Op de website van Stadsarchief Rotterdam kunt u zoeken in archieven en collecties met behulp van beschrijvingen die vaak al langere tijd geleden zijn gemaakt. Dit heeft als gevolg dat in deze beschrijvingen begrippen en termen kunnen voorkomen die in het verleden gebruikelijk waren, maar tegenwoordig als kwetsend, denigrerend of racistisch worden ervaren. Ook het archief- en collectiemateriaal zelf kan dergelijk taalgebruik bevatten.

Het stadsarchief is zich ervan bewust dat dit soort woorden of termen die in onbruik zijn geraakt of gevoeligheden kunnen oproepen, op de website te vinden zijn. We willen hier op een respectvolle manier mee omgaan. Dit willen we doen zonder het verleden te veranderen of de authenticiteit en integriteit van het materiaal aan te tasten, maar wel met oog voor de veranderende ideeën en normen over taal en veranderingen in de samenleving.

Mocht u stukken of beschrijvingen tegenkomen met kwetsend of ongepast taalgebruik, dan kunt u dit melden bij het stadsarchief via dit e-mailadres stadsarchief@rotterdam.nl. Geef in uw e-mail zoveel mogelijk details over het stuk, zoals het taalgebruik, het inventarisnummer en de link naar het stuk.