.J. Roszbach, waarnemend hoofd-commissaris van politie te Rotterdam.
Nummer:
P-007363
Titel:
P.J. Roszbach
Beschrijving:
Portret van P.J. Roszbach, waarnemend hoofd-commissaris van politie te Rotterdam.
Toegangsnummer:
4031
Collectie:
Collectie Portretten
Vervaardiger:
Centraal Fotopersbureau/Hof, E.A.
Auteursrechthouder:
Centraal Fotopersbureau
Afmeting:
17x11
Onderwerpen:
P.J. (P.J.) Roszbach
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
1971-2180 Bericht uit de NRC van woensdag 5 maart 1941: Sabotageproces te 's-Gravenhage geëindigd. Achttien beklaagden ter dood veroordeeld. Het ANP meldt: het op 24 februari voor een Duits krijgsgerecht in Den Haag begonnen proces tegen leden van een terreur-sabotage en spionage organisatie is op dinsdag 4 maart met het uitspreken van de vonnissen geëndigd. Achttien beklaagden zijn ter dood veroordeeld, zes zijn vrijgesproken, de anderen kregen tuchthuis en gevangenisstraf.
Nummer:
1971-2180
Beschrijving:
Bericht uit de NRC van woensdag 5 maart 1941: Sabotageproces te 's-Gravenhage geëindigd. Achttien beklaagden ter dood veroordeeld. Het ANP meldt: het op 24 februari voor een Duits krijgsgerecht in Den Haag begonnen proces tegen leden van een terreur-sabotage en spionage organisatie is op dinsdag 4 maart met het uitspreken van de vonnissen geëndigd. Achttien beklaagden zijn ter dood veroordeeld, zes zijn vrijgesproken, de anderen kregen tuchthuis en gevangenisstraf.
Datering:
04-03-1941
Toegangsnummer:
4282
Collectie:
Collectie Historiefoto's
Vervaardiger:
Onbekend
Auteursrechthouder:
Onbekend
Downloadbaar:
Ja
Afmeting:
18x24
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
XXXIII-704-01 Wegens verraad van Engelandvaarders aan de S.D. gedurende de Duitse bezettingstijd tijdens de Tweede Wereldoorlog staat de infiltrant, provocateur H. Luijendijk terecht voor de Rotterdamsche Kamer van het Bijzonder Gerechtshof in het gerechtsgebouw aan de Noordsingel.
Nummer:
XXXIII-704-01
Beschrijving:
Wegens verraad van Engelandvaarders aan de S.D. gedurende de Duitse bezettingstijd tijdens de Tweede Wereldoorlog staat de infiltrant, provocateur H. Luijendijk terecht voor de Rotterdamsche Kamer van het Bijzonder Gerechtshof in het gerechtsgebouw aan de Noordsingel.
Datering:
05-04-1946 - 04-04-1946
Toegangsnummer:
4282
Collectie:
Collectie Historiefoto's
Vervaardiger:
Fotopersbureau E.A. Hof
Auteursrechthouder:
Ven, D.J.H. van de (Centraal Foto Persbureau)
Downloadbaar:
Nee
Afmeting:
11x17
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
XXXIII-704 De toenmalige hoofdcommissaris van politie, kolonel van de staatspolitie en korpschef te Rotterdam Johannes Boelstra staat terecht voor de Rotterdamsche Kamer van het Bijzonder Gerechtshof in het gerechtsgebouw aan de Noordsingel. Boelstra werd ten laste gelegd dat hij gesympathiseerd zou hebben met de Duitse bezetter.
Nummer:
XXXIII-704
Beschrijving:
De toenmalige hoofdcommissaris van politie, kolonel van de staatspolitie en korpschef te Rotterdam Johannes Boelstra staat terecht voor de Rotterdamsche Kamer van het Bijzonder Gerechtshof in het gerechtsgebouw aan de Noordsingel. Boelstra werd ten laste gelegd dat hij gesympathiseerd zou hebben met de Duitse bezetter.
Datering:
08-04-1946 - 15-04-1946
Toegangsnummer:
4282
Collectie:
Collectie Historiefoto's
Vervaardiger:
Onbekend
Auteursrechthouder:
Onbekend
Downloadbaar:
Ja
Afmeting:
14x10
Onderwerpen:
Johannes (J.) Boelstra
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
2005-5277 Tijdens een rechtszaak na de Tweede Wereldoorlog staat de collaborateur ex-korpschef van de politie te Rotterdam, politiekolonel J. Boelstra terecht voor de Rotterdamsche kamer van het Bijzonder Gerechtshof.
