Op 2 april heeft het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam besloten om de volgende hotspots aan te wijzen:
•    de coronapandemie 
•    de oorlog in Oekraïne, en het verbreden van deze lokale hotspot tot de opvang van alle asielzoekers sinds 2015 
•    de energietransitie 
•    het koloniale en slavernijverleden 

Hotspots zijn gebeurtenissen waar het handelen van de overheid en de samenleving elkaar intens raken. Het gaat om gebeurtenissen tussen overheden, tussen overheid en samenleving, of tussen burgers, bedrijven en instellingen onderling. Gebeurtenissen die maatschappelijke beroering veroorzaken, van bijzondere betekenis zijn voor de inwoners en in de media veel aandacht hebben getrokken. Vanuit cultuur-historisch perspectief is het van belang om de informatie over deze hotspots veilig te stellen en te bewaren. 

Klik hier om het besluit te bekijken.