Het project Ikin010 is een aantal jaren geleden opgezet door de Erfgoedcoalitie: een samenwerkingsverband van musea, het KCR, Archeologie Rotterdam en het Stadsarchief om samen met de leerkrachten van basisscholen erfgoedprojecten op te zetten.

Scholen kunnen contact zoeken met de projectleider voor een afspraak om een erfgoedproject of projectweek te starten. https://www.ikin010.nl/

Voorbeeldprojecten zijn ‘wereldkeuken en (over)bruggen’. Samen met de deelnemende instellingen wordt gekeken waaraan behoefte is en wie welke activiteit kan opzetten met erfgoed om het project te laten slagen