Nummer:
2005-5277
Beschrijving:
Tijdens een rechtszaak na de Tweede Wereldoorlog staat de collaborateur ex-korpschef van de politie te Rotterdam, politiekolonel J. Boelstra terecht voor de Rotterdamsche kamer van het Bijzonder Gerechtshof.
Datering:
08-04-1946 - 15-04-1946
Toegangsnummer:
4100
Collectie:
Fotocollectie algemeen - deel 1
Vervaardiger:
Alex (Lex) (A.) de Herder, 03/01/1927-02/02/2000
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam
Downloadbaar:
Ja
Afmeting:
10x15
Onderwerpen:
Johannes (J.) Boelstra
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
2005-5281 Tijdens een rechtszaak na de Tweede Wereldoorlog staat de collaborateur ex-waarnemend hoofdcommissaris van politie P. J. Roszbach terecht voor de Rotterdamsche kamer van het Bijzonder Gerechtshof.
Nummer:
2005-5281
Beschrijving:
Tijdens een rechtszaak na de Tweede Wereldoorlog staat de collaborateur ex-waarnemend hoofdcommissaris van politie P. J. Roszbach terecht voor de Rotterdamsche kamer van het Bijzonder Gerechtshof.
Datering:
15-04-1946
Toegangsnummer:
4100
Collectie:
Fotocollectie algemeen - deel 1
Vervaardiger:
Alex (Lex) (A.) de Herder, 03/01/1927-02/02/2000
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam
Downloadbaar:
Ja
Afmeting:
10x15
Onderwerpen:
P.J. (P.J.) Roszbach
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
2005-5280 Tijdens een rechtszaak na de Tweede Wereldoorlog staat een collaborateur terecht voor de Rotterdamsche kamer van het Bijzonder Gerechtshof.
Nummer:
2005-5280
Beschrijving:
Tijdens een rechtszaak na de Tweede Wereldoorlog staat een collaborateur terecht voor de Rotterdamsche kamer van het Bijzonder Gerechtshof.
Datering:
15-04-1946
Toegangsnummer:
4100
Collectie:
Fotocollectie algemeen - deel 1
Vervaardiger:
Alex (Lex) (A.) de Herder, 03/01/1927-02/02/2000
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam
Downloadbaar:
Ja
Afmeting:
10x15
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
2005-5278 Tijdens een rechtszaak na de Tweede Wereldoorlog staat de collaborateur ex-burgemeester van Rotterdam F.E. Müller terecht voor de Rotterdamsche kamer van het Bijzonder Gerechtshof.
Nummer:
2005-5278
Beschrijving:
Tijdens een rechtszaak na de Tweede Wereldoorlog staat de collaborateur ex-burgemeester van Rotterdam F.E. Müller terecht voor de Rotterdamsche kamer van het Bijzonder Gerechtshof.
Datering:
15-04-1946
Toegangsnummer:
4100
Collectie:
Fotocollectie algemeen - deel 1
Vervaardiger:
Alex (Lex) (A.) de Herder, 03/01/1927-02/02/2000
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam
Downloadbaar:
Ja
Afmeting:
10x15
Onderwerpen:
Frederik Ernst (F.E.) Müller
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Prent
1981-3054 Proces van Han van Meegeren. Vijf der betrekken personen, in de rechtszaal getekend.
Nummer:
1981-3054
Beschrijving:
Proces van Han van Meegeren. Vijf der betrekken personen, in de rechtszaal getekend.
Datering:
1947
Toegangsnummer:
4080
Collectie:
Prenten en tekeningen
Vervaardiger:
Jozef Ferdinand (Eppo) (J.F.) Doeve
Auteursrechthouder:
Doeve, Eppo (erven)
Annotatie:
Lit.: Marijke v.d. Brandhof. Een vroege Vermeer uit 1937, achtergrond van leven en werken van de schilder/vervalser Han van Meegeren. Utrecht 1979. GAR bibl. 11 G 25. Het proces vond plaats in 1947.
Vgl. 1981-3050.
Het proces ging om de vraag of het schilderij De Emmausgangers, in 1937 aangekocht door Museum Boymans, door Johannes Vermeer is geschilderd of dat het een vervalsing is van Han van Meegeren.
