Uw zoekacties: Beeldbank
Beeldbank

Hulp bij zoeken door beeld en geluid

Raadpleeg de website voor antwoorden op de veelgestelde vragen. Neem contact met het Stadsarchief Rotterdam op bij andere vragen en opmerkingen, of wanneer u niet kunt vinden wat u zoekt.

Indien er bij uw resultaat geen beeld aanwezig is, kan het zijn dat we deze niet online mogen tonen omdat deze nog niet gedigitaliseerd is of omdat deze auteursrechtelijk is beschermd.

Lees meer informatie over het bestellen van beeldmateriaal op deze pagina.

beacon
159  zoekresultaten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
1987-860 De Delfhavensche Oranjevereeniging in historische kledij met het vaandel in een lokaal opgesteld voor het maken van de foto.
Nummer:
1987-860
Beschrijving:
De Delfhavensche Oranjevereeniging in historische kledij met het vaandel in een lokaal opgesteld voor het maken van de foto.
Toegangsnummer:
4101
Collectie:
Algemene fotocollectie
Vervaardiger:
Onbekend
Auteursrechthouder:
Onbekend
Downloadbaar:
Ja
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
XXX-2-01 Kaart van Rotterdam en omstreken.
Nummer:
XXX-2-01
Beschrijving:
Kaart van Rotterdam en omstreken.
Datering:
1520
Vervaardiger:
Harry (H.) Hagenaar
Toegangsnummer:
4001
Collectie:
Collectie kaarten en plattegronden
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Afmeting:
35x25
Annotatie:
kopie en detail van picturale kaart (ca. 1520) van het stroomgebied van de Oude Rijn, de Lek en de Hollandse IJssel. Archief Hollands Midden (Gouda), cat. nr. 2223 A 1
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Kaart
KT-3005 Plattegrond van Rotterdam met aanduiding van 41 archologische plaatsen
Nummer:
KT-3005
Titel:
HET SPOOR TERUG | 41 Archeologische plaatsen in Rotterdam
Beschrijving:
Plattegrond van Rotterdam met aanduiding van 41 archologische plaatsen
Datering:
0001 - 09-2008
Vervaardiger:
Renswoude, Esther van/ Arnold (A.) Carmiggelt/ Nico (N.) Goverde/ Ton (A.J.) Guiran/ Marco (M.C.) van Trierum/ BOOR (Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam)
Toegangsnummer:
4001
Collectie:
Collectie kaarten en plattegronden
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten/ Vrij van auteursrechten
Schaalaanduiding:
1:25000
Afmeting:
48x60
Annotatie:
met legenda
met beschrijving van de bewoningsgeschiedenis van Rotterdam en de Rotterdamse regio
verso: geïllustreerde beschrijving van de 41 archeologische vindplaatsen
Drukker:
Thieme Mediacenter
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
I-22 Inzetkaartje op de kaart Noord-Nederland in 1590 [...]: de `stadsdriehoek' in wording.
Nummer:
I-22
Titel:
ROTTERDAM in `t laatst der 16de eeuw
Beschrijving:
Inzetkaartje op de kaart Noord-Nederland in 1590 [...]: de `stadsdriehoek' in wording.
Datering:
1590 - 1599
Vervaardiger:
(D.) Heyse/ Gregorius (G.) Mees Azn. *19e eeuw*
Toegangsnummer:
4001
Collectie:
Collectie kaarten en plattegronden
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
Circa 1:770.000
Afmeting:
36x43,5
Annotatie:
Literatuur: 1) P.Th. v.d. Laar e.a., Historische plattegronden Rotterdam (facs. uitg. 2008), RTD 072, p. 124; 2) A. Gordijn & P. Ratsma, Catalogus kaartenverzameling (1984), 21; 3) A. Hannon, P. Ratsma & C. Zevenbergen, Catalogus van atlassen en kaartboeken (Rotterdam, Gem. archiefdienst, 1981), nr. 70.


Ook in: G.Mees Azn, Historische atlas van Noord-Nederland (1865), bibl. 58-B-22.

De kaart is gebaseerd op de stadsplattegrond van Henric Haestens uit 1599.
