Algemeen Prijs
Mondelinge inlichtingen gratis
Raadplegen inventarissen, catalogi, indexen gratis
Afhandelingskosten per opdracht/bestelling € 9,20
Spoedafhandeling: eenmalige bijkomende kosten per opdracht/bestelling € 18,30
Gewaarmerkt € 13,20
Fotokopieën prijs
Fotokopie A4, A3, readerprintafdruk, schermafdruk € 1,10
Bouwtekeningen A2 € 8,80
Bouwtekeningen A1 € 9,00
Bouwtekeningen A0 € 9,30
Digitale reproducties Prijs
300 dpi bij 20x25 (standaard) nieuw € 20,10
300 dpi bij 20x25 (standaard) bestaand € 10,00
Scan bouwtekening € 8,70

Overzetten film, video- of audio(fragment) per stuk

€ 29,00
Maatwerk (per kwartier) € 12,80
Opslagmedium Prijs
USB-stick € 3,70
Overige dienstverlening Prijs
Uitlening aan archiefvormer € 20,10
Uitlening aan archiefvormer, buiten openingstijd (starttarief, per uur of gedeelte daarvan) € 40,10
Uitlening los document € 51,30
Uitlening in te lijsten documenten € 86,90
Uitlening band of deel € 85,60
Archiefwettelijke taken in opdracht andere overheden Prijs
Opslag archief, inclusief dienstverlening (per meter) € 79,50
Opslag archief, exclusief dienstverlening (per meter) € 19,20
Koude opslag (per meter) € 57,50
Inspectie (per uur) € 79,00