Het Stadsarchief leent de archiefstukken in haar beheer graag uit, zodat ze door meer mensen gezien kunnen worden. Wel moet de bruikleennemer aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit is om de archiefstukken te beschermen en te zorgen dat ze voor de toekomst bewaard blijven.

 • Lees het uitleenreglement goed door, op deze pagina vindt u een verkorte versie.
 • Download het bruikleenformulier en vul het in.
 • Naast het formulier ontvangen wij graag een begeleidend schrijven met o.a. een toelichting op de bruikleenaanvraag.
 • Mail het ingevulde formulier naar Stadsarchief@rotterdam.nl o.v.v. ‘bruikleenaanvraag’.
 • Hebt u vragen? Neem contact met ons op.

 

Bruikleenformulier DOWNLOAD (DOC 94.5K)

Formulier waarmee een bruikleen kan worden aangevraagd

Bruikleenreglement DOWNLOAD (PDF 165.3K)

Voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor een bruikleen

Bruikleenvoorwaarden (verkort)

Indienen

Het bruikleenformulier moet minimaal drie maanden voor de bruikleen ingaat zijn ingediend.

Bruikleenperiode

De uitleentermijn is maximaal drie maanden. De bruikleen periode start vanaf het moment dat een object op transport gaat en vervalt zodra het document weer in huis is.

Condities

De tentoonstellingsruimte moet voldoen aan de volgende klimatologische omstandigheden en condities:

 • de relatieve luchtvochtigheid mag niet lager zijn dan 45% en niet hoger dan 55%;
 • de temperatuur moet zo stabiel mogelijk zijn en beweegt zich maximaal tussen 18 en 23°C;
 • de lichtsterkte waaraan de objecten worden blootgesteld bedraagt per object niet meer dan 50 lux;
 • ultraviolette straling blijft onder 75 microwatt lumen;
 • de objecten moeten worden beschermd tegen de invloed van schadelijke stoffen, schimmels en ongedierte, vocht en vuil.

Beveiliging

De tentoonstellingsruimte moet ten alle tijden beveiligd zijn. Tijdens openingsuren dient bewaking aanwezig te zijn.

Kosten

Voor het lenen van een object moet er met de onderstaande kosten rekening worden gehouden:

 • Voor het uitlenen van objecten brengt het archief kosten in rekening, tenzij hier andere afspraken over gemaakt zijn. Bekijk de tarievenlijst voor de kosten van een bruikleen.
 • De bruikleennemer is verantwoordelijke voor het afsluiten van een ‘all-risk’ verzekering voor de volledige duur van de bruikleen.
 • De bruikleennemer is verantwoordelijk voor het organiseren van passend transport voor de bruiklenen. In sommige gevallen zal het transport en het plaatsen van de geleende objecten begeleid worden door een van de restauratoren.
 • In het geval dat een transport en het plaatsen van een object begeleid moet worden zullen hiervoor kosten doorberekend worden.