Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Over de collectie
In de database zijn meer dan 170.000 uittreksels opgenomen van akten die door notarissen in de regio Rotterdam zijn opgesteld. Vanaf de 16e eeuw zijn in de regio Rotterdam notarissen actief. Wilt u meer weten over de inhoud en de aanwezigheid van de notariële akten, raadpleeg dan de archiefwegwijzer van het Stadsarchief Rotterdam. Raadpleeg ook de verklarende woordenlijst van termen binnen notariële akten en de algemene zoekhulp van archieven.nl.

De volledige akten kunt u inzien op de studiezaal van het Stadsarchief Rotterdam. Dankzij de inzet van vrijwilligers zijn er regelmatig aanvullingen die worden toegevoegd aan de database.

Zoekhulp
Geef in de zoekbalk linksboven in het scherm de gewenste zoekterm(en) op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een naam en/of beroep. Standaard doorzoekt het systeem alle velden. U kunt ook kiezen tussen één van de andere zoekvelden die ter voorschijn komen zodra u met de cursor in het zoekveld gaat staan. Na een zoekopdracht is de optie om het aantal zoekresultaten te verkleinen door te filteren of meer zoektermen toe te voegen.

Filteren
In de rechterkolom onder ‘verfijnen op’ filtert u na een brede zoekopdracht het zoekresultaat door te kiezen van één van de termen die onder de filteropties te zien zijn. Achter de term ziet u hoeveel resultaten er per term gevonden zijn. Indien er een filter actief is ziet u deze term bovenin het scherm staan met een rood kruis ervoor. Klik op het rode kruis om de filter te verwijderen.

Aktesoort
U kunt in het zoekveld ‘aktesoort’ kiezen uit een lijst van aktesoorten. Meer informatie over wat de verschillende aktesoorten inhouden .

Synoniemenlijst
Bij het zoekveld ‘alle velden’ is het mogelijk om gebruik te maken van de synoniemenlijst. Deze lijst bestaat uit termen die synoniem van elkaar zijn en die op basis van deze relatie mede doorzocht worden op het moment dat deze functie actief is. Zoeken op ‘Jan’ levert in dat geval bijvoorbeeld ook resultaten op voor ‘Johannes, ‘Hans’, etc.

Om te zien of u gebruik maakt van de synoniemenlijst klikt u het icoontje rechts van het zoekveld ‘alle velden’ aan. Zie figuur 2. Indien er een rood kruisje bij staat maakt u er geen gebruik van, indien er een groen vinkje bij staat zoekt hij ook naar synoniemen. Na een zoekopdracht is het mogelijk om te zien welke synoniemen er doorzocht zijn door met de cursor over het synoniemen icoon te zweven. Het gebruik van een synoniemenlijst is niet mogelijk in combinatie met een "wildcard" (* of ?).

 

 

beacon
200.477  akten
sorteren op:
 
 
 
 
Notariële akte
76 testament 05-mrt-1620
Aktesoort:
testament
Datering:
05-mrt-1620
Aktenummer:
76
Bladzijden:
220 t/m 222
Notaris:
Jacob Symonsz
Standplaats:
Rotterdam
Akteplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Neeltgen Adriaensdr van der Plasch, weduwe van capiteijn Jan Jansz van der Linde, maakt haar testament.
Zij legateert aan haar oudste dochter, de oude Maritgen, en aan haar kinderen Lijntgen en jonge Maritgen.
Zij wil haar octroij en vrijheid van dispositie gebruiken dat haar verleend is op 21-2-1592 door Herman van Wittenhorst, Heere tot Sonsveld, als man en voogd van Alijdt van Assendelft, Vrouwe duwagiere en de lijftochtersse der Heerlicheiden van Waelwijck, Eethen en Meeuwen.
Zij prelegateert uit dien hoofde aan haar 2 jongste dochters Barbara en Fijtgen leenland, dat zij uit de Heerlicheit van Eethen en Meeuwen te leen heeft gekregen, gelegen op de hul in de landen van Althenae, belend door de erven van Joost Adriaensz van de Weeteringe oostwaarts, Bastiaen Jansz van de Weeteringe westwaarts en strekkende van Zuidthollant tot de Werfpadt toe.
Ploontgen, haar dochter, moet genoegen nemen met de legitieme portie.
Zij benoemt haar dochters de oude Maritgen, Aechtgen, Lijntgen, jonge Maritgen, Barbara en Fijtgen, en Cornelia, nagelaten dochter van haar overleden zoon jonge Jan Jansz van der Linde, tot universeel erfgenaam, elk voor 1/7 deel.
Toegangsnummer:
18 Archieven van de Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
22
 
 
 
 
 
Notariële akte
436 schuldbekentenis 24-aug-1661
Aktesoort:
schuldbekentenis
Datering:
24-aug-1661
Aktenummer:
436
Bladzijden:
484
Notaris:
Vitus Mustelius Woutersz
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Willem Adams Gardijn, wonend in de Schildersteech alhier, bekent een bedrag van 400 gulden schuldig te zijn aan Cornelis Ariensz Clovere, wonend op het dorp van Voorburgh wegens geleende gelden.
Toegangsnummer:
18 Archieven van de Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
514
 
 
 
 
 
Notariële akte
81 verkoop 4-mrt-1661
Aktesoort:
verkoop
Datering:
4-mrt-1661
Aktenummer:
81
Bladzijden:
101
Notaris:
Vitus Mustelius Woutersz
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Claes Reijersz verkoopt aan Willem Adamsz Gardijn een huis en erf gelegen aan de noordzijde van de Schildersteech voor een bedrag van 400 gulden. Het huis is belend ten westen en ten oosten door Joost Bartels, van de steeg tot aan Lijsbet Pieters.
Toegangsnummer:
18 Archieven van de Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
514
 
 
 
 
 
Notariële akte
3 attestatie of verklaring 05-mrt-1660
Aktesoort:
attestatie of verklaring
Aktenummer:
3
Datering:
05-mrt-1660
Bladzijden:
15 t/m 15
Notaris:
Pieter van Someren
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Leendert Huijgen van Pavien (Pavija), 40 jaar, en Joannes Franck, 22 jaar, verklaren op verzoek van Cornelis Commersz, dat Cornelis zich goed gedraagt en een geschikt leven heeft en verder dat hij bekwaam zou zijn voor zichzelf en de zijnen te zorgen. Zij hebben de omgang, het gedrag en de manier van leven van Cornelis op vertrouwelijke voet gekend en hij is de palen van burgerlijke geschiktheid niet te buiten gegaan.
Toegangsnummer:
18 Archieven van de Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
750