Met onze collectie willen we de ontwikkeling van de stad en haar bevolking in al hun verscheidenheid op een evenwichtige manier weerspiegelen, zodat iedere Rotterdammer wat te zoeken en te vinden heeft in het stadsarchief.

Waarom verzamelen en bewaren we?

Het stadsarchief bewaart de geschiedenis van Rotterdam en maakt deze zichtbaar. Dat doen we door het verzamelen en toegankelijk maken van:

 • Materiaal wat kan bestaan uit tekst, audio, stilstaand of bewegend beeld.
 • Beschrijvingen, interpretaties, analyses en verklaringen van dat materiaal.

Alles bewaren we onder de best mogelijke omstandigheden in onze depots. U kunt het materiaal bekijken op onze website of in onze studiezaal. Vaak zijn kopieën te bestellen voor gebruik.

Wat verzamelen en bewaren we?

 • Overheidsarchieven - volgens de Archiefwet 1995.
 • Private archieven – van families, bedrijven, stichtingen of personen.
 • Affiches, prenten, tekeningen, portretten, kaarten en plattegronden, foto's, dia's, negatieven, films, geluidsopnamen, websites en social media-accounts uit of over Rotterdam.
 • Boeken, tijdschriften en kranten, reclamemateriaal, brochures, programma's van culturele en maatschappelijke instellingen van en over Rotterdamse instellingen, personen en onderwerpen.

Ongeveer 58% van de collectie bestaat uit archieven van de gemeente Rotterdam.
Daarnaast is 42% van de collectie afkomstig van bedrijven, stichtingen, fotografen, bewoners, kortom alle Rotterdammers.

Wat verzamelen we niet?

 • 3D-objecten;
 • diploma’s, paspoorten, getuigschriften, aanstellingsbrieven, notariële afschriften;
 • kopieën van documenten of foto’s;
 • materiaal dat het stadsarchief of een andere erfgoedinstelling al in de collectie heeft.

Wat zijn de instrumenten?

 • Collectieprofiel: wat zijn goede aanvullingen op wat we al hebben in onze collectie?
 • Trendanalyse: welke veranderingen zijn er in de stad?
 • Hotspotmonitor: ingrijpende maatschappelijke gebeurtenissen

Op basis van deze instrumenten maken we een meerjarenplan. Daarin staat welke prioriteiten we stellen voor het verkrijgen van nieuw materiaal.

Hoe we beoordelen wat u aanbiedt

Inhoudelijke criteria: 

 • het is Rotterdams;
 • het is authentiek;
 • het is nog bruikbaar;
 • het heeft informatiewaarde;
 • het heeft kwaliteit: volledigheid, samenhang, context, zeldzaamheid, (kunst)historische waarde, cultuurhistorische betekenis; 
 • het is representatief;
 • het is uitzonderlijk;
 • het publiek zal ernaar vragen. 

Overige overwegingen: 

 • het materiaal is in orde: het is niet vies of heeft geen schimmel;
 • het is geordend;
 • het is geschonken aan het stadsarchief met toestemming voor publicatie en hergebruik.

Hoe verzamelen en bewaren we?

 • Overheidsarchieven van de gemeente Rotterdam worden overgebracht op basis van de Archiefwet.
 • Via het formulier op de website kunnen mensen aangeven dat zij materiaal willen aanbieden.
 • Het stadsarchief benadert zelf ook instellingen, bedrijven of personen of zij materiaal willen afstaan.
 • Het stadsarchief werkt samen in het kader van de Collectie Rotterdam en sluit aan bij particuliere erfgoedpartners.
 • Het stadsarchief koopt materiaal aan en geeft opdrachten tot aankoop. 
 • De eigenaar van een archief of collectie zorgt dat het wordt geordend, voordat het wordt opgenomen in de collectie.
  Het stadsarchief zal hierin adviseren en ondersteunen.
 • Na een positieve beslissing op basis van de criteria wordt een overeenkomst opgesteld.
 • We proberen om nieuw materiaal uiterlijk na twee jaar openbaar te maken.