Uitgever:
Meer & Verbruggen, Van der
Geografische namen:
Bevat:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
1970-1575 Historiekaart van Nederland voor de komst van de Romeinen
Nummer:
1970-1575
Titel:
BELGII VETERIS | TYPUS. | Ex Conatibus geographicis Abrahami Ortelij
Beschrijving:
Historiekaart van Nederland voor de komst van de Romeinen
Toegangsnummer:
4001
Collectie:
Collectie kaarten en plattegronden
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Afmeting:
38x49,5
Uitgever:
Visscher, C.J.
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Kaart
2002-232 Geschiedkundige plattegrond van Rotterdam waarop in fasen de ontwikkeling van de stad in de middeleeuwen is aangegeven.
Nummer:
2002-232
Beschrijving:
Geschiedkundige plattegrond van Rotterdam waarop in fasen de ontwikkeling van de stad in de middeleeuwen is aangegeven.
Datering:
1200 - 1500
Toegangsnummer:
4001
Collectie:
Collectie kaarten en plattegronden
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Schaalaanduiding:
circa 1:5.000
Afmeting:
37x61
Annotatie:
met legenda
de plattegrond is gebaseerd op een verkleinde reproductie van de plattegrond van L.F. Temminck uit 1839.
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
1978-2002 Plattegrond van de waterstad met daarop aangetekend gronduitgiften in Rotterdam tussen 1574 en 1638
Nummer:
1978-2002
Beschrijving:
Plattegrond van de waterstad met daarop aangetekend gronduitgiften in Rotterdam tussen 1574 en 1638
Datering:
1574 - 1663
Toegangsnummer:
4001
Collectie:
Collectie kaarten en plattegronden
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Afmeting:
49x79
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
XXX-2-02 Rotterdam en omstreken
Nummer:
XXX-2-02
Beschrijving:
Rotterdam en omstreken
Datering:
1578
Vervaardiger:
Harry (H.) Hagenaar
Toegangsnummer:
4001
Collectie:
Collectie kaarten en plattegronden
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Afmeting:
45x25
Annotatie:
2223 C 1
titel Carte descriptie locael van 't meerdeel van Hollandt ...
inhoud Kaart van een groot deel van Noord-Holland (bezuiden Noordzeekanaal), Zuid-Holland en Utrecht, waarbij de nadruk wordt gelegd op Delfland, Schieland, Rijnland, Kennemerland met hun dijken, sluizen, binnenwateren, wegen, steden en dorpen, 1 oktober 1578.
literatuur Hesselink-Duursma (1996). Donkersloot (1981) p. 135 nr. 683. Koeman (1983) p. 91-92 (er bevindt zich géén ander ex. elders!). Catalogus van kaarten, betrekking hebbende op de oudere en tegenwoordige gesteldheid van Holland tussen Maas & Y (tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam 1921).
auteur(s) Johan Liefrinck
afmeting 116 x 119 (kaart: 116 x 114)
techniek ms. (gekleurd)
schaal ca. 1:60000
orientatie N
bron ac 54
annotatie - NIET RAADPLEEGBAAR. - Fraai uitgevoerde cartouche (linkerzijde) met uitgebreide beschrijving. - Hieronder windroos en schaalaanduiding: "Die passer spant een kleyne mijle. Oft een ure gaens" (= 8,6 cm). - Vervaardigd op verzoek en kosten van Dordrecht, Haarlem en Gouda ten behoeve van een proces van deze steden tegen Delft, dat een schutsluis geplaatst wilde hebben in de Leidschendam. - De kaart bevat fouten. - Liefrinck kreeg 6 gulden uitbetaald voor het maken van de kaart (bron: stadsrekening Gouda). - Naast topografische gegevens worden in de tekst ook gegevens verstrekt betreffende de waterhuishouding, met name over de Oude Rijn, Lange Linschoten en de dijken en wegen daarbij behorend. Men zou ook van een "thematische" kaart kunnen spreken. - Gerestaureerd ca. 1993.
bevat
Tekst: Carte descriptie locael van 't meerdeel van Hollant en bisonder van Delflant, Schielandt, Rijnlandt, Kennemerlandt ende meer convicine landen daeraen palende. Met die zeedijcke van de Noordzeecant ofte van Staelduynen af, besluytende Delflandt en Schielandt en meer lande tot Oudewater toe. Met die sluysen in dezelve zeedijcken gelegen ende alle binnenwateren, vlieten ende wegen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Prent
1 Gedrukte historieprenten.
Nummer:
1
Titel:
Gedrukte historieprenten
Beschrijving:
Gedrukte historieprenten.
