De gemeente Rotterdam is gestart met het digitaliseren van bouwdossiers over de periode 1948-2010. De eerste bouwdossiers zijn in het najaar direct online beschikbaar en in te zien via deze website. Nu moet je daarvoor nog een afspraak maken bij het stadsarchief. Dat is straks niet meer nodig. Het project wordt uitgevoerd door medewerkers van Rotterdam Inclusief en zal in 2029 klaar zijn. 

In de bouwdossiers vind je alle documenten die horen bij een aanvraag voor een bouwvergunning, zoals voor het bouwen van een flatgebouw of het aanbrengen van een dakkapel. In de dossiers zijn de aanvraag, de vergunningverlening, tekeningen en berekeningen te vinden. Bij het indienen van een bouwvergunning heb je vaak originele bouwtekeningen nodig om te kunnen laten zien wat de huidige stand van zaken is. Dit proces verloopt in de toekomst sneller, omdat deze tekeningen direct online beschikbaar zijn. 

3,5 km papieren bouwdossiers 
Stadsarchief Rotterdam beheert 3,5 km (dat zijn zo’n 28.000 archiefdozen) papieren bouwdossiers over de perioden 1852-1903 en 1940-2010. De periode 1904-1940 is bij het bombardement verloren gegaan. Het gedeelte 1852-1904 en 1940-1947 is al gedigitaliseerd en doorzoekbaar via de website van het stadsarchief. Na 2010 zijn de dossiers alleen in digitale vorm aanwezig, deze kun je opvragen bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht.

Op zoek via de website
Op de website van het Stadsarchief Rotterdam kun je zoeken op straatnaam en huisnummer. Vanwege privacyredenen kun je niet op naam van de bewoner of aanvrager van de vergunning zoeken. Dossiers van bijzondere gebouwen zoals een bank of een gevangenis zijn niet ter inzage. Hiervoor gelden andere regels. 

Een Zoeksysteem voor Bouwdossiers
Eind februari werd Een Zoeksysteem voor Bouwdossiers op Adres (EZBA) gelanceerd. De beschrijvingen van bouwvergunningen die zijn verleend in de periode 1861-2010 zijn al via de website doorzoekbaar. Je kunt per adres opzoeken welke vergunningen en originele tekeningen beschikbaar zijn. Die dossiers kun je vervolgens aanvragen om op de studiezaal van het stadsarchief in te zien. Vanaf het najaar worden de scans van deze stukken al voor een deel digitaal beschikbaar en hoef je geen afspraak meer te maken bij de studiezaal. Meer informatie hierover vind je op de pagina Een zoeksysteem voor bouwdossiers