Afgebeeld in Elseviers Weekblad.
Afmeting:
24x31
Downloadbaar:
Nee
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
XXXIII-712-01 Het voormalig gemeenteraadslid G. van Burink van de NSB wordt tijdens een rechtszaak van de Rotterdamsche Kamer van het Bijzonder Gerechtshof in het gerechtsgebouw aan de Noordsingel na de oorlog geconfronteerd met een foto van zijn vrijmetselaarsactie tegen burgemeester P.J. Oud in 1941.
Nummer:
XXXIII-712-01
Beschrijving:
Het voormalig gemeenteraadslid G. van Burink van de NSB wordt tijdens een rechtszaak van de Rotterdamsche Kamer van het Bijzonder Gerechtshof in het gerechtsgebouw aan de Noordsingel na de oorlog geconfronteerd met een foto van zijn vrijmetselaarsactie tegen burgemeester P.J. Oud in 1941.
Datering:
07-05-1947
Toegangsnummer:
4282
Collectie:
Collectie Historiefoto's
Vervaardiger:
Fotopersbureau E.A. Hof
Auteursrechthouder:
Ven, D.J.H. van de (Centraal Foto Persbureau)
Annotatie:
Tweede exemplaar 2001-1131.
Downloadbaar:
Nee
Afmeting:
17x23
Onderwerpen:
Gerrit (G.) van Burink/ Pieter Jacobus (P.J.) Oud
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
2005-5279 Tijdens een rechtszaak na de Tweede Wereldoorlog staat het voormalig gemeenteraadslid G. van Burink van de N.S.B. terecht voor de Rotterdamsche kamer van het Bijzonder Gerechtshof.
Nummer:
2005-5279
Beschrijving:
Tijdens een rechtszaak na de Tweede Wereldoorlog staat het voormalig gemeenteraadslid G. van Burink van de N.S.B. terecht voor de Rotterdamsche kamer van het Bijzonder Gerechtshof.
Datering:
07-05-1947
Toegangsnummer:
4100
Collectie:
Fotocollectie algemeen - deel 1
Vervaardiger:
Alex (Lex) (A.) de Herder, 03/01/1927-02/02/2000
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam
Downloadbaar:
Ja
Afmeting:
10x15
Onderwerpen:
Gerrit (G.) van Burink
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
XXXIII-719 De voormalige wethouder J.F.P. Dijkhuis in de beklaagdenbank van de Rotterdamse kamer van het Bijzonder Gerechtshof. Tijdens de zitting in het Gerechtsgebouw aan de Noordsingel.
Nummer:
XXXIII-719
Beschrijving:
De voormalige wethouder J.F.P. Dijkhuis in de beklaagdenbank van de Rotterdamse kamer van het Bijzonder Gerechtshof. Tijdens de zitting in het Gerechtsgebouw aan de Noordsingel.
Datering:
12-09-1947
Toegangsnummer:
4282
Collectie:
Collectie Historiefoto's
Vervaardiger:
Cornelis Marinus Leendert (Kees) (C.M.L.) Molkenboer, 07/04/1907-10/10/1987
Auteursrechthouder:
Nederlands Fotomuseum
Downloadbaar:
Nee
Afmeting:
22x18
Onderwerpen:
Jakob Franciscus Peter (J.F.P.) Dijkhuis
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
XXXIII-729-01-2 Het proces tegen Anton van der Waals zittend tussen twee politieagenten, infiltrant, provocateur en Nederlandse spion in dienst van Duitse Sicherheitsdienst (SD). Zitting van de Rotterdamsche Kamer van het Bijzonder Gerechtshof in het gerechtsgebouw aan de Noordsingel. Verhoor van Burgemeester Oud aan Joseph Schreieder die leiding gaf aan de Duitse contraspionage.
Nummer:
XXXIII-729-01-2
Beschrijving:
Het proces tegen Anton van der Waals zittend tussen twee politieagenten, infiltrant, provocateur en Nederlandse spion in dienst van Duitse Sicherheitsdienst (SD). Zitting van de Rotterdamsche Kamer van het Bijzonder Gerechtshof in het gerechtsgebouw aan de Noordsingel. Verhoor van Burgemeester Oud aan Joseph Schreieder die leiding gaf aan de Duitse contraspionage.