Datering:
1720 - 1964
Toegangsnummer:
4040
Collectie:
Collectie gedrukte historieprenten
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
XXX-0-00-00-01 Historiekaart van Nederland kort voor het begin van de jaartelling
Nummer:
XXX-0-00-00-01
Titel:
SCHETZE VAN DE GESTELDHEID | VAN NEDERLAND, | kort voor het begin van onze | TYDREKENING | volgens de oudste berigten opgemaakt ; Schetze van de gesteldheid van Nederland kort voor het begin van onze tijdrekening volgens de oudste berigten opgemaakt
Beschrijving:
Historiekaart van Nederland kort voor het begin van de jaartelling
Datering:
1783
Vervaardiger:
A. (A.) van Krevelt
Toegangsnummer:
4001
Collectie:
Collectie kaarten en plattegronden
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
circa 1:680.000
Afmeting:
35,5x43,5
Annotatie:
catalogus Atlassen uit het gemeentearchief, nr. 159.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
1986-1370 Kaart van Rotterdam en wijde omgeving. Het afgebeelde gebied wordt begrensd door Monster, Sint-Annaland, Udenhout en Houten
Nummer:
1986-1370
Titel:
De Republiek in 1795. Blad 13
Beschrijving:
Kaart van Rotterdam en wijde omgeving. Het afgebeelde gebied wordt begrensd door Monster, Sint-Annaland, Udenhout en Houten
Datering:
1795
Toegangsnummer:
4001
Collectie:
Collectie kaarten en plattegronden
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Afmeting:
25x40
Annotatie:
Uit: Geschiedkundige atlas van Nederland / uitg. door de Commissie voor den Geschiedkundigen Atlas van Nederland en geteekend door A. A. Beekman.
's-Gravenhage : M. Nijhoff, 1913-1938
met legenda
Uitgever:
Nijhoff, Martinus
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Affiche
II-0000-0304 Rotterdam in zijn opkomst, ontwikkeling en bloei. Historische tafereelen door W.N. Peypers met Teekeningen van J.H. Morriën. Om in den Winkel te hangen.
Nummer:
II-0000-0304
Beschrijving:
Rotterdam in zijn opkomst, ontwikkeling en bloei. Historische tafereelen door W.N. Peypers met Teekeningen van J.H. Morriën. Om in den Winkel te hangen.
Datering:
1863
Toegangsnummer:
4006
Collectie:
Collectie Affiches
Vervaardiger:
J.H. van der Beek
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten/ Beek, J.H. van der
Afmeting:
75x56,6
Downloadbaar:
Nee
Drukker:
Tresling & Co.
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Affiche
2008-1207 Aankondiging van filmvoorstellingen over oud Rotterdam
Nummer:
2008-1207
Beschrijving:
Aankondiging van filmvoorstellingen over oud Rotterdam
Toegangsnummer:
4006
Collectie:
Collectie Affiches
Auteursrechthouder:
Onbekend
Afmeting:
60x42
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Affiche
2007-381 Expositie Brandgrens 14 mei 1940. Van 12 maart tot 1 april in het City Informatiecentrum, Coolsingel 197, Rotterdam.
Nummer:
2007-381
Beschrijving:
Expositie Brandgrens 14 mei 1940. Van 12 maart tot 1 april in het City Informatiecentrum, Coolsingel 197, Rotterdam.
Datering:
12-03-2007 - 01-04-2007
Toegangsnummer:
4006
Collectie:
Collectie Affiches
Auteursrechthouder:
Onbekend
Afmeting:
0x0
Downloadbaar:
Nee
Onderwerpen:
City Informatiecentrum
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Affiche
2007-1959 01 sep 28 okt. Fototentoonstelling Las palmas / Rotterdam. 'Port Images. 100 jaar haven in beeld'....
