Voor de beroemde/beruchte zeevaarder Piet Hein, geboren 1577 in Delfshaven, is in 1870 een monument onthuld. In de Archieven van (de plaatselijke besturen van) Delfshaven en Schoonderloo bevinden zich verschillende archiefstukken over de oprichting van dat beeld (inventarisnummers 1300, 1309, 1310). Deze archiefstukken zijn onlangs gedigitaliseerd en kunnen dus online geraadpleegd worden.

Op 9 september 1828 was het 200 jaar geleden dat admiraal Piet Hein, in dienst van de West-Indische Compagnie, in de baai van Matanzas op Cuba, de Spaanse zilvervloot veroverde ter waarde van zo’n 12 miljoen gulden. Naar goed Hollands gebruik werd in Delfshaven een commissie opgericht om in 1828 dat 200-jarig jubileum in Delfshaven te vieren. Er waren toen al plannen om bij die viering een standbeeld voor hun plaatsgenoot Piet Hein op te richten, maar daar kwam het niet van.

In 1868 nam burgemeester Rösener Manz van Delfshaven het initiatief om een echt standbeeld voor Piet Hein te maken, nadat eerder dat jaar in de winter een beeld van sneeuw van Piet Hein was gemaakt dat door de Havenaren enthousiast was ontvangen. De burgemeester werd voorzitter van een comité met prins Hendrik als erevoorzitter en er werd geld ingezameld. Beeldhouwer Graven kreeg in 1869 opdracht om het standbeeld te maken. Op 17 oktober 1870 werd het monument onthuld. Koning Willem III, prins Hendrik, de commissaris van de koning en enkele ministers waren daarbij aanwezig. Het standbeeld werd overdragen aan de gemeente Delfshaven.

Zie verder: inventarisnummer 1309 (stukken betreffende de oprichting van het standbeeld voor Piet Hein, 1868-1870, afkomstig van het commissielid J.F. de Wilde )