Datering:
16-04-1948 - 24-04-1948
Toegangsnummer:
4282
Collectie:
Collectie Historiefoto's
Vervaardiger:
Fotopersbureau E.A. Hof
Auteursrechthouder:
Ven, D.J.H. van de (Centraal Foto Persbureau)
Downloadbaar:
Nee
Afmeting:
12x17
Onderwerpen:
Schreieder, Joseph/ Pieter Jacobus (P.J.) Oud/ Antonius (Anton) (A.) van der Waals
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
XXXIII-729-01-1 Het proces tegen Anton van der Waals zittend tussen twee politieagenten, infiltrant, provocateur en Nederlandse spion in dienst van Duitse Sicherheitsdienst (SD). Zitting van de Rotterdamsche Kamer van het Bijzonder Gerechtshof in het gerechtsgebouw aan de Noordsingel. Staand Joseph Schreieder die leiding gaf aan de Duitse contraspionage.
Nummer:
XXXIII-729-01-1
Beschrijving:
Het proces tegen Anton van der Waals zittend tussen twee politieagenten, infiltrant, provocateur en Nederlandse spion in dienst van Duitse Sicherheitsdienst (SD). Zitting van de Rotterdamsche Kamer van het Bijzonder Gerechtshof in het gerechtsgebouw aan de Noordsingel. Staand Joseph Schreieder die leiding gaf aan de Duitse contraspionage.
Datering:
16-04-1948 - 24-04-1948
Toegangsnummer:
4282
Collectie:
Collectie Historiefoto's
Vervaardiger:
Fotopersbureau E.A. Hof
Auteursrechthouder:
Ven, D.J.H. van de (Centraal Foto Persbureau)
Downloadbaar:
Nee
Afmeting:
12x17
Onderwerpen:
Schreieder, Joseph/ Antonius (Anton) (A.) van der Waals
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
XXXIII-729-01-01 Het proces tegen Anton van der Waals zittend tussen twee politieagenten. Van der Waals was infiltrant, provocateur en Nederlands spion in dienst van de Duitse Sicherheitsdienst (SD). Zitting van de Rotterdamsche Kamer van het Bijzonder Gerechtshof in het gerechtsgebouw aan de Noordsingel.
Nummer:
XXXIII-729-01-01
Beschrijving:
Het proces tegen Anton van der Waals zittend tussen twee politieagenten. Van der Waals was infiltrant, provocateur en Nederlands spion in dienst van de Duitse Sicherheitsdienst (SD). Zitting van de Rotterdamsche Kamer van het Bijzonder Gerechtshof in het gerechtsgebouw aan de Noordsingel.
Datering:
16-04-1948 - 24-04-1948
Toegangsnummer:
4282
Collectie:
Collectie Historiefoto's
Vervaardiger:
Anefo
Auteursrechthouder:
Nederlands Fotomuseum
Downloadbaar:
Nee
Afmeting:
11x17
Onderwerpen:
Antonius (Anton) (A.) van der Waals
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
1330 Het Griekse schip 'Panormitis' (de ex-'Salland') van de reder Marinos Prangos ligt aan de ketting.
Nummer:
1330
Beschrijving:
Het Griekse schip 'Panormitis' (de ex-'Salland') van de reder Marinos Prangos ligt aan de ketting.
Datering:
24-03-1958
Toegangsnummer:
4121
Collectie:
Collectie Ary Groeneveld
Vervaardiger:
Ary (A.) Groeneveld
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief) CC-0
Annotatie:
Bemanning kreeg geen loon uitbetaald en er was voedselgebrek aan boord. Schip is verhaald vanuit de Rijnhaven naar de Maashaven.
Downloadbaar:
Ja
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
5684 Veel belangstellenden bij de ingang van de publieke tribune van het gerechtsgebouw aan de Noordsingel in verband met de moordzaak Marcel Nivard.
Nummer:
5684
Beschrijving:
Veel belangstellenden bij de ingang van de publieke tribune van het gerechtsgebouw aan de Noordsingel in verband met de moordzaak Marcel Nivard.