Nummer:
2007-1959
Beschrijving:
01 sep 28 okt. Fototentoonstelling Las palmas / Rotterdam. 'Port Images. 100 jaar haven in beeld'....
Datering:
01-09-2007 - 28-10-2007
Toegangsnummer:
4006
Collectie:
Collectie Affiches
Auteursrechthouder:
Onbekend
Afmeting:
0x0
Downloadbaar:
Nee
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Affiche
2007-1803 Expositie, 5 mei t/m 29 juli 'Rotterdam leeft! 150 jaar stad in beeld.' Schat van de stad 150.... 'Show me your life!' fotowedstrijd op www.gemeentearchief.rotterdam/leeft.... Galerie 91.
Nummer:
2007-1803
Beschrijving:
Expositie, 5 mei t/m 29 juli 'Rotterdam leeft! 150 jaar stad in beeld.' Schat van de stad 150.... 'Show me your life!' fotowedstrijd op www.gemeentearchief.rotterdam/leeft.... Galerie 91.
Datering:
05-05-2007 - 29-07-2007
Toegangsnummer:
4006
Collectie:
Collectie Affiches
Auteursrechthouder:
Onbekend
Afmeting:
0x0
Downloadbaar:
Nee
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Affiche
2007-1768 Schat van de stad. Gemeentearchief Rotterdam 150.... Rotterdam Classics. Filmprogramma in Lantaren/Venster....
Nummer:
2007-1768
Beschrijving:
Schat van de stad. Gemeentearchief Rotterdam 150.... Rotterdam Classics. Filmprogramma in Lantaren/Venster....
Datering:
01-02-2007 - 25-11-2007
Toegangsnummer:
4006
Collectie:
Collectie Affiches
Auteursrechthouder:
Onbekend
Afmeting:
0x0
Downloadbaar:
Nee
Onderwerpen:
Lantaren/Venster (theater/bioscoop vanaf 1978)
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Affiche
2007-1678 Nederlands Architectuurinstituut....26 mei t/m 02 sep 2007 'Le Corbusier. De kunst van architectuur'....
Nummer:
2007-1678
Beschrijving:
Nederlands Architectuurinstituut....26 mei t/m 02 sep 2007 'Le Corbusier. De kunst van architectuur'....
Datering:
26-05-2007 - 02-09-2007
Toegangsnummer:
4006
Collectie:
Collectie Affiches
Auteursrechthouder:
Onbekend
Afmeting:
0x0
Downloadbaar:
Nee
Onderwerpen:
Nederlands Architectuurinstituut (NAi)
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Affiche
2007-1658 `Historisch Museum Rotterdam. Schielandshuis. Dubbbelde Palmboom. Met poppen spelen. Tentoonstelling - workshop - voorstellingen. Dubbelde Palmboom. 17 juni tot en met 2 september 2007....
Nummer:
2007-1658
Beschrijving:
`Historisch Museum Rotterdam. Schielandshuis. Dubbbelde Palmboom. Met poppen spelen. Tentoonstelling - workshop - voorstellingen. Dubbelde Palmboom. 17 juni tot en met 2 september 2007....
Datering:
17-06-2007 - 02-09-2007
Toegangsnummer:
4006
Collectie:
Collectie Affiches
Auteursrechthouder:
Onbekend
Afmeting:
0x0
Downloadbaar:
Nee
Onderwerpen:
Historisch Museum RotterdamMuseum De Dubbelde Palmboom
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Affiche
2007-1643 'Douane te water. Varen door de jaren'. 03.05.2007 tot 14.01.2008. Toegang gratis. Belasting & douane Museum Rootterdam....
Nummer:
2007-1643
Beschrijving:
'Douane te water. Varen door de jaren'. 03.05.2007 tot 14.01.2008. Toegang gratis. Belasting & douane Museum Rootterdam....
