Wat doen we?

Stadsarchief Rotterdam bestaat sinds 1857 en is één van de oudste en grootste archieven van het land. Aan het hoofd staat de gemeentearchivaris, mevrouw drs. Jantje Steenhuis. Het archief is onderdeel van de gemeente Rotterdam en valt onder het cluster Dienstverlening.

Wij zetten ons in om archiefstukken van de gemeente Rotterdam in goede en geordende staat te bewaren en te ontsluiten. Naast deze wettelijke taak zien we het als onze opdracht de geschiedenis van Rotterdam te bewaren en zichtbaar te maken.

Stadsarchief Rotterdam voert de Archiefwet uit voor de gemeenten Rotterdam, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk en Lansingerland (Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk) en voor Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Waterschap Hollandse Delta, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de Milieudienst Rijnmond. Bij het archief werken ca. 70 medewerkers, vele vrijwilligers en stagiairs.

De medewerkers werken vanuit verschillende expertiseteams:

 • Informatiedienstverlening:
  • ondersteuning en advisering bezoekers studiezaal
  • verzorgen en beschikbaar stellen van archiefstukken via studiezaal en website
  • vraagbaak website, e-mail en telefoon
  • verzorgen bruiklenen
 • Archieven & Collecties
  • verzorgen van het beheer van archieven en collecties
  • verwerven van archieven en collecties
  • beschrijven en toegankelijk maken van archieven en collecties
 • Preserveren, Conserveren & Restaureren
  • zorgen dat fysieke en digitale objecten behouden blijven dan wel voor hun (autonoom) verval intreedt de informatie duurzaam geconverteerd is
  • levering van digitale bestanden voor bestellingen en raadpleegformaten van onze audio visuele collectie. Verder zorgen wij ervoor dat alles in de depots vindbaar is
 • Stad & Regio
  • faciliteren van de gemeente, de stad en de regio om de archieven en collecties te benutten
  • initiëren van activiteiten en projecten via educatie, onderzoek, communicatie, acquisitie, innovatie

Archiefinspectie is een stafafdeling van de Stadsarchivaris en houdt toezicht op het informatiebeheer van de gemeente Rotterdam en een aantal omliggende gemeenten.

Beroepscode

In het Stadsarchief Rotterdam werken wij volgens de Beroepscode voor Archivarissen. Die code geeft gedragsregels voor een goede uitoefening van het vak. De beroepscode is in 1996 door de Internationale Archiefraad (ICA) vastgesteld en overgenomen door de Koninklijke Vereniging van Archivarissen (KVAN).

Universele verklaring voor archieven

Het Stadsarchief Rotterdam onderschrijft de universele verklaring voor archieven (UDA). De verklaring is in 2011 door de Internationale Archiefraad (ICA) aangedragen en aangenomen door UNESCO.