Als u om informatie vraagt, laat u persoonsgegevens achter.
Die gegevens worden alleen gebruikt zoals afgesproken in de
privacyverklaring van de gemeente Rotterdam.

Op de website van het stadsarchief staan links naar websites of diensten van andere organisaties.
Het stadsarchief is niet verantwoordelijk of die anderen zich aan de privacywetgeving houden.