Stadsarchief Rotterdam bestaat sinds 1857 en is één van de oudste en grootste archieven van het land. Het archief voert de Archiefwet uit voor de gemeente Rotterdam en contractpartners. De gemeentearchivaris is voorzitter van de commissie van advies inzake straatnamen en gedenktekens. Bij het archief werken ca. 100 medewerkers, vele vrijwilligers en stagiairs. 

De hoofdtaken van het stadsarchief zijn:

  • Verwerving, beheer en het via fysieke en digitale kanalen beschikbaar stellen van overheidsarchieven, particuliere archieven en collecties zoals prenten, tekeningen, kaarten, affiches, films, video’s, geluid, fotografie, websites, boeken en tijdschriften.
  • Toezicht op de informatiehuishouding van de gemeente en instellingen die het toezicht aan Stadsarchief Rotterdam hebben toegewezen. 
  • Bevordering van het gebruik van bronnen en het vergroten van de kennis over de Rotterdamse geschiedenis via evenementen, educatieve projecten, historisch onderzoek en digitalisering van bronnen. Dit in samenwerking met partners binnen en buiten de gemeente zoals erfgoedinstellingen, historische verenigingen, bibliotheken, kunstinstellingen, het onderwijs en de media.

De belangstelling voor de Rotterdamse geschiedenis is groter dan ooit. Daarom besteden we veel aandacht aan het toegankelijk maken en online publiceren van bronmateriaal. We dragen ook actief bij aan stadsbrede herdenkingsactiviteiten, zoals de jaarlijkse herdenking van het bombardement op 14 mei, 150 jaar Nieuwe Waterweg en QR-codes bij straatnamen. De afgelopen jaren heeft het stadsarchief verschillende grote onderzoeksprojecten begeleid, zoals het Joods Rechtsherstel en het Koloniale en slavernijverleden. Aan het vastleggen van de geschiedenis van morgen werkt het stadsarchief met een actief acquisitiebeleid, waarin de diversiteit van de stad alle aandacht krijgt. Op deze wijze levert Stadsarchief Rotterdam een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van het historisch besef. Want, zoals burgemeester Aboutaleb regelmatig zegt: ‘We kunnen niet zonder achteruitkijkspiegel, goede toekomstplannen wortelen in de geschiedenis van de stad.’ 

Werken bij Stadsarchief Rotterdam?

Beroepscode

In Stadsarchief Rotterdam werken wij volgens de Beroepscode voor Archivarissen. Die code geeft gedragsregels voor een goede uitoefening van het vak. De beroepscode is in 1996 door de Internationale Archiefraad (ICA) vastgesteld en overgenomen door de Koninklijke Vereniging van Archivarissen (KVAN).

Universele verklaring voor archieven

Stadsarchief Rotterdam onderschrijft de universele verklaring voor archieven (UDA). De verklaring is in 2011 door de Internationale Archiefraad (ICA) aangedragen en aangenomen door UNESCO.