Datering:
03-05-2007 - 14-01-2008
Toegangsnummer:
4006
Collectie:
Collectie Affiches
Auteursrechthouder:
Onbekend
Afmeting:
0x0
Downloadbaar:
Nee
Onderwerpen:
Belasting & Douane Museum
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Affiche
2007-1573 Tentoonstelling 15 november '06 t/m 28 januari '07. Gratis toegang. 'Van Gogel tot Zalm. 200 jaar Belastingdienst'. Belasting- & Douane Museum Rotterdam....
Nummer:
2007-1573
Beschrijving:
Tentoonstelling 15 november '06 t/m 28 januari '07. Gratis toegang. 'Van Gogel tot Zalm. 200 jaar Belastingdienst'. Belasting- & Douane Museum Rotterdam....
Datering:
15-11-2006 - 28-01-2007
Toegangsnummer:
4006
Collectie:
Collectie Affiches
Auteursrechthouder:
Onbekend
Afmeting:
0x0
Downloadbaar:
Nee
Onderwerpen:
Belasting & Douane Museum
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Affiche
2007-1516 Tentoonstelling 15 november '06 t/m 28 januari '07. Gratis toegang. 'Van Gogel tot Zalm. 200 jaar Belastingdienst'. Belasting- & Douane Museum Rotterdam....
Nummer:
2007-1516
Beschrijving:
Tentoonstelling 15 november '06 t/m 28 januari '07. Gratis toegang. 'Van Gogel tot Zalm. 200 jaar Belastingdienst'. Belasting- & Douane Museum Rotterdam....
Datering:
15-11-2006 - 28-01-2007
Toegangsnummer:
4006
Collectie:
Collectie Affiches
Auteursrechthouder:
Onbekend
Afmeting:
0x0
Downloadbaar:
Nee
Onderwerpen:
Belasting & Douane Museum
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Affiche
2007-1482 'Varen naar Mekka. De reis van je leven'. Van 23 sept. 2006 t/m 4 maart 2007.... Maritiem Museum Rotterdam....
Nummer:
2007-1482
Beschrijving:
'Varen naar Mekka. De reis van je leven'. Van 23 sept. 2006 t/m 4 maart 2007.... Maritiem Museum Rotterdam....
Datering:
23-09-2006 - 04-03-2007
Toegangsnummer:
4006
Collectie:
Collectie Affiches
Auteursrechthouder:
Onbekend
Afmeting:
0x0
Downloadbaar:
Nee
Onderwerpen:
Maritiem Museum 'Prins Hendrik', per 2000 Maritiem Museum Rotterdam
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Affiche
2007-1454 Atlas van Stolk 'En dan nu, het weer'. Atlas van Stolk Rotterdam. Schielandshuis. 8 juni t/m 30 september 2007. www.atlasvanstolk.nl.
Nummer:
2007-1454
Beschrijving:
Atlas van Stolk 'En dan nu, het weer'. Atlas van Stolk Rotterdam. Schielandshuis. 8 juni t/m 30 september 2007. www.atlasvanstolk.nl.
Datering:
08-06-2007 - 30-09-2007
Toegangsnummer:
4006
Collectie:
Collectie Affiches
Auteursrechthouder:
Onbekend
Afmeting:
0x0
Downloadbaar:
Nee
Onderwerpen:
Atlas van Stolk
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Affiche
2006-667 Berkel en Rodenrijs 1940 - 2000. Voor de activiteiten zie het Oranjeboekje & de Heraut. Tentoonstelling Tweede Wereldoorlog. gemeentehuis 18 - 28 april. Welcome back Mr. Sommer. U.S.A.F. veteraan bezoekt Berkel en Rodenrijs.
Nummer:
2006-667
Beschrijving:
Berkel en Rodenrijs 1940 - 2000. Voor de activiteiten zie het Oranjeboekje & de Heraut. Tentoonstelling Tweede Wereldoorlog. gemeentehuis 18 - 28 april. Welcome back Mr. Sommer. U.S.A.F. veteraan bezoekt Berkel en Rodenrijs.
Datering:
18-04-2000 - 28-04-2000
Toegangsnummer:
4006
Collectie:
Collectie Affiches
Auteursrechthouder:
Onbekend
Afmeting:
0x0
Downloadbaar:
Nee
Geografische namen: