Sinds 1972 is het Heilige Geesthuis een steunfonds. Het bestuur probeert zoveel mogelijk trouw te blijven aan de doelstelling van de stichter Aelwijn Floriszoon van der Meer. Dat betekent dat de gelden uit het fonds ten goede blijven komen aan oudere Rotterdammers. Zo droeg het fonds bij aan projecten voor oudere daklozen en instellingen voor ouderen. Het alarmeringssysteem voor ouderen, die daardoor langer zelfstandig kunnen blijven wonen, is in Rotterdam geïntroduceerd met behulp van het Heilige Geesthuis. Het begon in 1983 met enkele proefaansluitingen in de buurt Jaffa. Later werd het project uitgebreid totdat in 1986 de gemeente Rotterdam de financiering overnam. Vernieuwend was in 1993 ook de deelname aan een project waarbij een kinderspeelplaats in een instelling voor ouderen de jeugd en de senioren bij elkaar brengt. Daarmee staat het Heilige Geesthuis nog steeds midden in de maatschappij.