Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten

Over de collectie
In de database zijn meer dan 170.000 uittreksels opgenomen van akten die door notarissen in de regio Rotterdam zijn opgesteld. Vanaf de 16e eeuw zijn in de regio Rotterdam notarissen actief. Wilt u meer weten over de inhoud en de aanwezigheid van de notariële akten, raadpleeg dan de archiefwegwijzer van het Stadsarchief Rotterdam. Raadpleeg ook de verklarende woordenlijst van termen binnen notariële akten en de algemene zoekhulp van archieven.nl.

De volledige akten kunt u inzien op de studiezaal van het Stadsarchief Rotterdam. Dankzij de inzet van vrijwilligers zijn er regelmatig aanvullingen die worden toegevoegd aan de database.

Zoekhulp
Geef in de zoekbalk linksboven in het scherm de gewenste zoekterm(en) op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een naam en/of beroep. Standaard doorzoekt het systeem alle velden. U kunt ook kiezen tussen één van de andere zoekvelden die ter voorschijn komen zodra u met de cursor in het zoekveld gaat staan. Na een zoekopdracht is de optie om het aantal zoekresultaten te verkleinen door te filteren of meer zoektermen toe te voegen.

Filteren
In de rechterkolom onder ‘verfijnen op’ filtert u na een brede zoekopdracht het zoekresultaat door te kiezen van één van de termen die onder de filteropties te zien zijn. Achter de term ziet u hoeveel resultaten er per term gevonden zijn. Indien er een filter actief is ziet u deze term bovenin het scherm staan met een rood kruis ervoor. Klik op het rode kruis om de filter te verwijderen.

Aktesoort
U kunt in het zoekveld ‘aktesoort’ kiezen uit een lijst van aktesoorten. Meer informatie over wat de verschillende aktesoorten inhouden .

Synoniemenlijst
Bij het zoekveld ‘alle velden’ is het mogelijk om gebruik te maken van de synoniemenlijst. Deze lijst bestaat uit termen die synoniem van elkaar zijn en die op basis van deze relatie mede doorzocht worden op het moment dat deze functie actief is. Zoeken op ‘Jan’ levert in dat geval bijvoorbeeld ook resultaten op voor ‘Johannes, ‘Hans’, etc.

Om te zien of u gebruik maakt van de synoniemenlijst klikt u het icoontje rechts van het zoekveld ‘alle velden’ aan. Zie figuur 2. Indien er een rood kruisje bij staat maakt u er geen gebruik van, indien er een groen vinkje bij staat zoekt hij ook naar synoniemen. Na een zoekopdracht is het mogelijk om te zien welke synoniemen er doorzocht zijn door met de cursor over het synoniemen icoon te zweven. Het gebruik van een synoniemenlijst is niet mogelijk in combinatie met een "wildcard" (* of ?).

 

 

beacon
200.477  akten
 
 
 
 
Notariële akte
119 attestatie of verklaring 12-nov-1655
Aktesoort:
attestatie of verklaring
Datering:
12-nov-1655
Aktenummer:
119
Bladzijden:
294 t/m 294
Notaris:
Bartholomeus Roose
Standplaats:
Rotterdam
Akteplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Op verzoek van Marij Savaels, jonge dochter, leggen Geertge Jacobsdr gehuwd met Laurens Pietersz en Aeltge Jansdr gehuwd met Gijsbert Abrahamsz wonend op het Doelwater een verklaring af. zij verklaren dat zij ongeveer 3 jaar geleden gehoort hebben over de ruzie tussen de zuster van Marij Savaels, met name Annitge Simonsdr Savaels en Barbera Willemsdr weduwe van Gerrit Quacq schoonmoeder van Isaack Verbeeck eveneens wonend op het Doelwater over een buiten echtelijk kind, waarbij ook Annitge Simonsdr betrokken is.
Toegangsnummer:
18 Archieven van de Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
684
 
 
 
 
 
Notariële akte
192 kwitantie 26-mei-1632
Aktesoort:
kwitantie
Aktenummer:
192
Datering:
26-mei-1632
Bladzijden:
344 t/m 344
Notaris:
Adriaan Kieboom
Standplaats:
Rotterdam
Akteplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Pietertge Cornelisdr weduwe van Claes Lenertsz wonende in Hillegersberch, erfgename van Neeltgen Ariensdr weduwe van Cornelis Pouwelsz Finenburger,
geassisteerd door haar zoon Cornelis Claesz, verklaart dat joffer Liedewina Muys weduwe van mr. Dirck van Melissant, koopster van 12 margen hofland liggende in de Vockestaert, alles afbetaald heeft.
Evenals de custingbrief van 200 gld opgemaakt op 09-05-1599 door haar broer Arent Cornelisz Fineburger.

N.B: Doorgehaald is dat ( een gedeelte van ) het land in Souteveen in het ambacht van Huys ten Dorp ligt.
Toegangsnummer:
18 Archieven van de Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
149
 
 
 
 
 
Notariële akte
93 testament 10-sep-1668
Aktesoort:
testament
Datering:
10-sep-1668
Aktenummer:
93
Bladzijden:
381 t/m 384
Notaris:
Jacobus Delphius
Standplaats:
Rotterdam
Akteplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Fob Pietersz Dubbelden en Neeltgen Cornelisdr Welgebooren, zijn vrouw, wonend aan de Hordijck onder Yselmonde, benoemen elkaar tot universeel erfgenaam.
Toegangsnummer:
18 Archieven van de Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
364
 
 
 
 
 
Notariële akte
76 testament 05-mrt-1620
Aktesoort:
testament
Datering:
05-mrt-1620
Aktenummer:
76
Bladzijden:
220 t/m 222
Notaris:
Jacob Symonsz
Standplaats:
Rotterdam
Akteplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Neeltgen Adriaensdr van der Plasch, weduwe van capiteijn Jan Jansz van der Linde, maakt haar testament.
Zij legateert aan haar oudste dochter, de oude Maritgen, en aan haar kinderen Lijntgen en jonge Maritgen.
Zij wil haar octroij en vrijheid van dispositie gebruiken dat haar verleend is op 21-2-1592 door Herman van Wittenhorst, Heere tot Sonsveld, als man en voogd van Alijdt van Assendelft, Vrouwe duwagiere en de lijftochtersse der Heerlicheiden van Waelwijck, Eethen en Meeuwen.
Zij prelegateert uit dien hoofde aan haar 2 jongste dochters Barbara en Fijtgen leenland, dat zij uit de Heerlicheit van Eethen en Meeuwen te leen heeft gekregen, gelegen op de hul in de landen van Althenae, belend door de erven van Joost Adriaensz van de Weeteringe oostwaarts, Bastiaen Jansz van de Weeteringe westwaarts en strekkende van Zuidthollant tot de Werfpadt toe.
Ploontgen, haar dochter, moet genoegen nemen met de legitieme portie.
Zij benoemt haar dochters de oude Maritgen, Aechtgen, Lijntgen, jonge Maritgen, Barbara en Fijtgen, en Cornelia, nagelaten dochter van haar overleden zoon jonge Jan Jansz van der Linde, tot universeel erfgenaam, elk voor 1/7 deel.
Toegangsnummer:
18 Archieven van de Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
22