Datering:
26-10-1961
Toegangsnummer:
4121
Collectie:
Collectie Ary Groeneveld
Vervaardiger:
Ary (A.) Groeneveld
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief) CC-0
Downloadbaar:
Ja
Onderwerpen:
Rechtbank Rotterdam
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
7750 Magazijn met dozen en kisten van het in opspraak geraakte havenbedrijf 'Osto' N.V.
Nummer:
7750
Beschrijving:
Magazijn met dozen en kisten van het in opspraak geraakte havenbedrijf 'Osto' N.V.
Datering:
11-03-1965 - 12-03-1965
Toegangsnummer:
4121
Collectie:
Collectie Ary Groeneveld
Vervaardiger:
Ary (A.) Groeneveld
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief) CC-0
Annotatie:
Betreft Osta-affaire met wijdverspreide fraude in de haven. De rechter sprak van 'zeeroverij'.
Downloadbaar:
Ja
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
22019-6-31 In de tuin van een pand aan de 's-Gravendijkwal kijken leden van de Rotterdamse rechtbank en ambtenaren van de recherche naar een inbreker die tijdens de reconstructie van zijn inbraakmethode is gevallen en nu met zijn hand voor de ogen van de schrik zit te bekomen.
Nummer:
22019-6-31
Beschrijving:
In de tuin van een pand aan de 's-Gravendijkwal kijken leden van de Rotterdamse rechtbank en ambtenaren van de recherche naar een inbreker die tijdens de reconstructie van zijn inbraakmethode is gevallen en nu met zijn hand voor de ogen van de schrik zit te bekomen.
Datering:
05-06-1970
Toegangsnummer:
4121
Collectie:
Collectie Ary Groeneveld
Vervaardiger:
Hans (J.) Keijzer
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief) CC-0
Downloadbaar:
Ja
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
22019-4-26 In de tuin van een pand aan de 's-Gravendijkwal kijken leden van de Rotterdamse rechtbank en ambtenaren van de recherche naar een inbreker die zijn inbraakwerkwijze tijdens een reconstructie mag aantonen.
Nummer:
22019-4-26
Beschrijving:
In de tuin van een pand aan de 's-Gravendijkwal kijken leden van de Rotterdamse rechtbank en ambtenaren van de recherche naar een inbreker die zijn inbraakwerkwijze tijdens een reconstructie mag aantonen.
Datering:
05-06-1970
Toegangsnummer:
4121
Collectie:
Collectie Ary Groeneveld
Vervaardiger:
Hans (J.) Keijzer
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief) CC-0
Annotatie:
De foto laat ook zien dat er een balkonspijl wordt gegrepen, die daarna afbreekt. Waarna de inbreker naar beneden viel.
Downloadbaar:
Ja
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
24794-5-28 De president van de rechtbank, mr. J.G.L. Reuder, (2e van rechts) bezoekt een Marokkaans pension in de De la Reystraat (Afrikaanderwijk). Nelly Soetens van het actiecomite Pro Gastarbeiders, geeft uitleg.
Nummer:
24794-5-28
Beschrijving:
De president van de rechtbank, mr. J.G.L. Reuder, (2e van rechts) bezoekt een Marokkaans pension in de De la Reystraat (Afrikaanderwijk). Nelly Soetens van het actiecomite Pro Gastarbeiders, geeft uitleg.
Datering:
18-06-1974
Toegangsnummer:
4121
Collectie:
Collectie Ary Groeneveld
Vervaardiger:
Ary (A.) Groeneveld
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief) CC-0/ Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Zie Vrije Volk van 19-06-1974.
Downloadbaar:
Ja
Onderwerpen:
Johannes George Levin (Jan) (J.G.L.) Reuder/ Aktiekomitee Pro Gastarbeiders/ Nelly (N.W.) Soetens
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
1995-1233 Belangstelling voor rechtzaak. Bij de Rechtbank aan de Noordsingel staat een rij van nieuwsgierige mensen die het verloop van de rechstzaak tegen Jacobus L. (Kobus de Zigeuner) volgen.
Nummer:
1995-1233
Beschrijving:
Belangstelling voor rechtzaak. Bij de Rechtbank aan de Noordsingel staat een rij van nieuwsgierige mensen die het verloop van de rechstzaak tegen Jacobus L. (Kobus de Zigeuner) volgen.
Datering:
15-06-1995
Toegangsnummer:
4282
Collectie:
Collectie Historiefoto's
Vervaardiger:
Onbekend
Auteursrechthouder:
Onbekend
Downloadbaar:
Nee
Onderwerpen:
L. Jacobus
Trefwoorden: