Stadstekenaars 2024 bekend

Elk jaar zoeken CBK Rotterdam en het stadsarchief kunstenaars die de stad observeren en hun reflecties in tekeningen verbeelden. De Stadstekenaars van 2024 zijn: Ainine, Sioe Jeng Tsao, Tânia Alexandra Cardoso en Take-A-Way Collective. Aan hen de uitdaging om het thema bestaans(on)zekerheid in beeld te brengen.

Uit het juryrapport:

Ainine
‘Ainine is een autodidact tekenaar die de Bic-balpen als basis gebruikt in al zijn tekeningen. Hij leefde jarenlang op straat en weet wat kou, honger, eenzaamheid, hulpeloosheid en het gevoel buitengesloten te zijn betekent. De jury is onder indruk van zijn tekeningen en de wijze waarop hij het thema doorleeft. Het is mooi hoe hij schrijft over de metafoor van het lichaam voor de maatschappij: “Een zogenaamd beschaafde samenleving die niet toegeeft dat zij mensen heeft buitengesloten, is als een ziek lichaam dat weigert zijn ziekte te zien. Het kan niet gezond functioneren”.’

Het beeld in de header is van Ainine.

Sioe Jeng Tsao
‘De ervaringen als kind van zelfstandige ondernemers hebben Tsao gevormd en het begrip verdiept voor de uitdagingen waarmee veel kleine ondernemers worden geconfronteerd. De strijd om te overleven tegenover de groeiende dominantie van grote ketens, de constante druk om de eindjes aan elkaar te knopen – het zijn ervaringen die zij maar al te goed kent. Haar idee is om de veerkracht en de weerbaarheid van de Rotterdammers centraal te stellen in haar tekeningen. Zij wil de verhalen van individuen vastleggen die ondanks de armoede en onzekerheid, hun creativiteit, doorzettingsvermogen en solidariteit tonen.’

Tânia Alexandra Cardoso
‘Het Rotterdamse motto ‘Sterker door Strijd’ staat centraal in het plan van Cardoso. Deze stedelijke strijdkreet voedt in hoge mate de identiteit van de stad, vooral voor wat betreft architectuur en stedelijke ontwikkeling. Maar zoals bekend is er ook een keerzijde, namelijk op het gebied van leefbaarheid en de sociale omstandigheden van veel bewoners van de stad. Zij gaat aan de slag om dit contrast in verhalende tekeningen vast te leggen. De jury ziet hierin een sterke combinatie van onderzoek en activisme, gebaseerd op persoonlijke ervaringen in de stad. De tekeningen van Cardoso nemen je mee in de veranderingen waaraan de stad nu in hevige mate onderhevig is.’

Take-A-Way Collective
‘De jury is enthousiast over de collectieve werkwijze en ziet dit ook als een voorbeeld in het huidige tijdsgewricht. Het collageachtige komt heel sterk over en laat zien dat eenzaamheid onder het leven in armoede enorm groot is. Het gebouwde collectief draagt uit dat je je netwerk versterkt en daarmee de basisvoorwaarden scheppen om jezelf staande te houden in moeilijke tijden. En vandaaruit creëren ze – dat is heel sterk.’

Bekijk het volledige juryrapport hier

De tekeningen van de stadstekenaars worden vanaf 18 oktober 2024 gepresenteerd in de Kunsthal Rotterdam. Daarna worden ze opgenomen in de collectie van het stadsarchief en maken ze deel uit van de Collectie Rotterdam.

Over het thema bestaans(on)zekerheid
Rotterdam is de armste stad van Nederland. 15,4% van de Rotterdammers leeft onder de armoedegrens. Hoe armoede en bestaans(on)zekerheid er anno 2024 uitziet verandert en is niet altijd even zichtbaar. We zijn ervan overtuigd dat dit urgente onderwerp, dat veel Rotterdammers direct of indirect treft en vele gezichten kent, nodig in beeld moet worden gebracht. Daarom vragen wij dit jaar de Stadstekenaars rond het thema bestaanszekerheid aan de slag te gaan.

Eerdere edities van de stadstekenaars
Ieder jaar zoeken CBK Rotterdam en het stadsarchief kunstenaars die de stad observeren en hun reflecties in tekeningen verbeelden: onze Stadstekenaars! De afgelopen twee jaar brachten de Stadstekenaars de gevolgen van gentrificatie en de spanning tussen stad en natuur in beeld. 
Stadstekenaars 2023
Stadstekenaars 2022